• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه راهکاری برای افزایش نرخ ارسال ترافیک اینترنت روی شبکه‌های نوری OPS
    اکبر غفارپور رهبر
    شبکه زمان‌بندی‌شده تمام نوری سوئیچینگ پاکت را در نظر بگیرید که در آن پروتکل ارتباطی اینترنت در لایه‌های بالاتر به‌کار گرفته شده است. این نوع شبکه با معضل برخورد پاکت‌ها و در نتیجه حذف پاکت‌ها مواجه است. لذا ارسال دوباره ترافیک حذف‌شده به شبکه در لایه نوری می‌تواند باعث چکیده کامل
    شبکه زمان‌بندی‌شده تمام نوری سوئیچینگ پاکت را در نظر بگیرید که در آن پروتکل ارتباطی اینترنت در لایه‌های بالاتر به‌کار گرفته شده است. این نوع شبکه با معضل برخورد پاکت‌ها و در نتیجه حذف پاکت‌ها مواجه است. لذا ارسال دوباره ترافیک حذف‌شده به شبکه در لایه نوری می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری اینترنت و حتی کاهش هزینه طراحی شبکه‌های (OPS) گردد. در این روش یک کپی از ترافیک ارسال‌شده به شبکه (به‌صورت پاکت نوری) در حافظه الکترونیکی سوئیچ مرزی نگه داشته می‌شود و هر وقت که پاکت نوری ارسالی در شبکه حذف شود، پاکت نوری جدیدی از این کپی درست شده و مجدداً به شبکه ارسال می‌گردد (ارسال دوباره در لایه نوری و مستقل از لایهTCP ). به‌عبارت بهتر علاوه بر لایه (بالاتر)TCP که عمل ارسال دوباره پاکت‌های IP را انجام می‌دهد، لایه (پایین‌تر) نوری هم عمل ارسال دوباره پاکت‌های نوری را انجام می‌دهد. در این مقاله، علاوه بر ارائه روشی برای پیاده‌سازی ارزان‌تر شبکه OPS ، میزان بهره‌وری اینترنت در شبکه زمان‌بندی‌شده OPS بررسی شده و روشی برای افزایش میزان بهره‌وری اینترنت و همچنین بهبود توزیع بهره‌وری بین گره‌های دورتر از هم ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدیریت شبکه‌های نسل آتی و برآورد هزینه سرمایه‌گذاری شبکه‌های خدمات عمومی کشور برای سیستم‌های پشتیبان عملیات (OSS) در سال‌های آینده
    منصور شیخان محمداسماعیل کلانتری
    با طرح مفهوم شبکه‌های نسل آتی (NGN)، موضوع مدیریت این شبکه‌ها نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. بر این اساس، در این مقاله ضمن بیان نیازمندی‌ها و اهداف در مدیریت NGN، ساختار کلی مدیریت در NGN و نیز دسته‌بندي كاركردي نرم‌افزارهاي سیستم‌های پشتیبان عملیات (OSS) براي مديريت NGN چکیده کامل
    با طرح مفهوم شبکه‌های نسل آتی (NGN)، موضوع مدیریت این شبکه‌ها نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. بر این اساس، در این مقاله ضمن بیان نیازمندی‌ها و اهداف در مدیریت NGN، ساختار کلی مدیریت در NGN و نیز دسته‌بندي كاركردي نرم‌افزارهاي سیستم‌های پشتیبان عملیات (OSS) براي مديريت NGN ارائه شده است. همچنین با توجه به لزوم تجهیز شبکه‌های خدمات عمومی (مشتمل بر ارتباطات، آب، برق و گاز) در کشور به سیستم‌های پشتیبان عملیات، هزینه سرمایه‌گذاری لازم برای این سیستم‌ها، به تفکیک سیستم‌های مدیریت شبکه (NMS) و امور مشتریان و صدور صورت‌حساب (CCBS)، نیز در قالب دو سناریوی "توزیع‌گرایی" و "تمرکزگرایی" در کشور تا پایان سال 1390 برآورد شده است. بدین منظور تخمینی از تعداد مشترکین این شبکه‌ها در سال‌های آتی ارائه و با توجه به استخراج اطلاعات مربوط به هزینه سرانه مشترکین، امکان ارائه برآورد در دو سناریوی مذکور فراهم آمده است. در این راستا، شاهد سرمایه‌گذاری قريب به 1040 میلیون دلاري برای OSS در سناریوی "توزیع‌گرایی" و بالغ بر 750 میلیون دلاري در سناریوی "تمرکزگرایی" خواهیم بود. تفکیک این سرمایه‌گذاری تا پایان سال 1390 به NMS و CCBS نیز در سناریوی "توزیع‌گرایی" به‌ترتیب به‌میزان 606 ميليون دلار و 432 میلیون دلار و در سناریوی "تمرکزگرایی" به‌ترتیب به‌میزان 433 ميليون دلار و 322 میلیون دلار برآورد می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - برآورد هزينه سرمايه‌گذاري براي تجهيزات شبکه تلفنی همراه کشور بر اساس پيش‌بيني تقاضاي مدل كاب - داگلاس
    منصور شیخان محمداسماعیل کلانتری
    در اين مقاله با هدف برآورد علمی هزینه سرمایه‌گذاری برای تجهيزات شبکه تلفنی همراه کشور در سال‌های آتي، با به‌کارگيری مدل کاب - داگلاس، به‌عنوان يکی از روش‌های موفق در تخمين تقاضا، به برآورد تعداد متقاضيان اين سرويس تلفنی در سال‌های آتی پرداخته و به‌دنبال آن با طراحي كلان چکیده کامل
    در اين مقاله با هدف برآورد علمی هزینه سرمایه‌گذاری برای تجهيزات شبکه تلفنی همراه کشور در سال‌های آتي، با به‌کارگيری مدل کاب - داگلاس، به‌عنوان يکی از روش‌های موفق در تخمين تقاضا، به برآورد تعداد متقاضيان اين سرويس تلفنی در سال‌های آتی پرداخته و به‌دنبال آن با طراحي كلان بخش‌های BSS و NSS، تخمينی از حجم تجهيزات و ميزان سرمايه‌گذاری لازم برای برپايی اين شبکه ارائه شده است. در اين راستا، در جريان طراحی بخش BSS، تعداد BTSها با پيکربندی‌های مختلف و نيز BSCها با ظرفيت‌های مختلف به‌همراه اقلام جانبی مانند دکل، آنتن، فيدر، تغذيه و نيز تجهيزات انتقال بين BTSها و BSCها تعيين شده است. در جريان طراحی بخش NSS نيز ضمن ارائه معماری پيشنهادی برای بخش ترافيکی (مشتمل بر سيگنالينگ) شبکه، طرح مسيريابی و وضعيت واسط‌ها با PSTN و PDN ارائه و ضمن معرفی مدل‌های ترافیکی و پارامترهای مربوط، ظرفيت گره‌های شبکه و لينک‌های 1E مورد نياز برآورد شده است. در نهايت نيز با توجه به ميانگين قيمت ارائه‌شده توسط سازندگان داخلی و خارجی برای تجهيزات بخش‌های مختلف، هزینه سرمایه‌گذاری برای تجهيزات شبکه مذکور در جريان برنامه توسعه شبكه برای رسیدن از ضریب نفوذ 12/4% به ضریب نفوذ 48/4%، بالغ بر 26/7 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - روشي جديد بر مبناي تبديل موجک جهت افزايش پايداري رله ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت در برابر جريان هجومي و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان
    ابوذر رحمتي مجید صنايع‌پسند
    رله حفاظتي ديفرانسيل به‌عنوان مهم‌ترين و عمده‌ترين رله حفاظتي الکتريکي در قبال اختلال در ايزولاسيون ترانسفورماتور محسوب مي‌شود. تلاش‌هاي مداوم به‌منظور هوشمندنمودن هرچه بيشتر اين نوع رله حفاظتي توسط کارخانجات سازنده مختلف صورت گرفته و تاکنون روش‌ها و ابداعات گوناگوني جه چکیده کامل
