• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه ساختار جدید گرمایش القایی با کلیدزنی نرم با بازدهی بالا
    محمدرضا بنائي سجاد قابلی ثانی خلیل منفردی
    در اين مقاله، یک ساختار جدید به همراه روش کنترلی، جهت بهبود عملکرد مدارات گرمایش القایی تشدیدی پیشنهاد شده است. در ساختار حاضر با ترکیب عملکرد یک مبدل نیم‌‌پل تشدیدی با قابلیت افزایندگی ولتاژ، کاهش بازدهی در توان‌های پایین و همچنین در توان‌های بالا، تا حد قابل قبولی جبر چکیده کامل
    در اين مقاله، یک ساختار جدید به همراه روش کنترلی، جهت بهبود عملکرد مدارات گرمایش القایی تشدیدی پیشنهاد شده است. در ساختار حاضر با ترکیب عملکرد یک مبدل نیم‌‌پل تشدیدی با قابلیت افزایندگی ولتاژ، کاهش بازدهی در توان‌های پایین و همچنین در توان‌های بالا، تا حد قابل قبولی جبران می‌شود. استفاده از تعداد کلید‌‌ها و دیودهای پایین، استفاده از خازن‌های با کیفیت بالا و ظرفیت پایین، کیفیت مناسب جریان ورودی و همچنین ضریب توان بالا عملکرد مناسب مبدل پیشنهادی را تضمین می‌کند. کلیدزنی کلیدهای فرکانس بالا در ساختار پیشنهادی به صورت کلیدزنی نرم انجام گرفته است و در نتیجه تلفات ناشی از کلیدزنی بسیار پایین است. در این مبدل، طراحی فیلتر ورودی جهت جلوگیری از تأثیرات تداخل الکترومغناطیسی انجام شده است. در نهایت، جهت نمایش عملکرد ساختار پیشنهادی، نتایج شبیه‌سازی و تجربی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی مبتنی بر روش زنجیره مارکوف
    مرتضی حق‌شناس رحمت‌الله هوشمند
    راکتورهای کنترل‌شونده نوعی از سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر هستند که نقش مهمی در دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت دارند. این در حالی است که در ارزیابی متعارف قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت، توان راکتیو تنها به عنوان یک محدودیت برای شبکه در نظر گرفته شده و تا کن چکیده کامل
    راکتورهای کنترل‌شونده نوعی از سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر هستند که نقش مهمی در دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت دارند. این در حالی است که در ارزیابی متعارف قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت، توان راکتیو تنها به عنوان یک محدودیت برای شبکه در نظر گرفته شده و تا کنون مدل دقیقی برای ارزیابی قابلیت اطمینان راکتورها ارائه نشده است. در این مقاله یک مدل قابلیت اطمینان جدید توسط روش زنجیره مارکوف برای راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی (MCR) پیشنهاد شده است. در فرایند مدل‌سازی این جبران‌کننده، ابتدا ساختار راکتور به دو بخش مجزا تقسیم شده و سپس مدل‌های مارکوف استخراج‌شده برای آنها بر اساس اصول روش فراوانی و تداوم حالت‌ها ترکیب شده است. از آنجا که تغییرات دمای محیط نقش قابل ملاحظه‌ای در تغییر نرخ خرابی تجهیزات الکتریکی دارد، اثر تغییرات دما مطابق با استاندارد MIL-217F در مدل پیشنهادی لحاظ شده و تأثیر آن بر احتمال حالت‌های کاری MCR مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی و تحلیل حساسیت نشان داده که در شرایط عادی، سیستم کنترل و در دماهای زیاد، سیم‌پیچ‌های راکتور می‌توانند بیشترین تأثیر را بر دسترس‌پذیری MCR داشته باشند. مقایسه شاخص‌های قابلیت اطمینان در دماهای مختلف نشان داده که در شرایط تغییر دما، اجزای متفاوتی دسترس‌پذیری MCR را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در چنین شرایطی اقدامات لازم برای بهبود قابلیت اطمینان راکتور می‌تواند متفاوت باشد. این واقعیت اهمیت در نظر گرفتن دمای محیط در ارزیابی قابلیت اطمینان و همچنین برنامه‌ریزی برای تعمیرات پیشگیرانه جهت بهبود عملکرد منابع توان راکتیو را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل پایداری ژنراتور القایی دوسو تغذیه با استفاده از تحلیل مدال
