• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحي کنترل‎کننده اتوپايلوت موشک به روش جدولبندي بهره فازي
    علي اکبرزاده کلات حمیدرضا مؤمنی
    در اين مقاله يک کنترل‌کننده به روش جدول‌بندي بهره فازي براي کانال‌هاي هدايتي موشک‌هاي تاکتيکي طراحي گرديده است به نحوي که در کليه شرايط پروازي پاسخ مناسبي داشته باشد. ديدگاه اين طراحي تعيين مراکز نواحي جدول‌بندي بهره فازي با آموزش يک سيستم فازي بر اساس اطلاعات فشار دينا چکیده کامل
    در اين مقاله يک کنترل‌کننده به روش جدول‌بندي بهره فازي براي کانال‌هاي هدايتي موشک‌هاي تاکتيکي طراحي گرديده است به نحوي که در کليه شرايط پروازي پاسخ مناسبي داشته باشد. ديدگاه اين طراحي تعيين مراکز نواحي جدول‌بندي بهره فازي با آموزش يک سيستم فازي بر اساس اطلاعات فشار ديناميکي و سرعت موشک و ضرايب مدل خطي سيستم در سراسر نقاط کاري آن مي‌باشد. آموزش سيستم فازي با استفاده از يک روش مبتني بر ترکيب حداقل مربعات خطي و الگوريتم ژنتيک انجام مي‌شود تا هم رسيدن به بهينه کلي ميسر شود و هم سرعت همگرايي خوبي حاصل شود. به علاوه در سيستم فازي استفاده‌شده، توابع عضويت با خصوصيات مناسبي به کار گرفته مي‌شوند تا طراحي ساده‌تر و مؤثرتر انجام گيرد. کارآيي اين روش با نتايج شبيه‌سازي نشان داده مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برنامه‎نویسی موازی مبتني بر عامل‎هاي سيار بر روي گريد
    حسین دلداری
    گريدهاي محاسباتي بهره‎برداري از منابع توزيع‎شده محاسباتي را براي کاربردهايي که به محاسبات پرحجم نیاز دارند، فراهم می‎نمایند. توسعه برنامه‎هايي که قادر به استفاده از اين امکانات باشند، يکي از چالشهاي پيش روي محاسبات گريدي مي‎باشد. در اين مقاله، با ارائه یک مدل برنامه‎نوي چکیده کامل
    گريدهاي محاسباتي بهره‎برداري از منابع توزيع‎شده محاسباتي را براي کاربردهايي که به محاسبات پرحجم نیاز دارند، فراهم می‎نمایند. توسعه برنامه‎هايي که قادر به استفاده از اين امکانات باشند، يکي از چالشهاي پيش روي محاسبات گريدي مي‎باشد. در اين مقاله، با ارائه یک مدل برنامه‎نويسي موازي مبتني بر عامل‎هاي سيار بر روي گريد، تلاشي می‎باشد که به منظور حل اين مشکل صورت پذيرفته است. ارائه اين مدل، که با توسعه بستر گريدي به نام Alchemi و افزودن خواص و نيز فرامين راهبري عامل‎ها به آن محقق گشته است، به کاربر اجازه مي‎دهد تا با استفاده از حرکت عامل‎ها و ارتباط ميان آنها، برنامه موازي خود را توسعه دهد. اين ايده از نوآوريهاي اين مقاله محسوب مي‎شود. به منظور ارزيابي این سيستم، الگوريتم ضرب ماتريس‎ها و نیز يافتن Convex Hull مجموعه‎اي از نقاط در سيستم مزبور پياده‎سازي شده‎اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - توسعه يک وب‎سرويس امن با استفاده از RUPSec
    سیدمهدی حسینی نژاد گلناز الهی پویا جافریان
    در حال حاضر مسائل امنيتي بزرگترين مانع گسترش وب‌سرويس در سطح تشکيلات مي‌باشد. تلاش‌هايي که در زمينه امنيت وب‌سرويس‌ها انجام شده است شامل ارائه استانداردها، پروتکل‌ها و تکنولوژي‌هايي در زمينه برآورده‌نمودن نيازهاي امنيتي وب‌سرويس‌ها مي‌باشد. با اين وجود مسائل امنيتي وب‌س چکیده کامل