    رله حفاظتي ديفرانسيل به‌عنوان مهم‌ترين و عمده‌ترين رله حفاظتي الکتريکي در قبال اختلال در ايزولاسيون ترانسفورماتور محسوب مي‌شود. تلاش‌هاي مداوم به‌منظور هوشمندنمودن هرچه بيشتر اين نوع رله حفاظتي توسط کارخانجات سازنده مختلف صورت گرفته و تاکنون روش‌ها و ابداعات گوناگوني جهت عملکرد بهتر رله معرفي شده است. هر‌گونه عملکرد نابجاي رله ديفرانسيل با قطع ترانسفورماتور در طي بهره‌برداري مي‌تواند سبب بروز خاموشي‌هاي گسترده شده و با ناپايداري شبکه همراه باشد. به‌همين علت بررسي عوامل مؤثر در کار نابجاي رله و پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده به منظور مقابله با آن حائز اهميت مي‌باشد. از جمله مهمترين پديده‌هايي که ممکن است باعث ايجاد اختلال در عملکرد رله ديفرانسيل گردد، برقراري جريان هجومي هنگام برق‌دارکردن ترانسفورماتور و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان مي‌باشد. در اين مقاله ابتدا الگوريتمي جديد بر مبناي رفتار متفاوت جريان‌هاي تفاضلي تحت شرايط برقراري جريان هجومي و جريان خطا جهت تمايز اين دو جريان در رله ديفرانسيل ارائه گرديده است. روش ارائه‌شده قادر است در کمتر از ربع سيکل جريان هجومي را از خطاي داخلي تشخيص دهد. در ادامه اين مقاله با استفاده از انديسي که از فرکانس‌هاي بالا و با استفاده از تبديل موجک استخراج مي‌گردد، جريان مهار در مشخصه رله ديفرانسيل بهبود مي‌يابد. در روش فوق هنگام خطاي خارجي و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان، رله ديفرانسيل از پايداري قابل ملاحظه‌اي برخوردار خواهد شد. صحت الگوريتم‌هاي ارائه‌شده با استفاده از شبيه‌سازي خطا‌هاي مختلف و شرايط سوئيچينگ متفاوت توسط نرم‌افزار ATP/EMTP نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع شعاعي واقعي بر اساس اطلاعات ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات‌هاي خطاي ديجيتال
    صادق جمالي وحيد تلاوت
    در اين مقاله روشي جديد براي محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع شعاعي واقعي ارائه مي‌شود. الگوريتم محل‌يابي خطاي پيشنهادي بر اساس روش امپدانسي بوده و با استفاده از داده‌هاي ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات يا كليد بازبست شامل ثبات ابتداي شبكه توزيع عمل مي‌كند. در ال چکیده کامل
    در اين مقاله روشي جديد براي محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع شعاعي واقعي ارائه مي‌شود. الگوريتم محل‌يابي خطاي پيشنهادي بر اساس روش امپدانسي بوده و با استفاده از داده‌هاي ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات يا كليد بازبست شامل ثبات ابتداي شبكه توزيع عمل مي‌كند. در الگوريتم محل‌ياب خطا ابتدا بر اساس داده‌هاي ولتاژ و جريان قبل از وقوع خطا ضرايب بارگيري و قدرت ميانگين ترانسفورماتورهاي توزيع در لحظه قبل از خطا تخمين زده مي‌شود. سپس با استفاده از داده‌هاي ولتاژ و جريان بعد از خطا و محاسبه فازورهاي آنها، محل‌هاي اوليه كانديداي خطا با بررسي تمامي بخش‌هاي شبکه توزيع از جهت خطادار