• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مکان‌یابی اتوبوسترها (AVRs) و بازآرایی شبکه هاي توزیع شعاعی به طور همزمان و مقاوم با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار
    محمودرضا شاکرمی یاسر  محمدی‌پور
    در این تحقیق موضوع جایابی بهینه اتوبوسترها (AVRs) و بازآرایی شبکه‌هاي توزیع به طور هم‌زمان به عنوان یک مسئله بهینه‌سازي مطرح شده است. یک تابع هدف جدید شامل شاخص‌هاي تلفات توان حقیقی (اکتیو)، تلفات توان واکنشی (راکتیو)، پروفیل ولتاژ، قابلیت اطمینان، ظرفیت بارگذاري (MVA) چکیده کامل
    در این تحقیق موضوع جایابی بهینه اتوبوسترها (AVRs) و بازآرایی شبکه‌هاي توزیع به طور هم‌زمان به عنوان یک مسئله بهینه‌سازي مطرح شده است. یک تابع هدف جدید شامل شاخص‌هاي تلفات توان حقیقی (اکتیو)، تلفات توان واکنشی (راکتیو)، پروفیل ولتاژ، قابلیت اطمینان، ظرفیت بارگذاري (MVA) سیستم و پایداري ولتاژ معرفی گردیده است. جهت مقاوم‌نمودن وضعیت کلیدها در موضوع بازآرایی و همچنین مقاوم‌نمودن مکان و تپ اتوبوسترها در مقابل تغییرات بار، سطوح مختلفی از بار به طور هم‌زمان در تابع هدف در نظر گرفته شده است. به همین منظور یک روش جدید براي محاسبه سطوح بار با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار معرفی شده است. همچنین بار نیز به صورت مدل وابسته به ولتاژ در نظر گرفته شده و به همین منظور سناریوهاي مختلفی معرفی شده‌اند. براي حل این مسئله از الگوریتم بهینه‌سازي اجتماع ذرات عدد صحیح (IPSO) استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازي روي سیستم‌هاي توزیع شعاعی 33 و 69شینه استاندارد IEEE مؤثربودن روش ارائه‌شده را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های انتقال در یک سیستم قدرت تجدید ساختاریافته با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفه
    فرزان رشیدی
    با افزایش روزافزون مصرف برق و متعاقب آن افزايش توليد، شبکه‌های انتقال نیز می‌بایست همگام با آنها توسعه یابند. اين در حالي است که هم‌زمان با تجدید ساختار در سیستم قدرت، علاوه بر تشدید تأثیر عدم قطعیت‌های فعلی، چالش‌ها و عدم قطعيت‌هاي جديد دیگری نیز به شبکه اضافه شده است چکیده کامل
    با افزایش روزافزون مصرف برق و متعاقب آن افزايش توليد، شبکه‌های انتقال نیز می‌بایست همگام با آنها توسعه یابند. اين در حالي است که هم‌زمان با تجدید ساختار در سیستم قدرت، علاوه بر تشدید تأثیر عدم قطعیت‌های فعلی، چالش‌ها و عدم قطعيت‌هاي جديد دیگری نیز به شبکه اضافه شده است. بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان صنعت برق و همچنین عدم قطعیت‌های موجود در عرصه رقابت سبب شده تا سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه شبکه‌های انتقال فاقد انگيزه‌هاي لازم برای بخش خصوصی باشد. در این مقاله مدل نسبتاً جامعی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه انتقال با هدف رقابتی‌ماندن بازار و دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به انرژی ارزان و قابل اعتماد و همچنین تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه شده است. با توجه به این که مسأله مورد نظر در قالب یک مسأله بهینه‌سازی چندهدفه است، برای حل آن از الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی چندهدفه استفاده شده ‌است. به منظور تسریع در فرایند بهینه‌سازی و جلوگیری از گیرافتادن الگوریتم در بهینه‌های محلی، راهکارهای ابتکاری جدیدی نیز به الگوریتم اضافه شده‌اند. نتيجه اعمال این الگوریتم بر مسأله بهینه‌سازی مورد نظر، منجر به مجموعه‌اي از طرح‌های بهینه‌ای خواهد شد که نشان‌دهنده ناحيه مصالحه بين توابع هدف است. برای انتخاب طرح نهایی از بین چندین طرح بهینه موجود، از روش تصميم‌گيري فازي max-min استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، شبیه‌سازی‌های متعددی بر روی شبکه 24شينه IEEE انجام می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند مدل ارائه‌شده می‌تواند در حضور عدم قطعیت‌های مختلف، علاوه بر کمینه‌کردن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش پرشدگی خطوط، خطوط با سطح ریسک مورد قبول و سودآور را شناسایی و برای سرمايه‌گذاری به بخش خصوصی پیشنهاد نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی GA-PSO
    محمدحسن مرادی مصطفی رضایی مظفر پرهام محمد علیزاده
    نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) و خودروهای برقی به شبکه به دلیل ماهیت تصادفی‌بودنشان می‌تواند تأثیرات منفی بر عملکرد شبکه مثل کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات داشته باشد. این چالش‌ها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق بر مبنای تغییرات خروجی این منابع برای تأمین تقاضای اضافی نا چکیده کامل
    نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) و خودروهای برقی به شبکه به دلیل ماهیت تصادفی‌بودنشان می‌تواند تأثیرات منفی بر عملکرد شبکه مثل کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات داشته باشد. این چالش‌ها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق بر مبنای تغییرات خروجی این منابع برای تأمین تقاضای اضافی ناشی از شارژ خودروها به حداقل برسد. به این منظور در این مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت هم‌زمان منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروهای برقی و مدیریت پروسه شارژ خودروها در شبکه ارائه شده است. تابعی چند‌ هدفه در جهت کاهش تلفات توان، نوسانات ولتاژ، هزینه تأمین انرژی و هزینه‌ تعمیر و نگهداری باتری خودرو معرفی شده که در آن یافتن مکان و ظرفیت منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به عنوان متغیرهای هدف انجام می‌گیرد. ضرایبی وابسته به سرعت باد، تابش خورشید و نسبت تقاضای پیک سیستم برای بهبود ضریب بار شبکه و مدیریت الگوی شارژ خودروها در ساعات پیک و غیر پیک معرفی شده است. الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی GA-PSO بهبودیافته برای حل مسئله بهینه‌سازی در چهار سناریو مختلف استفاده شده و عملکرد روش مذکور با شبیه‌سازی بر روی شبکه تست IEEE 33باسه در نرم‌افزار Matlab بررسی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی در یک مبدل DC-DC کاهنده با تعداد ورودی‌های دلخواه
    میزان اندوکتانس سلف، یکی از عوامل تعیین‌کننده نوع عملکرد مبدل (مد هدایت پیوسته، بحرانی یا ناپیوسته) می‌باشد. در کاربردهایی نظیر استخراج از معادن، می‌توان با انتخاب مناسب مقدار اندوکتانس، عملکرد مبدل را در مد هدایت پیوسته تثبیت کرده و امنیت کافی برای چنین کاربردهایی را ت چکیده کامل
    میزان اندوکتانس سلف، یکی از عوامل تعیین‌کننده نوع عملکرد مبدل (مد هدایت پیوسته، بحرانی یا ناپیوسته) می‌باشد. در کاربردهایی نظیر استخراج از معادن، می‌توان با انتخاب مناسب مقدار اندوکتانس، عملکرد مبدل را در مد هدایت پیوسته تثبیت کرده و امنیت کافی برای چنین کاربردهایی را تأمین نمود. بنابراین محاسبه اندوکتانس بحرانی و انتخاب مقدار مناسب سلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله، یک مبدل‌ dc-dc غیر ایزوله کاهنده چندورودی پرکاربرد معرفی می‌گردد. سپس حالت‌های کاری و همچنین فرایند انتقال انرژی در آن به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مقدار اندوکتانس بحرانی مبدل برای تعداد ورودی‌های 3 و 4 محاسبه می‌شود و در نهایت با استفاده از استدلال استقرایی، رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی مبدل با هر تعداد دلخواهی از ورودی‌ها ارائه می‌گردد. رابطه جامع پیشنهادی، علاوه بر کاهش حجم و زمان محاسبات طراحی مبدل، دید بسیار بهتری نیز از نحوه عملکرد آن در اختیار قرار می‌دهد. مبدل مورد نظر در محیط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC مدل‌سازی و شبیه‌سازی شده و نمونه آزمایشگاهی آن نیز ساخته شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها و همچنین نتایج عملی اخذشده، صحت روابط پیشنهادی را تأیید می‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی در یک مبدل DC-DC کاهنده با تعداد ورودی‌های دلخواه
    کاظم وارثی سيدحسين حسيني مهران صباحي ابراهيم بابايي
    میزان اندوکتانس سلف، یکی از عوامل تعیین‌کننده نوع عملکرد مبدل (مد هدایت پیوسته، بحرانی یا ناپیوسته) می‌باشد. در کاربردهایی نظیر استخراج از معادن، می‌توان با انتخاب مناسب مقدار اندوکتانس، عملکرد مبدل را در مد هدایت پیوسته تثبیت کرده و امنیت کافی برای چنین کاربردهایی را ت چکیده کامل
    میزان اندوکتانس سلف، یکی از عوامل تعیین‌کننده نوع عملکرد مبدل (مد هدایت پیوسته، بحرانی یا ناپیوسته) می‌باشد. در کاربردهایی نظیر استخراج از معادن، می‌توان با انتخاب مناسب مقدار اندوکتانس، عملکرد مبدل را در مد هدایت پیوسته تثبیت کرده و امنیت کافی برای چنین کاربردهایی را تأمین نمود. بنابراین محاسبه اندوکتانس بحرانی و انتخاب مقدار مناسب سلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله، یک مبدل‌ dc-dc غیر ایزوله کاهنده چندورودی پرکاربرد معرفی می‌گردد. سپس حالت‌های کاری و همچنین فرایند انتقال انرژی در آن به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مقدار اندوکتانس بحرانی مبدل برای تعداد ورودی‌های 3 و 4 محاسبه می‌شود و در نهایت با استفاده از استدلال استقرایی، رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی مبدل با هر تعداد دلخواهی از ورودی‌ها ارائه می‌گردد. رابطه جامع پیشنهادی، علاوه بر کاهش حجم و زمان محاسبات طراحی مبدل، دید بسیار بهتری نیز از نحوه عملکرد آن در اختیار قرار می‌دهد. مبدل مورد نظر در محیط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC مدل‌سازی و شبیه‌سازی شده و نمونه آزمایشگاهی آن نیز ساخته شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها و همچنین نتایج عملی اخذشده، صحت روابط پیشنهادی را تأیید می‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - جبران‌سازي بهينه و همزمان توان‌هاي اكتيو و راكتيو در سيستم‌هاي قدرت با استفاده از خودروهاي برقي متصل به شبكه
    فرزان رشیدی حسن فشکي فراهاني
    خودروهاي برقی قابل اتصال به شبکه در كنار مسئله كاهش آلودگي، ‌داراي قابليت‌هايي براي كمك‌رساني به سيستم‌هاي قدرت مي‌باشند. يکي از مهم‌ترين اين قابليت‌ها پاسخگويي به نياز شبکه جهت توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو است. در اين مقاله با توجه به قيود شبکه، ملاحظات فني و قيمت‌هاي چکیده کامل
    خودروهاي برقی قابل اتصال به شبکه در كنار مسئله كاهش آلودگي، ‌داراي قابليت‌هايي براي كمك‌رساني به سيستم‌هاي قدرت مي‌باشند. يکي از مهم‌ترين اين قابليت‌ها پاسخگويي به نياز شبکه جهت توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو است. در اين مقاله با توجه به قيود شبکه، ملاحظات فني و قيمت‌هاي پيشنهادي بازار، يک چارچوب نظري جهت اختصاص ظرفيت اين خودروها ارائه شده است. بدين منظور تابع هدفي با رويکرد حداقل‌سازي هزينه‌هاي پرداختي توسط بهره‌بردار مستقل شبکه توزيع يا DSO به توليد‌کنندگان هر يک از توان‌هاي اکتيو و راکتيو پيشنهاد شده است. با توجه به اين که مسأله مورد نظر در قالب يک مسأله بهينه‌سازي است، براي حل آن نيز از الگوريتم بهينه‌سازي اجتماع ذرات استفاده شده است. همچنين به منظور تسريع در فرايند بهينه‌سازي و جلوگيري از گيرافتادن الگوريتم در بهينه‌هاي محلي، راهکارهاي ابتکاري جديدي به الگوريتم اضافه شده است. در اين قالب پيشنهادي، خودروها براي توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو با ژنراتور رقابت مي‌کنند. کارایي روش پيشنهادي بر روي يک فيدر شبکه ولتاژ پايين با 134 مشترک و با حضور منابع توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو مورد ارزيابي قرار گرفته و ميزان توليد و هزينه‌هاي پرداختي براي هر يک از توليدکنندگان تعيين شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آنالیز و گسترش مدل فشرده زمان تأخیر انتشار گیت‌های NAND فناوری CMOS نانومتری در مقابل تغییرات آماری فرآیند ساخت
    حامد جوي‌پا داریوش دیدبان
    با کوچک‌شدن ابعاد ترانزیستور در مقیاس نانومتری، پارامترهای الکتریکی ترانزیستور دچار تغییرات آماری یا تصادفی می‌شوند و از طرفی تخمین دقیق تغییرات این پارامترها توسط شبیه‌سازهای اتمیستیک بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر است. در این مقاله برای اولین بار از مدل‌های تحلیلی جهت بررسی چکیده کامل
    با کوچک‌شدن ابعاد ترانزیستور در مقیاس نانومتری، پارامترهای الکتریکی ترانزیستور دچار تغییرات آماری یا تصادفی می‌شوند و از طرفی تخمین دقیق تغییرات این پارامترها توسط شبیه‌سازهای اتمیستیک بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر است. در این مقاله برای اولین بار از مدل‌های تحلیلی جهت بررسی تأثیر تغییرات آماری فرایند ساخت بر پارامتر تأخیر انتشار یک گیت NAND در فناوری 35 نانومتری CMOS استفاده شده است. به عبارت دیگر با انتخاب دسته مناسبی از پارامترهای مدل تحلیلی، اثر تغییرات آماری بر روی زمان تأخیر انتشار، مورد مدل‌سازی و گسترش قرار گرفته است. همچنین مدل تحلیلی مورد استفاده در برابر تغییرات آماری فرایند ساخت صحت‌سنجی شده و با شبیه‌سازی‌های دقیق اتمیستیک مقایسه گردیده است. اگرچه مقادیر میانگین تأخیر انتشار در اثر انتخاب دسته پارامترهای آماری مختلف، حداکثر خطای 7/8% را در مقایسه با شبیه‌سازی‌های دقیق اتمیستیک ایجاد می‌نماید اما با اعمال رهیافت پیشنهادی می‌توان تا دقت 4/3%، انحراف معیار زمان تأخیر انتشار را در مقایسه با مدل اتمیستیک پیش‌بینی کرد. همچنین با بازتولید نرمال پارامترها، خطای انحراف معیار به 9/9% می‌رسد که در نهایت با پیشنهاد الگوریتم بازتولید نرمال پارامترها با لحاظ ضریب همبستگی، خطای انحراف معیار به 6/1% کاهش می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ساختاری مبتنی بر نظریه بازی جهت مدیریت تراکم بر اساس برنامه‌ریزی مجدد ژنراتورها و اجرای پاسخ‌گویی بار
    محمدحسن مرادی علیرضا رئیسی سیدمهدی حسینیان
    در این مقاله الگوریتمی جهت مدیریت تراکم بر اساس برنامه‌ریزی مجدد تولید و مصرف پیشنهاد می‌شود. الگوریتم پیشنهادی شامل دو بخش می‌باشد: 1) برنامه‌ریزی مجدد تولید و 2) مدیریت سمت مصرف. در الگوریتم پیشنهادی مدیریت سمت مصرف بر اساس پاسخ‌گویی بار می‌باشد و اجرای آن بر اساس مکا چکیده کامل
    در این مقاله الگوریتمی جهت مدیریت تراکم بر اساس برنامه‌ریزی مجدد تولید و مصرف پیشنهاد می‌شود. الگوریتم پیشنهادی شامل دو بخش می‌باشد: 1) برنامه‌ریزی مجدد تولید و 2) مدیریت سمت مصرف. در الگوریتم پیشنهادی مدیریت سمت مصرف بر اساس پاسخ‌گویی بار می‌باشد و اجرای آن بر اساس مکانیزم بازار ارائه می‌شود که منفعت خرده‌فروشان نیز در آن لحاظ می‌گردد. بر اساس الگوریتم پیشنهادی دو شرط جهت مدیریت تراکم بررسی می‌شود: نخست جهت تأمین امنیت شبکه اپراتور مستقل سیستم (ISO) قیود خطوط را بررسی می‌کند که آیا نقضی رخ داده است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد برنامه‌ریزی مجدد ژنراتورها انجام می‌شود. در مرحله بعدی ISO بررسی می‌کند که آیا جهش قیمتی رخ داده است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد ISO با استفاده از سیگنال‌های اقتصادی خرده‌فروشان را جهت کاهش تقاضایشان در باس‌های مشخص، تشویق و راهنمایی می‌کند. خرده‌فروشان در واکنش به سیگنال‌های اقتصادی و جهت بیشینه‌کردن درآمدشان، در معامله پاسخ‌گویی بار با DRAs شرکت می‌کنند و تقاضاهای جدیدشان را برای ISO ارسال می‌کنند. جهت مدل‌سازی رفتار شرکت‌کنندگان در معامله پاسخ‌گویی بار از تئوری بازی‌ استکلبرگ استفاده می‌شود که در آن خرده‌فروشان به عنوان بازیکن‌های پیشرو، بر اساس سیگنال‌های اقتصادی اپراتور بازار مقادیر کاهش تقاضا و قیمت خرید پاسخ‌گویی بار را مشخص می‌کنند و DRAs به عنوان بازیکن‌های پیرو جهت بیشینه‌کردن سودشان بر اساس استراتژی خرده‌فروشان با هم رقابت می‌کنند. در این مقاله الگوریتم پیشنهادی برای شبکه 14باس اجرا می‌شود. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که مدیریت تراکم بر اساس الگوریتم پیشنهادی ضمن کاهش تراکم شبکه سبب افزایش منفعت خرده‌فروشان نیز می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - کنترل‌کننده جریان هیسترزیس دوبانده برای کاهش کلیدزنی اینورتر موتور BLDC و مقایسه آن با هیسترزیس تک باند
    حسین ترکمن محمدرضا حسن‌زاده اقدم
