• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - استفاده از مناطق شاخص زیر- کلمات چاپی فارسی برای کاهش فضای جستجو در بازشناسی آنها
    هما داودی احسان‌اله کبیر
    در روش‏های رایج برای کاهش اندازه دیکشنری، معمولاً مجموعه کلمات بر اساس ویژگی‏های شکل کلی‌شان خوشه‏‏بندی می‏شوند. سپس، هر کلمه‏ ورودی به این خوشه‏ها طبقه‏بندی می‏شود. با توجه به تأثیر مستقیم این مرحله در نتیجه نهایی سیستم بازشناسی، کاهش دیکشنری باید با دقت بالایی انجام ش چکیده کامل
    در روش‏های رایج برای کاهش اندازه دیکشنری، معمولاً مجموعه کلمات بر اساس ویژگی‏های شکل کلی‌شان خوشه‏‏بندی می‏شوند. سپس، هر کلمه‏ ورودی به این خوشه‏ها طبقه‏بندی می‏شود. با توجه به تأثیر مستقیم این مرحله در نتیجه نهایی سیستم بازشناسی، کاهش دیکشنری باید با دقت بالایی انجام شود. به این منظور در این مقاله روشی را برای تأیید ارائه می‏کنیم که میزان اطمینان به خوشه انتخابی را تعیین می‏کند. میزان اطمینان به خوشه انتخابی بر اساس ویژگی‏های محلی شکل تعیین می‏شود. بردارهای ویژگی محلی از شکل زیر- کلمه ورودی استخراج شده و با مناطق شاخص متناظر با خوشه انتخابی مقایسه می‏شود. مناطق شاخص یک خوشه، مناطقی از شکل هستند که زیر- کلمات آن خوشه را از سایر خوشه ها متمایز می‌کنند و در انتها روش تأیید پیشنهادی به همراه مجموعه‏ای از قوانین برای کاهش اندازه دیکشنری به کار می‏رود. آزمایش‌های انجام‌شده بر مجموعه شکل‏های زیر- کلمات فارسی نشان می‏دهد با روش پیشنهادی این مقاله می‏توان با حفظ دقت، فضای جستجو را تا حد قابل توجهی کاهش داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - یک الگوریتم هیبرید برای ساده‌سازی سرزمین
    فهیمه دباغی زرندی محمد قدسی
    با پیشرفت تکنولوژی و مجهزشدن دوربین‌های تصویربرداری، دقت تصاویر موجود افزایش یافته است. بالارفتن دقت تصاویر نقش مهمی در کیفیت تجزیه و تحلیل آنها دارد اما این دقت که به واسطه افزایش نقاط موجود در تصویر و بالارفتن حجم اطلاعاتی آن حاصل شده است، مشکلات بسیاری را در خصوص نگه چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی و مجهزشدن دوربین‌های تصویربرداری، دقت تصاویر موجود افزایش یافته است. بالارفتن دقت تصاویر نقش مهمی در کیفیت تجزیه و تحلیل آنها دارد اما این دقت که به واسطه افزایش نقاط موجود در تصویر و بالارفتن حجم اطلاعاتی آن حاصل شده است، مشکلات بسیاری را در خصوص نگهداری و سرعت پردازش تصاویر به وجود آورده و به همین دلیل مسأله ساده‌سازی سرزمین مطرح شده است (معمولاً یک سرزمین به صورت مجموعه‌ای از n نقطه در فضای سه‌بعدی تعریف می‌شود). هدف مسأله ساده‌سازي اين است که تعدادي از نقاط يک سرزمين حذف شود به نحوي که خطاي سرزمين پس از ساده‌سازي، بيشتر از ميزان تعيين‌شده نباشد. خطاي ساده‌سازي به دو صورت تعريف مي‌شود، يکي اين که پس از ساده‌سازي، m نقطه با حداقل خطا در سرزمين وجود داشته باشد (m<=n) يا اين که حداکثر خطا پس از ساده‌سازي به ازاي کمترين تعداد نقاط، epsilon باشد (0> (epsilon. اين مسأله در حوزه مسایل ان ‌پي- سخت قرار دارد. در اين