• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه یک مبدل الکترونیک قدرت AC/AC سه‌فاز به سه‌فاز جدید با استفاده از شش کلید IGBT
    مجتبی  حیدری علی  یزدیان ورجانی
    اخیراً استفاده از مبدل‌های کلید کاهش‌یافته در سیستم‌های الکترونیک قدرت به خاطر مزایای متعدد آنها شامل قیمت پایین‌تر، وزن و حجم کمتر و همچنین قابلیت اطمینان بالاتر، روند رو به رشدی داشته است. در این مقاله یک ساختار کلید کاهش‌یافته جدید به عنوان یک مبدل ac/ac سه‌فاز به سه چکیده کامل
    اخیراً استفاده از مبدل‌های کلید کاهش‌یافته در سیستم‌های الکترونیک قدرت به خاطر مزایای متعدد آنها شامل قیمت پایین‌تر، وزن و حجم کمتر و همچنین قابلیت اطمینان بالاتر، روند رو به رشدی داشته است. در این مقاله یک ساختار کلید کاهش‌یافته جدید به عنوان یک مبدل ac/ac سه‌فاز به سه‌فاز پیشنهاد می‌شود. این مبدل تنها از شش کلید فعال و شش دیود استفاده می‌کند و در‌ میان تمام مبدل‌‌های ac/ac سه‌فاز به سه‌فاز که پیش از این در مقاله‌ها ارائه شده است دارای کمترین تعداد کلید‌های فعال می‌باشد. از مشخصه‌های این مبدل می‌توان به ورودی و خروجی سینوسی، ضریب توان واحد و THD پایین جریان شبکه اشاره کرد. کاهش تعداد کلید‌ها در سیستم پیشنهادی علاوه بر کاهش تعداد مدارهای راه‌انداز و سیستم خنک‌کنندگی کلیدها، باعث کاهش قیمت تمام‌شده به خصوص در کاربردهای با ولتاژ و توان متوسط و پایین می‌شود. در این مقاله طرح مدولاسیون مبدل پیشنهادی و روش‌های کنترل بخش‌های یکسوساز و اینورتر آن ارائه می‌شود. علاوه بر این، تحلیل تعیین ظرفیت بهینه خازن‌های dc به منظور کاهش ضربان ولتاژ خط dc، متعادل‌شدن جریان شبکه و کاهش THD آن انجام گرفته است. نتایج شبیه‌سازی و نتایج آزمایشگاهی صحت عملکرد ساختار پیشنهادی را در حالت ماندگار و گذرا تأیید می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - روشي جدید براي بارزدايي ولتاژي با در نظر گرفتن حساسيت ولتاژ و توان راکتيو بارها
    جواد مدرسی مهدی قلی‌پور امین خدابخشیان
    بارزدایی، آخرین واکنش برای کنترل و پایداری سیستم قدرت در هنگام وقوع اغتشاش است. تعیین محل و مقدار بارزدایی از مسایلی است که همواره گریبان‌گیر بهره‌برداران سیستم قدرت بوده است. در اين مقاله روش جدیدی براي تعیین باس مناسب جهت انجام بارزدایی ولتاژی پیشنهاد می‌شود. در روش پ چکیده کامل
    بارزدایی، آخرین واکنش برای کنترل و پایداری سیستم قدرت در هنگام وقوع اغتشاش است. تعیین محل و مقدار بارزدایی از مسایلی است که همواره گریبان‌گیر بهره‌برداران سیستم قدرت بوده است. در اين مقاله روش جدیدی براي تعیین باس مناسب جهت انجام بارزدایی ولتاژی پیشنهاد می‌شود. در روش پيشنهادشده بر خلاف روش‌های پيشين از دو شاخص حساسيت ولتاژ نسبت به توان اکتيو و توان راکتيو بارها استفاده می‌شود تا باس مناسب جهت بارزدایی ولتاژي مشخص شود. در نظر گرفتن توان راکتیو بارها در فرایند تعیین باس مناسب برای بارزدایی ولتاژی باعث قطع توان راکتیو بیشتر در پله‌هاي ابتدايي بارزدايي ولتاژی شده و پروفيل ولتاژ بهبود می‌یابد. در نتیجه، توان اکتیو کمتری توسط بارزدایی ولتاژی قطع می‌شود. روش پيشنهادي به همراه روش مبتني بر حساسيت ولتاژ نسبت به توان اکتيو در شبکه تست 118باسه IEEE و شبکه 39باسه New England پياده‌سازي مي‌شوند تا درستی روش پیشنهادشده مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به روش حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه استراتژی کنترلي سیستم تزريق توان منابع انرژی‌های تجديدپذير در راستاي بهبود توأم اعوجاج هارمونيكي و نامتعادلي جريان، مبتني بر الگوريتم EMO-RLS
