• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر نمونه تک‌تصویر متن با روش نزول گرادیان ناهمزمان ترتیبی
    علی عابدی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله، یک روش جدید برای افزایش تفکیک‌پذیری تک‌تصویری تصاویر متن ارائه می‌شود. این روش مبتنی بر نمونه است یعنی برای فراتفکیک‌پذیری از یک مجموعه نمونه آموزشی که شامل وصله‌های با تفکیک‌پذیری بالا و پایین است استفاده می‌شود. بر اساس قاعده بیزی، یک تابع به عنوان درست‌ چکیده کامل
    در اين مقاله، یک روش جدید برای افزایش تفکیک‌پذیری تک‌تصویری تصاویر متن ارائه می‌شود. این روش مبتنی بر نمونه است یعنی برای فراتفکیک‌پذیری از یک مجموعه نمونه آموزشی که شامل وصله‌های با تفکیک‌پذیری بالا و پایین است استفاده می‌شود. بر اساس قاعده بیزی، یک تابع به عنوان درست‌نمایی و سه تابع به عنوان دانش اولیه در نظر گرفته می‌شوند. تابع مربوط به درست‌نمایی میزان شباهت با تصویر اولیه را توصیف می‌کند. سه تابع مربوط به دانش اولیه خصوصیات دومُدی بودن تصویر متن، یکنواخت‌بودن نواحی پس‌زمینه و متن و نزدیک‌بودن به مجموعه نمونه آموزشی را توصیف می‌کنند. با کمینه‌کردن این توابع انرژی طی فرایند تکرارشونده نزول گرادیان ناهم‌زمان ترتیبی، تصویر با تفکیک‌پذیری بالا به دست می‌آید. به جای کمینه‌کردن هم‌زمان ترکیب خطی توابع، آنها به ترتیب و با توجه به این که در تکرارهای متوالی الگوریتم چه تغییراتی در تصویر متن رخ می‌دهد کمینه می‌گردند. به این ترتیب دیگر نیازی به تعیین ضرایب ترکیب خطی توابع که برای تصاویر مختلف متغیر هستند نخواهد بود. نتایج آزمایش‌ها روی بیست تصویر متن با قلم‌ها، تفکیک‌پذیری‌ها، تارشدگی‌ها و نویزهای مختلف عملکرد بهتر و با حجم محاسباتی کمتر روش ارائه‌شده نسبت به روش‌های مشابه قبلی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برآورد کمی خصیصه‌های کارایی، قابلیت اطمینان و امنیت در سبک‌های داده مشترک، شیءگرا و لوله و صافی
    هدی بانکی سیدمرتضی بابامیر
    یک نرم‌افزار مطلوب باید قادر باشد خصیصه‌های کیفی مورد نیاز سیستم را علاوه بر نیازهای وظیفه‌مندی محقق کند. سبک‌های معماری نرم‌افزار علاوه بر توصیف نرم‌افزار و تجزیه آن به مؤلفه‌ها، تأثیر عمده‌ای بر روی خصیصه‌های کیفی نرم‌افزار طراحی‌شده دارند. تحلیل و ارزیابی کمی میزان ا چکیده کامل
    یک نرم‌افزار مطلوب باید قادر باشد خصیصه‌های کیفی مورد نیاز سیستم را علاوه بر نیازهای وظیفه‌مندی محقق کند. سبک‌های معماری نرم‌افزار علاوه بر توصیف نرم‌افزار و تجزیه آن به مؤلفه‌ها، تأثیر عمده‌ای بر روی خصیصه‌های کیفی نرم‌افزار طراحی‌شده دارند. تحلیل و ارزیابی کمی میزان این تأثیرگذاری سبب می‌شود مناسب‌ترین سبک برای طراحی معماری انتخاب گردد. در این مقاله برای ارزیابی کمی سه خصیصه کاندید موسوم به خصیصه‌های کیفی کارایی، قابلیت اطمینان و امنیت در سه سبک کاندید موسوم به سبک‌های معماری داده مشترک، شیءگرا و لوله و صافی، روشی مبتنی بر شبکه پتری رنگی را ارائه می‌دهیم که محدودیت روش‌های گذشته برای ارزیابی این خصیصه‌ها در سبک‌ها را ندارد. در این روش ابتدا سبک‌های کاندید را با استفاده از شبکه پتری رنگی مدل می‌کنیم. سپس با توجه به قواعدی که برای ارزیابی بیان می‌کنیم با ابزار CPNTools شبکه‌ها را تحلیل و مقدار خصیصه‌های کاندید را محاسبه می‌کنیم. در پایان با استفاده از رتبه‌بندی سبک‌ها از نظر میزان تحقق خصیصه‌های کیفی کاندید، بهترین سبک کاندید را برای پیاده‌سازی مشخص می‌کنیم. برای ارائه یک نمونه عملی در استفاده از روش پیشنهادی، سیستم خودپرداز را به عنوان یک مورد مطالعه انتخاب کردیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه روشی جدید از نگاشت توسعه‌یافته الگوی دودویی محلی جهت طبقه‌بندی تصاویر بافتی