مقاله، يک الگوريتم هیبرید براي ساده‌سازي سرزمین مطرح شده است که در سه مرحله ساده‌سازی را انجام می‌دهد. ابتدا سرزمین مربوط بر اساس یکی از روش‌های خوشه‌بندی به تعدادی خوشه تقسیم می‌شود، سپس هر خوشه بر اساس یک الگوریتم ساده‌سازی به صورت مجزا ساده می‌شود و در نهایت خوشه‌های ساده‌شده با هم ادغام می‌شوند. این الگوریتم از نظر زمان اجرا در رده مسایل O(n2n) قرار دارد. در انتهای مقاله، الگوریتم مطرح‌شده روی سرزمین‌های واقعی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج با استفاده از معیارهای موجود تحلیل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر اکوکاردیوگرافی با استفاده از یادگیری منیفلد و تلفيق میدان برداری جهت‌دار دینامیکی
    نجمه مشهدی حمید بهنام احمد شالباف زهرا علیزاده ثانی
    بیماری‌های قلبی شايع‌ترين علت مرگ و مير در جهان هستند. بررسی عملکرد بطن چپ که وظيفه خون‌رساني به تمامي نقاط بدن را دارد، در تشخیص بیماری‌های قلبی بسیار حائز اهمیت است. تعیین و ردیابی خودکار مرزهای ديواره بطن چپ در طول یک سیکل قلبی جهت كمي‌سازي عملکرد ديواره بطن چپ قلبي چکیده کامل
    بیماری‌های قلبی شايع‌ترين علت مرگ و مير در جهان هستند. بررسی عملکرد بطن چپ که وظيفه خون‌رساني به تمامي نقاط بدن را دارد، در تشخیص بیماری‌های قلبی بسیار حائز اهمیت است. تعیین و ردیابی خودکار مرزهای ديواره بطن چپ در طول یک سیکل قلبی جهت كمي‌سازي عملکرد ديواره بطن چپ قلبي به جهت تشخيص بيماري‌هاي مختلف قلبي از جمله بيماري ايسکمي استفاده مي‌شود. در این مقاله، روش خودکار جديدي برای تعیین مرز ديواره بطن چپ در تصاوير اکوکاردیوگرافی يک سيکل قلبي ارائه شده که در اين الگوريتم از ترکيب روش‌هاي کانتور فعال هندسی بر اساس نیروی خارجی تلفیق میدان برداری جهت‌دار و يادگيري منيفلد استفاده شده است. در اين روش، ابتدا تصاوير اکوکارديوگرافي يک سيکل قلبي با استفاده از يکي از پرکاربردترين روش‌هاي يادگيري منيفلد به نام نگاشت محلي خطي به فضاي دوبعدي نگاشت مي‌شود. در اين فضاي ويژگي جديد ارتباط بين فريم‌هاي يک سيکل قلبي به خوبي نشان داده مي‌شود. سپس تعيين مرز ديواره بطن چپ در طول یک سيکل قلبي با استفاده از روش کانتور فعال هندسی بر اساس نیروی خارجی تلفیق میدان برداری جهت‌دار انجام می‌گیرد. در این روش مرز نهایی یک فریم به عنوان مرز اولیه فریم بعدی در نظر گرفته شده و به منظور افزايش دقت تعيين مرز ديواره بطن چپ و همچنين جلوگيري از انحراف مرز، میزان حرکت مجاز مرز ناشي از روش کانتور فعال هندسي از ارتباط بین فریم‌ها، متناظر با فریم جاری و فریم قبلی، در فضای دوبعدی محدود مي‌گردد. برای ارزیابی کمی روش پیشنهادی از 9 توالی تصاویر اکوکاردیوگرافی (5 داوطلب سالم و 4 بیمار) استفاده شده است. مرز ديواره بطن چپ به دست آمده با روش پیشنهادی با مرز ديواره به دست آمده توسط پزشک متخصص باتجربه (استاندارد طلایی) مقایسه شده و نتايج به دست آمده حاکي از دقت بالاي روش پيشنهادي در تعيين مرز ديواره بطن چپ مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - کاهش رنگ نقشه‌های دستی فرش پیش از نقطه‌گذاری