    در این مقاله، یک کنترل‌کننده جریان هیسترزیس دوبانده (DBHCC) به عنوان روش جدید کلیدزنی در اینورتر تغذیه‌کننده یک موتور BLDC پیشنهاد و پیاده‌سازی گردیده و پس از آن با کنترل‌کننده جریان هیسترزیس تک‌باند (SBHCC) مقایسه شده است. نشان داده می‌شود که در روش پیشنهادی، میانگین ف چکیده کامل
    در این مقاله، یک کنترل‌کننده جریان هیسترزیس دوبانده (DBHCC) به عنوان روش جدید کلیدزنی در اینورتر تغذیه‌کننده یک موتور BLDC پیشنهاد و پیاده‌سازی گردیده و پس از آن با کنترل‌کننده جریان هیسترزیس تک‌باند (SBHCC) مقایسه شده است. نشان داده می‌شود که در روش پیشنهادی، میانگین فرکانس سوئیچینگ کلیدها نسبت به SBHCC با حفظ سایر مزیت‌ها، کاهش می‌یابد، لذا منجر به کاهش تلفات کلیدزنی و افزایش طول عمر کلیدها می‌شود و همچنین اثرات مطلوبی در کاهش تداخلات الکترومغناطیسی و نویز دارد. مضافاً کنترل سرعت، گشتاور، ریپل جریان‌ها و حالت‌های گذرا در هر دو حالت بررسی شده است. جریان‌های مرجع سه‌فاز برای کلیدزنی هیسترزیس با یک رگولاتور PI و تلفیق با سیگنال‌های خروجی از حسگرهای اثر هال به دست می‌آید. موتورهای BLDC به واسطه مزایای بیشتر در قیاس با سایر موتورها، در صنعت بسیار استفاده می‌شوند. برای تغذیه این موتور از یک اینورتر منبع ولتاژ نیم‌پل متوالی سه‌فاز سه‌سطحی با لینک DC ثابت برای هر فاز استفاده شده و نتایج شبیه‌سازی نیز با استفاده از نرم‌افزار متلب/سیمولینک به دست آمده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بهینه‌سازی چندمعیاره بهره‌برداری از سیستم‌های تولید هم‌زمان برق، گرما و برودت در یک ریزشبکه توزیع
    مهرداد ستایش‌نظر فرشاد امیری
    استفاده بهینه از انرژی و ممانعت از هدررفت آن، یکی از اهداف مهم در رسیدن به توسعه پایدار هر کشور است. در این راستا از فناوری‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت که برق و یا توان مکانیکی را تولید نموده و حرارت اضافی را برای مصارف مختلف از جمله گرمایش و سرمایش بازیافت می‌کنند، ا چکیده کامل
    استفاده بهینه از انرژی و ممانعت از هدررفت آن، یکی از اهداف مهم در رسیدن به توسعه پایدار هر کشور است. در این راستا از فناوری‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت که برق و یا توان مکانیکی را تولید نموده و حرارت اضافی را برای مصارف مختلف از جمله گرمایش و سرمایش بازیافت می‌کنند، استفاده می‌شود. این مقاله چارچوبی برای بهره‌برداری از سیستم‌های تولید هم‌زمان برق، گرما و برودت در یک ریز‌شبکه توزیع، ارائه می‌دهد و مقدار تولید بهینه هر سیستم را تعیین می‌نماید. ابتدا با استفاده از توابع هزینه سیستم تولید هم‌زمان‌، برنامه‌ریزی تولید بهینه برای سیستم‌ها صورت می‌گیرد و در این برنامه‌ریزی تولید، تلفات ریز‌شبکه هم تعیین می‌گردد. سپس با مشخص‌شدن مشارکت هر کدام از سیستم‌ها در تولید برق ریزشبکه، راهبرد بهره‌برداری بهینه سیستم‌ها تعیین می‌شود. هدف اصلی ارائه این روش، بهینه‌سازی معیار عملکرد جامع سیستم‌های تولید هم‌زمان است. معیارهای مورد بررسی در این مقاله شامل مصرف انرژی اولیه، انتشار آلایندگی و هزینه بهره‌برداری است. مطالعات عددی برای یک ریز‌شبکه 9شینه ارائه شده و نتایج آن با مقالات مرجع مقایسه گردیده و مزیت روش پیشنهادی بررسی شده است. پرونده مقاله