• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور توربین بادی با در نظر گرفتن نایقینی بار و تولید
    احسان محرمی سعید اسماعیلی
    مدیریت توان راکتیو در سیستم‌های قدرت برای انتقال ایمن توان اکتیو به ویژه زمانی که قسمتی از تولید سیستم به صورت احتمالی و توسط منابع بادی تأمین می‌گردد از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور مولدهای بادی و با در نظ چکیده کامل
    مدیریت توان راکتیو در سیستم‌های قدرت برای انتقال ایمن توان اکتیو به ویژه زمانی که قسمتی از تولید سیستم به صورت احتمالی و توسط منابع بادی تأمین می‌گردد از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای برنامه‌ریزی توان راکتیو در حضور مولدهای بادی و با در نظر گرفتن هم‌زمان طبیعت احتمالی این منابع و همچنین نایقینی بار ارائه گردیده است. در این راستا الگوریتم احتمالی پیشنهادی با در نظر گرفتن تابع هزینه هر یک از منابع توان راکتیو از جمله مولدهای بادی، تابع هزینه کلی سیستم را حداقل می‌نماید. در کنار مسایل اقتصادی، حاشیه پایداری ولتاژ، داشتن رزرو توان راکتیو کافی در هر ناحیه کنترل ولتاژ و احتمال تراکم خطوط نیز به عنوان جنبه‌های تکنیکی برنامه‌ریزی توان راکتیو به خوبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. از دیگر مزیت‌های این روش نسبت به روش‌های قبلی، لحاظ‌نمودن قابلیت تولید توان راکتیو در مولدهای بادی از نوع سرعت متغیر محدود با ژنراتور القایی تغذیه مضاعف (DFIG) و در نظر گرفتن محدودیت‌های مبدل سمت روتور و شبکه در تولید توان راکتیو می‌باشد. الگوریتم بهینه‌سازی ارائه‌شده از یک تکنیک برنامه‌ریزی چندهدفه با استفاده از ضرایب وزنی مناسب برای حداقل‌نمودن مجموع هزینه تأمین توان راکتیو و تلفات شبکه، به طور هم‌زمان و احتمال تراکم خطوط، همراه با حداکثرنمودن حاشیه پایداری ولتاژ و رزرو توان راکتیو در هر ناحیه در یک ساختار احتمالی برای سرعت باد و پیش‌بینی بار استفاده می‌نماید. نتایج شبیه‌سازی روی شبکه تست 30باسه IEEE بر کارامدی روش پیشنهادی برای شرایط واقعی سیستم تأکید دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مد‌ل‌‌سازي و آناليز عملكرد صاعقه‌گير دکل‌هاي مخابراتي به منظور هماهنگي سيستم حفاظت با شرايط محيطي
    مصطفي يحيي‌آبادي عليرضا صدوقي
    در اين مقاله عوامل مختلفي که مي‌توانند بر عملکرد حفاظتي دکل‌هاي مخابراتي در برابر صاعقه مؤثر باشند مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله اين عوامل مي‌توان به محل نصب دکل از نظر شيب زمين، پستي و بلندي‌هاي اطراف و قرارگيري روي تپه و بلندي يا نزديک و دوربودن از ساختمان‌ها و د چکیده کامل
