• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شبیه‌سازی خطای الکتریکی در سیم‌پیچی استاتور موتور سنکرون مغناطیس دائم و تفکیک آن از دیگر خطاهای الکتریکی محتمل با استفاده از شبکه عصبی احتمالی
    مهران تقی‌پور گرجی کلایی سيدمحمد رضوي محمدعلی شمسی‌نژاد
    یکی از شایعترین انواع خطاهای الکتریکی، خطای اتصال کوتاه در حلقههای سیم‌پیچی استاتور میباشد. ممکن است این گونه تصور شود که بروز این نوع خطا در مراحل ابتدایی و با شدت کم مهم نباشد اما چنانچه گسترش یابد میتواند منجر به پیامدهای جبران‌ناپذیری گردد. در این مقاله با توجه چکیده کامل
    یکی از شایعترین انواع خطاهای الکتریکی، خطای اتصال کوتاه در حلقههای سیم‌پیچی استاتور میباشد. ممکن است این گونه تصور شود که بروز این نوع خطا در مراحل ابتدایی و با شدت کم مهم نباشد اما چنانچه گسترش یابد میتواند منجر به پیامدهای جبران‌ناپذیری گردد. در این مقاله با توجه به اهمیت خطای اتصال کوتاه در حلقههای سیم‌پیچی استاتور در موتور سنکرون مغناطیس دائم، سیستمی هوشمند برای شناسایی این نوع خطا طراحی و ارائه شده است. این سیستم هوشمند در ابتدا وضعیت عملکرد موتور را تعیین می‌کند (حالات ممکن عبارتند از حالت نرمال، خطای اتصال کوتاه فاز به فاز، خطای مدار باز شدن یکی از فازها و خطای اتصال کوتاه در حلقههای سیم‌پیچی) و چنانچه تشخیص دهد خطایی رخ داده آن را اعلام و چنانچه خطا از نوع اتصال کوتاه حلقه‌های سیم‌پیچی باشد فاز معیوب را برای اقدامات بعدی مشخص می‌کند. نتایج حاصل از آزمایشات گسترده حاکی از آن است که سیستم تشخیص خطای طراحی‌شده مبتنی بر شبکه عصبی احتمالی با توجه به قابلیت فراوانی که این نوع شبکه عصبی در طبقه‌بندی داده‌ها دارد می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین و قابل اعتمادترین سیستم‌های تشخیص خطا در محافظت از ادوات الکتریکی مخصوصاً موتورهای سنکرون مغناطیس دائم باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اجرای هم‌زمان برنامه پاسخ‌گویی بار زمان استفاده (TOU) و برنامه مشارکت واحدها با قید امنیت (SCUC)
    محسن کیا مهرداد ستایش‌نظر محمدصادق سپاسیان
    نیاز روزافزون دنیا به ویژه کشورهاي صنعتی به منابع انرژي و کاهش توان ذخایر منابع فسیلی نگرانی هرچه بیشتر جهان در مورد عرضه انرژي را برانگیخته است. راه حل‌هاي مدیریت سمت تقاضا به عنوان راهکاري براي کاهش مصرف انرژي به کار گرفته شده‌اند. با تثبیت تجديد ساختار در سيستم‌هاي ق چکیده کامل
    نیاز روزافزون دنیا به ویژه کشورهاي صنعتی به منابع انرژي و کاهش توان ذخایر منابع فسیلی نگرانی هرچه بیشتر جهان در مورد عرضه انرژي را برانگیخته است. راه حل‌هاي مدیریت سمت تقاضا به عنوان راهکاري براي کاهش مصرف انرژي به کار گرفته شده‌اند. با تثبیت تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت، افزایش قیمت سوخت و افزایش بهای انرژی الکتریکی در بعضی ساعات روز برنامه مدیریت سمت بار از سوی مصرف‌کنندگان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر اجرای بهینه برنامه پاسخ‌گویی بار زمان استفاده به عنوان یکی از روش‌های برنامه پاسخ‌گویی بار، بر کاهش هزینه برنامه تصادفی مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قید امنیت بررسی شده است. عدم قطعیت‌های موجود در سیستم قدرت همچون خروج بدون