    محمدحسین شکور فرشاد فرشاد تاجری‌پور
    طبقه‌بندی بافت از جمله شاخه‌های مهم پردازش تصویر است و مهم‌ترین نکته در طبقه‌بندی بافت‌ها، استخراج ویژگی‌های تصویر بافتی است. یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها، روش مبتنی بر الگوی دودویی محلی است که به دلیل سادگی در پیاده‌سازی و استخراج ویژگی‌های مناسب با دقت طبقه‌بندی چکیده کامل
    طبقه‌بندی بافت از جمله شاخه‌های مهم پردازش تصویر است و مهم‌ترین نکته در طبقه‌بندی بافت‌ها، استخراج ویژگی‌های تصویر بافتی است. یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها، روش مبتنی بر الگوی دودویی محلی است که به دلیل سادگی در پیاده‌سازی و استخراج ویژگی‌های مناسب با دقت طبقه‌بندی بالا، مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب روش‌های الگوی دودویی محلی بیشتر به الگوهای محلی همگن توجه شده و همه اطلاعات قسمت‌های ناهمگن تصویر صرفاً به عنوان یک ویژگی استخراج می‌شود. در این مقاله، یک شکل جدید از نگاشت الگوهای دودویی محلی ارائه شده که از اطلاعات الگوهای ناهمگن به شکل مناسب استفاده می‌کند. یعنی بر خلاف اغلب روش‌های قبلی، در اینجا از الگوهای محلی ناهمگن ویژگی‌های بیشتری استخراج می‌شود و در نتیجه دقت طبقه‌بندی بالاتر می‌رود. ضمن این که کلیه نکات مثبت روش‌های موجود مانند غیر حساس بودن به چرخش و تغییرات روشنایی را دارد. روش ارائه‌شده با استخراج ویژگی‌های بیشتر از الگوهای ناهمگن به دقت بالاتری از طبقه‌بندی نسبت به روش‌های مشهور و مهم دست یافته است. پیاده‌سازی روش ارائه‌شده روی پایگاه بافتی Outex این بهبود را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار
    رضا داوطلب محمدعلی بالافر محمدرضا فیضی درخشی
    در این مقاله شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار (WL-FMM) برای استفاده در کلاس‌بندی ارائه می‌گردد که یک ابزار یادگیری با نظارت بسیار سریع بوده و قادر به یادگیری داده‌ها به صورت برخط و تک‌گذار است. در این روش برای حل مشکل نواحی همپوشان که از مشکلات همیشگ چکیده کامل
    در این مقاله شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار (WL-FMM) برای استفاده در کلاس‌بندی ارائه می‌گردد که یک ابزار یادگیری با نظارت بسیار سریع بوده و قادر به یادگیری داده‌ها به صورت برخط و تک‌گذار است. در این روش برای حل مشکل نواحی همپوشان که از مشکلات همیشگی روش‌های فازی مین- ماکس بوده، از باکس‌هایی با اندازه کوچک‌تر و وزن بیشتر استفاده می‌شود. این کار باعث افزایش دقت طبقه‌بندی شبکه در نواحی مرزی نمونه‌ها می‌گردد. همچنین با توجه به تغییراتی که در ساختار الگوریتم داده شده و بر اساس نتایج آزمایشی به دست آمده، روش ارائه‌شده نسبت به روش‌های مشابه از پیچیدگی زمانی و مکانی کمتری برخوردار بوده و نسبت به پارامترهایی که از طرف کاربر مشخص می‌شود، حساسیت کمتری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع با استفاده از رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور
    سعيد شکرالهي فريدون شمس جواد اسماعيلي
    سيستم فوق مقياس وسيع، يک سيستم يکپارچه از سيستم‌هايي است که معمولاً داراي دغدغه‌هاي متداخل زيادي هستند. هنگامي که اندازه سيستمي از سيستم‌ها رشد کرده و تعامل‌پذيري بين زيرسيستم‌هاي آن افزايش پيدا مي‌کند، يکپارچه‌سازي مقياس‌پذير و پوياي زيرسيستم‌ها به يک چالش اساسي تبديل چکیده کامل
