• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اختصاص سلول توأمان با مدیریت تداخل در شبکه‌های سلولی ناهمگون با استفاده از الگوریتم توزیع‌شده
    مریم چینی‌پرداز سید مجید نورحسینی
    : به علت رشد درخواست کاربران شبکه‌های سلولی لزوم افزایش ظرفیت این شبکه‌ها همواره مطرح بوده است. شبکه‌های سلولی ناهمگون با به‌کارگیری ایستگاه‌های پایه کوچک در کنار ایستگاه‌های پایه ماکرو راه‌حلی کم‌هزینه و موثر برای این منظور می‌باشند. تفاوت ایستگاه‌های پایه در شبکه‌های چکیده کامل
    : به علت رشد درخواست کاربران شبکه‌های سلولی لزوم افزایش ظرفیت این شبکه‌ها همواره مطرح بوده است. شبکه‌های سلولی ناهمگون با به‌کارگیری ایستگاه‌های پایه کوچک در کنار ایستگاه‌های پایه ماکرو راه‌حلی کم‌هزینه و موثر برای این منظور می‌باشند. تفاوت ایستگاه‌های پایه در شبکه‌های ناهمگون چالش‌های جدیدی در زمینه اختصاص سلول و مدیریت تداخل نسبت به شبکه‌های همگون ایجاد کرده است. لذا طراحی روش‌های جدید و کارامد اختصاص سلول و منابع در این شبکه‌ها از مسائل باز و در حال توسعه می‌باشد. در این مقاله با توجه به کارهای موجود لزوم ارائه راه‌حلی کارامد که با اختصاص همزمان سلول و زیرباند مناسب به پیشگیری از تداخل برای تمامی کاربران بپردازد، مطرح شده است. مدل تداخل پروتکل و روش‌های مدل‌سازی آن در شبکه‌های سلولی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از مدل‌سازی سیستم، مسأله توأمان به صورت یک مسأله بهینه‌سازی عدد صحیح فرموله شده است. سپس با فرموله کردن مجدد مسأله و استفاده از تجزیه یک سطحی دوگان، الگوریتمی با پیچیدگی کارامد با پاسخ‌های نزدیک به بهینه بدست آورده می‌شود. سپس پروتکل توزیع‌شده مورد نظر ارائه شده که در آن هر کاربر و هر ایستگاه پایه تنها نیازمند اطلاعات محلی خود بوده و به صورت محلی تصمیم می‌گیرند. نتایچ شبیه‌سازی کارامدبودن راه حل پیشنهادی را تأیید می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی عملکرد الگوریتم‌های تطبیقی زیرباند در شبکه‌های توزیع‌شده بر پایه روش افزایشی
    محمد شمس اسفند آبادی علی‌رضا دانایی محمدسعید شفیعی
    این تحقیق به ارائه مسئله تخمین توزیع‌شده در یک شبکه افزایشی بر اساس الگوریتم‌های خانواده زیرباند نرمالیزه‌شده (NSAAs) پرداخته است و الگوریتم‌های زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده (dNSAA)، زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده با انتخاب جزئی ضرایب (dSPU-NSAA)، زیرباند نرمالیزه‌شده چکیده کامل
    این تحقیق به ارائه مسئله تخمین توزیع‌شده در یک شبکه افزایشی بر اساس الگوریتم‌های خانواده زیرباند نرمالیزه‌شده (NSAAs) پرداخته است و الگوریتم‌های زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده (dNSAA)، زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده با انتخاب جزئی ضرایب (dSPU-NSAA)، زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده با انتخاب پویای زیرباندها (dDS-NSAA) و زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده با انتخاب جزئی ضرایب و انتخاب پویای زیرباندها (dSPU-DS-NSAA) را در یک قالب واحد معرفی می‌کند. الگوریتم زیرباند نرمالیزه‌شده توزیع‌شده تطبیقی نسبت به الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه‌شده توزیع‌شده تطبیقی (dNLMS)، دارای عملکرد بهتری از لحاظ سرعت همگرایی در مواجهه با ورودی‌های رنگی در گره‌ها است. در مقایسه با (dNSAA)، الگوریتم‌های (dSPU-NSAA) و (dDS-NSAA)، علی‌رغم عملکردی مشابه دارای پیچیدگی محاسباتی کمتری هستند. همچنین با ترکیب این دو الگوریتم، الگوریتم (dSPU-DS-NSAA) برقرار می‌شود که از لحاظ پیچیدگی محاسباتی کاهش بیشتری دارد. به علاوه، یک روش واحد برای تحلیل تئوری عملکرد میانگین مربعات برای هر گره ارائه شده و روابط جامعی برای بررسی عملکرد حالت گذرا، ماندگار و باند پایداری برای الگوریتم‌های نوین توزیع‌شده به دست می‌آید. با انجام شبیه‌سازی‌های مختلف در شبکه‌های توزیع‌شده، عملکرد مناسب این الگوریتم‌ها و صحت روابط تئوری حاصل‌شده مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل و مدل‌سازی آماری تغییرات تصادفی CMRR و PSRR در تقویت‌کننده هدایت انتقالی فناوری CMOS نانومتری
    بهروز محبوبی داریوش دیدبان
    با پیشرفت فناوری مدارهای مجتمع و ورود ترانزیستورها به مقیاس‌های نانومتری، تغییرات آماری مشخصات الکتریکی افزاره‌ها به علت ماهیت گسسته بار و ماده و تغییرات تصادفی ناشی از نوسانات پروسه ساخت به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. این تغییرات به نوبه خود باعث تغییر در مشخصه‌ چکیده کامل
    با پیشرفت فناوری مدارهای مجتمع و ورود ترانزیستورها به مقیاس‌های نانومتری، تغییرات آماری مشخصات الکتریکی افزاره‌ها به علت ماهیت گسسته بار و ماده و تغییرات تصادفی ناشی از نوسانات پروسه ساخت به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. این تغییرات به نوبه خود باعث تغییر در مشخصه‌های خروجی بلوک‌های مهم آنالوگ و علی‌الخصوص تقویت‌کننده‌ها می‌شود. در این مقاله به کمک شبیه‌سازی مونت‌کارلو یک مدار تقویت‌کننده هدایت انتقالی و استفاده از 1000 مدل فشرده متفاوت برای ترانزیستورهای MOSFET در فناوری 35 نانومتر، تغییرات آماری پارامترهای مهم مدار از لحاظ نحوه توزیع آماری، بررسی و آنالیز گردیده و مدل وابستگی آماری بین پارامترهای مهم مدار نیز استخراج شده است. تحلیل تغییرات آماری پارامترهای خروجی مدار و وابستگی آنها، دارای نتایج مستقیم در کاهش هزینه و زمان طراحی مدار بوده و حایز اهمیت فراوانی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پیاده‌سازی روش مدولاسیون پهنای پالس جهت افزایش بهره ولتاژ و متعادل‌سازی استرس ولتاژ المان‌ها در مبدل A-source
    فاطمه ظهرابی ابراهیم عبیری جهرمی امیر‌حسین رجائی
    مبدل Z-source به عنوان یک مبدل توان DC به AC باک- بوست تک‌مرحله‌ای در سال 2003 مطرح شد. ساختارهای متفاوتی از مبدل‌های منبع امپدانس برای بهبود عملکرد مبدل‌های توان در مقاله‌های مختلف معرفی شده‌اند. این مبدل‌ها با ساختار خاصی که دارند از اتصال کوتاه برای افزایش ولتاژ خروج چکیده کامل
    مبدل Z-source به عنوان یک مبدل توان DC به AC باک- بوست تک‌مرحله‌ای در سال 2003 مطرح شد. ساختارهای متفاوتی از مبدل‌های منبع امپدانس برای بهبود عملکرد مبدل‌های توان در مقاله‌های مختلف معرفی شده‌اند. این مبدل‌ها با ساختار خاصی که دارند از اتصال کوتاه برای افزایش ولتاژ خروجی استفاده می‌کنند و بنابراین ضمن بالابردن قابلیت اطمینان سیستم، تبدیل DC به AC تک‌مرحله‌ای را با قابلیت افزایش و کاهش ولتاژ ایجاد می‌کنند. یکی از مبدل‌های منبع امپدانس جدیدی