    در حال حاضر مسائل امنيتي بزرگترين مانع گسترش وب‌سرويس در سطح تشکيلات مي‌باشد. تلاش‌هايي که در زمينه امنيت وب‌سرويس‌ها انجام شده است شامل ارائه استانداردها، پروتکل‌ها و تکنولوژي‌هايي در زمينه برآورده‌نمودن نيازهاي امنيتي وب‌سرويس‌ها مي‌باشد. با اين وجود مسائل امنيتي وب‌سرويس‌ها همچنان مشکلاتي در سازمان‌ها و محیط‌های مختلف ايجاد مي‌کند. این به این دلیل است که تشخيص صحیح و انتخاب استانداردها و مکانيزم‌هاي امنيتي موجود عملی دشوار بوده و برای انجام آن ابتدا بايد نيازهاي امنيتي استخراج شوند. در اين مقاله با پيگيري يک مطالعه موردي، رويکردي براي توسعه وب‌سرويس‌هاي امن بر مبناي مدل فرآيند و متدولوژي RUPSec ارائه مي‌شود. هدف از ارائه اين ديدگاه، فراهم‌آوردن روشي براي کشف و استخراج نيازهاي امنيتي وب‌سرويس‌ها بر مبناي تهديدات عليه آنها است. همچنین با انجام این مطالعه موردی، توانایی‌های RUPSec در بدست‌آوردن تهدیدات و نیازهای امنیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تعيين متغيرهاي كنترلي در سيستم قدرت به منظور بازيابي حداكثر بار
    حسين افراخته محمودرضا حقی‌فام علی  یزدیان ورجانی
    در اين مقاله يك روش جديد به منظور بازيابي حداكثر بار با تكيه بر مديريت برخي از متغيرهاي كنترلي در شرايط بروز عيب و قطعي‌هاي جزئي مانند قطع خط انتقال، خروج واحدهاي توليدي و غیره ارائه شده است. متغيرهاي كنترلي كه جهت حداكثرنمودن مقدار بار بازيابي‌شده به كار مي‌رود شامل تپ چکیده کامل
    در اين مقاله يك روش جديد به منظور بازيابي حداكثر بار با تكيه بر مديريت برخي از متغيرهاي كنترلي در شرايط بروز عيب و قطعي‌هاي جزئي مانند قطع خط انتقال، خروج واحدهاي توليدي و غیره ارائه شده است. متغيرهاي كنترلي كه جهت حداكثرنمودن مقدار بار بازيابي‌شده به كار مي‌رود شامل تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليد و در صورت نياز قطع بار خواهد بود. مدل‌سازي در سه مرحله انجام گرفته و اولويت بکارگيري متغيرهاي كنترلي در مراحل شبيه‌سازي متفاوت است. در مرحله اول از متغير كنترلي تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، در مرحله دوم از مدل‌سازي هم‌زمان متغيرهاي كنترلي تپ ترانسفورماتورها و برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليدي و در مرحله نهایي از بكارگيري هم‌زمان متغيرهاي تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليدي و قطع بار استفاده شده است. با توجه به تعدد متغيرهاي كنترلي و غير خطي بودن فضاي پاسخ نهایي، بهينه‌سازي به كمك الگوريتم ژنتيك انجام شده و شبكه استاندارد IEEE-RTS با 24 شينه جهت بررسي قابليت‌هاي روش پيشنهادي و مطالعات عددي مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آزمايش و ارائه مدل‎های رياضی جديد برای پیش‎بینی مشخصات عايقی روغن ترانسفورماتور تحت تأثير تنش فشار محيط
    محمد میرزایی احمد  غلامي حمیدرضا طیبی
    روغن معدنی به عنوان یک مايع واسط جهت ايجاد خاصيت عایقی و انتقال حرارت به محیط خارج در ترانسفورماتورها به کار گرفته می‌شود. روغن داخل تانک ترانسفورماتورها، به علت ارتباط با محیط خارج، از طریق لوله رابط به محفظه سیلیکاژل و در نتیجه تنفس آن، تحت تأثیر تغییرات فشار هوا قرار چکیده کامل
    روغن معدنی به عنوان یک مايع واسط جهت ايجاد خاصيت عایقی و انتقال حرارت به محیط خارج در ترانسفورماتورها به کار گرفته می‌شود. روغن داخل تانک ترانسفورماتورها، به علت ارتباط با محیط خارج، از طریق لوله رابط به محفظه سیلیکاژل و در نتیجه تنفس آن، تحت تأثیر تغییرات فشار هوا قرار می‌گیرد. از طرفی فشار هوا نیز به ارتفاع از سطح دریای آزاد بستگی دارد. بنابراین تغییر فشار هوا و در نتیجه تغییر فشار بالای روغن می‌تواند باعث تغییر ویسکوزیته روغن شده و خاصیت عایقی آن را تحت تأثیر قرار دهد. لذا فشار هوا به عنوان یک تنش محیطی می‌تواند بر پارامترهای عایق، مؤثر و باعث تضعیف و زوال سریع‌تر و در نتیجه پیری آن گردد. در این مقاله با انجام تست‌های آزمایشگاهی تجربه‌ای در مورد تأثیر فشار هوای محیطی/ارتفاع محل نصب ترانسفورماتور بر روی