• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - علت‌یابی سوختن برق‌گیرهای اکسید فلزی در مناطق کوهستانی استان خوزستان؛ تجربیات مهندسی از تحلیل نتایج میدانی در یک شبکه‌ 33 کیلوولت بسیار گسترده
    الهه مشهور سیدحمیدرضا آل محمد
    این مقاله، یافته‌های یک تحقیق عملی را جهت آشکارسازی عوامل تخريب برق‌گيرهای اکسید فلزی در یک شبکه توزیع فشارمتوسط هوایی در منطقه کوهستانی ایذه در استان خوزستان ارائه می‌دهد که از نظر آب و هوایی، سالانه دو دوره گرم و معتدل را تجربه می‌کند. برق‌گیرها در هر دو دوره که شرایط چکیده کامل
    این مقاله، یافته‌های یک تحقیق عملی را جهت آشکارسازی عوامل تخريب برق‌گيرهای اکسید فلزی در یک شبکه توزیع فشارمتوسط هوایی در منطقه کوهستانی ایذه در استان خوزستان ارائه می‌دهد که از نظر آب و هوایی، سالانه دو دوره گرم و معتدل را تجربه می‌کند. برق‌گیرها در هر دو دوره که شرایط بهره‌برداری شبکه و شرایط جوی کاملاً متفاوت هستند، معیوب شده‌اند و تغییر شکل ظاهری آنها در این دوره‌ها با هم متفاوت است. در این مقاله با شبیه‌سازی شبکه مورد مطالعه، رفتار حالت دایم و گذرای شبکه تحلیل می‌شود و بر اساس نتایج حاصل و شرایط محیطی منطقه، مشخصات برق‌گیر مناسب برای شبکه محاسبه و با مشخصات برق‌گیرهای موجود مقایسه می‌شود. سپس با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای مقاومت زمین برق‌گیرها، تغییرات انرژی جذب‌شده توسط برق‌گیرها ارزیابی می‌شود و نتایج حاصل با نتایج واقعی دریافت‌شده در شبکه در نتیجه کاهش عملی مقاومت زمین تعدادی از برق‌گیرها مقایسه می‌شود. به علاوه با افزودن تعدادی برق‌گیر به شبکه، تغییرات جذب انرژی برق‌گیرها بررسی می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، علل معیوب‌شدن برق‌گیرها در دوره‌های گرم و معتدل بررسی شده و اعتبار یافته‌های این تحقیق از طریق مقایسه نتایج حاصل با رخدادهای میدانی صحه‌گذاری می‌شود و راهکارهای رفع مشکل ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی کنترل‌کننده مقاوم بهینه برای فرایند شارژ خودروی الکتریکی در حضور عدم قطعیت
    مهسا کرمی روح الله برزمینی رضا شریفی
    فناوری انتقال توان بی سیم که با عناوینی مانند انتقال توان بدون تماس و انتقال توان به روش تزویج مغناطیسی نیز شناخته می شود، انتقال توان را به گونه ای ایمن و قابل اطمینان انجام می دهد که نیازی به اتصال مكانیكی مابین منبع و بار نباشد. در این روش، انتقال توان به روش بی‌سیم چکیده کامل
    فناوری انتقال توان بی سیم که با عناوینی مانند انتقال توان بدون تماس و انتقال توان به روش تزویج مغناطیسی نیز شناخته می شود، انتقال توان را به گونه ای ایمن و قابل اطمینان انجام می دهد که نیازی به اتصال مكانیكی مابین منبع و بار نباشد. در این روش، انتقال توان به روش بی‌سیم با استفاده از تزویج القای تشدیدی صورت می‌پذیرد. با عملکرد مبدل در حالت تشدید، انتقال مقدار قابل توجهی از توان در یک فاصله هوایی چند 10 سانتی‌متری، در حالی که بازده سیستم زیاد می‌باشد و تنش ولتاژ و جریان مبدل در حد معقول است، امکان‌پذیر خواهد بود. در این مقاله با ارائه روش مبتنی بر کنترل مقاوم H- بی‌نهایت و الگوریتم‌های فراابتکاری به بهبود فرایند شارژ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت می‌پردازیم. نتايج حاصل از شبيه‌سازي، نشان‌دهنده عملكرد مناسب‌تر کنترلر پيشنهادي در مقايسه با کنترلرهای دیگر است. همچنین در این مقاله اثر اتصال ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی به شبکه توزیع با ملاحظه سیستم‌های برنامه‌ریزی بهینه شارژ و دشارژ برای حداکثرسازی سود اقتصادی