    سيستم فوق مقياس وسيع، يک سيستم يکپارچه از سيستم‌هايي است که معمولاً داراي دغدغه‌هاي متداخل زيادي هستند. هنگامي که اندازه سيستمي از سيستم‌ها رشد کرده و تعامل‌پذيري بين زيرسيستم‌هاي آن افزايش پيدا مي‌کند، يکپارچه‌سازي مقياس‌پذير و پوياي زيرسيستم‌ها به يک چالش اساسي تبديل خواهد شد. در اين يکپارچه‌سازي، هر يک از زيرسيستم‌ها دامنه مخصوص به خود را داشته و هر دامنه ممکن است خط مشي‌هاي مستقلي داشته باشد. در سال‌هاي اخير، استفاده از سرويس‌هاي غني به عنوان يک رويکرد مناسب جهت تسهيل يکپارچه‌سازي سيستم‌ها مطرح شده است. در اين مقاله، جهت بهبود پويايي، مقياس‌پذيري و امنيت سرويس‌هاي غني در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع، رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور پيشنهاد مي‌شود. در رويکرد پيشنهادي، يک ميان‌افزار دولايه و داده- محور جهت همنواسازي سرويس‌هاي غني ارائه و به کار گرفته شده است. لايه زيرين ميان‌افزار شامل يک ميان‌افزار سرويس توزيع داده است که مسئول ارتباطات پويا، مقياس‌پذير و بلادرنگ سرويس‌هاي غني است. لايه بالايي ميان‌افزار نيز جهت پيكربندي و بازپيكربندي پويا و امن سرويس‌هاي غني به کار گرفته مي‌شود. در بخش ارزیابی، کارايي رويکرد پيشنهادي با استفاده از روش شبيه‌سازي، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل و بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که رويکرد پيشنهادي در يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سیستم‌های فوق مقياس وسيع در حد قابل توجهی مفید است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از روش مبتني بر بلوک بهبود‌يافته
    کوروش مرجوعي محبوبه هوشمند مرتضي صاحب‌الزماني مهدي صدیقی
    سنتز مدارهاي کوانتومي به فرايند تبديل يک گيت داده‌شده کوانتومي به مجموعه‌اي از گيت‌ها با قابليت پياده‌سازي در تکنولوژي‌هاي کوانتومي اطلاق مي‌شود. در تحقيقات پيشين، روشي با عنوان BQD براي سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از ترکيبي از دو روش مشهور سنتز مدارهاي کوانتومي با چکیده کامل
    سنتز مدارهاي کوانتومي به فرايند تبديل يک گيت داده‌شده کوانتومي به مجموعه‌اي از گيت‌ها با قابليت پياده‌سازي در تکنولوژي‌هاي کوانتومي اطلاق مي‌شود. در تحقيقات پيشين، روشي با عنوان BQD براي سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از ترکيبي از دو روش مشهور سنتز مدارهاي کوانتومي با نام CSD و QSD معرفي شده است. در اين مقاله، يک روش بهبوديافته با تغيير BQD با نام IBQD معرفي مي‌شود. روش IBQD يک روش پارامتري است و در مقايسه با روش‌هاي سنتز CSD، QSD و BQD فضاي جستجوي بزرگ‌تري را براي يافتن بهترين جواب از لحاظ معيارهاي مختلف سنتز مداري جستجو مي‌کند. توابع هزينه روش IBQD از لحاظ معيارهاي مختلف سنتز بر حسب پارامترهاي روش پيشنهادي محاسبه و به منظور يافتن جواب‌هاي بهينه با توجه به اين توابع هزينه، مسأله سنتز IBQD به صورت مدل بهينه‌سازي مقيد تعريف مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي، کمترين هزينه کوانتومی را براي حالت خاص سنتز چهار کيوبيتي در بين ساير روش‌ها به دست مي‌آورد. همچنين براي اولين بار هزينه عمق مداري براي روش‌هاي سنتز CSD، QSD، BQD و روش پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج نشان مي‌دهد که IBQD موازنه‌اي را بين هزينه کوانتومی و عمق مداري در مدارهاي کوانتومي سنتزشده برقرار مي‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مدلی جدید برای کنترل دسترسی سیستم اسکادا بر اساس استاندارد CIM
    پیام محمودی نصر علی  یزدیان ورجانی
    سیستم‌های اسکادا وظیفه پایش و کنترل زیرساخت‌های حیاتی را به عهده داشته و هر گونه حمله به آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. یکی از حملات پرخطر به این سیستم‌ها، حمله خودی است. این حمله زمانی اتفاق می‌افتد که کاربران مجاز با سوء استفاده از مجوزهای قانونی سعی در ا چکیده کامل
    سیستم‌های اسکادا وظیفه پایش و کنترل زیرساخت‌های حیاتی را به عهده داشته و هر گونه حمله به آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. یکی از حملات پرخطر به این سیستم‌ها، حمله خودی است. این حمله زمانی اتفاق می‌افتد که کاربران مجاز با سوء استفاده از مجوزهای قانونی سعی در ایجاد اختلال و از کار انداختن سیستم می‌کنند. از آنجایی که هر گونه سوء استفاده تصادفی و یا عمدی از مجوزها می‌تواند نتایج معکوسی را به همراه داشته باشد، ارائه یک مدل کنترل دسترسی که ضمن اختصاص مجوزهای لازم از فعالیت‌های مخرب و اضافی جلوگیری به عمل آورد ضروری است. این مقاله با بیان نیازمندی‌های کنترل دسترسی سیستم اسکادا، ابتدا مفهوم مدت اعتبار را به مدل کنترل دسترسی اجباری اضافه کرده و سپس با توجه به نوع فعالیت کاربر، وضعیت شبکه، زمان فعال‌شدن نقش‌ها، سطوح امنیتی و مدت اعتبار آنها یک مدل جدید کنترل دسترسی در قالب استاندارد CIM برای سیستم اسکادا در شبکه قدرت ارائه کرده است. به منظور آنالیز مدل پیشنهادی از شبکه‌های پتری رنگی استفاده شده و برای نمایش نحوه پیاده‌سازی مدل، کلاس‌ها و ارتباط‌های مورد نیاز در قالب زبان UML ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه در اندیشه‌کاوی مورد استفاده در متون فارسی
    عفت گلپر رابوکی ساقی‌السادات ضرغامی‌فر جلال رضايي نور
    اندیشه‌کاوی به تحلیل اظهار نظرات کاربران جهت استخراج نظرات، احساسات و خواسته‌های کاربران در یک حوزه خاص می‌پردازد. دانستن نظرات افراد در یک حوزه خاص می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان آن حوزه ایفا کند. به طور کلی اندیشه‌کاوی در سه سطح سند، جمله و ویژگی به استخراج چکیده کامل
    اندیشه‌کاوی به تحلیل اظهار نظرات کاربران جهت استخراج نظرات، احساسات و خواسته‌های کاربران در یک حوزه خاص می‌پردازد. دانستن نظرات افراد در یک حوزه خاص می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان آن حوزه ایفا کند. به طور کلی اندیشه‌کاوی در سه سطح سند، جمله و ویژگی به استخراج نظرات کاربران می‌پردازد. اندیشه‌کاوی در سطح ویژگی به دلیل تحلیل جهت‌گیری جنبه‌های مختلف یک حوزه از دو سطح دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد. در این مقاله روشی به منظور استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه اندیشه‌کاوی ارائه شده است. این لغت‌نامه به منظور تعیین جهت‌گیری نظرات کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش پیشنهادی شامل چهار گام اصلی است. در گام نخست لغت‌نامه اندیشه‌کاوی برای زبان فارسی ایجاد می‌شود. گام دوم مرحله پیش‌پردازش شامل تقطیع، ایجاد برچسب‌های ادات سخن و برچسب وابستگی نحوی اسناد است. گام سوم استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه با استفاده از روش انتشار دوگانه است و در گام چهارم ویژگی‌ها و قطبیت کلمات حاوی نظر استخراج‌شده در مرحله قبلی اصلاح شده و در نهایت قطبیت ویژگی‌ها تعیین می‌گردد. برای ارزیابی روش‌ پیشنهادی، نتایج حاصل را با روش استخراج ویژگی بر اساس تکرار در متون فارسی که قبلاً ارائه شده است مقایسه خواهیم نمود. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه روش ارائه‌شده در اين مقاله نسبت به روش استخراج ویژگی بر اساس تکرار در متون فارسی عملكرد بهتري دارد. پرونده مقاله