• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه یک رویکرد نگاشت در شبکه روی تراشه مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی
    زهرا باقری فاطمه وردی علیرضا محجوب
    در پیاده‌سازی مبتنی بر شبکه روی تراشه، نگاشت را می‌توان گامی مهم در اجرای برنامه کاربردی دانست. وظایف یک کاربرد، اغلب در قالب یک گراف هسته نمایش داده می‌شود. هسته‌ها با استفاده از یک بستر ارتباطی و غالباً شبکه روی تراشه، بین خود پیوند برقرار می‌کنند و به این منظور، توسع چکیده کامل
    در پیاده‌سازی مبتنی بر شبکه روی تراشه، نگاشت را می‌توان گامی مهم در اجرای برنامه کاربردی دانست. وظایف یک کاربرد، اغلب در قالب یک گراف هسته نمایش داده می‌شود. هسته‌ها با استفاده از یک بستر ارتباطی و غالباً شبکه روی تراشه، بین خود پیوند برقرار می‌کنند و به این منظور، توسعه‌دهندگان الگوریتم‌های گوناگونی را پیشنهاد داده‌اند. در اغلب موارد به‌دلیل پیچیدگی از روش‌های جستجوی دقیق برای یافتن نگاشت استفاده می‌شود. با این حال این روش‌ها برای شبکه‌های با ابعاد کوچک مناسب هستند. با افزایش ابعاد شبکه، زمان جستجو نیز به‌طور نمایی افزایش می‌یابد. این مقاله از دیدگاه یک رویکرد فراابتکاری با استفاده از روش جستجوی هارمونی به تصمیم‌گیری زمانی برای اتصال هسته‌ها به روترها می‌پردازد. رویکرد ما نوعی بهبودیافته از الگوریتم جستجوی هارمونی را با تمرکز روی کاهش توان مصرفی و تأخیر به کار می‌گیرد. تحلیل پیچیدگی الگوریتم، آشکارکننده راه حل مناسب‌تر در مقایسه با الگوریتم‌های مشابه با توجه به الگوی ترافیکی برنامه کاربردی است. الگوریتم در مقایسه با روش‌های مشابه به 98/39% تأخیر کمتر و 11/61% صرفه‌جویی در توان مصرفی دست می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - درون سازی معنایی واژه ها با استفاده از BERT روی وب فارسی
    شکوفه  بستان علی محمد زارع بیدکی محمد رضا پژوهان
    استفاده از بافت و ترتیب واژگان در یک عبارت از مواردی است که می‌تواند به فهم بهتر آن عبارت منجر گردد. در سال‌های اخیر، مدل‌های زبانی از پیش‌آموزش‌یافته، پیشرفت شگرفی در زمینه پردازش زبان طبیعی به وجود آوده‌اند. در این راستا مدل‌های مبتنی بر ترنسفورمر مانند الگوریتم BERT چکیده کامل
    استفاده از بافت و ترتیب واژگان در یک عبارت از مواردی است که می‌تواند به فهم بهتر آن عبارت منجر گردد. در سال‌های اخیر، مدل‌های زبانی از پیش‌آموزش‌یافته، پیشرفت شگرفی در زمینه پردازش زبان طبیعی به وجود آوده‌اند. در این راستا مدل‌های مبتنی بر ترنسفورمر مانند الگوریتم BERT از محبوبیت فزاینده‌ای برخوردار گردیده‌اند. این مسئله در زبان فارسی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و به‌عنوان یک چالش در حوزه وب فارسی مطرح می‌گردد. بنابراین در این مقاله، درون‌سازی واژگان فارسی با استفاده از این الگوریتم مورد بررسی قرار می‌گیرد که به درک معنایی هر واژه بر مبنای بافت متن می‌پردازد. در رویکرد پیشنهادی، مدل ایجادشده بر روی مجموعه دادگان وب فارسی مورد پیش‌آموزش قرار می‌گیرد و پس از طی دو مرحله تنظیم دقیق با معماری‌های متفاوت، مدل نهایی تولید می‌شود. در نهایت ویژگی‌های مدل استخراج می‌گردد و در رتبه‌بندی اسناد وب فارسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این مدل، بهبود خوبی نسبت به سایر مدل‌های مورد بررسی دارد و دقت را نسبت به مدل برت چندزبانه تا حداقل یک درصد افزایش می‌دهد. همچنین اعمال فرایند تنظیم دقیق با ساختار پیشنهادی بر روی سایر مدل‌های موجود توانسته به بهبود مدل و دقت درون‌سازی بعد از هر فرایند تنظیم دقیق منجر گردد. نتایج رتبه‌بندی بر مبنای مدل‌های نهایی، بیانگر بهبود دقت رتبه‌بندی وب فارسی نسبت به مدل‌های پایه مورد ارزیابی با افزایش حدود 5 درصدی دقت در بهترین حالت است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - خلاصه‌سازی ویدئویی با روش ترکیبی گراف شبکه‌ای و خوشه‌بندی