خودروها و ایستگاه شارژ بررسی شد. در برنامه‌ریزی پیشنهادی، بهترین برنامه برای شارژ و دشارژ خودروها به منظور حداکثرسازی سود خود بر پایه الگوریتم ژنتیک استخراج شده است. مطابق نتایج شبیه‌سازی، برنامه‌ریزی بهینه شارژ و دشارژ به کاهش ارزش تلفات به انرژی کل شبکه به ازای بارگذاری ایستگاه در برخی شین‌ها منجر شده است، به طوری که اهداف شبکه مانند تلفات و شاخص انحراف ولتاژ، حداقل و شاخص پایداری ولتاژ حداکثر شده است. در این مطالعه، حداقل‌سازی تلفات، انحراف ولتاژ و همچنین حداکثرسازی شاخص پایداری ولتاژ، بررسی شده و مکان بهینه ایستگاه با در نظر گرفتن این اهداف به همراه سود ایستگاه و خودروها به دست آمده است. مطابق با نتایج، با برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروها علاوه بر تأمین شارژ مورد نیاز، سود ایستگاه و خودروها نیز افزایش یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل‌سازی تحلیلی زیرناحیه ماشین سنکرون مغناطیس دایم روتور بیرونی با آهن‌ربای سطحی
    آرمین صلح روشن محمدرضا علیزاده پهلوانی آرش دهستانی کلاگر
    در این مقاله از روش زیرناحیه برای تحلیل ماشین سنکرون مغناطیس دایم روتور بیرونی استفاده شده است. در این روش بر اساس فرضیاتی از قبیل هندسه، مشخصات الکتریکی و مغناطیسی، ماشین به چهار زیرناحیه شیار، دهانه شیار، فاصله هوایی و آهن‌ربا تقسیم گردیده است. بر اساس معادلات ماکسول چکیده کامل
    در این مقاله از روش زیرناحیه برای تحلیل ماشین سنکرون مغناطیس دایم روتور بیرونی استفاده شده است. در این روش بر اساس فرضیاتی از قبیل هندسه، مشخصات الکتریکی و مغناطیسی، ماشین به چهار زیرناحیه شیار، دهانه شیار، فاصله هوایی و آهن‌ربا تقسیم گردیده است. بر اساس معادلات ماکسول و فرضیات در نظر گرفته شده، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی حاکم براي هر زیرفضا ارائه و به صورت تحلیلی حل شده است. در این مقاله پس از محاسبه چگالی شار فاصله هوایی ناشی از جریان سیم‌پیچی آرمیچر و آهن‌رباها با سه الگوی مغناطیس‌کنندگی شعاعی، موازی و هالباخ، دیگر کمیت‌های اصلی ماشین با توجه به آن محاسبه شده است. براي اعتبارسنجی مدل تحلیلی، نتایج به دست آمده از MATLAB با مقادیر حاصل از روش المان محدود مقایسه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی کد فضا زمان در رادارهای آرایه فازی MIMO برای رسیدن به قدرت تفکیک بالا در برد و سرعت
    روح اله وحدانی حسین خالقی محسن فلاح جوشقانی
    در این مقاله، از کدهای فضا زمان برای رادار MIMO برای رسیدن به وضوح بالا در برد و سرعت هدف استفاده شده است. تابع ابهام دوبعدی به عنوان یک ابزار برای مقایسه عملکرد رادار در زمینه قدرت تفکیک شناخته می‌شود. یک کد فضا زمان می‌تواند بر اساس کمینه‌سازي فاصله بین پارامترهای واق چکیده کامل
    در این مقاله، از کدهای فضا زمان برای رادار MIMO برای رسیدن به وضوح بالا در برد و سرعت هدف استفاده شده است. تابع ابهام دوبعدی به عنوان یک ابزار برای مقایسه عملکرد رادار در زمینه قدرت تفکیک شناخته می‌شود. یک کد فضا زمان می‌تواند بر اساس کمینه‌سازي فاصله بین پارامترهای واقعی هدف در برد، سرعت و زاویه طراحی شود. بدین منظور می‌توان با تحلیل تابع ابهام و باریک‌سازی آن در حد امکان به قدرت تفکیک بالا دست یافت. در این مقاله، تابع ابهام با دو متغیر عدم انطباق دامنه و سرعت در نظر گرفته شده و یک معیار جدید برای دستیابی به عملکرد با وضوح بالا در این زمینه پیشنهاد گردیده است. در این مورد با استفاده از بهینه‌سازی توابع هزینه پیشنهادی، کد فضا زمان مطلوب استخراج می‌شود. طرح پیشنهادی را می‌توان به رادار آرایه فازی MIMO نیز تعمیم داد. همچنین نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی ما دارای تابع ابهام بسیار باریک در اطراف مبدأ است در حالی که عملکرد بسیار نزدیک به حالت بهینه در زمینه احتمال شناسایی هدف را نیز دارا می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آنتن ریز نواری چاپی باند وسیع بارگذاری شده با ساختار AMC پهن‌باند برای سیستم‌های MIMO
