• صفحه اصلی
  • بهبود مانيفولد حالات و تصاوير مجازی با به‌کارگيری شبکه‌های عصبی دوسويه در بازشناسی چهره با يک تصوير از هر فرد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله