• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعیین سطح توانایی روش های رسمی در توصیف و تحلیل نرم افزار
    سیدمرتضی بابامیر ویدا احمدی ثابت
    توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به دلایل مختلف با مشکل انتخاب روش رسمی متناسب با نرم‌افزار تحت توسعه روبه‌رو هستند. هدف ما در این مقاله تعیین سطح توانایی روش‌های رسمی برای توصیف و تحلیل نرم‌افزارهای مختلف در چهار قدم است: در قدم اول معیارهایی که روش‌های رسمی با آنها سنجیده می‌ش چکیده کامل
    توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به دلایل مختلف با مشکل انتخاب روش رسمی متناسب با نرم‌افزار تحت توسعه روبه‌رو هستند. هدف ما در این مقاله تعیین سطح توانایی روش‌های رسمی برای توصیف و تحلیل نرم‌افزارهای مختلف در چهار قدم است: در قدم اول معیارهایی که روش‌های رسمی با آنها سنجیده می‌شوند، معرفی می‌شوند. در قدم‌های دوم و سوم انواع نرم‌افزارها و روش‌های رسمی بر اساس رویکردشان در حل مسئله طبقه‌بندی می‌شوند و در قدم چهارم بر اساس معیارهای تعیین‌شده در قدم اول، برازندگی و تناسب چند نمونه از روش‌های رسمی برای توصیف و تحلیل هر طبقه از نرم‌افزار تعیین می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه يک روش جامع براي هم‌زمانی امن در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم
    زهرا احمدی مهدی برنجکوب
    يكي از نیازمندی‌هاي مهم شبكه حسگر، سرويس هم‌زماني است. اهميت زمان در شبکه‌هاي حسگر باعث شده که اخلال در هم‌زماني حسگرها يکي از اهداف اوليه دشمن براي حمله به اين شبکه‌ها باشد. دشمن سعي مي‌كند به طرق مختلف مانند اخلال در رسيدن پيغام‌هاي هم‌زماني، تغيير يا جعل آنها، تأخي چکیده کامل
    يكي از نیازمندی‌هاي مهم شبكه حسگر، سرويس هم‌زماني است. اهميت زمان در شبکه‌هاي حسگر باعث شده که اخلال در هم‌زماني حسگرها يکي از اهداف اوليه دشمن براي حمله به اين شبکه‌ها باشد. دشمن سعي مي‌كند به طرق مختلف مانند اخلال در رسيدن پيغام‌هاي هم‌زماني، تغيير يا جعل آنها، تأخيردادن به پيغام‌هاي حساس به زمان، تسخير برخي گره‌ها و ارسال پيغام‌هاي هم‌زماني غلط توسط آنها مانع از هم‌زماني صحيح در شبكه شود. علي‌رغم معرفي چند روش هم‌زماني براي شبکه‌هاي حسگر در سال‌هاي اخير، تا کنون روش هم‌زماني جامعي که بتواند نيازمندي‌هاي امنيتي و کارامدي اين شبکه‌ها را توأمان برآورده کند، ارائه نشده است. در اين مقاله روشي براي هم‌زماني امن شبکه حسگر ارائه شده که با وجود سربار ارتباطي و محاسباتي کم و دقت مناسب، در مقابل حملات داخلي و خارجي به اين شبکه‌ها مقاوم است. نتايج تحليل و شبيه‌سازي، گوياي برتري روش پيشنهادي بر روش‌هاي در دسترس است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - روش جديد آسيب‌شناسي توده‌ها در تصاوير ماموگرافي به كمک ترکیب ويژگي‌هاي منطبق بر استاندارد BI - RADS و كلاسه‌بندي كننده مبتني بر تضاد
    فاطمه ساکی امیر طهماسبی شهریار برادران شکوهی