    مهسا رحیمی رسکتی همایون موتمنی ابراهیم اکبری حسین نعمت زاده
    ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که وجود دوربین‌های خانگی و قدرت رسانه باعث شده تا با حجم خیره‌کننده‌ای از داده‌های ویدئویی سر و کار داشته باشیم. مسلم است روشی که بتوان با کمک آن، این حجم بالای فیلم را با سرعت و بهینه مورد دسترسی و پردازش قرار داد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. چکیده کامل
    ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که وجود دوربین‌های خانگی و قدرت رسانه باعث شده تا با حجم خیره‌کننده‌ای از داده‌های ویدئویی سر و کار داشته باشیم. مسلم است روشی که بتوان با کمک آن، این حجم بالای فیلم را با سرعت و بهینه مورد دسترسی و پردازش قرار داد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. با کمک خلاصه‌سازی ویدئویی این مهم حاصل شده و فیلم به یک سری فریم یا کلیپ کوتاه ولی بامعنی خلاصه می‌گردد. در این پژوهش سعی گردیده در ابتدا داده با کمک الگوریتم K-Medoids خوشه‌بندی شود؛ سپس در ادامه با کمک شبکه توجه گرافی کانولوشنالی، جداسازی زمانی و گرافی انجام گیرد و در گام بعدی با کمک روش ردکردن اتصال، نویزها و موارد تکراری حذف گردد. سرانجام با ادغام نتایج به‌دست‌آمده از دو گام متفاوت گرافی و زمانی، خلاصه‌سازی انجام گیرد. نتایج به دو صورت کیفی و کمی و بر روی سه دیتاست SumMe، TVSum و OpenCv مورد بررسی قرار گرفت. در روش کیفی به‌طور میانگین 88% نرخ صحت در خلاصه‌سازی و 31% میزان خطا دست یافته که به نسبت سایر روش‌ها جزء بالاترین نرخ صحت است. در ارزیابی کمی نیز روش پیشنهادی، کارایی بالاتری نسبت به روش‌های موجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه یک روش جهت تشخیص و تقلیل حملات انکار سرویس در اینترنت اشیا از طریق شبکه‌های نرم‌افزارمحور
    فاطمه  مطیع شیرازی سیداکبر مصطفوی
    اینترنت اشیا (IoT) به‌طور مداوم به علت مشکلات فنی، قانونی و انسانی تحت حملات متعدد قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این حملات، حمله منع سرویس (DoS) است که در آن سرویس‌های عادی شبکه از دسترس خارج می‌شوند و دسترسی اشیا، و کاربران به سرور و سایر منابع ناممکن می‌شود. راهکارهای چکیده کامل
    اینترنت اشیا (IoT) به‌طور مداوم به علت مشکلات فنی، قانونی و انسانی تحت حملات متعدد قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این حملات، حمله منع سرویس (DoS) است که در آن سرویس‌های عادی شبکه از دسترس خارج می‌شوند و دسترسی اشیا، و کاربران به سرور و سایر منابع ناممکن می‌شود. راهکارهای امنیتی موجود نتوانسته است به‌طور مؤثر از حملات وقفه در خدمات اینترنت اشیا جلوگیری کند. قابلیت برنامه ریزی و مدیریت شبکه توسط شبکه نرم افزارمحور( SDN) را می‌توان در معماری IoT به کار گرفت. SDN در صورت استقرار مناسب در مرکز داده می‌تواند به تقلیل یا جلوگیری از سیل داده‌های ناشی از IoT کمک کند. در این مقاله راهکاری برای تشخیص و تقلیل حملات DoS توزیع شده (DDoS) در اینترنت اشیاء بر پایه SDN ارائه ‌می شود. روش پیشنهادی مبتنی بر معیار آنتروپی و شروع جریان و مطالعه مشخصات جریان است. در این روش با استفاده از دو مؤلفه جدید روی کنترل کننده و در نظر گرفتن پنجره زمانی و محاسبه آنتروپی و نرخ جریان، حمله در شبکه تشخیص داده می شود. ارزیابی ها نشان می دهد که این روش حملات را با دقت بالا شناسایی کرده و اثرات آنها را تقلیل می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تطبیق هستان‌شناسی‌ها بر مبنای حفظ شباهت محلی اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک انتشار
