• صفحه اصلی
  • تخصیص توان بهینه با هدف بیشینه‌کردن نرخ محرمانگی در امنیت لایه فیزیکی به کمک مدولاسیون جهتی مبتنی بر آرایه چندگانگی فرکانسی و نویز مصنوعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله