• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - برنامه‌ریزی بهینه اقتصادی یک ریزشبکه در حالت جزیره‌ای با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، باتری و سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی در حضور برنامه پاسخگویی بار
    علی مهدی‌زاده نوید تقی‌زادگان کلانتری
    ریزشبکه‌ها در سیستم توزیع با بهره‌گیری از منابع انرژی پراکنده تجدیدپذیر قادر به تأمین بار خود در سیستم سطح ولتاژ پایین هستند و می‌توانند در قسمت‌هایی که دسترسی به شبکه برق سراسری امکان‌پذیر نیست با هزینه سرمایه‌گذاری کمتر استفاده شوند. ریزشبکه مورد استفاده در این پژوهش چکیده کامل
    ریزشبکه‌ها در سیستم توزیع با بهره‌گیری از منابع انرژی پراکنده تجدیدپذیر قادر به تأمین بار خود در سیستم سطح ولتاژ پایین هستند و می‌توانند در قسمت‌هایی که دسترسی به شبکه برق سراسری امکان‌پذیر نیست با هزینه سرمایه‌گذاری کمتر استفاده شوند. ریزشبکه مورد استفاده در این پژوهش دارای منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی می‌باشد. این مقاله، استراتژی مدیریت انرژی جدید را در ریزشبکه با وجود سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر ارائه داده است. مینیمم‌کردن هزینه بهره‌برداری باتری، سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی، هزینه مربوط به انرژی تأمین‌نشده و مازاد انرژی با در نظر گرفتن قیود تأمین بار از اهداف این استراتژی جدید می‌باشد. محدودیت‌های فنی در نظر گرفته شده در این مقاله شامل محدودیت‌های منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز هیدروژنی و باتری می‌باشد. سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی شامل الکترولایزر، تانک‌های هیدروژنی و پیل سوختی می‌باشد. برنامه پاسخگویی طرف بار به منظور مسطح‌کردن نمودار بار و بهره‌برداری بهینه از ریزشبکه به کار گرفته شده است. با استفاده از نرم‌افزار GAMS مدل پیشنهادی روی یک ریزشبکه اجرا شده که خروجی‌های حاصل از شبیه‌سازی این مدل روی ریزشبکه نشان می‌دهد استفاده از سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی بار باعث کاهش هزینه‌های بهره‌برداری ریزشبکه می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مکان‌یابی خطا در شبکه‌های توزیع با استفاده از ترکیب روش امپدانسی و فرورفتگی ولتاژ‌
    محمد دیسی رحمن دشتی
    شبکه‌های توزیع در تمام سطوح شهرها و روستاها گسترده شده‌اند و این شبکه‌ها دارای انشعاب‌ها، زیرانشعاب‌ها و بارهای زیرخط می‌باشند. مکان‌یابی دقیق خطا در سیستم‌های توزیع باعث بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان و بازده آنها می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید برای مکان‌یابی خ چکیده کامل
    شبکه‌های توزیع در تمام سطوح شهرها و روستاها گسترده شده‌اند و این شبکه‌ها دارای انشعاب‌ها، زیرانشعاب‌ها و بارهای زیرخط می‌باشند. مکان‌یابی دقیق خطا در سیستم‌های توزیع باعث بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان و بازده آنها می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید برای مکان‌یابی خطای تک‌فاز، دوفاز و سه‌فاز به زمین در شبکه‌های توزیع پیشنهاد می‌گردد. همچنین از یک الگوریتم مکان‌یاب امپدانسی خطا برای پیداکردن محل‌های ممکن خطا استفاده می‌شود. سپس از روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم تطابق فرورفتگی ولتاژ برای تعیین بخش دارای خطا استفاده می‌شود. در این روش پس از وقوع خطا، محل‌های ممکن خطا با استفاده از الگوریتم امپدانسی تعیین می‌شوند. سپس خطاهای مشابهی به طور جداگانه در محل‌های ممکن تعیین‌شده، شبیه‌سازی می‌شوند. در ادامه ولتاژ ابتدای فیدر ذخیره می‌شود و آن گاه دامنه و فاز اختلاف ولتاژها تعیین و بانک داده آنلاین تولید می‌گردد. برای تشخیص خطای حقیقی، داده‌های این بانک با دامنه و زاویه اختلاف ولتاژهای به دست آمده و ثبت‌شده (در ابتدای فیدر) مقایسه می‌شوند. محل واقعی خطا با مقدار تطبیق هر محل خطای ممکن تعیین می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تنظیم هم‌زمان پارامترهای PSS و STATCOM در سیستم قدرت برای بهبود پایداری شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی (BRGA)