که اخیراً معرفی شده است، مبدل A-source می‌باشد. برای بهبود توانایی افزایش بهره و کاهش تلفات کلید‌زنی، روش جدیدی از مدولاسیون پهنای پالس معرفی می‌گردد. در این روش با تزریق هارمونیک سوم و تولید ولتاژهای مرجع جدید در مبدل A-source سه‌فاز، مدت زمان اتصال کوتاه، کنترل می‌گردد. روش مدولاسیون پیشنهادی، تلفات کلید‌زنی را کاهش و بهره ولتاژ را افزایش می‌دهد، بدون این که سخت‌افزار اضافی به ساختار مبدل اضافه کند. در این روش، همچنان ساختار تک‌مرحله‌ای باک- بوست‌بودن مبدل حفظ شده ‌است. در این مقاله، روش پیشنهادی تحلیل و با روش مدولاسیون پهنای پالس مرسوم مقایسه می‌شود. همچنین با تزریق هارمونیک سوم، ضریب مدولاسیون به 15/1 افزایش می‌یابد که باعث کاهش استرس ولتاژ کلیدها می‌شود. شبیه‌سازی روش پیشنهادی، روش‌های مرسوم، نتایج آن و تحلیل‌های صورت‌گرفته، توانایی سیستم ارائه‌شده را اثبات می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - هماهنگي رله‌هاي جريان زياد توسط الگوريتم جست‌و‌جوي ابركره ارتقايافته با درنظرگيري منحني مشخصه رله‌ها و جريان تنظيمي
    امیررضا حسنی آهنگر حامد نفيسي حسین کرمی گئورك قره‌پتيان
    كمينه‌‌نمودن اختلاف زمان عملكرد ميان رله‌هاي جريان زياد اصلي و پشتيبان يكي از موضوعات اساسي و مهم در مسئله هماهنگي رله‌هاي موجود در سيستم توزيع قدرت است. در اين مقاله، علاوه بر يافتن مقادير ضرايب تنظيم زماني و درنظرگیری انواع منحني مشخصه‌هاي مربوط به رله‌هاي جريان زياد، چکیده کامل
    كمينه‌‌نمودن اختلاف زمان عملكرد ميان رله‌هاي جريان زياد اصلي و پشتيبان يكي از موضوعات اساسي و مهم در مسئله هماهنگي رله‌هاي موجود در سيستم توزيع قدرت است. در اين مقاله، علاوه بر يافتن مقادير ضرايب تنظيم زماني و درنظرگیری انواع منحني مشخصه‌هاي مربوط به رله‌هاي جريان زياد، جهت بررسي حالت جامع مسئله، جريان تنظيمي رله‌ها نيز براي بهبود بيشتر هماهنگي به طور هم‌زمان با دو مورد ديگر مورد بررسی قرار مي‌گيرد. يافتن ميزان بهينه ضريب تنظيم زماني با استفاده از الگوريتم‌هاي تكاملي در مقاله‌هاي ساليان اخير مورد بررسي قرار گرفته است. اخيراً روش بهينه‌سازي جديدي به نام الگوريتم جست‌وجوي ابركره معرفي شده است. در اين مقاله با ارتقای این الگوريتم بهینه‌سازی، از آن به عنوان كاربرد در یکی از مسایل مهندسی به نام مسئله هماهنگی رله‌هاي جريان زياد استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي بر روي شبكه نمونه، كارايي الگوريتم جست‌و‌جوي ابركره ارتقایافته را در مقایسه با نسخه اصلی آن نشان خواهد داد. به كارگيري الگوريتم ارتقایافته در کنار درنظرگیری جريان تنظيمي رله‌ها باعث مي‌شود تا مسئله هماهنگي بهينه رله‌هاي جريان زياد در مقایسه با کارهای گذشته بهبود یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای برقی تحت مدیریت طرف تقاضا
    علی مهدی‌زاده نوید تقی‌زادگان کلانتری جواد صالحی
    در سال‌های اخیر، نفوذ منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در ریزشبکه AC افزایش یافته است. همچنین مدیریت طرف تقاضا می‌تواند برای مدیریت بار پیک استفاده شود تا عملکرد بهینه ریزشبکه AC را بهبود دهد. بنابراین، این مقاله بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای بر چکیده کامل