    فرامرز فقيهي سودابه سليماني محمدرضا ملازاده شاهرودي
    در اين مطالعه، يك روش كنترلي سيستم واسط تزريق توان منابع انرژي‌هاي تجديدپذير به شبكه بر مبناي الگوريتم كمترين مربعات بازگشتي- چندخروجي توسعه يافته و با در نظر گرفتن ملاحظات مديريت توان اکتیو و كاهش مؤلفه‌هاي هارمونيكي، نامتعادلي و راكتيو جریان ارائه مي‌شود. روش پیشنهادی چکیده کامل
    در اين مطالعه، يك روش كنترلي سيستم واسط تزريق توان منابع انرژي‌هاي تجديدپذير به شبكه بر مبناي الگوريتم كمترين مربعات بازگشتي- چندخروجي توسعه يافته و با در نظر گرفتن ملاحظات مديريت توان اکتیو و كاهش مؤلفه‌هاي هارمونيكي، نامتعادلي و راكتيو جریان ارائه مي‌شود. روش پیشنهادی با شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار MATLAB مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ابتدا يك سيگنال سه‌فاز هارمونيكي نامتعادل مصنوعی تولید و به چند تخمین‌گر مختلف ارسال و خروجی آنها با هم مقايسه مي‌شود. نتایج به دست آمده، بیان‌کننده کارایی مناسب ساختار پیشنهادی در استخراج مؤلفه‌های متقارن هارمونیکی اکتیو در مقایسه با سایر روش‌های متداول است. همچنین عملكرد ديناميكي آن در دنبال‌كردن تغييرات جريان بار با به کارگیری آن در سيستم کنترلی یک سیستم واسط انرژی منبع تولید پراکنده نشان مي‌دهد كه علاوه بر مدیریت توان اکتیو تزریقی به شبکه، کاهش هم‌زمان مؤلفه‌های هارمونیکی، نامتعادلی و راکتیو جریان به خوبی انجام می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه یک الگوریتم جدید برای تعیین جهت خطا در خطوط انتقال مبتنی بر بهینه‌سازی حداقل مربعات
    صباح دانیار الهه نوروزی
    با توجه به کاربرد وسیع حفاظت جهتی در شبکه‌های فوق توزیع و انتقال، در این مقاله یک الگوریتم جدید برای تعیین جهت خطا در خطوط انتقال پیشنهاد شده است. این الگوریتم دارای ناحیه مرده نمی‌باشد و همچنین برای انواع خطاهای داخلی و خارجی و بدون توجه به محل خطا نیز به درستی عمل می‌ چکیده کامل
    با توجه به کاربرد وسیع حفاظت جهتی در شبکه‌های فوق توزیع و انتقال، در این مقاله یک الگوریتم جدید برای تعیین جهت خطا در خطوط انتقال پیشنهاد شده است. این الگوریتم دارای ناحیه مرده نمی‌باشد و همچنین برای انواع خطاهای داخلی و خارجی و بدون توجه به محل خطا نیز به درستی عمل می‌کند. این عملکرد صحیح تحت شرایط خطاهای نزدیک رله نیز صادق است. الگوریتم در تشخیص خطا سریع عمل کرده و جهت درست خطا را در شرایط مختلفی از قبیل اشباع CT، نوسانات توان و وجود منابع قوی و ضعیف تشخیص می‌دهد. همچنین مقاومت خطا و زاویه شروع خطا نیز تأثیری در عملکرد صحیح الگوریتم ندارد. فرکانس نمونه‌برداری پایین الگوریتم پیشنهادی به آن قابلیت پیاده‌سازی صنعتی می‌دهد. جهت ارزیابی الگوریتم، شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار EMTP-RV انجام گرفته است. الگوریتم توسط داده‌های میدانی استخراج‌شده از پستkV 230 مانشت، واقع در استان ایلام نیز اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی دارای سرعت و قابلیت اطمینان مناسبی می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی، بهینه‌سازی و تحلیل اجزای محدود موتور سنکرون آهن‌ربای دایم نوع دیسکی
