• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر عملیات معکوس در میدان‌های متناهی دودویی و اول
    رضا روح قلندری حاتمه مثنایی بورانی سیاوش بیات سرمدی
    رمزنگاری کلید عمومی یکی از روش‌های مرسوم رمزنگاری است که به دلیل عدم نیاز به تبادل کلید، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش‌هایی مانند توان‌رسانی، جفت‌سازی، رمزنگاری خم بیضوی و همگونی در این دسته قرار می‌گیرند که تاکنون پژوهش‌های زیادی برای کاهش پیچیدگی چکیده کامل
    رمزنگاری کلید عمومی یکی از روش‌های مرسوم رمزنگاری است که به دلیل عدم نیاز به تبادل کلید، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش‌هایی مانند توان‌رسانی، جفت‌سازی، رمزنگاری خم بیضوی و همگونی در این دسته قرار می‌گیرند که تاکنون پژوهش‌های زیادی برای کاهش پیچیدگی زمانی و مساحت این روش‌ها صورت گرفته ‌است. عملیات معکوس به عنوان یکی از اصلی‌ترین اعمال موجود در روش‌های رمزنگاری کلید عمومی است که بخش زیادی از پیچیدگی محاسباتی و زمانی را در این پردازنده‌های رمزنگاری به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین برای افزایش کارایی و سرعت پردازنده‌های رمزنگاری کلید عمومی، بهبود سرعت و مساحت عملیات معکوس در میدان‌های متناهی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله، روش‌های موجود برای انجام عملیات معکوس بر روی میدان‌های دودویی و اول مورد بررسی قرار گرفته است. در سامانه‌های رمزنگاری امروزی، میدان‌های دودویی به دلیل سازگاری با سخت‌افزار، بسیار پرکاربرد هستند. در ابتدای این نوشتار، روش‌های موجود برای انجام عملیات معکوس در میدان‌های دودویی بررسی، الگوریتم‌های موجود بیان و از نظر پیچیدگی زمانی و منابع مورد نیاز با هم مقایسه شده است. سپس بهترین پیاده‌سازی‌های موجود روی بستر FPGA و به صورت مدار مجتمع معرفی می‌گردد. هدف اصلی در این روش‌ها کاهش تعداد ضرب مورد نیاز برای انجام عملیات معکوس در میدان دودویی و افزایش امکان توازی برای پیاده‌سازی هرچه بهتر این روش‌ها است. میدان‌های اول به دلیل پیچیدگی ساختاری و محاسباتی بیشتر نسبت به میدان‌های دودویی، تنوع و گستردگی کمتری دارند ولی در سالیان اخیر به دلیل ظهور کاربردهای جدیدی در رمزنگاری نظیر روش همگونی، مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. محققان این حوزه در تلاش هستند تا ضمن از بین بردن وابستگی زمان اجرای روش‌های موجود به مقدار ورودی، پیچیدگی زمانی و مساحت الگوریتم‌های محاسبه معکوس را تا حد امکان کاهش دهند. ارائه ساختارهایی نظیر آرایه ضربانی در همین راستا صورت گرفته که این مقاله به بررسی این روش‌ها می‌پردازد و در انتها روش‌های انجام عملیات معکوس را در میدان‌های اول از نظر پیچیدگی زمانی و محاسباتی با هم مقایسه می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بهبود تجربه کاربری در نرم‎افزار تلفن همراه با استفاده از معماری اطلاعات
    فاطمه زهرا قاضی زاده شیوا وفادار
    تجربیات کاربری در تعامل با نرم‌افزار، یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت نرم‌افزارهای تجاری تلفن همراه است. معماری اطلاعات، روشی است که در آن می‌توان با شناخت کاربران و محتوای برنامه، واسط کاربری نرم‌افزار را برای دستیابی به تجربه کاربری مطلوب طراحی نمود. در این پژوهش تأث چکیده کامل
    تجربیات کاربری در تعامل با نرم‌افزار، یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت نرم‌افزارهای تجاری تلفن همراه است. معماری اطلاعات، روشی است که در آن می‌توان با شناخت کاربران و محتوای برنامه، واسط کاربری نرم‌افزار را برای دستیابی به تجربه کاربری مطلوب طراحی نمود. در این پژوهش تأثیر معماری اطلاعات بر روی قابلیت استفاده نرم‌افزار با استفاده از رویکردی کمّی ارزیابی شده است. بدین منظور، با انتخاب یک نرم‌افزار تلفن همراه و با تحلیل رفتار کاربران از طریق ثبت خودکار تعاملات با نرم‌افزار، مشکلات آنها در استفاده از نرم‌افزار تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش‌های معماری اطلاعات، سیستم مسیریابی بازطراحی شده و مورد ارزیابی کمّی قرار گرفته است. ارزیابی بر روی 11 کارکرد مختلف و بر مبنای 8 معیار کمّی برای هر نسخه نرم‌افزار صورت گرفته است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد از میان 88 اندازه‌گیری انجام‌شده، 74 مورد بهبود، 10 مورد تنزل و چهار مورد عدم تغییر در مقادیر رخ داده است. بیشترین بهبودها به ترتیب در معیارهای زمان جستجوی صفحه مورد نظر، تعداد فعالیت‌های اضافه کاربر و پیداکردن مسیر کارکرد توسط کاربران بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تشخیص ابعاد و سرعت خودرو از ویدئوی دریافتی از دوربین کالیبره‌نشده
    رسول عسگریان دهکردی حسین خسروی
    در این مقاله روش مناسبی برای کالیبراسیون دوربین و به دست آوردن ابعاد و سرعت خودروها به صورت تمام خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از چند قاب اول ویدئوی ورودی و با توجه به جهت حرکت خودروها، مختصات نقاط محوشدگی و فاصله کان چکیده کامل
    در این مقاله روش مناسبی برای کالیبراسیون دوربین و به دست آوردن ابعاد و سرعت خودروها به صورت تمام خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از چند قاب اول ویدئوی ورودی و با توجه به جهت حرکت خودروها، مختصات نقاط محوشدگی و فاصله کانونی دوربین به دست می‌آید. سپس با شناسایی محدوده خودروهای متحرک جعبه سه‌بُعدی محیطی خودرو با استفاده از راستای نقاط محوشدگی تشکیل می‌گردد. در ادامه برای مقابله با پرسپکتیو، جعبه محیطی هر خودرو بر روی صفحه جاده فرضی تصویر شده و ضریب متری (تبدیل پیکسل به متر) پس از تصویرکردن چند خودرو بر صفحه جاده و با توجه به ابعاد واقعی خودروی غالب به دست می‌آید. تصویرکردن خودرو بر صفحه جاده و استفاده از ضریب متری، امکان بیان سرعت و ابعاد واقعی خودروها در هر قاب را فراهم می‌کند که البته ممکن است با خطا همراه باشد. برای افزایش دقت نتایج، این پارامترها در بازه‌ای که خودرو در معرض دوربین قرار دارد، تجمیع شده و هیستوگرام‌هایی برای سرعت و ابعاد هر خودرو تشکیل می‌شود. سپس بیشینه این هیستوگرام‌ها به عنوان مقادیر جدید سرعت و ابعاد برای هر خودرو گزارش می‌شود که این کار دقت نتایج را بهبود می‌بخشد. تشکیل هیستوگرام‌ها برای هر خودرو، نیازمند ردیابی خودرو در چندین قاب است و برای ردیابی، روشی ساده و بدون پیچیدگی ارائه شده است. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش‌های دیگر بیانگر سرعت پردازش بالاتر و پاسخ بهتر روش پیشنهادی است به گونه‌ای که میانگین خطای این روش در محاسبه ابعاد برابر با 4/1%، میانگین خطا در محاسبه سرعت برابر باkm/h 1/1 و میانگین سرعت پردازش روش پیشنهادی برای ویدئوهای تست در MATLAB به حدود 5/3 قاب در ثانیه می‌رسد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی مدار XOR کارامد مبتنی بر منطق نانومغناطیس
    سمیرا سیدصالحی زینب آزادی مطلق
    هدف این مقاله ارائه طرحی جدید و کارامد برای مدار XOR بر پایه تکنولوژی منطق نانومغناطیس در راستای تحقق‌بخشیدن به پیاده‌سازی مدارهای محاسباتی نانومغناطیسی از جمله جمع‌کننده، تفریق‌کننده و ضرب‌کننده می‌باشد. منطق نانومغناطیس به دلايلي از جمله سرعت بسيار بالا، توان مصرفي به چکیده کامل
    هدف این مقاله ارائه طرحی جدید و کارامد برای مدار XOR بر پایه تکنولوژی منطق نانومغناطیس در راستای تحقق‌بخشیدن به پیاده‌سازی مدارهای محاسباتی نانومغناطیسی از جمله جمع‌کننده، تفریق‌کننده و ضرب‌کننده می‌باشد. منطق نانومغناطیس به دلايلي از جمله سرعت بسيار بالا، توان مصرفي به شدت پايين، قابليت مجتمع‌سازي و کارکرد در دمای اتاق، یک جایگزین مناسب برای تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای متعارف است. برای پیشبرد هدف این پژوهش، ابتدا به معرفی گیت‌های اکثریت در فناوری نانومغناطیس پرداخته می‌شود و سپس دو طرح کارامد با کمترین مساحت، کمترین