    در اين مقاله عوامل مختلفي که مي‌توانند بر عملکرد حفاظتي دکل‌هاي مخابراتي در برابر صاعقه مؤثر باشند مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله اين عوامل مي‌توان به محل نصب دکل از نظر شيب زمين، پستي و بلندي‌هاي اطراف و قرارگيري روي تپه و بلندي يا نزديک و دوربودن از ساختمان‌ها و درختان بلند اشاره نمود. شرايط آب و هوايي مانند بارندگي و رطوبت نيز از طريق تغيير ولتاژ شکست الکتريکي هوا عملکرد حفاظتي صاعقه‌گير را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اينجا از يک مدل آناليز عددي مبتني بر تئوري بارهاي فرضي براي به دست آوردن احتمال فرار صاعقه از صاعقه‌گير و برخورد مستقيم آن به آنتن استفاده شده است. بدين منظور ليدر پايين‌رونده صاعقه، دکل مخابراتي، آنتن، صاعقه‌گير و ليدرهاي بالا‌رونده از اجسام روي زمين به صورت سه‌بعدي و با در نظر گرفتن اثر زمين شبيه‌سازي شده‌اند. به ازاي تمام فضاي بالاي دکل مخابراتي و هر جريان صاعقه، مسير انتشار صاعقه به صورت گام به گام دنبال شده تا محل برخورد نهايي مشخص شود. بدين ترتيب محدوده صاعقه‌هاي برخوردکننده به آنتن و عملکرد سيستم حفاظتي تعيين شده است. اين پروسه در شرايط مختلف تکرار شده و در هر مورد نتايج حاصل، بررسي و تحليل شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پايدارسازي جانبي خودروي الکتريکي چهارچرخ محرک با استفاده از يک کنترل‌کننده سه‌لايه و کنترل مد لغزشی
    حسن علی‌پور مهران صباحي محمدباقر بناءشریفیان
    در اين مقاله، يک کنترل‌کننده جديد براي پايدارسازي جانبي خودروهاي الکتريکي چهارچرخ محرک بدون ديفرانسيل پيشنهاد شده که روش کنترلي پيشنهادي شامل سه سطح بالا، متوسط و پايين مي‌باشد. در سطح بالای کنترل‌کننده، ديناميک‌هاي مطلوب خودرو يعني سرعت طولي و نرخ ياو مرجع تعيين مي‌شون چکیده کامل
    در اين مقاله، يک کنترل‌کننده جديد براي پايدارسازي جانبي خودروهاي الکتريکي چهارچرخ محرک بدون ديفرانسيل پيشنهاد شده که روش کنترلي پيشنهادي شامل سه سطح بالا، متوسط و پايين مي‌باشد. در سطح بالای کنترل‌کننده، ديناميک‌هاي مطلوب خودرو يعني سرعت طولي و نرخ ياو مرجع تعيين مي‌شوند. در این مقاله، يک ساختار جديد براي روش کنترل مد لغزشي پيشنهاد شده و پايداري آن توسط تئوری پایداری لیاپانوف اثبات گرديده است. این روش کنترل مد لغزشی نسبت به کنترل‌کننده مد لغزشي معمولي مقاوم‌تر، سريع‌تر و داراي نوسانات کمتري حول پاسخ است. کنترل‌کننده سطح متوسط جهت رسيدن به نيروي رانش و ممان ياو مطلوب، بر اساس روش کنترل مد لغزشی پیشنهادی، طراحي گرديده است. در سطح پايين با تعريف و مينيمم‌کردن بهينه يک تابع هزينه، سيگنال‌هاي نيرو و گشتاور مناسب براي اعمال به چرخ‌ها تعيين گردیده و در نهايت کارایي کنترل‌کننده پيشنهادي با انجام شبيه‌سازي در نرم‌افزارهاي MATLAB و CARSIM تأييد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازآرایی چندمنظوره سیستم توزیع همراه با تبادل توان ریزشبکه‌ها با استفاده از روش بیشینه- کمینه فازی و الگوریتم تجمع ذرات
    عباس فتاحی می‌آبادی حسین سهرابیانی
    مجموعه‌هایی از تولیدات کوچک و ذخیره‌کننده‌های انرژی در سیستم‌های توزیع ولتاژ پایین یا متوسط در کنار مصرف‌کنندگان، نوع جدیدی از سیستم قدرت به نام ریزشبکه را شکل می‌دهد. طراحی اجزای ریزشبکه باید به نحوی باشد که هم به صورت متصل به شبکه و هم در حالت مجزا از شبکه، کارکردی ای چکیده کامل
    مجموعه‌هایی از تولیدات کوچک و ذخیره‌کننده‌های انرژی در سیستم‌های توزیع ولتاژ پایین یا متوسط در کنار مصرف‌کنندگان، نوع جدیدی از سیستم قدرت به نام ریزشبکه را شکل می‌دهد. طراحی اجزای ریزشبکه باید به نحوی باشد که هم به صورت متصل به شبکه و هم در حالت مجزا از شبکه، کارکردی ایمن و اقتصادی داشته و با شبکه بالادست خود به تبادل انرژی الکتریکی بپردازد. بدین ترتیب، حضور ریزشبکه‌ها می‌تواند در مسایل مختلف برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع اثرگذار باشد. بازآرایی شبکه‌های توزیع در حضور ریزشبکه‌ها یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه است. در مطالعات انجام‌شده، ریزشبکه‌ها معمولاً به صورت تولیدات پراکنده در شبکه توزیع در نظر گرفته می‌شوند. در این مقاله، ریزشبکه‌ به عنوان تبادل‌کننده انرژی با سیستم توزیع مدل‌سازی ‌شده و تأثیر آن در بازآرایی شبکه توزیع بررسی می‌شود. برای این منظور، بازآرایی شبکه‌ توزیع با استفاده از روش بیشینه- کمینه فازی در قالب یک مسئله بهینه‌سازی چندمنظوره فرمول‌بندی می‌شود که در آن کاهش تلفات و عدم تعادل بار در بین فیدرهای شبکه به عنوان اهداف مسئله و پروفیل ولتاژ، گرفتگی خطوط، شعاعی‌بودن و پخش توان به عنوان قیود مسئله مطرح می‌گردد. الگوریتم تجمع ذرات جهت حل مسئله بهینه‌سازی استفاده شده و نتایج حاصل از بازآرایی روی دو شبکه نمونه 33 و 70شینه IEEE ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تبدیل شبکه‌های توزیع از حالت سنتی به سیستم‌های مدرن با حضور ریزشبکه‌ها و تبادل توان آنها با شبکه، موجب افزایش قابلیت اعتماد شده و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بهبود عملکرد اینورترهای فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه در شرایط تابشی نامتقارن
    حسین ایمان‌عینی مهراز امینی شاهرخ فرهنگي
    در سال‌های اخیر انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین بحث در زمینه انرژی خورشیدی، قیمت پایین، بازده بالا و کیفیت مناسب توان تزریقی به شبکه است. علی رغم این که اینورتر چندسطحی پل متوالی گزینه مناسبی برای کابردهای فتو چکیده کامل
    در سال‌های اخیر انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین بحث در زمینه انرژی خورشیدی، قیمت پایین، بازده بالا و کیفیت مناسب توان تزریقی به شبکه است. علی رغم این که اینورتر چندسطحی پل متوالی گزینه مناسبی برای کابردهای فتوولتائیک متصل به شبکه است (به دلیل دارابودن باس‌های dc مجزا) اما مسایل کنترلی آن به طور کامل حل نشده و یکی از مهم‌ترین چالش‌ها مربوط به حاشیه پایداری کم اینورتر پل متوالی در شرایط تابشی نامتقارن است. در این مقاله یک روش جستجوی نقطه توان بیشینه اصلاح‌شده در مبدل 7‌سطحی پل متوالی متصل به شبکه بررسی می‌شود. در روش پیشنهادی، ضمن ردیابی نقطه توان بیشینه آرایه‌های خورشیدی در حالت متقارن، با جا‌به‌جایی نقطه کار ماژول‌ها در حالت نامتقارن و استفاده از ضریب مدولاسیون پل‌ها به عنوان یک درجه آزادی، تزریق توان صحیح و پایدار ادامه می‌یابد. در انتها صحت و درستی عملکرد روش پیشنهادی از طریق شبیه‌سازی‌های متعدد و همین طور نتایج آزمایشگاهی تأیید می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تنظیم‌کننده ولتاژ با افت کم CMOS با کنترل تطبیقی ترانزیستور عبوری