    حسین  ملک پور شهرکی علی  ابوالمعصومی
    در این مقاله یک آنتن چاپی پهن‌باند روی سطح رسانای مغناطیسی ساختگی ارائه شده که می‌توان از آن در کاربردهای بی‌سیم مانند WLAN، WiMAX و سیستم‌های چندین ورودی و چندین خروجی (MIMO) استفاده کرد. در ساختار پیشنهادی، سطح رسانای مغناطیسی ساختگی (AMC) مسطح به عنوان صفحه زمین برای چکیده کامل
    در این مقاله یک آنتن چاپی پهن‌باند روی سطح رسانای مغناطیسی ساختگی ارائه شده که می‌توان از آن در کاربردهای بی‌سیم مانند WLAN، WiMAX و سیستم‌های چندین ورودی و چندین خروجی (MIMO) استفاده کرد. در ساختار پیشنهادی، سطح رسانای مغناطیسی ساختگی (AMC) مسطح به عنوان صفحه زمین برای یک‌طرفه شدن الگوی این آنتن و افزایش پهنای باند امپدانسی استفاده شده است. طرح آنتن پیشنهادی از دو المان ریز نوار چاپی تغذیه‌شده به وسیله یک خط میکرواستریپی E شکل برای تزویج المان‌های چاپی تشکیل گردیده است. پهنای باند آنتن ساخته‌شده از 94/4 تا 9/6 گیگاهرتز در محدوده موج برگشتی حدود 10- دسی‌بل برای قطبش خطی در باند C را شامل می‌شود. سلول واحد AMC لوزی‌شکل، پهنای باند 24/5 تا 15/7 گیگاهرتز برای فاز بازتابی 90± درجه را نشان می‌دهد. با اضافه‌کردن سطح AMC به آنتن چاپی، یک ساختار پهن‌باند با کوچک‌سازی قابل قبول و افزایش بهره تا dBi 25/7 به دست می‌آید. نتایج شبیه‌سازی خواص امپدانسی آنتن به وسیله نرم‌افزارهای تمام موج HFSS و CST انجام گرفته است. همچنین، آرایه دوالمانه از طرح پیشنهادی برای قطبش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، پهنای باند کاری محدوده فرکانسی 18/5 تا 81/6 گیگاهرتز را در بر می‌گیرد و جداکنندگی بین عناصر آرایه کمتر از dB 22- است. به همین منظور، آرایه آنتن‌ها می‌تواند برای سیستم‌های MIMO مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - محاسبه زمان نشست و SR تقویت‌کننده‌های عملیاتی دوطبقه CMOS با جبران‌سازی کسکود
    حنانه غلام نتاج حبیب اله آدرنگ سیدصالح محسنی سیدصالح قریشی
    زمان نشست و نرخ چرخش، یکی از پارامترهای مهم در آپ‌امپ‌های فیدبک‌دار است. در این مقاله زمان نشست و نرخ چرخش در تقویت‌کننده دوطبقه تمام تفاضلی CMOS با جبران‌سازی کسکود مورد تحلیل قرار می‌گیرد. ویژگی تحلیل ارائه‌شده آن است که رفتار ترانزیستورها پس از اعمال پله در ورودی به چکیده کامل
    زمان نشست و نرخ چرخش، یکی از پارامترهای مهم در آپ‌امپ‌های فیدبک‌دار است. در این مقاله زمان نشست و نرخ چرخش در تقویت‌کننده دوطبقه تمام تفاضلی CMOS با جبران‌سازی کسکود مورد تحلیل قرار می‌گیرد. ویژگی تحلیل ارائه‌شده آن است که رفتار ترانزیستورها پس از اعمال پله در ورودی به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که زمان نشست و همچنین نرخ چرخش به اندازه پله ورودی وابستگی دارد. تحلیل انجام‌شده می‌تواند برای طراحی و محاسبات دستی در مدارهای مجتمع مفید واقع شود. همچنین جهت بررسی اعتبار و دقت تحلیل ارائه‌شده، شبیه‌سازی‌های مختلفی انجام شده که تطابق عالی بین مدل تحلیلی ارائه‌شده و نتایج شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی رؤیتگر مد لغزشی تطبیقی غیر شكننده برای دسته‌ای از سامانه‌های مرتبه كسری شبه‌خطی دارای تأخیر حالت