    منصور فاتح احسان‌اله کبیر
    نقشه‌های فرش شامل دو دسته چاپی و دستی هستند و نقشه‌های دستی نیز به دو گروه پیش و پس از نقطه‌گذاری تقسیم می‌شوند. هدف این تحقیق، کاهش رنگ در نقشه‌های دستی پیش از نقطه‌گذاری است. مقالات گوناگونی درباره کاهش رنگ در نقشه‌های فرش پس از نقطه‌گذاری وجود دارد اما تا کنون مقاله‌ چکیده کامل
    نقشه‌های فرش شامل دو دسته چاپی و دستی هستند و نقشه‌های دستی نیز به دو گروه پیش و پس از نقطه‌گذاری تقسیم می‌شوند. هدف این تحقیق، کاهش رنگ در نقشه‌های دستی پیش از نقطه‌گذاری است. مقالات گوناگونی درباره کاهش رنگ در نقشه‌های فرش پس از نقطه‌گذاری وجود دارد اما تا کنون مقاله‌ای در باب کاهش رنگ در نقشه‌های دستی پیش از نقطه‌گذاری ارائه نشده است. الگوریتم پیشنهادی از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است: تعیین نواحی تصویر، مشخص‌کردن رنگ هر ناحیه، کاهش رنگ در حوالی مرزهای تصویر و کاهش رنگ نهایی با روش C- میانگین. برای 80 قسمت از 20 نقشه مختلف، دقت الگوریتم حدود 96 درصد است، به عبارت دیگر رنگ 96 درصد از پیکسل‌های تصویر به درستی تعیین شده و دقت بالای این روش به دلیل متناسب‌بودن روش پیشنهادی با کاربرد آن است. روش ارائه‌شده در این مقاله کاملاً خودکار نیست و تعداد رنگ‌های نقشه باید توسط کاربر به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ‌اثرات حمله طوفان بسته‌های ثبت نام در سیستم تلفن اینترنتی و تشخیص آن با استفاده از فاصله Kullback - Leibler
    سیدرضا چوگان سنبل محمود فتحی محمود رمضانی میمی
    ارتباطات صوتی در بستر اینترنت و با استفاده از سیستمی به نام VoIP که شامل مجموعه‌ای از پروتکل‌ها است صورت پذیرفته و موضوع امنیت آن به شدت مورد توجه واقع گردیده است. SIP مهم‌ترین پروتکل علامت‌دهی در VoIP است که شناسایی حملات و اثرات آنها بر روی SIP می‌تواند در جهت امن‌ساز چکیده کامل
    ارتباطات صوتی در بستر اینترنت و با استفاده از سیستمی به نام VoIP که شامل مجموعه‌ای از پروتکل‌ها است صورت پذیرفته و موضوع امنیت آن به شدت مورد توجه واقع گردیده است. SIP مهم‌ترین پروتکل علامت‌دهی در VoIP است که شناسایی حملات و اثرات آنها بر روی SIP می‌تواند در جهت امن‌سازی این سیستم مؤثر باشد و این مقاله به حملات طوفان ثبت نام پروتکل SIP اختصاص دارد. مهاجمین می‌توانند با ارسال پیام‌های ثبت نام به صورت طوفانی، خطرات زیادی برای کارگزار ثبت نام در بر داشته باشند. در این مقاله با بررسی حملات طوفان، حملات طوفان ثبت نام به طور جزئی‌تر تحلیل شده و اثرات این حمله بر روی کارگزار ثبت نام ذکر گردیده و در نهایت با آزمایش در یک شبکه واقعی، اثرات حمله با توجه به نرخ آن در مقابل شرایط عادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین این مقاله به ارائه روشی برای تشخیص حملات طوفان ثبت نام پروتکل SIP اختصاص داشته و با جایگزینی فاصله Kullback - Leibler به جای فاصله Hellinger برای تشخیص حملات طوفان ثبت نام، با بهره‌گیری از نمودار ROC نشان داده شده که این روش می‌تواند در تشخیص این نوع حملات با دقت بهتر و خطای کمتری عمل نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سلول حافظه ایستای (SRAM) زیرآستانه هشت ترانزیستوری با قابلیت‌های بهبودیافته خواندن و نوشتن
