• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - معرفي الگوريتمي جديد براي حل مشكل عينك و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی
    حامد کماری علائی مرتضی  خادمی
    بازشناسی چهره از طریق تصاویر مادون قرمز حرارتی یکی از جدیدترین راهکارهای بازشناسی چهره بوده و هم‌اکنون مورد توجه بسیاری از محققان می‌باشد. این شناسایی که از طریق ثبت توزیع حرارتی چهره و چگونگی موقعیت رگ‌های صورت انسان انجام می‌شود دارای مزیت‌های بسیاری نسبت به روش‌های م چکیده کامل
    بازشناسی چهره از طریق تصاویر مادون قرمز حرارتی یکی از جدیدترین راهکارهای بازشناسی چهره بوده و هم‌اکنون مورد توجه بسیاری از محققان می‌باشد. این شناسایی که از طریق ثبت توزیع حرارتی چهره و چگونگی موقعیت رگ‌های صورت انسان انجام می‌شود دارای مزیت‌های بسیاری نسبت به روش‌های مبتنی بر تصاویر بینایی متداول می‌باشد. در این تصاویر اثر تغییرات نور محیط که یکی از مهم‌ترین معضلات بازشناسی چهره در تصاویر حوزه بینایی است، مرتفع می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات بازشناسی چهره در تصاویر مادون قرمز حرارتی وجود موانع انتشار مانند عینک و ریش بوده که مانع استخراج دقیق موقعیت رگ‌های صورت می‌گردند. در اين تحقیق براي اولین بار الگوریتمي پیشنهاد شده است كه این مشکلات نیز تا حد زیادی برطرف مي‌گردند. در این مقاله جهت استخراج ویژگی صورت از موقعیت انشعاب رگ‌ها استفاده شده است و همچنین با انتخاب دسته‌بندی مناسب، رگ‌های تقلبی و انشعابات نادرست حذف شده‌اند. از طرفی با استفاده از الگوریتم تطبیق زمانی پویا بهترین بردارهای ویژگی استخراج می‌شوند. با بررسی نتایج شبیه‌سازی شده بر روی بانک داده UTK-IRIS نرخ شناسایی بر روی تصاویر با عینک 95٪ و بر روي تصاوير با ریش صورت 88% است که نسبت به بهترين نتایج به‌دست آمده قبلی در بانک داده یکسان، به‌ترتيب 10٪ و 40% بهتر می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بهبود مانيفولد حالات و تصاوير مجازی با به‌کارگيری شبکه‌های عصبی دوسويه در بازشناسی چهره با يک تصوير از هر فرد
    فاطمه عبدالعلی سیدعلی سیدصالحی
    در اين مقاله به‌منظور توسعه عملکرد مدل‌های شبکه عصبی در بازشناسی چهره با يک تصوير از هر فرد، يک ساختار شبکه عصبی دوسويه با الهام از نئوکورتکس مغز انسان ارائه شده است. در ساختار پيشنهادی همانند نئوکورتکس در ابتدا طی يک مرحله پردازش از پايين به بالا، يک تفسير زمخت از ورود چکیده کامل
    در اين مقاله به‌منظور توسعه عملکرد مدل‌های شبکه عصبی در بازشناسی چهره با يک تصوير از هر فرد، يک ساختار شبکه عصبی دوسويه با الهام از نئوکورتکس مغز انسان ارائه شده است. در ساختار پيشنهادی همانند نئوکورتکس در ابتدا طی يک مرحله پردازش از پايين به بالا، يک تفسير زمخت از ورودی صورت می‌گيرد، سپس در مرحله بعد نتايج بازشناسی اوليه ضمن عبور از يک شبکه عصبی معکوس پالايش می‌شوند. از اين مدل جهت جداسازی غير خطی اطلاعات فرد از حالت و تخمين مانيفولدهای اطلاعات فرد و حالت استفاده شده است. به‌منظور افزايش تعداد نمونه‌های تعليم در شبکه طبقه‌بندی کننده با استفاده از مانيفولدهای تخمين زده شده، تصاوير مجازی چهره‌های نرمال موجود در پايگاه داده تست توليد شده است. با تعليم شبکه طبقه‌بندی کننده توسط تصاوير مجازی حاصل از تعليم شبکه دوسويه، درصد صحت بازشناسی 45/85٪ روی دادگان تست حاصل شده که در مقايسه با توليد تصاوير مجازی با استفاده از روش خوشه‌بندی بدون سرپرستی اطلاعات افراد و حالات دارای بهبود 82/1٪ می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل عملکرد یادگیرنده‌های بانظارت جهت استخراج دانش مربوط به زاويه نورپردازي در تصاویر تمام‌رخ چهره
    شقايق نادري نصراله  مقدم چركری احسان‌اله کبیر
    تغييرات شدت و جهت تابش نور یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در سيستم‌هاي شناسایی چهره است كه منجر به ايجاد سايه‌هاي عادي و غير عادي متفاوتي در تصوير چهره مي‌شود. امروزه روش‌هاي مختلفي براي بازشناسي چهره تحت شرايط نوري متفاوت ارائه شده‌اند كه بسياري از آنها نياز به دانش قبل چکیده کامل
    تغييرات شدت و جهت تابش نور یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در سيستم‌هاي شناسایی چهره است كه منجر به ايجاد سايه‌هاي عادي و غير عادي متفاوتي در تصوير چهره مي‌شود. امروزه روش‌هاي مختلفي براي بازشناسي چهره تحت شرايط نوري متفاوت ارائه شده‌اند كه بسياري از آنها نياز به دانش قبلي در مورد منبع نور و زاويه تابش دارند. در اين مقاله رویکردی مبتني بر روش‌هاي يادگيري برای استخراج دانش مربوط به زاويه نورپردازي در تصاوير چهره پيشنهاد شده است. ابتدا ویژگی‌های DCT مؤثر در تغييرات نور از تصوير استخراج شده و پس از نرمال‌سازي، جهت تعيين کلاس‌های نوری مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي یادگیری کلاس‌های نوری از سه الگوریتم درخت تصميم، SVM و الگوريتم مبتني بر بيز WAODE استفاده شده و عملكرد آنها ارزيابي شده است. نتایج به‌دست آمده روي پایگاه‌های تصویری YaleB و ExtendedYale نشان مي‌دهد كه SVM بهترین متوسط دقت را برای طبقه‌بندی تصاویر چهره در نورپردازی‌های مختلف ارائه می‌دهد. در حالی که طبقه‌بند بیزی WAODE به دلیل مقاومت بهتر در برابر فقدان داده، براي کلاس‌های نوری با زاویه تابش زیاد نتایج بهتری را ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه‌ی یک روش هوشمند انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی باینری در سیستم بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی
    نجمه قنبری سیدمحمد رضوی سیدحسن نبوی کریزی
    در این مقاله یک روش هوشمند انتخاب ویژگی برای بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی ارائه شده است. در این روش تابع برازندگی مرتبط با خطای سیستم بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی باینری و با انتخاب ویژگی‌های مناسب کمینه می‌شود. نتایج پیاده‌سازی نش چکیده کامل
    در این مقاله یک روش هوشمند انتخاب ویژگی برای بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی ارائه شده است. در این روش تابع برازندگی مرتبط با خطای سیستم بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی باینری و با انتخاب ویژگی‌های مناسب کمینه می‌شود. نتایج پیاده‌سازی نشان می‌دهند که استفاده از روش‌های هوشمند برای انتخاب ویژگی به‌خوبی قادر است که موثر‌ترین ویژگی‌ها برای سیستم بازشناسی را انتخاب کند. همچنین مقایسه نتایج روش پیشنهادی با سایر روش‌های مشابه مبتنی بر استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش بهینه‌سازی گروه ذرات باینری نشان دهنده‌ی کارایی خوب این روش است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی چارچوب پرداخت هزینه خدمات جانبی پایداری سیگنال کوچک به پایدارسازهای سیستم قدرت در محیط تجدید ساختار
    عرفان رياحي ساماني حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    حفظ محدوده‌های مجاز بهره‌برداری از جمله وظایف اصلي بهره‌بردار مستقل سیستم (ISO) می‌باشد. افزایش روزافزون مصرف انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت باعث شده است که اين سيستم‌ها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در بهره‌برداري از سيستم‌هاي ق چکیده کامل
    حفظ محدوده‌های مجاز بهره‌برداری از جمله وظایف اصلي بهره‌بردار مستقل سیستم (ISO) می‌باشد. افزایش روزافزون مصرف انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت باعث شده است که اين سيستم‌ها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت بايد مد نظر قرار گيرد پايداري سيستم در مقابل اغتشاشات سيگنال کوچک مي‌باشد. از جمله تجهیزاتی که می‌تواند در بهبود این پایداری مورد استفاده ISO قرار گیرد، می‌توان به پایدارساز سیستم قدرت اشاره نمود. در اين مقاله ابتدا مسئله تأثیر PSS بر پایداری سیگنال کوچک و تأثیر آن بر هزینه تولید پرداخته شده است و براي اين منظور الگوريتم NSGA-II مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنين سعي شده است تأثیر PSS واحدهای تولیدی در محیط تجدید ساختار بررسي شود و خدمتی که این تجهیزات ارائه می‌کنند به‌عنوان یک خدمت جانبی جدید معرفی و ارزش‌گذاری گردد. همچنین چارچوب مناسبی برای پرداخت عادلانه به PSS های شبکه بابت خدمتی که ارائه می‌نمایند، معرفی گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - الگوریتم جدید کلیدزنی جهت جبران‌سازی انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC اینورتر NPC در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی سه‌فاز
    علی صادقی لاریجانی مهدی شاه‌پرستی مصطفی محمدیان علی  یزدیان ورجانی
    در این مقاله یک الگوریتم جدید کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر جدول کلیدزنی با استفاده از اینورتر سه‌سطحی کلمپ دیودی معرفی شده است. انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC از مهم‌ترین مشکلات اینورتر منبع ولتاژ سه‌سطحی NPC می‌باشد. عدم تعادل ولتاژ خازن‌های لینک DC باعث ايجاد هارمونيک‌ چکیده کامل
    در این مقاله یک الگوریتم جدید کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر جدول کلیدزنی با استفاده از اینورتر سه‌سطحی کلمپ دیودی معرفی شده است. انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC از مهم‌ترین مشکلات اینورتر منبع ولتاژ سه‌سطحی NPC می‌باشد. عدم تعادل ولتاژ خازن‌های لینک DC باعث ايجاد هارمونيک‌هاي مرتبه پايين، نوسانات گشتاور نامطلوب و کاهش راندمان موتور خواهد شد. برای حل این مشکل در این مقاله یک الگوریتم حلقه بسته جدید معرفی شده که علاوه بر پیاده‌سازی ساده، قابلیت کنترل انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC در محدوده دلخواه را خواهد داشت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشگاهی نشان‌دهنده کارایی این روش با وجود کاهش ظرفیت خازن‌ها می‌باشد. پرونده مقاله