بودن به‌دست مي‌آيد و در نهايت با بهره‌گيري از نحوه عملكرد فيوزها، نشانگرها و جداكننده‌ها حداقل محل‌هاي نهايي كانديداي خطا با دقت قابل قبولي ارائه مي‌شود. اين الگوريتم به‌صورت يك بسته نرم‌افزاري تحت عنوان DFL در زبان دلفي در آزمايشگاه تحقيقاتي حفاظت و اتوماسيون شبكه‌هاي برق دانشگاه علم و صنعت ايران مدون شده است. به‌راحتي مي‌توان با داده‌هاي ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات خطا و ارسال‌شده از طريق خط تلفن مربوط به آن و همچنين اطلاعات مربوط به عملكرد فيوزها، نشانگرهاي خطا و جداكننده‌ها براي فيدرهاي توزيع با سطح ولتاژهاي 11 و 20 كيلوولت به محل‌يابي خطا پرداخت. نرم‌افزار آماده‌شده بر روي يك فيدر توزيع شعاعي 20 كيلوولت واقعي با خطاهاي اتصال كوتاه در نقاط مختلف، آزمایش شده است كه نتايج محل‌يابي خطا، كارآيي بالاي محل‌ياب خطا را نشان مي‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه روش استخراج ویژگی شبه‌کوواریانسی مبتنی بر تبدیل موجک جهت کشف نشانگر حیاتی از الگوهای پروتئینی سرطان تخمدان
    حسین منتظری کردی محمدحسین میران‌بیگی محمدحسن مرادی
    تغییرات پاتولوژیک درون یک عضو حیاتی به‌صورت الگوهای پروتئینی در خون انعکاس می‌یابد. طیف‌سنجی جرمی به‌‌عنوان یک ابزار اندازه‌گیری قدرتمند در تولید الگوهای پروتئینی از خون شناخته شده است. داده‌های حاصل از این تکنیک به‌عنوان داده‌هایی با ابعاد و همبستگی بالا در نظر گرفته م چکیده کامل
    تغییرات پاتولوژیک درون یک عضو حیاتی به‌صورت الگوهای پروتئینی در خون انعکاس می‌یابد. طیف‌سنجی جرمی به‌‌عنوان یک ابزار اندازه‌گیری قدرتمند در تولید الگوهای پروتئینی از خون شناخته شده است. داده‌های حاصل از این تکنیک به‌عنوان داده‌هایی با ابعاد و همبستگی بالا در نظر گرفته می‌شوند که ویژگی‌های کلیدی مهم برای محققان، پیک‌های موجود در طیف می‌باشند. با توجه به این خصوصیات رفتاری داده، یک روش تحلیل مناسب مثل تبدیل موجک نیاز می‌باشد. در این تحقیق، روش جدیدی جهت استخراج ویژگی از داده طیف جرمی با هدف کاهش بعد و همبستگی آن ارائه شده است که مبتنی بر تبدیل موجک گسسته و انتخاب ويژگی شبه‌کوواریانسی می‌باشد. با ‌روش ‌پیشنهادی، نشانگرهای حیاتی مناسب از مجموعه داده‌های مورد مطالعه برای سرطان تخمدان که از انستیتو ملی سرطان آمریکا اخذ شده است، از روی طیف جرمی بازسازی‌شده استخراج ‌گردیده است که منجر به حصول نتایج تشخیصی بالا با استفاده از معیارهای ارزشیابی استاندارد شده است. با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی مختلف، روش پیشنهادی جدید منجر به دقت تشخیص 98، نرخ قطعیت 97 و حساسیت 98 درصد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - استفاده از تخمين‌زننده كمينه‌كننده ميانگين مربعات خطا جهت بهبود كيفيت تصاوير مقطع نگاري رايانه‌اي از شكم بر اساس مدل مخلوط لاپلاس دومتغيره در حوزه تبديل ويولت مختلط چندبعدي
    حسين رباني منصور وفادوست