    احمد جعفری غضنفر شاهقلیان مهران زمانی‌فر
    در این مقاله، تجزیه و تحلیل مدال یک ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) متصل به شبکه با استفاده از تحلیل پایداری سیگنال کوچک ارائه شده و اثر تغییر پارامتر‌های سیستم مانند اندوکتانس متقابل، مقاومت استاتور، راکتانس خط، سختی محور و سرعت باد بر روی مقادیر ویژه، پایداری و میرای چکیده کامل
    در این مقاله، تجزیه و تحلیل مدال یک ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) متصل به شبکه با استفاده از تحلیل پایداری سیگنال کوچک ارائه شده و اثر تغییر پارامتر‌های سیستم مانند اندوکتانس متقابل، مقاومت استاتور، راکتانس خط، سختی محور و سرعت باد بر روی مقادیر ویژه، پایداری و میرایی مٌد‌های مختلف سیستم نشان داده شده است. این تحلیل نشان می‌دهد که تغییر کدام پارامتر‌ها می‌تواند سیستم را از شرایط کار نرمال خارج کنند و همچنین تغییر کدام پارامتر‌ها می‌تواند باعث بهبود رفتار یک سیستم تا حد امکان شود. در پایان نتایج شبیه‌سازی اثر تغییر هر پارامتر برای ارزیابی پایداری و طراحی کنترل‌کننده‌های مختلف را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - برنامه‌ریزی توسعه هماهنگ شبکه‌های برق و گاز
    وحید خلیق مجید علومی بایگی
    برنامه‌ریزی توسعه هماهنگ واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن کفایت سوخت مورد نیاز همواره توجه برنامه‌ریزان صنعت برق را به خود جلب کرده است. عدم هماهنگی شبکه‌های برق و گاز در توسعه، منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد نیاز و در پاره‌ای از موارد ایجاد مشکل در تأمین سوخت نیروگاه م چکیده کامل
    برنامه‌ریزی توسعه هماهنگ واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن کفایت سوخت مورد نیاز همواره توجه برنامه‌ریزان صنعت برق را به خود جلب کرده است. عدم هماهنگی شبکه‌های برق و گاز در توسعه، منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد نیاز و در پاره‌ای از موارد ایجاد مشکل در تأمین سوخت نیروگاه می‌شود. از این رو نیاز به مدلی است که با در نظر گرفتن قیود فنی، توسعه شبکه‌های برق و گاز را هماهنگ کند. در این پژوهش توسعه متمرکز شبکه‌های گاز و برق با در نظر گرفتن معیار امنیت 1- N در شبکه گاز مدل‌سازی شده است. به این منظور تأثیر سوخت دوم نیز در مدل‌سازی شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است. این مدل‌سازی از دیدگاه یک سرمایه‌گذار مرکزی تحت عنوان وزارت انرژی است که با در نظر گرفتن قیود فنی به دنبال حداقل‌کردن هزینه کل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری شبکه‌های برق و گاز می‌باشد. نتایج به دست آمده از مسئله سرمایه‌گذاری شبکه گاز نشان می‌دهد که نیاز به افزایش ظرفیت خط لوله در برخی مناطق وجود دارد. همچنین در شبکه برق، نیاز به نصب نیروگاه‌های جدید در برخی مناطق مشخص شده است. نتایج به دست آمده، حاکی از تأثیرگذاری مدل پیشنهادی بر برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های برق و گاز و نیز بهبود نتایج با در نظر گرفتن اثر سوخت دوم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - استفاده از روش‌های پردازش سیگنال برای تخمین امپدانس شبکه‎های قدرت ولتاژ پایین در محدوده فرکانسی kHz 2 تا kHz 150