    این مقاله به طراحی تحلیلی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزای محدود یک موتور سنکرون آهن‌ربای دایم از نوع شارمحور با سرعت بسیار بالا می‌پردازد. این موتور دارای توان نامی تقریبی نیم اسب بخار و سرعت 60.000 دور بر دقیقه بوده که در برخی از کاربردهای صنعتی خاص مورد استفاده ق چکیده کامل
    این مقاله به طراحی تحلیلی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزای محدود یک موتور سنکرون آهن‌ربای دایم از نوع شارمحور با سرعت بسیار بالا می‌پردازد. این موتور دارای توان نامی تقریبی نیم اسب بخار و سرعت 60.000 دور بر دقیقه بوده که در برخی از کاربردهای صنعتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر حسب مشخصات نامی مورد نظر برای موتور با استفاده از روابط تحلیلی طراحی موتورهای سنکرون آهن‌ربای دایم، محاسبات اجزای مختلف موتور شامل مشخصات ابعادی، مغناطیسی و جنس مواد با جزئیات کامل تشریح می‌شوند. در ادامه و با توجه به کاربرد خاص این موتور که در آن دست‌یابی به گشتاور مورد نیاز با حداقل جریان و تلفات مسی مورد نظر است، ابعاد و مشخصات موتور به روش بهینه‌سازی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با تابع هدف نسبت گشتاور به جریان تعیین می‌گردند. الگوریتم بهینه‌سازی، مقادیر بهینه فاصله هوایی، چگالی شار آهن‌ربای دایم، چگالی جریان خطی و تعداد دورهای سیم‌پیچ استاتور را تعیین می‌کند. جهت صحه‌گذاری طراحی‌های تحلیلی و بهینه‌سازی انجام‌شده، مدل اجزای محدود سه‌بعدی موتور در نرم‌افزار ماکسول ایجاد می‌گردد و عملکرد موتور تحت شبیه‌سازی‌های مگنتواستاتیک و گذرا بررسی می‌گردد. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی اجزای محدود بر نتایج طراحی تحلیلی صحه می‌گذارند. همچنین این نتایج بر مؤثربودن روش بهینه‌سازی ارائه‌شده بر کاهش تلفات اهمی دلالت دارند و تطابق بسیار مناسبی بین نتایج هر دو روش تحلیل برای مقادیر به دست آمده گشتاور، بهره موتور و چگالی شار وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی، بهینه‌سازی و تحلیل اجزای محدود موتور سنکرون آهن‌ربای دایم نوع دیسکی
    این مقاله به طراحی تحلیلی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزای محدود یک موتور سنکرون آهن‌ربای دایم از نوع شارمحور با سرعت بسیار بالا می‌پردازد. این موتور دارای توان نامی تقریبی نیم اسب بخار و سرعت 60.000 دور بر دقیقه بوده که در برخی از کاربردهای صنعتی خاص مورد استفاده ق چکیده کامل