    مجيد  پرويزيان خسرو خانداني وحيد جوهري مجد
    سامانه‌های مرتبه كسری و سیستم‌های كنترل مرتبه كسری در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای مورد توجه پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علوم و مهندسی بوده است. از دیگر سو، بسیاری از رویكردهای كنترلی مرتبه صحیح برای استفاده در مورد سامانه‌های مرتبه كسری توسعه داده شده‌اند. با وجود ا چکیده کامل
    سامانه‌های مرتبه كسری و سیستم‌های كنترل مرتبه كسری در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای مورد توجه پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علوم و مهندسی بوده است. از دیگر سو، بسیاری از رویكردهای كنترلی مرتبه صحیح برای استفاده در مورد سامانه‌های مرتبه كسری توسعه داده شده‌اند. با وجود این، پژوهش‌های انگشت‌شماری در زمینه گسترش رؤیتگرهای كلاسیك به حالت كسری انجام شده است. با توجه به گسترش روزافزون كاربردهای سامانه‌های مرتبه كسری، توسعه رؤیتگرهای مرتبه كسری نیز ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله، مسئله طراحی یك رؤیتگر مد لغزشی تطبیقی غیر شکننده برای دسته‌ای از سامانه‌های مرتبه کسری شبه‌خطی دارای تأخیر زمانی بررسی شده است. ابتدا حالت‌های سیستم مرتبه کسری تأخیردار با قسمت غیر خطی سازگار با استفاده از روش کنترل مد لغزشی تخمین زده شده و سپس مسئله تخمین حالت برای سیستم مرتبه کسری با قسمت غیر خطی غیر سازگار بررسی‌ شده است. پایداری مجانبی دینامیک خطای تخمین با استفاده از روش تحلیل پایداری لیاپانوف برای سامانه‌های مرتبه کسری اثبات گردیده و شرایط كافی پایداری در قالب نابرابری‌های ماتریسی خطی استخراج شده است. در نهایت عملكرد مؤثر روش ارائه‌شده در این مقاله با شبیه‌سازی بر روی یك مثال عددی و نیز مطالعه موردی بر روی یك سامانه اقتصادی مرتبه كسری نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تقویت‌کننده کسکود تاشده با بازیابی مجدد به کمک خازن‌های راه‌انداز مسیر مستقیم
    محمد رشتیان علی خامسی نایینی
    در این مقاله یک تقویت‌کننده کسکود تاشده با بازیابی مجدد بر مبنای تقویت‌کننده کسکود تاشده بازیافته متداول ارائه شده است. عملکرد تقویت‌کننده پیشنهادی نسبت به تقویت‌کننده کسکود تاشده بازیافته مرسوم به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در تقویت‌کننده پیشنهادی، منابع جریان طبق چکیده کامل
    در این مقاله یک تقویت‌کننده کسکود تاشده با بازیابی مجدد بر مبنای تقویت‌کننده کسکود تاشده بازیافته متداول ارائه شده است. عملکرد تقویت‌کننده پیشنهادی نسبت به تقویت‌کننده کسکود تاشده بازیافته مرسوم به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در تقویت‌کننده پیشنهادی، منابع جریان طبقه خروجی تقویت‌کننده کسکود تاشده بازیافته که دارای مقدار ثابتی هستند مورد توجه قرار گرفته‌اند و با ایجاد مسیری بین ورودی و خروجی به کمک اتصالات خازنی به منابع جریان پویا تبدیل شده‌اند. بهره ولتاژ، پهنای باند، فرکانس بهره واحد و نرخ چرخش در توان برابر در مقایسه با تقویت‌کننده پیشین بهبود قابل توجهی یافته است. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از شبیه‌ساز HSPICE و با فناوری فایل‌هایnm CMOS 180نشان می‌دهد که بهره ولتاژ 6 دسی‌بل، نرخ چرخش 35% و پهنای باند تقریباً 30% نسبت به تقویت‌کننده کسکود تاشده بازیافته، افزایش و علاوه بر آن نویز معادل در ورودی نیز در حدود 36% کاهش یافته است. نرخ چرخش،توان مصرفی و بهره ولتاژ تقویت‌کننده بهبودیافته به ترتیب برابر 5/93 ولت بر میکروثانیه، 02/1 میلی‌وات و 3/68 دسی‌بل می‌باشد. پرونده مقاله