    يكي از مسايل تعيين‌كننده در زمينه حذف نويز در حوزه ويولت بر اساس تئوري بيز، استفاده از تابع چگال احتمال مناسب براي مدل‌كردن ضرايب ويولت مي‌باشد. از جمله خصوصيات ضرايب ويولت، وابستگي مابين مقياسي آنها مي‌باشد. در واقع مابين ضرايب ويولت و والد آنها در مقياس مجاور همبستگي چکیده کامل
    يكي از مسايل تعيين‌كننده در زمينه حذف نويز در حوزه ويولت بر اساس تئوري بيز، استفاده از تابع چگال احتمال مناسب براي مدل‌كردن ضرايب ويولت مي‌باشد. از جمله خصوصيات ضرايب ويولت، وابستگي مابين مقياسي آنها مي‌باشد. در واقع مابين ضرايب ويولت و والد آنها در مقياس مجاور همبستگي بالايي وجود دارد. بر همين اساس در چند سال اخير به‌جاي استفاده از توزيع‌هاي تك‌متغيره در هر زيرباند ويولت از توزيع‌هاي دومتغيره استفاده شده است. در اين مقاله از مخلوط دو توزيع دومتغيره لاپلاسي براي مدل‌كردن ضرايب ويولت استفاده شده است. استفاده از اين مدل، هم خصوصيات نوك‌تيزبودن در مبدأ و دُم‌داربودن توزيع ضرايب ويولت و هم خصوصيت وابستگي مابين مقياسي آنها را به‌طور توأم به‌همراه خواهد داشت. بر اساس اين مدل توزيع احتمال و با استفاده از تخمين‌زننده كمينه‌كننده ميانگين مربعات خطا (MMSE)، الگوريتم تطبيقي جديدي براي كاهش نويز حاصل مي‌گردد. از اين الگوريتم براي كاهش نويز تصاوير مقطع نگاري رايانه‌اي (CT) از شكم در حوزه تبديل ويولت مختلط استفاده مي‌گردد. نتايج شبيه‌سازي‌هاي صورت‌گرفته با اين الگوريتم بيانگر بهبود عمليات كاهش نويز به‌طور كمي و كيفي در مقايسه با ديگر روش‌هاي مطرح‌شده در مقالات مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بهبود کارایی روش سنتی آشکارسازی چهره مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان
    مجید روحی قاسم میرجلیلی محمدتقی صادقی
    در این مقاله ایده‌هایی برای بهبود کارایی روش سنتی آشکارسازی چهره با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیشنهاد شده است. در روش سنتی، ابتدا تصویر ورودی به پنجره‌هایی همپوشان با ابعاد ثابت تقسیم و در نهایت برای هر پنجره در مورد این که حاوی چهره هست یا نه، تصمیم‌گیری می‌شود. چکیده کامل
    در این مقاله ایده‌هایی برای بهبود کارایی روش سنتی آشکارسازی چهره با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیشنهاد شده است. در روش سنتی، ابتدا تصویر ورودی به پنجره‌هایی همپوشان با ابعاد ثابت تقسیم و در نهایت برای هر پنجره در مورد این که حاوی چهره هست یا نه، تصمیم‌گیری می‌شود. نرخ آشکارسازی و خطای هشدار غلط این روش خیلی مطلوب نیست. در این مقاله برای بهبود کارایی، به‌جای استفاده از پنجره با ابعاد ثابت از پنجره‌هایی با اندازه‌های مختلف استفاده می‌شود. هر پنجره دارای دقت خاصی در آشکارسازی است. در این روش، تصمیمات حاصل از به‌کارگیری پنجره‌های مختلف روی یک ناحیه از تصویر، با هم ادغام می‌شوند. همچنین در این مقاله از یک سطح تصمیم‌گیری وفقی برای تصمیم‌گیری در خروجی طبقه‌بندی کننده استفاده شده است. از طرفی به‌جای این که تصمیم‌گیری برای هر پنجره فقط متکی بر خروجی ماشین بردار پشتیبان باشد، از معیارهای شباهت‌سنجی بین پنجره مربوطه با مدلی از چهره برای تصمیم‌گیری نهایی استفاده می‌گردد. نتیجه به‌کارگیری این ترفندها، افزایش نرخ آشکارسازی و همچنین کاهش خطای هشدار غلط است. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از مجموعه داده استاندارد، این مسئله را تأیید می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - استفاده از تجارت راندمان انرژي براي كاهش قدرت بازار بلندمدت پس از تجديد ساختار صنعت برق