    این مقاله به طراحی تحلیلی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزای محدود یک موتور سنکرون آهن‌ربای دایم از نوع شارمحور با سرعت بسیار بالا می‌پردازد. این موتور دارای توان نامی تقریبی نیم اسب بخار و سرعت 60.000 دور بر دقیقه بوده که در برخی از کاربردهای صنعتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر حسب مشخصات نامی مورد نظر برای موتور با استفاده از روابط تحلیلی طراحی موتورهای سنکرون آهن‌ربای دایم، محاسبات اجزای مختلف موتور شامل مشخصات ابعادی، مغناطیسی و جنس مواد با جزئیات کامل تشریح می‌شوند. در ادامه و با توجه به کاربرد خاص این موتور که در آن دست‌یابی به گشتاور مورد نیاز با حداقل جریان و تلفات مسی مورد نظر است، ابعاد و مشخصات موتور به روش بهینه‌سازی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با تابع هدف نسبت گشتاور به جریان تعیین می‌گردند. الگوریتم بهینه‌سازی، مقادیر بهینه فاصله هوایی، چگالی شار آهن‌ربای دایم، چگالی جریان خطی و تعداد دورهای سیم‌پیچ استاتور را تعیین می‌کند. جهت صحه‌گذاری طراحی‌های تحلیلی و بهینه‌سازی انجام‌شده، مدل اجزای محدود سه‌بعدی موتور در نرم‌افزار ماکسول ایجاد می‌گردد و عملکرد موتور تحت شبیه‌سازی‌های مگنتواستاتیک و گذرا بررسی می‌گردد. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی اجزای محدود بر نتایج طراحی تحلیلی صحه می‌گذارند. همچنین این نتایج بر مؤثربودن روش بهینه‌سازی ارائه‌شده بر کاهش تلفات اهمی دلالت دارند و تطابق بسیار مناسبی بین نتایج هر دو روش تحلیل برای مقادیر به دست آمده گشتاور، بهره موتور و چگالی شار وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی، بهینه‌سازی و تحلیل اجزای محدود موتور سنکرون آهن‌ربای دایم نوع دیسکی
    سیدعلی سیدی سعادتی ابوالفضل حلوایی نیاسر
    این مقاله به طراحی تحلیلی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزای محدود یک موتور سنکرون آهن‌ربای دایم از نوع شارمحور با سرعت بسیار بالا می‌پردازد. این موتور دارای توان نامی تقریبی نیم اسب بخار و سرعت 60.000 دور بر دقیقه بوده که در برخی از کاربردهای صنعتی خاص مورد استفاده ق چکیده کامل
    این مقاله به طراحی تحلیلی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزای محدود یک موتور سنکرون آهن‌ربای دایم از نوع شارمحور با سرعت بسیار بالا می‌پردازد. این موتور دارای توان نامی تقریبی نیم اسب بخار و سرعت 60.000 دور بر دقیقه بوده که در برخی از کاربردهای صنعتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر حسب مشخصات نامی مورد نظر برای موتور با استفاده از روابط تحلیلی طراحی موتورهای سنکرون آهن‌ربای دایم، محاسبات اجزای مختلف موتور شامل مشخصات ابعادی، مغناطیسی و جنس مواد با جزئیات کامل تشریح می‌شوند. در ادامه و با توجه به کاربرد خاص این موتور که در آن دست‌یابی به گشتاور مورد نیاز با حداقل جریان و تلفات مسی مورد نظر است، ابعاد و مشخصات موتور به روش بهینه‌سازی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با تابع هدف نسبت گشتاور به جریان تعیین می‌گردند. الگوریتم بهینه‌سازی، مقادیر بهینه فاصله هوایی، چگالی شار آهن‌ربای دایم، چگالی جریان خطی و تعداد دورهای سیم‌پیچ استاتور را تعیین می‌کند. جهت صحه‌گذاری طراحی‌های تحلیلی و بهینه‌سازی انجام‌شده، مدل اجزای محدود سه‌بعدی موتور در نرم‌افزار ماکسول ایجاد می‌گردد و عملکرد موتور تحت شبیه‌سازی‌های مگنتواستاتیک و گذرا بررسی می‌گردد. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی اجزای محدود بر نتایج طراحی تحلیلی صحه می‌گذارند. همچنین این نتایج بر مؤثربودن روش بهینه‌سازی ارائه‌شده بر کاهش تلفات اهمی دلالت دارند و تطابق بسیار مناسبی بین نتایج هر دو روش تحلیل برای مقادیر به دست آمده گشتاور، بهره موتور و چگالی شار وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی بهبودیافته ماشین سنکرون مغناطیس دایم شارمحوری با استفاده از الگوریتم PSO