برنامه (وقفه) خطوط و واحدهای تولید، در این مقاله لحاظ شده است. با توجه به این که اجرای هم‌زمان برنامه تصادفی مشارکت واحدها با قید امنیت و برنامه پاسخ‌گویی بار یک مسأله پیچیده غیر خطی با متغیرهای پیوسته و گسسته می‌باشد، از تكنيك برنامه‌ريزي خطی اعداد صحيح و غير صحيح استفاده شده است. برای این بهینه‌سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX که در حل مسایل مخلوط با عدد صحیح بسیار کارا می‌باشد، استفاده شده است. روش پیشنهادی در یک شبکه 3باسه ساده و شبکه 24باسه IEEE RTS استاندارد اجرا شده و نتایج در انتها آورده شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - عملکرد موتور سنکرون مغناطیس دائم راه‌انداز با خط هنگام کنترل مستقیم شار و گشتاور و مقایسه آن با موتور القایی هنگام شرایط کمبود ولتاژ
    محسن حسین‌زاده سورشجانی عليرضا صدوقي
    در این مقاله کنترل مستقیم شار و گشتاور برای موتور القایی سه‌فاز و موتور مشابه سنکرون مغناطیس دائم راه‌انداز با خط (LSPMSM) یکسان مقایسه می‌شود. برای این منظور، شبیه‌سازی در شرایط یکسان (مربوط به ولتاژ نامی و شرایط کمبود ولتاژ) برای راه‌اندازی با خط و محرکه‌های الکتریکی چکیده کامل
    در این مقاله کنترل مستقیم شار و گشتاور برای موتور القایی سه‌فاز و موتور مشابه سنکرون مغناطیس دائم راه‌انداز با خط (LSPMSM) یکسان مقایسه می‌شود. برای این منظور، شبیه‌سازی در شرایط یکسان (مربوط به ولتاژ نامی و شرایط کمبود ولتاژ) برای راه‌اندازی با خط و محرکه‌های الکتریکی تحت کنترل مستقل شار و گشتاور یک بار پنکه‌ای نشان داده شده و همچنین نتایج شبیه‌سازی محرکه‌های الکتریکی هر دو موتور برای نواحی کاری شار ثابت و تضعیف شار ارائه شده است. با بررسی و مقایسه نتایج شبیه‌سازی، مزایای روش پیشنهادی نسبت به حالت راه‌اندازی با خط برای موتور LSPMSM اثبات می‌گردد. همچنین پاسخ بهتر محرکه الکتریکی LSPMSM در مقایسه با موتور القایی نشان داده شده است. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهند که (بر خلاف حالت اتصال مستقیم به ولتاژ شبکه) عملکرد LSPMSM تحت محرکه الکتریکی در شرایط کمبود ولتاژ نسبت به موتور القایی بهبود قابل توجهی می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی کنترل‌کننده مقاوم محدوده وسیع SVC جهت میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم قدرت
    سعید اباذری عباس عرب دردری مجتبی برخورداری یزدی محمدصادق پیام
    یکی از مسایل مهم در سیستم‌های قدرت، افزایش توان انتقالی خطوط می‌باشد. وجود نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم‌های قدرت بر ظرفیت توان انتقالی تأثیر می‌گذارد که این تغییرات می‌تواند بر کارکرد مصرف‌کننده‌ها و راندمان شبکه تأثیر منفی داشته باشد. بنابراین بهره‌گیری از روش‌هایی که چکیده کامل