    فریما قراغان‌آبادی عليرضا صابرکاري
    در این مقاله یک تنظیم‌کننده ولتاژ با افت کم (LDO) با قابلیت کار هم با خازن درون‌تراشه‌ای و هم برون‌تراشه‌ای و با جریان خاموشی پایین معرفی شده كه در آن با توجه به میزان جریان بار، اندازه ترانزیستور عبوری به صورت تطبیقی کنترل می‌شود. ترانزیستور عبوری در ساختار مدار پیشنها چکیده کامل
    در این مقاله یک تنظیم‌کننده ولتاژ با افت کم (LDO) با قابلیت کار هم با خازن درون‌تراشه‌ای و هم برون‌تراشه‌ای و با جریان خاموشی پایین معرفی شده كه در آن با توجه به میزان جریان بار، اندازه ترانزیستور عبوری به صورت تطبیقی کنترل می‌شود. ترانزیستور عبوری در ساختار مدار پیشنهادی به ازای جریان‌های بار پایین اندازه بسیار کوچک‌تری نسبت به جریان‌های بار زیاد داشته و تنظیم‌کننده بین دو ساختار دوطبقه در جریان بار کم، و سه‌طبقه در جریان بار زیاد تغییر وضعیت می‌دهد. تنظیم‌کننده ولتاژ LDO پیشنهادی در تکنولوژی µm 35/0 CMOS برای ایجاد ولتاژ خروجی V 8/2 به ازای ولتاژ ورودی V 3 طراحی و شبیه‌سازی شده و قابلیت جریان‌دهی به بار در محدوده mA 0 تا mA 100 را به ازای خازن خروجی درون‌تراشه‌ای pF 100 دارد، در حالی که جریان خاموشی آن در شرایط بی‌باری فقط µA 5/7 است. بدون استفاده از تکنیک کنترل تطبیقی ترانزیستور عبوری، حداکثر میزان تغییرات ولتاژ خروجی به ازای تغییرات جریان بار از mA 0 تا mA 100 برابر mV 540 و مدت زمان گذار آن µs 11 بوده که با استفاده از تکنیک پیشنهادی این مقادیر به mV 280 و µs 5/6 کاهش می‌یابد. همچنین استفاده از ترانزیستور عبوری با اندازه کوچک در جریان‌های بار کم منجر به بهبود پایداری تنظیم‌کننده در مقایسه با ساختارهای متداول شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - همسان‌سازی کور کانال و کدبرداری توأم در سیستم OFDM روی کانال فرکانس گزین با استفاده از فیلتر ذره‌ای
    نگین قاسمی محمدفرزان صباحي اميررضا فروزان
    در این مقاله روشی جدید برای کدبرداری توأم با همسان‌سازی کور کانال در سیستم OFDM روی یک کانال فرکانس گزین ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی روشی بازگشتی برای محاسبه ترتیبی احتمال پسین به منظور آشکارسازی با معیار MAP ارائه می‌کند. این محاسبات ترتیبی در راستای اندیس‌ها در ی چکیده کامل
    در این مقاله روشی جدید برای کدبرداری توأم با همسان‌سازی کور کانال در سیستم OFDM روی یک کانال فرکانس گزین ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی روشی بازگشتی برای محاسبه ترتیبی احتمال پسین به منظور آشکارسازی با معیار MAP ارائه می‌کند. این محاسبات ترتیبی در راستای اندیس‌ها در یک سمبل OFDM و به کمک فیلتر ذره‌ای صورت می‌گیرد. با استفاده از کدگذاری، معرفی شکل مناسبی از تابع اهمیتی، در نظر گرفتن یک مدل احتمال پیشین برای کانال مورد استفاده و انتگرال‌گیری روی آن، روشی برای انجام توأم کدبرداری و همسان‌سازی کانال بیان شده است. در این روش تنها به توزیع پیشین کانال و مرتبه آن نیاز است و داده ارسال‌شده بدون به دست آوردن ضرایب کانال تخمین زده می‌شود. عملکرد آشکارساز با روش کدبرداری توأم با همسان‌سازی کور کانال پیشنهادی به وسیله شبیه‌سازی کامپیوتری بررسی شده و نرخ خطای آن با آشکارساز توربو مقایسه شده که نتایج، کارایی بیشتر روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم‌یافته در کانال‌های با محوشدگی چندمسیری