    محمدرضا عليزاده پهلواني یوسف شهبازی آیت ابوالفضل واحدی
    این مقاله یک طراحی بهبودیافته از ماشین سنکرون مغناطیس دایم شارمحوری (AFPM) را با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) ارائه می‌دهد که در آن محدودیت‌های عملی لحاظ شده است. ابتدا روابط طراحی ارائه شده و یک نمونه ماشین AFPM با توان 20 کیلووات طراحی شده و سپس با استفاده از چکیده کامل
    این مقاله یک طراحی بهبودیافته از ماشین سنکرون مغناطیس دایم شارمحوری (AFPM) را با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) ارائه می‌دهد که در آن محدودیت‌های عملی لحاظ شده است. ابتدا روابط طراحی ارائه شده و یک نمونه ماشین AFPM با توان 20 کیلووات طراحی شده و سپس با استفاده از الگوریتم PSO چگالی توان خروجی بهبود یافته است. مقایسه‌ای میان ماشین بهبودیافته و یک نمونه ساخته‌شده صورت گرفته است. ماشین بهبودیافته دارای چگالی توان بیشتری نسبت به نمونه موجود ساخته‌شده می‌باشد. در ادامه تحقیق با استفاده از روش‌های تحلیلی بر اساس معادلات ماکسول چگالی شار مغناطیسی در ناحیه فاصله هوایی محاسبه شده که نتایج تحلیلی توافق بسیار خوبی با نتایج ناشی از نرم‌افزار المان محدود دارد و می‌توان با استفاده از این روش، چگالی شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی ماشین الکتریکی را در زمان بسیار کمتری نسبت به نرم‌افزار المان محدود محاسبه نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - محاسبه چگالی شار مغناطیسی بی‌باری در ماشین شارمحور آهن‌ربای دایم با استفاده از روش تحلیلی شبه سه‌بعدی
    محمدرضا عليزاده پهلواني یوسف شهبازی آیت ابوالفضل واحدی
    در این مقاله یک روش تحلیلی شبه سه‌بعدی برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی بی‌باری ماشین شارمحور آهن‌ربای دایم ارائه شده است. این روش به صورت ترکیبی از حل تحلیلی دوبعدی میدان مغناطیسی و استفاده از یک تابع اصلاح برای لحاظ اثر شعاعی ماشین بر روی توزیع میدان مغناطیسی می‌باشد. ت چکیده کامل
    در این مقاله یک روش تحلیلی شبه سه‌بعدی برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی بی‌باری ماشین شارمحور آهن‌ربای دایم ارائه شده است. این روش به صورت ترکیبی از حل تحلیلی دوبعدی میدان مغناطیسی و استفاده از یک تابع اصلاح برای لحاظ اثر شعاعی ماشین بر روی توزیع میدان مغناطیسی می‌باشد. تابع اصلاح به صورت تحلیلی و با استفاده از پرمانس‌های فاصله هوایی و پرمانس‌های نشتی به دست آمده است. این روش تحلیلی دارای زمان محاسباتی بسیار کمتری نسبت به نرم‌افزارهای المان محدود می‌باشد و از این رو می‌تواند در طراحی و بهینه‌سازی ماشین‌های الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت اعتبارسنجی نتایج روش تحلیلی ارائه‌شده با استفاده از تحلیل افزار المان محدود انجام شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - مخابره مطمئن بی‌سیم بر مبنای وضعیت لینک غیر ایده‌آل با استفاده از ترکیب بهینه AMC و ARQ
    مهرداد تاکي رضا مهین زعیم