    یکی از مسایل مهم در سیستم‌های قدرت، افزایش توان انتقالی خطوط می‌باشد. وجود نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم‌های قدرت بر ظرفیت توان انتقالی تأثیر می‌گذارد که این تغییرات می‌تواند بر کارکرد مصرف‌کننده‌ها و راندمان شبکه تأثیر منفی داشته باشد. بنابراین بهره‌گیری از روش‌هایی که می‌توانند در کاهش نوسانات بین ناحیه‌ای تأثیرگذار باشند، حائز اهمیت است. استفاده از ادوات FACTS باعث افزایش این توان انتقالی می‌گردد. در این مقاله علاوه بر جایابی SVC، روش حساسیت مرکب ∞H و فرمول‌بندی محاسبه پارامترهای کنترل‌کننده با استفاده از تکنیک LMI جهت اعمال سیگنال کمکی به SVC با هدف بهبود نوسانات سیستم قدرت پیشنهاد گردیده است. این کنترل‌کننده بر سیستم اندازه‌گیری محدوده وسیع (WAMS) متکی می‌باشد. روش‌های پیشنهادی در یک شبکه 16ماشینه- 68باسه با 5 ناحیه پیاده‌سازی گردیده است. نتایج عملکرد خوب و مقاوم کنترل‌کننده در میرایی نوسانات را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بهینه‌سازی پاسخ دینامیکی و THD جریان ورودی یکسوکننده PFC مبتنی بر مبدل Boost با استفاده از روش‌های SPEA و NSGA - II
    حمیده ابوالحسنی سیدمحمدرضا رفیعی
    در مبدل‌های تصحیح ضریب توان تک‌مرحله‌ای تک‌فاز، زمان رسیدن به پاسخ دینامیکی با THD جریان ورودی متضاد می‌باشند. هدف اصلی این مقاله بهبود پاسخ دینامیکی این مبدل‌ها در کنار کاهش THD جریان ورودی است و برای رسیدن به این هدف از روش‌های بهینه‌‌سازی چندهدفه SPEA و NSGA-II که مب چکیده کامل
    در مبدل‌های تصحیح ضریب توان تک‌مرحله‌ای تک‌فاز، زمان رسیدن به پاسخ دینامیکی با THD جریان ورودی متضاد می‌باشند. هدف اصلی این مقاله بهبود پاسخ دینامیکی این مبدل‌ها در کنار کاهش THD جریان ورودی است و برای رسیدن به این هدف از روش‌های بهینه‌‌سازی چندهدفه SPEA و NSGA-II که مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی هستند برای طراحی ضرایب جبران‌کننده PI به کار رفته در روش کنترلی جریان غیر مستقیم یکسوکننده PFC استفاده شده‌ است. ابتدا جبران‌کننده PI مرتبه صحیح و سپس جبران‌کننده PI مرتبه کسری طراحی شد و نتایج به دست آمده نشان‌دهنده برتری جبران‌کننده PI مرتبه کسری بود. برای بررسی مسئله بهینه‌‌سازی، پاسخ دینامیکی به تغییرات در بار و ولتاژ مرجع در نظر گرفته شد و همچنین از مقایسه‌ بین دو الگوریتم به کار رفته برای بهینه‌‌سازی مشخص شد که با تغییر توابع هدف، هر کدام از الگوریتم‌ها ممکن است عملکرد خوبی داشته باشد و هیچ کدام بر دیگری برتری مطلق ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - کنترل اینورتر متصل به شبکه با قابلیت جبران‌سازی هارمونیک‌ها در چارچوب ساکن
    مهدی شاه پرستی مصطفی محمدیان علی  یزدیان ورجانی
    به دلیل افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در سیستم‌های قدرت، ارتقای کیفیت توان این اینورترها ضروری می‌باشد. در این مقاله با ارائه یک طرح کنترلی جدید، اینورتر متصل به شبکه قادر خواهد شد در تمامی حالات شبکه قدرت اعم از حالت سینوسی، حالت هارمونیکی و حا چکیده کامل
    به دلیل افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در سیستم‌های قدرت، ارتقای کیفیت توان این اینورترها ضروری می‌باشد. در این مقاله با ارائه یک طرح کنترلی جدید، اینورتر متصل به شبکه قادر خواهد شد در تمامی حالات شبکه قدرت اعم از حالت سینوسی، حالت هارمونیکی و حالت نامتعادل، جریان سینوسی را به آن تزریق کند. طرح کنترلی پیشنهادی از دو بخش 1) تعیین جریان مرجع سینوسی با توجه به شرایط ولتاژ شبکه و 2) كنترل‌كننده‌ جریان برای ردیابی جریان مرجع تشکیل شده است. الگورتیم تعیین مرجع جریان پیشنهادی در مقایسه با سایر الگورتیم‌ها مانند روش تبدیل پارک ساده‌تر پیاده‌سازی می‌شود و دارای پاسخ دینامیکی سریع‌تری می‌باشد. كنترل‌كننده‌ جریان پیشنهادی در چارچوب ساکن اجرا شده و نیاز به استفاده از تبدیل‌های پارک و كنترل‌كننده‌های متعدد برای جبران‌سازی هارمونیک‌ها در چارچوب سنکرون را حذف می‌نماید. همچنین این كنترل‌كننده‌ تنها نیاز به یک متغیر کنترلی دارد، بنابراین در مقایسه با دیگر روش‌های کنترل با حجم محاسباتی کمتری پیاده‌سازی عملی می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی برای تایید کارایی طرح کنترلی پیشنهادی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای پخش بار بهينه چندهدفه با وجود ادوات TCSC
    احسان افضلان محمود جورابیان
    اين مقاله الگوریتم ژنتیک چندهدفه (V-MOGA) را براي بهينه‌سازي هزينه توليد، آلودگي و تلفات انتقال توان اکتيو در سيستم‌هاي قدرت مجهزشده به سيستم‌هاي انتقال ac قابل انعطاف (FACTS) ارائه مي‌کند. در رويکرد پيشنهادی، مسأله پخش بار بهينه به عنوان يک مسأله بهينه‌سازي چندهدفه فر چکیده کامل
    اين مقاله الگوریتم ژنتیک چندهدفه (V-MOGA) را براي بهينه‌سازي هزينه توليد، آلودگي و تلفات انتقال توان اکتيو در سيستم‌هاي قدرت مجهزشده به سيستم‌هاي انتقال ac قابل انعطاف (FACTS) ارائه مي‌کند. در رويکرد پيشنهادی، مسأله پخش بار بهينه به عنوان يک مسأله بهينه‌سازي چندهدفه فرمول‌بندي گردیده و ادوات FACTS در نظر گرفته شده شامل خازن سري کنترل‌شده با تايريستور (TCSC) است. رويکرد پيشنهادي روي یک سيستم تست 57باسه آزمايش شده و نتايج به دست آمده از رويکرد پيشنهادي با نتايج به دست آمده از روش‌هاي NSGA - II و MODE مقايسه شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی شارژر ولتاژ بالا با ضریب توان واحد مبتنی بر ساختار BOOST دوسویه، مجهز به فیلتر سازگاری الکترومغناطیسی
    آتيلا اسکندرنژاد عبدالرضا رحمتی سيداديب ابريشمي‌فر
    : شارژرهای ولتاژ بالا در وسایلی مانند خودروهای برقی (EV)،UPS و فضاپیما استفاده می‌شوند. مبدل معرفی‌شده دارای ساختار Boost دوسویه است که کل ولتاژ مجموعه باتری در خروجی بزرگ‌تر از بیشینه ولتاژ ورودی بوده و این مبدل دوسویه قابلیت انتقال توان از منبع به بانک باتری و بالعکس چکیده کامل
    : شارژرهای ولتاژ بالا در وسایلی مانند خودروهای برقی (EV)،UPS و فضاپیما استفاده می‌شوند. مبدل معرفی‌شده دارای ساختار Boost دوسویه است که کل ولتاژ مجموعه باتری در خروجی بزرگ‌تر از بیشینه ولتاژ ورودی بوده و این مبدل دوسویه قابلیت انتقال توان از منبع به بانک باتری و بالعکس را داراست. جریان در یک نیم‌سیکل از سمت ورودی به خروجی و در نیم‌سیکل دیگر از سمت خروجی به ورودی می‌باشد. تغذیه ورودی مدار منبع سینوسی برق شبکه و خروجی نیز ولتاژ DC می‌باشد، این مبدل عملکرد یکسوسازی AC/DC و تبدیل DC/DC را در یک مرحله تحقق می‌بخشد. کنترل سوئیچینگ به روش هیسترزیس انجام می‌گیرد و ضریب توان نزدیک به یک خواهد بود و روابط مداری برای تعیین مقادیر قطعات محاسبه می‌گردد. در ادامه فیلتر سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) طراحی شده و در انتها سازگاری تحلیل‌های تئوری بیان‌شده با انجام شبیه‌سازی روی یک مبدل نمونه تحقق می‌یابد و پیشنهادهایی برای کارهای آتی بیان می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بهینه‌سازی آرایش مزرعه بادی با تأکید بر اثر سایه