    نظرمحمد پارسا آسیه قنبرپور
    در سال‌های اخیر، هستان‌شناسی‌ها ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وب معنایی در حوزه‌های گوناگون گسترش يافته‌اند. مسئله تطبیق هستان‌شناسی با هدف ایجاد مجموعه‌ای از نگاشت‌ها بین موجودیت‌های هستان‌شناسی‌ها مطرح گردیده است. این مسئله جزو مسائل -NPسخت طبقه‌بندی شده است؛ از چکیده کامل
    در سال‌های اخیر، هستان‌شناسی‌ها ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وب معنایی در حوزه‌های گوناگون گسترش يافته‌اند. مسئله تطبیق هستان‌شناسی با هدف ایجاد مجموعه‌ای از نگاشت‌ها بین موجودیت‌های هستان‌شناسی‌ها مطرح گردیده است. این مسئله جزو مسائل -NPسخت طبقه‌بندی شده است؛ از این رو روش‌های حریصانه برای حل آن پیشنهاد گردیده و از جنبه‌های مختلف به حل آن پرداخته‌اند. استفاده از معیارهای شباهت لغوی، ساختاری و معنایی مناسب و بهره‌گیری از یک روش ترکیب مؤثر برای حصول نگاشت نهایی از مهم‌ترین چالش‌های این روش‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله، یک روش خودکار تطبیق هستان‌شناسی‌ها به منظور ارائه یک مجموعه نگاشت یک‌به‌یک پیشنهاد شده است. این روش بر اساس یک معیار جدید شباهت واژگانی منطبق با ذات توصیفی موجودیت‌ها و ترکیب این شباهت با شباهت معنایی به‌دست‌آمده از منابع معنایی خارجی، به تشخیص نگاشت‌های اولیه می‌پردازد. با انتشار محلی امتیاز نگاشت‌های اولیه در گراف سلسله‌مراتبی کلاسی، موجودیت‌های منطبق ساختاری شناسایی می‌شوند. در این روش تطبیق خصیصه‌ها در مرحله‌ای مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله نهایی، فیلتر نگاشت‌ها به منظور حفظ سازگاری مجموعه نگاشت نهایی اعمال می‌شود. در بخش ارزیابی، مقایسه عملکرد معیار شباهت واژگانی نسبت به سایر معیارهای شباهت متنی مطرح، حاکی از کارایی این معیار در مسئله تطبیق هستان‌شناسی‌ها است. علاوه بر این، نتایج سیستم تطبیق پیشنهادی در مقایسه با نتایج مجموعه سیستم‌های شرکت‌کننده در مسابقات OAEI، این سیستم را در رتبه دوم و بالاتر از بسیاری از سیستم‌های تطبیق پیچیده قرار می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - الگوریتم اولیه- دوگانه توزیع شده با پارامترهای متغیر و ساختار مشارکتی افزایشی دوجهته
    قنبر   آذرنیا
    به دلیل شرایط خاص شبکه‌های حسگری بی‌سیم از نقطه‌نظرهایی نظیر محدودیت انرژی، تسریع سرعت همگرایی الگوریتم‌های این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. این امر در مورد حسگری فشرده توزیع‌شده که فاز بازسازی پیچیده‌ای دارد، ضروری‌تر به نظر می‌رسد. بر همین اساس در این مقاله، الگوریتم بازسا چکیده کامل
    به دلیل شرایط خاص شبکه‌های حسگری بی‌سیم از نقطه‌نظرهایی نظیر محدودیت انرژی، تسریع سرعت همگرایی الگوریتم‌های این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. این امر در مورد حسگری فشرده توزیع‌شده که فاز بازسازی پیچیده‌ای دارد، ضروری‌تر به نظر می‌رسد. بر همین اساس در این مقاله، الگوریتم بازسازی حسگری فشرده توزیع‌شده‌ای ارائه می‌شود که امکان بازسازی با نرخ همگرایی بهبودیافته‌تری را میسر می‌سازد. الگوریتم پیشنهادی، یک الگوریتم اولیه- دوگانه توزیع‌شده در یک ساختار افزایشی دوجهته است که در آن پارامترها با زمان تغییر می‌کنند. تغییرات پارامترها به‌صورت ضابطه‌مند و برای آن دسته از مسائل بهینه‌سازی محدبی انجام می‌گیرد که در آنها توابعی که بیان‌کننده قید مسئله و مدل‌کننده مشارکت بین گره‌ها هستند، قویاً محدب می‌باشند. شیوه پیشنهادی با شبیه‌سازی‌هایی تضمین شده که نشان از عملکرد بالای الگوریتم پیشنهادی به لحاظ سرعت همگرایی، حتی در شرایط سختگیرانه‌تری نظیر تعداد اندک اندازه‌گیری‌ها و یا درجه تنکی پایین‌تر دارد. پرونده مقاله