    محمدمهدی علیان‌نژادی حمید حسن‌پور فیروز زارع
    در این مقاله با تزریق پالس مربعی به شبکه‌های قدرت ولتاژ پایین و بهره‌گیری از روش‌های پردازش سیگنال، امپدانس شبکه در محدوده فرکانسی kHz 2 تا kHz 150 تخمین زده می‌شود. امپدانس شبکه از دید یک نقطه به صورت نسبت سیگنال ولتاژ به جریان عبوری از آن نقطه در حوزه فرکانس محاسبه می چکیده کامل
    در این مقاله با تزریق پالس مربعی به شبکه‌های قدرت ولتاژ پایین و بهره‌گیری از روش‌های پردازش سیگنال، امپدانس شبکه در محدوده فرکانسی kHz 2 تا kHz 150 تخمین زده می‌شود. امپدانس شبکه از دید یک نقطه به صورت نسبت سیگنال ولتاژ به جریان عبوری از آن نقطه در حوزه فرکانس محاسبه می‌شود. در شرایط نویزی دقت تخمین امپدانس با انرژی سیگنال تزریقی رابطه مستقیم دارد. به منظور تخمین امپدانس باید سیگنال‌های تزریقی انرژی کافی در محدوده فرکانسی مورد اندازه‌گیری را داشته باشد. در روش ارائه‌شده، ابتدا تعدادی پالس مربعی با عرض متفاوت به کمک الگوریتم ژنتیک انتخاب می‌شوند. پس از تزریق سیگنال‌های انتخاب‌شده به شبکه و اندازه‌گیری پاسخ شبکه به هر تزریق، سیگنال‌های اندازه‌گیری حذف نویز می‌شوند و بنابراین دقت تخمین امپدانس بیشتر می‌شود. اگر مدت زمان اندازه‌گیری سیگنال‌ها کم باشد، همه حالت گذرای شبکه اندازه‌گیری نشده و تخمین امپدانس نادرست خواهد بود. بنابراین در این مقاله روشی مبتنی بر توزیع‌های زمان- فرکانس به منظور تعیین مدت زمان لازم برای اندازه‌گیری پیشنهاد می‌شود. نتایج آزمایش روش پیشنهادی بر روی چندین شبکه نشان‌دهنده توانایی و دقت روش پیشنهادی در تخمین امپدانس شبکه می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه یک روش مبتنی بر مدل برای بهبود عملکرد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت
    فرشید ناصری زهرا کاظمی محمد محمدپور ابراهیم فرجاه
    در این مقاله یک الگوریتم جدید با استفاده از فیلتر کالمن برای بهبود قابلیت اطمینان حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت پیشنهاد شده است. جریان هجومی سه‌فاز با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته تخمین زده شده است. سه سیگنال باقیمانده که تفاضل بین جریان‌های سه‌فاز اندازه‌ چکیده کامل
    در این مقاله یک الگوریتم جدید با استفاده از فیلتر کالمن برای بهبود قابلیت اطمینان حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت پیشنهاد شده است. جریان هجومی سه‌فاز با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته تخمین زده شده است. سه سیگنال باقیمانده که تفاضل بین جریان‌های سه‌فاز اندازه‌گیری شده (با استفاده از ترانسفورماتورهای جریان) و جریان‌های سه‌فاز تخمین زده شده (با استفاده از فیلتر تطبیقی) هستند، به عنوان معیاری برای تشخیص شرایط راه‌اندازی از شرایط خطا در نظر گرفته شده‌اند. در حالت راه‌اندازی عادی ترانسفورماتور، با توجه به این که جریان‌ها با دقت بالایی توسط فیلتر تطبیقی تخمین زده می‌شوند، این سیگنال‌ها نزدیک به صفر هستند. در شرایط خطا، با افزایش و عبور سیگنال‌های باقیمانده از مقدار آستانه، حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور را از مدار خارج می‌کند. روش پیشنهادی به کمک نرم‌افزارهای MATLAB و PSCAD مورد ارزیابی قرار گرفته و کارایی آن در شرایط کاری مختلف به اثبات رسیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی یک مبدل ولتاژ DC-DC خازنی تمام مجتمع ولتاژ پایین و پربازده به منظور برداشت انرژی محیطی
    علیرضا حسن‌زاده فرشید علیرضایی
    در این مقاله طراحی، شبیه‌سازی و تحلیل یک مدار مبدل ولتاژ DC-DC افزاینده خازنی مجتمع ولتاژ پایین ارائه شده است. از این مدار می‌توان برای افزایش سطح ولتاژ مولدهای الکتریکی مینیاتوری که ولتاژ پایینی دارند، مانند ژنراتورهای ترموالکتریک، سلول‌های خورشیدی و پیزوالکتریک کوچک ا چکیده کامل
    در این مقاله طراحی، شبیه‌سازی و تحلیل یک مدار مبدل ولتاژ DC-DC افزاینده خازنی مجتمع ولتاژ پایین ارائه شده است. از این مدار می‌توان برای افزایش سطح ولتاژ مولدهای الکتریکی مینیاتوری که ولتاژ پایینی دارند، مانند ژنراتورهای ترموالکتریک، سلول‌های خورشیدی و پیزوالکتریک کوچک استفاده نمود. این مبدل کاملاً مجتمع و بی‌نیاز از عناصر خارجی بوده و قابلیت کارکرد با ولتاژهای بسیار پایین ورودی در حد 200 میلی‌ولت را داراست و ولتاژ خروجی را به 1 ولت می‌رساند. برای دسترسی به ولتاژهای پایین ورودی، از تکنیک بایاس بدنه با ساختار خاصی به منظور کاهش حداقل ولتاژ ورودی استفاده شده است. چگالی توان خروجی مبدل 50 میکرووات بر میلی‌متر مربع می‌باشد. در ساختار این مبدل از یک چندبرابرکننده زوج متقابل 5 طبقه با بازده 76% استفاده شده و همچنین حداکثر بازده کلی مبدل به ازای جریان بار 6 میکروآمپر به 52% می‌رسد. مبدل در تکنولوژی 90 نانومتر و با مساحت تراشه تقریبی 2/0 میلی‌متر مربع طراحی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تخمین ماتریس بررسی توازن کد کانولوشنال با نرخ k/n در محیط نویزی مبتنی بر تبدیل والش- هادامارد
    محمد خاکسار حسین خالقی بیزکی
    یکی از چالش‌های رادیوهای هوشمند برای تطبیق خود با استانداردهای شبکه، تخمین کور پارامترهای ارسال و دریافت لایه فیزیکی است. این پارامترها می‌توانند شامل نرخ ارسال، مدولاسیون و شیوه کدگذاری اطلاعات برای مقابله با خطای کانال باشند. از این رو تخمین کد کانال، شامل پارامترهای چکیده کامل
    یکی از چالش‌های رادیوهای هوشمند برای تطبیق خود با استانداردهای شبکه، تخمین کور پارامترهای ارسال و دریافت لایه فیزیکی است. این پارامترها می‌توانند شامل نرخ ارسال، مدولاسیون و شیوه کدگذاری اطلاعات برای مقابله با خطای کانال باشند. از این رو تخمین کد کانال، شامل پارامترهای کد، ماتریس بررسی توازن و ماتریس مولد، یکی از مسایل مطرح در زمینه رادیوهای نرم‌افزاری است. عموماً تخمین کد با استفاده از روش‌های جبری مانند روش اقلیدسی و روش‌های مبتنی بر محاسبه مرتبه بر روی رشته‌بیت دریافتی انجام می‌گیرد. اشکال عمده این روش‌ها، کارایی ضعیف آنها در محیط‌های نویزی است. یک روش برای حل مسأله تخمین کد، استفاده از روش‌های مبتنی بر تبدیل، مانند تبدیل والش- هادامارد می‌باشد. در این مقاله، الگوریتم جدیدی بر مبنای تبدیل والش- هادامارد برای بازسازی ماتریس بررسی توازن کد کانولوشنال با نرخ دلخواه k/n در شرایط نویزی بالا، یعنی کانال BSC با 07/0 Pe>ارائه می‌شود که دارای کارایی به مراتب بهتری نسبت به روش‌های قبلی است. در این الگوریتم با بهره‌جستن از ویژگی‌های جبری کد کانولوشنال، یک دستگاه معادلات با k-n معادله مستقل برای تخمین سطرهای ماتریس بررسی توازن، ایجاد شده و سپس با استفاده از تبدیل والش- هادامارد، معادلات به دست آمده حل می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی از عملکرد مناسب روش پیشنهادی در شرایط نویزی بالا حکایت دارد. پرونده مقاله