    مهدي بهرنگ راد محسن پارسامقدم محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    در اين مقاله عرضه راندمان انرژي به‌عنوان كالایي قابل مبادله در بازار برق سيستم تجديد ساختاريافته مورد مطالعه قرار گرفته است. زیربناي روش پيشنهادي، راهكارهاي كاهش راهبردي مصرف و مديريت سمت تقاضا است. در روش پيشنهادي بهینه‌سازی راندمان انرژي به‌عنوان كالايي قابل عرضه در چکیده کامل
    در اين مقاله عرضه راندمان انرژي به‌عنوان كالایي قابل مبادله در بازار برق سيستم تجديد ساختاريافته مورد مطالعه قرار گرفته است. زیربناي روش پيشنهادي، راهكارهاي كاهش راهبردي مصرف و مديريت سمت تقاضا است. در روش پيشنهادي بهینه‌سازی راندمان انرژي به‌عنوان كالايي قابل عرضه در محيط بازار برق با هدف كاهش قدرت بازار عرضه مي‌شود. اين روش با تكيه بر راه حل‌هاي سمت تقاضا در كنار ساير روش‌هاي موجود كه عموماً بر سمت توليد تكيه دارند مي‌تواند به ابزاری بلندمدت و مناسب جهت كنترل قدرت بازار تبديل شود. ساز و كار پياده‌سازي روش پيشنهادي در محيط نوين ارائه شده و نتايج عددي پياده‌سازي راهكار پيشنهادي بر روي يك سيستم واقعي، مؤثربودن روش را نمايان مي‌كند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - کنترل یک فیلتر فعال به روش مستقیم توان با فرکانس سوئیچینگ ثابت
    ابراهیم عبیری جهرمی
    فيلتر‌هاي فعال براي از بين بردن جريان‌هاي هارمونيكي و همچنين جبران‌سازي توان راكتيو ناشي از بارهاي نامتقارن متصل به شبكه يا ولتاژهاي نامتقارن شبكه مؤثر مي‌باشند. در اين مقاله روش مؤثر و جديدي براي كنترل فيلترهاي فعال ارائه مي‌گردد. اين روش بر پايه كنترل مستقيم توان (DP چکیده کامل
    فيلتر‌هاي فعال براي از بين بردن جريان‌هاي هارمونيكي و همچنين جبران‌سازي توان راكتيو ناشي از بارهاي نامتقارن متصل به شبكه يا ولتاژهاي نامتقارن شبكه مؤثر مي‌باشند. در اين مقاله روش مؤثر و جديدي براي كنترل فيلترهاي فعال ارائه مي‌گردد. اين روش بر پايه كنترل مستقيم توان (DPC) با مدولاسيون بردار فضایي بنا شده است. همچنين به‌جاي سنسور‌هاي ولتاژ خط از تخمين‌زن شار به‌منظور تخمين ولتاژ شبكه استفاده شده است. براي اين كه اين روش در برابر اعوجاج‌هاي به‌وجود آمده در ولتاژ خط مقاوم باشد، از يك حلقه قفل فاز مؤثر و كارآمد به نام SDRF-PLL استفاده مي‌شود. مزاياي اين روش الگوريتم ساده، ديناميك مناسب، فركانس سوييچينگ ثابت و مقاوم‌بودن روش كنترل در برابر اعوجاج خط مي‌باشد. صحت اين روش با استفاده از نرم‌افزار MATLAB تأييد شده است. شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌دهد كه اين فيلتر براي حذف توان راكتيو تزريقي از طرف بارهاي غير خطي و منابع نامتعادل مناسب مي‌باشد. پرونده مقاله