    تفكيك توده‌هاي خوش‌خيم و بدخيم در ماموگرام‌هاي ديجيتالي يكي از مراحل بسيار مهم تشخيص زودهنگام سرطان سينه است، چرا كه مي‌تواند تا حد زيادي شانس بقاي بيمار را افزايش دهد. در اين مقاله يك سيستم CADx نوين با به‌کارگيري کلاسه‌بندي کننده جديد مبتني بر تضاد (OWBP) جهت آسيب‌شنا چکیده کامل
    تفكيك توده‌هاي خوش‌خيم و بدخيم در ماموگرام‌هاي ديجيتالي يكي از مراحل بسيار مهم تشخيص زودهنگام سرطان سينه است، چرا كه مي‌تواند تا حد زيادي شانس بقاي بيمار را افزايش دهد. در اين مقاله يك سيستم CADx نوين با به‌کارگيري کلاسه‌بندي کننده جديد مبتني بر تضاد (OWBP) جهت آسيب‌شناسي توده‌ها در تصاوير ماموگرافي معرفي خواهد شد. هدف، بهبود عملکرد و سرعت يادگيري الگوريتم‌هاي CADx با استفاده از ترکيب ويژگي‌هاي منطبق بر استاندارد BI-RADS و كلاسه‌بندي كننده پيشنهادي مي‌باشد. ورودي سيستم يک ROI بوده که حاوي يک توده مشکوک است. اين ناحيه ابتدا تحت پيش‌پردازش‌هايي قرار گرفته، سپس 12 ويژگي که توصيف‌کننده‌هاي مناسبي از شکل، مرز و چگالي توده هستند، استخراج مي‌شوند. منحنی ROC و عملكرد آسيب‌شناسي حاصل از ترکيب تمام اين ويژگي‌ها توسط دو کلاسه‌بندي کننده با يادگيري متداول پس‌انتشار و يادگيري پيشنهادي OWBP ارزيابي شده و سيستم‌هاي حاصل از لحاظ سرعت يادگيري نیز مورد مقايسه قرار گرفته‌اند. همچنین در اين تحقيق قابليت آسيب‌شناسي هر گروه از ويژگي‌هاي شكل، مرز و چگالي به‌طور جداگانه بررسي شده است. پايگاه داده مورد استفاده در اين تحقيق MIAS است. سيستم نهايي پیشنهادی داراي Az 924/0، با سرعت يادگيري تقريباً 4 برابر سرعت يادگيري سيستم با کلاسه‌بندي کننده پس‌انتشار و همچنين عملکرد 86/92% مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - چانه‌زني هوشمند در بازار با استفاده از یادگیری تقويتي
    محمدعلی سعادت‌جو ولی درهمی فاطمه سعادت جو
    استفاده از تكنيك‌هاي فناوري اطلاعات در بازارهاي الکترونيکي، پویایی و پيچيدگي سيستم عرضه و تقاضا را بالا برده است. بنابراين به‌کارگيري عامل‌هاي هوشمند جهت خريد و فروش و چانه‌زني در اين گونه بازارها به‌عنوان يک راهکار مؤثر پيشنهاد شده است. الگوريتم یادگیری تقويتي يكي از ر چکیده کامل
    استفاده از تكنيك‌هاي فناوري اطلاعات در بازارهاي الکترونيکي، پویایی و پيچيدگي سيستم عرضه و تقاضا را بالا برده است. بنابراين به‌کارگيري عامل‌هاي هوشمند جهت خريد و فروش و چانه‌زني در اين گونه بازارها به‌عنوان يک راهکار مؤثر پيشنهاد شده است. الگوريتم یادگیری تقويتي يكي از روش‌هاي قوي یادگیری عامل‌هاست که با كمترين اطلاعات ممكن مي‌تواند به‌صورت تعاملي براي آموزش عامل، در راستاي پيشنهاد قيمت به‌کار گرفته شود. چانه‌زني يك مذاكره چالش برانگيز و پيچيده است كه علت آن تنوع متغيرهاي بسيار زياد در روابط عرضه و تقاضا و دانش ناكافي شركت‌كنندگان در بازار مي‌باشد. در اين مقاله نحوه به‌کارگيري یادگیری تقويتي در مسأله چانه‌زني در دو بازار مناقصه و مزايده در راستاي بيشينه‌سازي افزايش سود عامل بيان مي‌گردد. متغيرهاي حالت، عمل و تابع یادگیری تقويتي براي مسأله چانه‌زني در بازار به کمک يک مسأله یادگیری تقويتي نمونه فرمول‌بندي می‌شوند. با مقايسه روش ارائه‌شده و يك روش تجربی به اين واقعيت خواهيم رسيد كه عامل آموزش‌ديده، سود به مراتب بيشتري را از يک عامل تجربی کسب مي‌نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدل‌سازی و تحلیل بازی معمای زندانی تکراری به کمک شبکه عصبی مصنوعی پادانتشار گراسبرگ
    غلامعلی منتظر نجمه رستگار رامشه عليرضا عسكرزاده
    در اکثر اوقات، تصمیم‌گیری مؤثر در موقعیت‌های راهبردی همچون مسایل رقابتی به نگاشت غیر خطی بین محرک و پاسخ نیاز دارد. شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌توانند در مدل‌سازی و حل این مسایل رهیافت مناسبی باشند. بازی معمای زندانی از معروف‌ترین بازی‌های مطرح‌شده در نظریه بازی‌ها است كه ب چکیده کامل
    در اکثر اوقات، تصمیم‌گیری مؤثر در موقعیت‌های راهبردی همچون مسایل رقابتی به نگاشت غیر خطی بین محرک و پاسخ نیاز دارد. شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌توانند در مدل‌سازی و حل این مسایل رهیافت مناسبی باشند. بازی معمای زندانی از معروف‌ترین بازی‌های مطرح‌شده در نظریه بازی‌ها است كه به كمك آن بسياري از مسایل رقابتي تحليل مي‌شود و تصميم‌گيري را تسهيل مي‌كند. در این مقاله سعی بر آن است که بازی معمای زندانی تکراری به کمک شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی و تحلیل شود و به همین دلیل شبکه عصبی پادانتشار گراسبرگ برای انجام این بازی طراحی شده است. نتایج، نشان‌دهنده توانمندی این روش در مدل‌سازی کامل بازی است. نتایج حاصل از به‌کارگیری این ایده با دو روش دیگر (راهبرد TFT و مدل‌سازی با شبکه پرسپترون) نشان از کارایی محرز روش جدید است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - استخراج گذرگاه‌ها با استفاده از تشخیص اشیا در یادگیری تقویتی
    بهزاد غضنفری ناصر مزینی محمدرضا جاهد مطلق
    اين مقاله روش جديدي را مطرح مي‌کند که قادر به استخراج گذرگاه‌ها به‌صورت اتوماتيک براي عامل يادگيري تقويتي است. روش پيشنهادي از سيستم‌هاي بيولوژيکي، رفتار و مسيريابي حيوانات الهام گرفته شده است و به‌واسطه تعاملات عامل با محيط پيراموني‌اش عمل مي‌کند. عامل با استفاده از خو چکیده کامل
    اين مقاله روش جديدي را مطرح مي‌کند که قادر به استخراج گذرگاه‌ها به‌صورت اتوماتيک براي عامل يادگيري تقويتي است. روش پيشنهادي از سيستم‌هاي بيولوژيکي، رفتار و مسيريابي حيوانات الهام گرفته شده است و به‌واسطه تعاملات عامل با محيط پيراموني‌اش عمل مي‌کند. عامل با استفاده از خوشه‌بندي و تشخيص اشيا به‌صورت سلسله مراتبي، نشانه‌هايي را پيدا مي‌کند. اگر اين نشانه‌ها در فضاي اقدام به هم نزديک باشند، گذرگاه‌ها با استفاده از حالت‌هاي بين آنها استخراج مي‌شوند. نتايج آزمايش‌ها بهبود قابل ملاحظه‌اي را در فرايند يادگيري تقويتي در مقايسه با ساير روش‌هاي مشابه نشان مي‌دهد. پرونده مقاله