    قاسم پسندی سیدمهدی فخرایی
    سلول حافظه SRAM شش ترانزیستوری معمولی در ولتاژهای کم قابلیت نوشتن مناسبی ندارد و نیز دچار خطاهای خواندن می‌شود. در این مقاله با ارائه یک طرح هشت ترانزیستوری برای سلول حافظه، علاوه بر بهبود قابلیت نوشتن، میزان خطای خواندن نیز به شدت کاهش یافته است. بدین ترتیب سلول ارائه‌ چکیده کامل
    سلول حافظه SRAM شش ترانزیستوری معمولی در ولتاژهای کم قابلیت نوشتن مناسبی ندارد و نیز دچار خطاهای خواندن می‌شود. در این مقاله با ارائه یک طرح هشت ترانزیستوری برای سلول حافظه، علاوه بر بهبود قابلیت نوشتن، میزان خطای خواندن نیز به شدت کاهش یافته است. بدین ترتیب سلول ارائه‌شده توانایی کارکردن در ولتاژهای زیرآستانه در حد 275 میلی‌ولت را دارد، در حالی که سلول حافظه شش ترانزیستوری معمولی فاقد این قابلیت است .با طراحی سلول ارائه‌شده و سلول شش ترانزیستوری معمولی و نیز سه سلول دیگر از بین مقالات اخیر برای مقایسه در تکنولوژی 90 نانومتر صنعتی و انجام شبیه‌سازی با HSPICE ملاحظه شد که طرح مذکور در ولتاژ تغذیه 800 میلی‌ولت، تأخیر خواندن و نوشتن را به ترتیب به میزان 50% و 5/47%، نسبت به بهترین طرح از بین چهار طرح فوق کاهش داده است. همچنین میزان بهبود توان مصرفی یک عمل نوشتن در این ولتاژ، نسبت به بهترین طرح، 40% بوده است. از بین پنج طرح مقایسه‌شده، تنها طرح ارائه‌شده ما قابلیت کارکرد صحیح در ولتاژهای زیرآستانه را دارد. در انتها با تهیه چینش طرح ارائه‌شده در تکنولوژی 180 نانومتر صنعتی و انجام شبیه‌سازی بعد از چینش، اثر اضافه‌شدن پارامترهای پارازیتی در مدار چینش را مورد بررسی قرار داده‌ایم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بهينه‌سازي گذردهي در شبکه پخش با حفظ محرمانگي اطلاعات اختصاصي هر گيرنده با استفاده از کدينگ، مدولاسيون و توان ارسالی وفقی
    مهرداد تاکی
    در اين مقاله روشي براي ارسال بهينه اطلاعات در شبکه پخش ارائه مي‌شود که در آن ضمن حداکثرکردن بهره‌برداري از منابع شبکه، امنيت لايه فيزيکي براي اطلاعات هر کاربر تأمين مي شود، یعني سناريوي ارسال به گونه‌اي تدوين شده که اطلاعات ارسالي هر کاربر صرفاً در گيرنده متناظرش با احت چکیده کامل
    در اين مقاله روشي براي ارسال بهينه اطلاعات در شبکه پخش ارائه مي‌شود که در آن ضمن حداکثرکردن بهره‌برداري از منابع شبکه، امنيت لايه فيزيکي براي اطلاعات هر کاربر تأمين مي شود، یعني سناريوي ارسال به گونه‌اي تدوين شده که اطلاعات ارسالي هر کاربر صرفاً در گيرنده متناظرش با احتمال خطاي مناسب قابل آشکارسازي است و احتمال خطاي آشکارسازي اطلاعات در گيرنده‌هاي غير خودي تا حد قابل قبولي زياد مي‌باشد. در روش پيشنهادي از تنظيم نرخ گسسته با استفاده از کدبندي و مدوله‌سازي وفقي استفاده مي‌شود و نرخ ارسال بر مبناي سيگنال به نويز لینک‌هاي مختلف تعيين مي‌گردد. حل‌هاي دقيق و تقريبي براي حل مسأله بهينه‌سازي ارائه شده که حل تقريبي ضمن داشتن اختلاف اندک با حل دقيق، پيچيدگي قابل قبولي دارد. بررسي‌هاي عددي حاکي از آن است که اضافه‌شدن قيد امنيت موجب کاهش جزئي نرخ‌هاي قابل دسترسي در شبکه در عوض حفظ محرمانگي اطلاعات خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی‌های استخراج‌شده توسط عملگر بهینه‌شده LBP بر مبنای CLA - EC در سیستم بازشناسی چهره