    علی رجایی ریزی امین خدابخشیان محمدرضا اسماعیلی مجید محمودی
    در این مقاله پایدارکننده سیستم قدرت (PSS) و کنترل‌کننده STATCOM به صورت هم‌زمان با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی ژنتیک (BRGA) جهت افزایش میرایی و کاهش نوسانات سیستم طراحی می‌شوند. این روش هوشمند ترکیبی دارای قدرت جست و جوی قوی و سرعت همگرایی بالاست. از انتگرال معیار چکیده کامل
    در این مقاله پایدارکننده سیستم قدرت (PSS) و کنترل‌کننده STATCOM به صورت هم‌زمان با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی ژنتیک (BRGA) جهت افزایش میرایی و کاهش نوسانات سیستم طراحی می‌شوند. این روش هوشمند ترکیبی دارای قدرت جست و جوی قوی و سرعت همگرایی بالاست. از انتگرال معیار قدر مطلق خطای چندزمانه (ITAE) به عنوان تابع هدف به منظور کاهش انحراف سرعت ژنراتورها و انحراف ولتاژ باس که در آن STATCOM نصب شده است استفاده خواهد شد. از یک سیستم قدرت دو ناحیه چهارماشینه جهت بررسی روش ارائه‌شده استفاده می‌گردد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی ناشی از استفاده از روش BRGA و مقایسه آن با روش‌های GA و PSO، برتری الگوریتم پیشنهادی را در افزایش میرایی سیستم قدرت نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ساختار بهبوديافته اينورتر بدون ترانسفورماتور متصل به شبكه با استفاده از روش كنترل تناسبي- تشديدي
    جابر فلاح اردشير مهران صباحي سيدحسين حسيني ابراهيم بابايي گئورك قره‌پتيان
    حذف ترانسفورماتور در سيستم‌هاي PV متصل به شبکه داراي مزايايي از جمله کاهش هزينه، اندازه و وزن بوده و همچنين باعث افزايش بازده کلي سيستم مي‌شود. با وجود حذف ترانسفورماتور، ايزولاسيون گالوانيکي بين شبکه و آرايه PV وجود نداشته و در نتيجه جريان نشتي ناشي از خازن پراکنده نسب چکیده کامل
    حذف ترانسفورماتور در سيستم‌هاي PV متصل به شبکه داراي مزايايي از جمله کاهش هزينه، اندازه و وزن بوده و همچنين باعث افزايش بازده کلي سيستم مي‌شود. با وجود حذف ترانسفورماتور، ايزولاسيون گالوانيکي بين شبکه و آرايه PV وجود نداشته و در نتيجه جريان نشتي ناشي از خازن پراکنده نسبت به زمين باعث بروز مسایلي از قبيل افزايش طيف هارمونيکي در خروجي، تلفات و مشکلات ايمني مي‌‌شود. اين مقاله يک ساختار بهبوديافته اينورتري بدون ترانسفورماتور دومرحله‌اي متصل به شبکه به منظور کاهش جريان نشتي ارائه مي‌دهد. با توجه به اين که در ساختار پيشنهادي ترمينال منفي سيستم PV مستقيماً به نقطه خنثي شبکه وصل مي‌شود، لذا جريان نشتي سيستم بدون استفاده از روش‌هاي کنترلي پيچيده خواهد شد. در اين مقاله از روش کنترل‌كننده تناسبی- تشديدي (PR) به منظور کنترل جریان تزريقي به شبكه استفاده شده است. براي تأييد نتايج به دست آمده، اصول عملکرد اينورتر بدون ترانسفورماتور تحليل و در محيط PSCAD/EMTDC شبيه‌سازي شده و نتايج توسط يک نمونه آزمايشگاهي به صورت عملي آزمايش شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی تولید جریان ضربه صاعقه با ولتاژ باقیمانده یک میلیون ولت
    علیرضا امیدخدا جعفر جعفری بهنام سیدمحمدصادق میرغفوریان عبدالله گرائیلی حمیدرضا صادق محمدی
    تولید جریان‌های ضربه جهت انجام آزمون‌های تحقیقاتی و کنترل کیفی کاربرد وسیعی داشته که در این حوزه انجام آزمون‌های نوعی بر روی برق‌گیرهای فشارقوی تا سطوح مورد نظر شبکه انتقال کشور، نیازمند به کار بردن مولدهای ضربه‌ای است که هم‌زمان با توانایی تولید جریان ضربه با دامنه و ش چکیده کامل
    تولید جریان‌های ضربه جهت انجام آزمون‌های تحقیقاتی و کنترل کیفی کاربرد وسیعی داشته که در این حوزه انجام آزمون‌های نوعی بر روی برق‌گیرهای فشارقوی تا سطوح مورد نظر شبکه انتقال کشور، نیازمند به کار بردن مولدهای ضربه‌ای است که هم‌زمان با توانایی تولید جریان ضربه با دامنه و شکل مورد نظر استانداردهای بین‌المللی، قابلیت تأمین ولتاژ باقیمانده در سطوح چند صد کیلوولت را دارا باشد. در این مقاله مراحل طراحی و ساخت یک مجموعه تولید و اندازه‌گیری جریان ضربه صاعقه ده کیلوآمپری با قابلیت تولید ولتاژ باقیمانده یک میلیون ولت بیان و به نوآوری انجام‌گرفته در طراحی راکتور هسته هوای یکپارچه چند تپ اشاره شده است. اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی صحت عملکرد این مجموعه جهت انجام آزمون‌های نوعی جریان ضربه صاعقه و فراهم‌شدن امکان انجام این آزمون‌ها در داخل کشور را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - الگوریتم تشخیص موقعیت با قابلیت تعیین هم‌زمان خطای بار مکانیکی نامتقارن در موتورهای سوئیچ رلوکتانسی
    احسان خیابانی حسن مرادی چشمه‌بیگی
    در این مقاله، یک الگوریتم نوین برای تشخیص موقعیت روتور با قابلیت تعیین هم‌زمان خطا از نوع عدم تقارن بار مکانیکی در موتورهای سوئیچ رلوکتانسی معرفی شده است. این الگوریتم با بهره‌گیری از روش تزریق پالس و الهام از مدلاسیون موقعیت پالس دیجیتال، موقعیت روتور را تشخیص داده و ب چکیده کامل
    در این مقاله، یک الگوریتم نوین برای تشخیص موقعیت روتور با قابلیت تعیین هم‌زمان خطا از نوع عدم تقارن بار مکانیکی در موتورهای سوئیچ رلوکتانسی معرفی شده است. این الگوریتم با بهره‌گیری از روش تزریق پالس و الهام از مدلاسیون موقعیت پالس دیجیتال، موقعیت روتور را تشخیص داده و با بهره‌گیری از این اطلاعات مکانی روتور، دوران موتور را کنترل می‌نماید. در این روش در حین چرخش روتور، با تزریق پالس به فاز غیر فعال، اندوکتانس فاز که با موقعیت روتور متناسب می‌باشد، اندازه‌گیری شده و با کمک یک مدار مبدل اطلاعات جریان فازها به پالس دیجیتال و یا به عبارتی به یک رشته بیت تبدیل می‌گردد. از آنجا که تعداد پالس‌های تزریقی ثابت است، در شرایط عملکرد صحیح موتور رشته بیت خروجی دارای طول ثابت و متناسب با گشتاور بار مکانیکی است. در صورت بروز خطای مکانیکی در نتیجه نوسان در بار مکانیکی، تعداد بیت‌ها متناسب با میزان خطا تغییر خواهد کرد که با شمارش تعداد بیت‌های خروجی بورد تشخیص وجود خطا در بار مکانیکی تعیین می‌شود. چنین الگوریتمی صدمات ناشی از عدم تقارن در بار مکانیکی را که می‌تواند منجر به از بین رفتن موتور و بار متصل به شفت شود کاهش می‌دهد. از مزایای این روش می‌توان به تجمیع روش تشخیص موقعیت و تشخیص خطا در سرعت‌های پایین و متوسط اشاره کرد. الگوریتم در ابتدا توسط نرم‌افزار MATLAB/Simulink شبیه‌سازی و سپس روی یک موتور 50 وات سوئیچ رلوکتانسی 12/8 پیاده‌سازی شده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی و تست عملی، عملکرد صحیح روش پیشنهادی را تصدیق می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کاهش گشتاور ریپل در موتور مغناطیس دایم بدون جاروبک با استفاده از طراحی بهینه ساختار موتور
    محمدرضا عليزاده پهلواني یوسف شهبازی آیت ابوالفضل واحدی