    ایوب فرجی‌پور فرامرز فقيهي رضا شریفی
    احداث مزارع بادی برای جذب انرژی باد به عنوان یکی از انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر دنیا در حال افزایش است و هدف از بهینه‌سازی آرایش مزارع بادی جذب حداکثر انرژی از مزارع بادی می‌باشد. در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی جدید برای به حداکثر رساندن انرژی خروجی مورد انتظار، ارائه چکیده کامل
    احداث مزارع بادی برای جذب انرژی باد به عنوان یکی از انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر دنیا در حال افزایش است و هدف از بهینه‌سازی آرایش مزارع بادی جذب حداکثر انرژی از مزارع بادی می‌باشد. در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی جدید برای به حداکثر رساندن انرژی خروجی مورد انتظار، ارائه شده است. هدف الگوریتم‏ کاهش اثر سایه بر اساس مکان‌های توربین باد و جهت باد می‏باشد. مدل پیشنهادی با سناریویی از سرعت باد و جهت توزیع آن از سایت بادی نشان داده شده و با الگوریتم استراتژی تکاملی و الگوریتم مورچگان در شش مرحله جانمایی مقایسه شده است. نتایج نشان می‏دهد که ترکیب الگوریتم مورچگان و الگوریتم ژنتیک اجرای بهتری را از استراتژی‏های موجود بر حسب حداکثر مقادیر انرژی خروجی مورد انتظار و کاهش اثر سایه دربردارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی احتمال خطای پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین و n امین بهترین رله در شبکه‌های همیار با رله‌های موازی
    احسان الفت علی الفت
    دایورسیتی فضایی یکی از مؤثرترین روش‌های موجود برای مقابله با پدیده محوشدگی در کانال‌های مخابراتی بی‌سیم می‌باشد که از طریق ایجاد آرایه‌های آنتنی قابل حصول است. در این مقاله به بررسی پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین رله (HDAF-S) بر روی سیستم همیار با دایورسیتی چکیده کامل
    دایورسیتی فضایی یکی از مؤثرترین روش‌های موجود برای مقابله با پدیده محوشدگی در کانال‌های مخابراتی بی‌سیم می‌باشد که از طریق ایجاد آرایه‌های آنتنی قابل حصول است. در این مقاله به بررسی پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین رله (HDAF-S) بر روی سیستم همیار با دایورسیتی با چندین رله موازی بر روی کانال‌های مستقل ولی با توزیع غیر یکسان پرداخته و کران‌های بالا و پایین بسیار محکمی را برای احتمال خطای بیت این طرح به دست آورده و نشان می‌دهیم که احتمال خطای بیت این طرح از تقویت- ارسال (AF) بهتر عمل نموده ولی نمی‌تواند از دیکد- ارسال (DF) بهتر عمل نماید. سپس به بررسی عملکرد مجانبی این طرح در سیگنال به نویزهای بالا پرداخته و نشان می‌دهیم که این طرح دارای مرتبه دایورسیتی کامل می‌باشد. بعد از آن به احتمال خطای بیت HDAF با انتخاب n امین بهترین رله (HDAF-nS) روی کانال‌های مستقل و با توزیع احتمال یکسان پرداخته و کران‌های بالا و پایین بسیار محکمی را نیز برای این طرح به دست آورده و همچنین رفتار مجانبی آنها بررسی می‌نماییم و نشان می‌دهیم که این طرح دارای مرتبه دایورسیتی کامل نمی‌باشد و همچنین در این طرح با افزایش n، مرتبه دایورسیتی کاهش می‌یابد. برای هر طرح مورد بحث، نتایج عددی و شبیه‌سازی فراهم آمده تا مقایسه جامعی از این طرح‌ها با طرح‌های مرسوم در ادبیات مخابرات همیار به عمل آید. پرونده مقاله