    در سال‌های اخیر، نفوذ منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در ریزشبکه AC افزایش یافته است. همچنین مدیریت طرف تقاضا می‌تواند برای مدیریت بار پیک استفاده شود تا عملکرد بهینه ریزشبکه AC را بهبود دهد. بنابراین، این مقاله بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای برقی تحت مدیریت طرف تقاضا را به طور هم‌زمان پیشنهاد داده است. مدل ارائه‌شده چگونگی عملکرد کوتاه‌مدت ریزشبکه را شامل نحوه و میزان تبادل با شبکه بالادست، تولید واحدهایDG شامل توربین‌های بادی، باتری ذخیره‌ساز، دیزل ژنراتورها، شارژ و دشارژ هوشمند خودروهای برقی و نحوه مشارکت مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی و تجمیع‌کننده‌های مصرف‌کنندگان کوچک در برنامه‌های مدیریت طرف تقاضا را به صورتی که هزینه بهره‌برداری ریزشبکه کمینه شود تعیین می‌کند. فرمولاسیون ارائه‌شده مدل ریاضی منابع مختلف انرژی را در ریزشبکه مدل کرده و قیود پخش بار AC و محدودیت ولتاژ شین‌ها و جریان فیدرها را در ریزشبکه در نظر گرفته است. ریزشبکه 33 شین AC به عنوان تست سیستم استفاده می‌شود تا اثرات خودروهای برقی و مدیریت طرف تقاضا را روی بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC بررسی کند. مدل پیشنهادی به شکل برنامه‌ریزی غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح مدل‌سازی شده و با استفاده از حل‌کننده SBB تحت نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS حل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی حلقه بسته سیستم احتراق با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا
    احسان آقاداودی غضنفر شاهقلیان
    بویلر- توربین یک سیستم چندمتغیره و پیچیده در نیروگاه‌های بخار است و از سه حلقه کنترل اصلی و مجزای احتراق، دما و سطح آب درام تشکیل شده است. انتخاب حلقه‌های کنترلی به عنوان یک حلقه واحد به منظور کنترل و شناسایی بویلر به صورت یکپارچه، به علت حضور مشخصه‌های دینامیکی غیر خطی چکیده کامل
    بویلر- توربین یک سیستم چندمتغیره و پیچیده در نیروگاه‌های بخار است و از سه حلقه کنترل اصلی و مجزای احتراق، دما و سطح آب درام تشکیل شده است. انتخاب حلقه‌های کنترلی به عنوان یک حلقه واحد به منظور کنترل و شناسایی بویلر به صورت یکپارچه، به علت حضور مشخصه‌های دینامیکی غیر خطی متغیر با زمان بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. بنابراین برای تحقق یک مدل واقعی و دقیق برای طراحی کنترل‌کننده مناسب، هر حلقه کنترلی باید جداگانه شناسایی شود. همچنین عملکرد مؤثر و کارامد مدل شناسایی‌شده در زمان تغییرات بار نیز حایز اهمیت است. در این مقاله شناسایی حلقه‌ بسته سیستم احتراق ارائه شده است. با توجه به حساسیت، پیچیدگی، غیر خطی و حلقه بسته بودن سیستم، شناسایی سیستم با استفاده از روش‌های هوشمند مانند سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا (NARX) سری- موازی انجام می‌گیرد. در انتها مقایسه نتایج دو روش با یکدیگر و همچنین مقایسه با داده‌های واقعی نمونه‌برداری شده از بویلر واحد 320 مگاوات نیروگاه بخار اصفهان- ایران ارائه شده و دقت روش‌ها نشان داده می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی مدار ضرب‌کننده موازی علامت‌دار برگشت‌پذیر با قابلیت حفظ توازن
    مجید حق پرست علی بوالحسنی