    در این مقاله روشی برای مخابره مطمئن اطلاعات (با احتمال خطای متمایل به صفر) در یک لینک مخابراتی بی‌سیم ارائه می‌شود که در آن برای مقابله با اثرات فیدینگ و چندمسیرگی از کدینگ و مدولاسیون وفقی (AMC) استفاده شده است. با استفاده از روش‌های کدینگ متداول حد کمی از احتمال خطا د چکیده کامل
    در این مقاله روشی برای مخابره مطمئن اطلاعات (با احتمال خطای متمایل به صفر) در یک لینک مخابراتی بی‌سیم ارائه می‌شود که در آن برای مقابله با اثرات فیدینگ و چندمسیرگی از کدینگ و مدولاسیون وفقی (AMC) استفاده شده است. با استفاده از روش‌های کدینگ متداول حد کمی از احتمال خطا در سیستم باقی می‌ماند که به صفر رساندن آن مستلزم استفاده از توان ارسالی بسیار زیاد و یا کلمات کد به طول بی‌نهایت است و در عمل ممکن نیست. وظیفه از بین بردن میزان خطای باقیمانده بر عهده سیستم بازارسال خودکار (ARQ) است. البته اگر کدینگ تصحیح خطای مورد استفاده ضعیف باشد تعداد بازارسال‌های مورد نیاز زیاد خواهد بود و این امر گذردهی سیستم را به شدت خراب می‌کند. در این مقاله روشی برای ترکیب بهینه روش تصحیح خطا در تطبیق لینک و روش تشخیص خطا و بازارسال ارائه می‌شود. از طرف دیگر به علت متغیر با زمان بودن کانال‌ها و خطاهای تخمین و چندی‌سازی (Quantization)، در عمل وضعیت دقیق لینک برای تنظیم نرخ ارسال در اختیار نیست. در این مقاله، روش جدیدی برای تطبیق لینک بر مبنای وضعیت لینک غیر ایده‌آل نیز ارائه می‌شود. بررسی‌های عددی کارامدی روش طراحی‌شده را نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مخابره مطمئن بی‌سیم بر مبنای وضعیت لینک غیر ایده‌آل با استفاده از ترکیب بهینه AMC و ARQ
    مهرداد تاکي رضا مهین زعیم
    در این مقاله روشی برای مخابره مطمئن اطلاعات (با احتمال خطای متمایل به صفر) در یک لینک مخابراتی بی‌سیم ارائه می‌شود که در آن برای مقابله با اثرات فیدینگ و چندمسیرگی از کدینگ و مدولاسیون وفقی (AMC) استفاده شده است. با استفاده از روش‌های کدینگ متداول حد کمی از احتمال خطا د چکیده کامل
    در این مقاله روشی برای مخابره مطمئن اطلاعات (با احتمال خطای متمایل به صفر) در یک لینک مخابراتی بی‌سیم ارائه می‌شود که در آن برای مقابله با اثرات فیدینگ و چندمسیرگی از کدینگ و مدولاسیون وفقی (AMC) استفاده شده است. با استفاده از روش‌های کدینگ متداول حد کمی از احتمال خطا در سیستم باقی می‌ماند که به صفر رساندن آن مستلزم استفاده از توان ارسالی بسیار زیاد و یا کلمات کد به طول بی‌نهایت است و در عمل ممکن نیست. وظیفه از بین بردن میزان خطای باقیمانده بر عهده سیستم بازارسال خودکار (ARQ) است. البته اگر کدینگ تصحیح خطای مورد استفاده ضعیف باشد تعداد بازارسال‌های مورد نیاز زیاد خواهد بود و این امر گذردهی سیستم را به شدت خراب می‌کند. در این مقاله روشی برای ترکیب بهینه روش تصحیح خطا در تطبیق لینک و روش تشخیص خطا و بازارسال ارائه می‌شود. از طرف دیگر به علت متغیر با زمان بودن کانال‌ها و خطاهای تخمین و چندی‌سازی (Quantization)، در عمل وضعیت دقیق لینک برای تنظیم نرخ ارسال در اختیار نیست. در این مقاله، روش جدیدی برای تطبیق لینک بر مبنای وضعیت لینک غیر ایده‌آل نیز ارائه می‌شود. بررسی‌های عددی کارامدی روش طراحی‌شده را نشان می‌دهند. پرونده مقاله