    در این مقاله محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی لحظه‌ای در موتور مغناطیس دایم شارمحوری بدون جاروبک با استفاده از تئوری نیروی لورنتز انجام شده است. در این روش از ولتاژ ضدمحرکه و جریان فازها استفاده گردیده و یک روش جدید برای محاسبه هارمونیک‌های مختلف ولتاژ ضدمحرکه با استفاده از چکیده کامل
    در این مقاله محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی لحظه‌ای در موتور مغناطیس دایم شارمحوری بدون جاروبک با استفاده از تئوری نیروی لورنتز انجام شده است. در این روش از ولتاژ ضدمحرکه و جریان فازها استفاده گردیده و یک روش جدید برای محاسبه هارمونیک‌های مختلف ولتاژ ضدمحرکه با استفاده از روش تحلیلی ارائه شده است. نتایج ناشی از روش تحلیلی ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار المان محدود مورد ارزیابی قرار گرفته و تطابق خوبی میان روش تحلیلی ارائه‌شده و روش المان محدود وجود دارد. زمان محاسبات در روش تحلیلی ارائه‌شده بسیار کمتر از زمان محاسبات نرم‌افزار المان محدود می‌باشد. در نهایت با استفاده از روش تحلیلی، برخی پارامترهای هندسی موتور با هدف کاهش گشتاور ریپل بهینه‌سازی شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تشخیص و تعیین سهم منابع میان‌هارمونیک در سيستم‌های ‏قدرت با استفاده از نرون خطی وفقی و روش جمع آثار و تصوير
    پریسا سرافرازی حميدرضا محمدی
    در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص بارهای تولیدکننده میان‌هارمونیک در سیستم قدرت و همچنین تعیین سهم هر یک از این بارها در تولید میان‌هارمونیک جريان در نقطه اتصال مشترک ارائه شده است. اساس این روش بر پایه روش جمع آثار و تصویر می‌باشد که به مدار معادل نورتن بارها و شبکه نی چکیده کامل
    در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص بارهای تولیدکننده میان‌هارمونیک در سیستم قدرت و همچنین تعیین سهم هر یک از این بارها در تولید میان‌هارمونیک جريان در نقطه اتصال مشترک ارائه شده است. اساس این روش بر پایه روش جمع آثار و تصویر می‌باشد که به مدار معادل نورتن بارها و شبکه نیاز دارد. همچنین در روش پیشنهادی، از نرون خطی وفقی دومرحله‌ای برای تعیین مؤلفه‌های میان‌هارمونیک سیگنال استفاده شده است. کارایی روش پیشنهادی به کمک شبیه‌سازی در محيط نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK نشان داده شده است. نتایج شبیه‌سازی مؤید قابلیت روش فوق در جایابی منابع میان‌هارمونیک و تعیین سهم آنها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تشخیص و تعیین سهم منابع میان‌هارمونیک در سيستم‌های ‏قدرت با استفاده از نرون خطی وفقی و روش جمع آثار و تصوير
    پریسا سرافرازی حميدرضا محمدی
    در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص بارهای تولیدکننده میان‌هارمونیک در سیستم قدرت و همچنین تعیین سهم هر یک از این بارها در تولید میان‌هارمونیک جريان در نقطه اتصال مشترک ارائه شده است. اساس این روش بر پایه روش جمع آثار و تصویر می‌باشد که به مدار معادل نورتن بارها و شبکه نی چکیده کامل
    در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص بارهای تولیدکننده میان‌هارمونیک در سیستم قدرت و همچنین تعیین سهم هر یک از این بارها در تولید میان‌هارمونیک جريان در نقطه اتصال مشترک ارائه شده است. اساس این روش بر پایه روش جمع آثار و تصویر می‌باشد که به مدار معادل نورتن بارها و شبکه نیاز دارد. همچنین در روش پیشنهادی، از نرون خطی وفقی دومرحله‌ای برای تعیین مؤلفه‌های میان‌هارمونیک سیگنال استفاده شده است. کارایی روش پیشنهادی به کمک شبیه‌سازی در محيط نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK نشان داده شده است. نتایج شبیه‌سازی مؤید قابلیت روش فوق در جایابی منابع میان‌هارمونیک و تعیین سهم آنها می‌باشد. پرونده مقاله