    اختر حضرتی بی‌شک کریم فائز حسین برقی جند سجاد قطعی
    ما در اين مقاله روش کارامد جديدی را مبتنی بر توصيفگر الگوی باينری محلی برای بازشناسی چهره معرفی کرديم. چون محاسبات داخل الگوی باینری محلی بین مقادیر دو پیکسل انجام می‌شود، حتی تغییرات کوچک در الگوی باینری عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله یک روش جدید بازش چکیده کامل
    ما در اين مقاله روش کارامد جديدی را مبتنی بر توصيفگر الگوی باينری محلی برای بازشناسی چهره معرفی کرديم. چون محاسبات داخل الگوی باینری محلی بین مقادیر دو پیکسل انجام می‌شود، حتی تغییرات کوچک در الگوی باینری عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله یک روش جدید بازشناسی چهره برای انتخاب الگوهای باینری میانگین محلی (LABP) بر مبنای آتاماتای یادگیر سلولی مبتنی بر محاسبات تکاملی ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا الگوهای باینری یکنواخت محلی توسط LABP از تصاویر چهره استخراج می‌شود. در LABPجهت به دست آوردن نمایش ویژگی مقاوم‌تر، نقاط نمونه زیادی مورد استفاده قرار گرفته است، سپس بهترین زیرمجموعه از این الگوها بدون داشتن اطلاعات اولیه از آنها توسط روش CLA-ECپیدا شده و از آنها هیستوگرام گرفته می‌شود و در نهایت از ماشین بردار پشتیبان برای طبقه‌بندی استفاده می‌شود. نتیجه به دست آمده از شبیه‌سازی سیستم‌های بازشناسی چهره روی مجموعه داده FERET، برتری الگوریتم پیشنهادی را نسبت به الگوریتم‌های دیگر نشان داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شکل‌دهی طیف نویز بازسازی در کدگذار ADPCM با پیش‌بینی پسرو
    قاسم علیپور محمدحسن  ساوجی
    تفکر اصلی در روش کدگذاری ADPCM حذف افزونگی‌های موجود در سیگنال صحبت قبل از چندی‌کردن آن است. علی‌رغم سطح پایین خطای بازسازی، یک ویژگی مهم این کدگذار صاف‌بودن شکل طیفی سیگنال خطای بازسازی است. در پژوهش جاری سعی می‌شود که با اعمال یک فیلتر تمام‌صفر به کدگذار ADPCM با پیش‌ چکیده کامل
    تفکر اصلی در روش کدگذاری ADPCM حذف افزونگی‌های موجود در سیگنال صحبت قبل از چندی‌کردن آن است. علی‌رغم سطح پایین خطای بازسازی، یک ویژگی مهم این کدگذار صاف‌بودن شکل طیفی سیگنال خطای بازسازی است. در پژوهش جاری سعی می‌شود که با اعمال یک فیلتر تمام‌صفر به کدگذار ADPCM با پیش‌بینی پسرو، جهت شکل‌دهی طیفی نویز بازسازی، کیفیت ادراکی سیگنال بازسازی‌شده را افزایش داد. این عمل منجر به ایجاد یک تعامل مناسب میان سطح انرژی و شکل طیفی این سیگنال خطا می‌شود. نتایج حاصل بیان‌گر افزایش کیفیت ادراکی سیگنال بازسازی‌شده (بر اساس معیار PESQ) در عوض افزایش انرژی خطای بازسازی (بر اساس معیار SNR) است. پرونده مقاله