تعداد المان نانومغناطیس و کمترین تأخیر برای XOR بر اساس یک گیت اقلیت سه ورودی و یک گیت اکثریت پنج ورودی پیشنهاد می‌شوند. المان‌های پایه مورد استفاده در این دو طرح از نوع سلول‌های نانومغناطیس عمودی متشکل از مواد Co/Pt، به دلیل مزیت‌های نسبی این ماده هستند. در جهت ایجاد عملکرد درست مدار همچنین نیاز به اعمال ساعت است که در این پژوهش ایجاد پارامتر ساعت با یک میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت اعمال می‌شود. برای پیاده‌سازی این مدارها از ابزار MagCAD و برای بررسی صحت عملکرد این مدارها از شبیه‌ساز Modelsim استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این شبیه‌سازی می‌توان گفت که طرح پیشنهادی XOR سه ورودی تک‌لایه‌ای و چندلایه‌ای پیشنهادی در تعداد گیت‌ها به ترتیب 50% و 25%، در تأخیر به ترتیب 80% و 80% و در تعداد المان‌های به کار رفته به ترتیب 23% و 21% نسبت به پژوهش مشابه دارای عملکرد بهتری هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی سلول روبشی سریع با توان استاتیکی کاهش‌یافته در تکنولوژی nm 22 CMOS
    پگاه زکیان راهبه نیارکی اصلی
    یکی از رایج‌ترین روش‌های طراحی آزمون‌پذیر، طراحی به روش روبشی است که باعث افزایش مشاهده‌پذیری و کنترل‌پذیری گره‌های مدار می‌شود. در این مقاله به ارائه سلول روبشی می‌پردازیم که ضمن کاهش تعداد ترانزیستورهای مصرفی، سبب افزایش سرعت عملکرد سلول و کاهش انرژی مصرفی آن می‌گردد. چکیده کامل
    یکی از رایج‌ترین روش‌های طراحی آزمون‌پذیر، طراحی به روش روبشی است که باعث افزایش مشاهده‌پذیری و کنترل‌پذیری گره‌های مدار می‌شود. در این مقاله به ارائه سلول روبشی می‌پردازیم که ضمن کاهش تعداد ترانزیستورهای مصرفی، سبب افزایش سرعت عملکرد سلول و کاهش انرژی مصرفی آن می‌گردد. ساختار پیشنهادی اول، بهینه‌شده ساختار سلول روبشی دروازه‌دار کم‌توان است و بر مبنای حذف جریان نشتی در بخشی از مدار در مواقعی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنا شده و به واسطه کاهش مقدار خازن پارازیتی خروجی موجب کاهش تأخیر انتشار می‌گردد. در ساختار پیشنهادی دوم که ساختار اصلی است، سلول روبشی پیشنهادی بر مبنای کنترل وارونگر لچ مغلوب در مسیر پایین‌کش طراحی شده که با قطع مسیر جریان در مواقع غیر ضروری، باعث کاهش توان مصرفی استاتیکی می‌گردد. همچنین با کاهش تعداد ترانزیستورهای مصرفی در لچ مغلوب نسبت به ساختارهای مشابه تأخیر مدار بهبود می‌یابد. شبیه‌سازی در تکنولوژی nm 22 CMOS و با استفاده از نرم‌افزار Hspice انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که ساختارهای پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای پیشین ضمن کاهش تأخیر، از توان استاتیکی بهتری برخوردار هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای طراحی فلیپ‌فلاپ استاتیک بر مشخصه‌های زمانی و توان مصرفی آن در تکنولوژی 16 نانومتر
    احسان محمودی مرتضی  قلی پور
    فلیپ‌فلاپ یکی از عناصر مهم در طراحی مدارهای دیجیتال است که کارایی آن در سرعت و توان مصرفی سیستم بسیار تأثیرگذار می‌باشد. در این مقاله با انجام شبیه‌سازی‌های مناسب، پارامترهای زمانی فلیپ‌فلاپ استاتیک به دست آمده و تأثیر ابعاد ترانزیستورهای مختلف بر این پارامترها مورد برر چکیده کامل
    فلیپ‌فلاپ یکی از عناصر مهم در طراحی مدارهای دیجیتال است که کارایی آن در سرعت و توان مصرفی سیستم بسیار تأثیرگذار می‌باشد. در این مقاله با انجام شبیه‌سازی‌های مناسب، پارامترهای زمانی فلیپ‌فلاپ استاتیک به دست آمده و تأثیر ابعاد ترانزیستورهای مختلف بر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تغییر ولتاژ تغذیه و پارامترهای فرایند ساخت، میزان تأثیر تغییرات این عوامل بر کارایی فلیپ‌فلاپ مورد ارزیابی قرار گرفته است. عرض ترانزیستورهای مدار بر اساس دستیابی به حاصل‌ضرب انرژی- تأخیر (EDP) و حاصل‌ضرب توان- تأخیر (PDP) مطلوب در دو حالت به صورت مجزا تعیین شده‌اند. سپس تأثیر تغییرات ولتاژ بر افزایش EDP و PDP در مقایسه با فلیپ‌فلاپ پایه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. فلیپ‌فلاپ مورد بررسی در این مقاله فلیپ‌فلاپ استاتیک نوع D می‌باشد. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار HSPICE در تکنولوژی 16 نانومتر و در فرکانس نامی GHz 1 انجام شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - استفاده از خوشه‌بندی BIRCH و الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی جهت کشف تقلب در حوزه سلامت