    یکی از چالش‌ها و محدودیت‌های مهم در طراحی مدارهای پرتراکم، اتلاف توان ناشی از ترانزیستورهای این مدارها است. منطق برگشت‌پذیر یکی از رویکردهای نوین در کاهش اتلاف توان مدارهای دیجیتال در حوزه محاسبات کوانتومی است. در این مقاله طرحی بهبودیافته از یک مدار موازی ضرب‌کننده علا چکیده کامل
    یکی از چالش‌ها و محدودیت‌های مهم در طراحی مدارهای پرتراکم، اتلاف توان ناشی از ترانزیستورهای این مدارها است. منطق برگشت‌پذیر یکی از رویکردهای نوین در کاهش اتلاف توان مدارهای دیجیتال در حوزه محاسبات کوانتومی است. در این مقاله طرحی بهبودیافته از یک مدار موازی ضرب‌کننده علامت‌دار 5بیتی با ویژگی حفظ توازن ارائه می‌شود. مدارهای برگشت‌پذیر با قابلیت حفظ توازن یک ویژگی مهم برای پیاده‌سازی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال در حوزه فناوری نانو است. برای طراحی ضرب‌کننده پیشنهادی، یک بلوک 5×5 برگشت‌پذیر به نام HBF برای طراحی یک جمع‌کننده کامل برگشت‌پذیر با هزینه کوانتومی مناسب و یک دروازه 4×4 برگشت‌پذیر به نام HBL ارائه شده‌اند. ساختار مدار ضرب‌کننده از دو بخش تولید حاصل‌ضرب‌های جزئی (PPG) و عملوندهای چندگانه افزوده (MOA) تشکیل شده است. این ساختار مبتنی بر الگوریتم‌های Baugh-Wooley و درخت والاس بوده که منجر به بهبود سرعت عملیات در ضرب‌کننده 5بیتی باینری برای اعداد علامت‌دار می‌شود. مدارهای پیشنهادی بر مبنای معیارهای ارزیابی مهمی همچون هزینه کوانتومی، خروجی‌های بی‌اهمیت و ورودی‌های ثابت، بهینه‌سازی شده و با مدارهای موجود مقایسه می‌شوند. هدف اصلی، کاهش هزینه کوانتومی، تعداد ورودی‌های ثابت و خروجی‌های بی‌اهمیت در طراحی مدار ضرب‌کننده پیشنهادی است. نتایج ارزیابی و مقایسه نهایی نشان می‌دهد که ضرب‌کننده 5×5 پیشنهادی در این پژوهش، 26% در هزینه کوانتومی، 9% در خروجی‌های بی‌اهمیت و 9% در ورودی‌های ثابت نسبت به بهترین طرح‌های موجود، بهبود یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک تقسیم‌کننده توان ویلکینسون فشرده شش‌خروجی با استفاده از خطوط مرکب
    مسعود حیدری سعید روشنی
    در این مقاله یک ساختار مقسم توان ویلکینسون فشرده با بهره‌گیری از عناصر پسیو طراحی، شبیه‌سازی و ساخته شده است. ساختار پیشنهادی از یک مقسم توان با دو دهانه خروجی و دو مقسم توان که هر یک دارای سه خروجی برای تقسیم توان می‌باشند تشکیل شده است. تقسیم‌کننده‌های استفاده‌شده در چکیده کامل
    در این مقاله یک ساختار مقسم توان ویلکینسون فشرده با بهره‌گیری از عناصر پسیو طراحی، شبیه‌سازی و ساخته شده است. ساختار پیشنهادی از یک مقسم توان با دو دهانه خروجی و دو مقسم توان که هر یک دارای سه خروجی برای تقسیم توان می‌باشند تشکیل شده است. تقسیم‌کننده‌های استفاده‌شده در این طرح از نوع ویلکینسون و متقارن هستند، از این مدار می‌توان برای تقسیم توان بین شش خروجی به صورت متقارن با تلفات کم بهره برد. در طرح پیشنهادی به جای استفاده از خطوط الکتریکی 4/λ از خطوط مرکب استفاده شده، همچنین برای ایزولاسیون بین خروجی‌های مقسمی که دارای دو دهانه برای تقسیم توان است از یک مقاومت و خازن استفاده شده، که این امر باعث کاهش ابعاد و همچنین کاهش مجموع طول الکتریکی خطوط و بهبود ایزولاسیون شده است. مدار طراحی شده در فرکانس کاری ۵/۱ گیگاهرتز شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده که نتایج تحلیل مدار در این مقاله قرار داده شده است. پرونده مقاله