    علیرضا رضوانی رضا سعادت جمشید ابویی
    مدولاسیون فضایی یک روش جدید استفاده از سیستم‌های چندآنتنه است که ایده اصلی این روش، نگاشت بلوک اطلاعات به دو واحد حمل‌کننده اطلاعات می‌باشد: یک واحد سمبل ارسالی است که از اعضای منظومه انتخاب می‌شود و واحد دیگر، شماره آنتن فعال می‌باشد که در واقع نشان‌دهنده موقعیت آنتن ا چکیده کامل
    مدولاسیون فضایی یک روش جدید استفاده از سیستم‌های چندآنتنه است که ایده اصلی این روش، نگاشت بلوک اطلاعات به دو واحد حمل‌کننده اطلاعات می‌باشد: یک واحد سمبل ارسالی است که از اعضای منظومه انتخاب می‌شود و واحد دیگر، شماره آنتن فعال می‌باشد که در واقع نشان‌دهنده موقعیت آنتن ارسال‌کننده سمبل است. استفاده از موقعیت آنتن فعال به عنوان یک منبع ارسال اطلاعات اضافی سبب افزایش بازده طیفی می‌شود. همچنین عدم وجود تداخل بین آنتنی و بین کانالی در این روش سبب کاهش پیچیدگی در گیرنده می‌شود. در نتیجه مدولاسیون فضایی به رقیبی برای سایر روش‌های استفاده از چند آنتن مانند V-BLAST و کدینگ فضا- زمان تبدیل شده است. اخیراً روش مدولاسیون فضایی تعمیم‌یافته ارائه شده که در آن به جای استفاده از یک آنتن در هر دوره سمبل، از چند آنتن فعال استفاده می‌شود. ارسال یک سمبل از چندین آنتن، سبب به دست آمدن بهره چندگانگی خواهد شد. در این مقاله نشان داده می‌شود که با استفاده از روش‌های کدگذاری کانال مختلف در مدولاسیون فضایی تعمیم‌یافته و بدون کاهش در بازده طیفی، در عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم‌یافته از 15 تا 40 درصد بهبود در نسبت سیگنال به نویزهای متوسط و بالا حاصل خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - معرفي يک مبدل SEPIC غير ايزوله جديد با بهره و راندمان بالا براي سيستم‌هاي فتوولتائيک
    مسعود محمودي بهزاد میرزاییان دهکردی مهدی نیرومند
    در اين مقاله يک مبدل غير ايزوله SEPIC جديد که براي کاربردهاي فتوولتائيک مناسب مي‌باشد، معرفي و آناليز شده است. به علت پايين‌بودن ولتاژ خروجی سيستم‌های فتوولتائيک و نياز به ولتاژ خروجی بالا در بسياری از کاربردها از جمله کاربردهای متصل به شبکه، اين مبدل با بهره ولتاژ بالا چکیده کامل
    در اين مقاله يک مبدل غير ايزوله SEPIC جديد که براي کاربردهاي فتوولتائيک مناسب مي‌باشد، معرفي و آناليز شده است. به علت پايين‌بودن ولتاژ خروجی سيستم‌های فتوولتائيک و نياز به ولتاژ خروجی بالا در بسياری از کاربردها از جمله کاربردهای متصل به شبکه، اين مبدل با بهره ولتاژ بالا طراحی شده است. اين مبدل مزايايي از قبيل ولتاژ خروجي بالا با همان استرس ولتاژ مبدل SEPIC عادي و بازده بالا را دارا مي‌باشد. در اين مبدل کليد تحت شرايط ZVS در حالت روشن‌شدن و ZCS در حالت خاموش‌شدن عمل مي‌کند، به همين دليل تلفات سوئيچينگ کاهش مي‌يابد. پرونده مقاله