    مجید عبدالرزاق نژاد مهدی خرد
    حوزه سلامت به علت وسعت عملکرد مالی و همچنین وسعت کاربرد آن، یکی از سیستم‌های ایده‌آل برای تقلب است و با وجود راهکارهای مختلف در این زمینه، شناسایی داده‌های تقلب هنوز یکی از چالش‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌باشد. در این مقاله برای اولین بار الگوریتم BIRCH به عنو چکیده کامل
    حوزه سلامت به علت وسعت عملکرد مالی و همچنین وسعت کاربرد آن، یکی از سیستم‌های ایده‌آل برای تقلب است و با وجود راهکارهای مختلف در این زمینه، شناسایی داده‌های تقلب هنوز یکی از چالش‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌باشد. در این مقاله برای اولین بار الگوریتم BIRCH به عنوان یک الگوریتم خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی با الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی (CRO) ترکیب شده است. الگوریتم BIRCH با پیچیدگی زمانی خطی قابلیت کار با حجم بالای داده‌ها و شناسایی داده‌های پرت را دارد و CRO یکی از الگوریتم‌‌های فراابتکاری جدید الهام‌گرفته از واکنش شیمیایی در دنیای واقعی است که با یک جمعیت پویا از مولکول‌ها توسط چهار عملگر برخورد به دیواره، تجزیه، برخورد بین مولکولی و ترکیب فضای جستجو را مورد کاوش قرار می‌دهند. الگوریتم خوشه‌بندی بهبودیافته BIRCH-CRO با حذف فرایند خوشه‌بندی سراسری داخلی نسخه کلاسیک BIRCH و تعیین بهینه پارامترهای اصلی آن باعث بهبود سرعت و دقت تشخیص داده‌های تقلب در حوزه سلامت نسبت به سایر الگوریتم‌های بدون نظارت ارائه‌شده در این حوزه گردیده است. همچنین الگوریتم پیشنهادی توانایی کار با داده‌های آنلاین و حجم بالا را دارد و با توجه به نتایج به دست آمده، عملکرد مناسبی را فراهم می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - استفاده از دسته‌بندی ترکیبی مبتنی بر جداسازی نمونه‌های متعارف و نامتعارف برای تشخیص سرطان پستان
    امین رضایی‌پناه حسام واقع بین
    سرطان پستان یکی از رایج‌ترین انواع سرطان‌ها در زنان می‌باشد و در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در تعداد افراد مبتلا به آن گزارش شده است. با گسترش روزافزون علم استفاده از داده‌کاوی در پزشکی به یکی از زمینه‌های پرکاربرد برای بهبود سیستم‌های درمانی تبدیل شده است. در این تحقی چکیده کامل
    سرطان پستان یکی از رایج‌ترین انواع سرطان‌ها در زنان می‌باشد و در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در تعداد افراد مبتلا به آن گزارش شده است. با گسترش روزافزون علم استفاده از داده‌کاوی در پزشکی به یکی از زمینه‌های پرکاربرد برای بهبود سیستم‌های درمانی تبدیل شده است. در این تحقیق فرايند تشخيص بيماري سرطان پستان در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول از یک الگوریتم ژنتیک بهبودیافته برای تشخیص ویژگی‌های مؤثر در پیش‌بینی این بیماری استفاده شده و در مرحله دوم نمونه‌های متعارف و نامتعارف به ‌منظور افزایش دقت و ایجاد مدل دسته‌بندی نهایی شناسایی می‌شوند. برای کار دسته‌بندی مقایسه‌ای بین دو مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام شده که نتایج، برتری مدل ماشین بردار پشتیبان را نشان می‌دهد. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده دقت تشخیص سرطان پستان را روی مجموعه داده‌های WBCD، WDBC و WPBC به ترتیب 26/99%، 55/98% و 45/98% گزارش می‌دهد. پرونده مقاله