برخی از خواص روغن و زوال آن ارائه شده است. بدین منظور فشار هوا را در سلول روغن (صرفاً جهت بررسی تغییرات در شاخص‌های عایقی) به وسيله پمپ از 40 میلی‌متر جیوه تا 1250 میلی‌متر جیوه تغییر داده و قابلیت هدایت/جریان نشتی روغن در ولتاژهای مختلف و همچنین ميزان ولتاژ شکست آن اندازه‌گیری و آنالیزهای مختلف انجام شده است. سپس به کمک روش‌های ریاضی و آنالیز حداقل مربعات خطا، مدل‌های ریاضی تخمین برخی از شاخص‌های عایقی فوق، ارائه و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه ‌شده است. در نهایت یک مدل جدید و ساده که دقت مناسب داشته و در قیاس با نتایج آزمایشگاهی صحت خوبی را از خود نشان داده، پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحي و پياده‎سازي سيستم اندازه‎گيري نمودار تشعشعي آنتن در اتاق معمولي با استفاده از فيلتر وفقي
    جواد ديانت چنگيز قبادی جواد نوری نیا
    در اين کار با استفاده از يك فيلتر وفقی با ساختار خطي و يك الگوريتم تكراري به شناخت تابع تبديل معكوس اتاق پرداخته شده است. براي اين منظور قبل از اندازه‌گيري آنتن مورد آزمايش يك آنتن مرجع كه داراي پترن تشعشعی معلومي است در منطقه مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و وزن‌هاي بهينه في چکیده کامل
    در اين کار با استفاده از يك فيلتر وفقی با ساختار خطي و يك الگوريتم تكراري به شناخت تابع تبديل معكوس اتاق پرداخته شده است. براي اين منظور قبل از اندازه‌گيري آنتن مورد آزمايش يك آنتن مرجع كه داراي پترن تشعشعی معلومي است در منطقه مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و وزن‌هاي بهينه فيلتر وفقي به دست مي‌آيند. با همگراشدن فيلتر وفقي، فيلتر از حالت يادگيري بيرون مي‌آيد. سپس اندازه‌گيري پترن تشعشعي آنتن مورد آزمايش صورت مي‌گيرد و داده‌ها در ورودي فيلتر وفقي قرار مي‌گيرد. بنابراين پترن پس از خروج از فيلتر وفقي اصلاح مي‌گردد. این روش در مقایسه با روش‌های ارائه‌شده دارای سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تفکيک انسان از ماشين به کمک خط نستعليق (Nastaliq CAPTCHA)
    محمدحسن شیرعلی شهرضا محمد شیرعلی شهرضا
    امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها همچون آموزش، تجارت، گفتگو و غیره از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. در مواردی همچون ثبت‌نام در پایگاه‌های اینترنتی، بعضی افراد خرابكار با نوشتن نرم‌افزارهای رایانه‌ای، اقدام به ثبت‌نام جعلی در این پایگاه‌ها می‌كنند كه موجب هدررفتن چکیده کامل
    امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها همچون آموزش، تجارت، گفتگو و غیره از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. در مواردی همچون ثبت‌نام در پایگاه‌های اینترنتی، بعضی افراد خرابكار با نوشتن نرم‌افزارهای رایانه‌ای، اقدام به ثبت‌نام جعلی در این پایگاه‌ها می‌كنند كه موجب هدررفتن منابع پایگاه می‌شود. لذا باید به تفكیك كاربران انسانی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای پرداخت. بدین منظور در این مقاله روشی برای تفكیك كاربران فارسی و عربی زبان از نرم‌افزارهای رایانه‌ای بر پایه خط نستعلیق ارائه شده است. در این روش تصویری از یك كلمه فارسی یا عربی كه با خط نستعلیق نوشته شده انتخاب گردیده، برای كاربر نمایش داده شده و از وی خواسته می‌شود تا آن كلمه را تایپ كند. با توجه به عدم توانایی شناسایی این كلمات توسط نرم‌افزارهای تشخیص حروف فارسی و عربی موجود، امكان تشخیص این كلمات تنها توسط یك كاربر فارسی یا عربی زبان امكان‌پذیر می‌باشد. روش پیشنهادی توسط زبان جاوا پیاده‌سازی شده است. پرونده مقاله