• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طرحی جديد برای طبقه‌بندی خودکار اغتشاشات کيفيت توان بر اساس ابزار پردازش سیگنال و یادگیری ماشین
    مهدي حاجيان اصغر اکبری فرود
    تشخیص و دسته‌بندی اغتشاشات کیفیت توان یکی از وظایف مهم در حفاظت و نظارت سیستم‌های قدرت امروزی است. در حال حاضر اهمیت اصلی، بهبود روش‌های تشخيص و طبقه‌بندي خودکار شكل موج‌ها به کمک يك الگوريتم مؤثر مي‌باشد. در این مقاله روشی مؤثر برای استخراج ویژگی بر اساس ترکیب تبدیل S چکیده کامل
    تشخیص و دسته‌بندی اغتشاشات کیفیت توان یکی از وظایف مهم در حفاظت و نظارت سیستم‌های قدرت امروزی است. در حال حاضر اهمیت اصلی، بهبود روش‌های تشخيص و طبقه‌بندي خودکار شكل موج‌ها به کمک يك الگوريتم مؤثر مي‌باشد. در این مقاله روشی مؤثر برای استخراج ویژگی بر اساس ترکیب تبدیل S هذلولی و موجک ارائه شده است. انتخاب و كاهش ويژگي، موجب كاهش زمان آموزش مي‌گردد و در بیشتر موارد افزايش ميزان دقت در طبقه‌بندي داده‌ها را به همراه دارد. در این مقاله، روشی جديد به نام گرام- اشمیت براي انتخاب ويژگي به کار گرفته شده و همچنین از ساختار طبقه‌بندی کننده مشهور ماشین بردار پشتیبان چندکلاسه استفاده شده است. همچنین پارامتر‌های متغیر این طبقه‌بندی کننده با استفاده از الگوریتم ابتکاری بهينه‌سازي گروهي ذرات، بهینه شده است. 6 اغتشاش منفرد و 2 اغتشاش ترکیبی و همچنین حالت نرمال برای طبقه‌بندی در نظر گرفته شده‌اند. حساسیت روش پیشنهادی تحت شرایط مختلف نویزی با سطوح مختلف سیگنال همراه با نویز بررسی شده است. همچنین با مقایسه نتایج این مقاله با نتایج مقالات دیگر، کارامدی روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت و تنظیم هماهنگ PSSها و TCSC با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی
    هادی احمدی حسین سیفی
    با کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، وقوع تجدید ساختار در صنعت برق موجب حضور هرچه بیشتر منابع تولید پراکنده در بازار برق رقابتی شده و در چنین شرایطی، فضا برای حضور مزارع بادی و چکیده کامل
    با کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، وقوع تجدید ساختار در صنعت برق موجب حضور هرچه بیشتر منابع تولید پراکنده در بازار برق رقابتی شده و در چنین شرایطی، فضا برای حضور مزارع بادی و تأمین بخشی از توان سیستم کاملاً مساعد می‌باشد. اما توان تولیدی مزرعه بادی وابسته به سرعت باد بوده و این عدم قطعیت در تولید موجب افزایش نگرانی‌ها در مورد اتصال این منابع به سیستم و بهره‌برداری از آنها شده است. از این رو در این مقاله روشی احتمالاتی برای مطالعه پایداری سیگنال کوچک سیستم با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزارع بادی با استفاده از روش PCM ارائه شده است. روش PCM بر پایه چندجمله‌ای‌های متعامد استوار می‌باشد که یک مدل خطی از خروجی مطلوب فراهم می‌آورد. با تغییر مداوم نقطه کار ناشی از تغییرات توان خروجی مزرعه بادی، پارامترهای تجهیزات کنترلی باید دوباره و بر اساس شرایط بهره‌برداری جدید تنظیم گردند. بدین منظور از الگوریتم ژنتیک و مدل‌های تقریبی به دست آمده برای توابع چگالی احتمال مقادیر ویژه بحرانی از روش PCM استفاده شده است. به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی، از دو سیستم 10 ماشین و 16 ماشین IEEE استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بهبود طول عمر سیستم‌های نهفته‌‌ی بی‌درنگ به کمک زمان‌بندی آگاه از وضعیت باتری
    صغری منوچهری مهدی کارگهی
    بسیاری از سیستم‌های نهفته و دستگاه‌های متحرک برای تأمین انرژی مورد نیاز خود از باتری استفاده می‌کنند و بنابراین طول عمر این دستگاه‌ها به طول عمر باتری وابسته است. بر این اساس، جهت افزایش میزان بهره‌وری از این گونه سیستم‌ها، کاهش مصرف انرژی و مدیریت نحوه استفاده از باتری چکیده کامل
    بسیاری از سیستم‌های نهفته و دستگاه‌های متحرک برای تأمین انرژی مورد نیاز خود از باتری استفاده می‌کنند و بنابراین طول عمر این دستگاه‌ها به طول عمر باتری وابسته است. بر این اساس، جهت افزایش میزان بهره‌وری از این گونه سیستم‌ها، کاهش مصرف انرژی و مدیریت نحوه استفاده از باتری اهمیت زیادی دارند. با توجه به خصوصیات و رفتار غیر خطی باتری، بیشینه‌کردن طول عمر باتری که به الگوی تخلیه آن نیز وابسته است از مسایل سخت محسوب می‌گردد. این مقاله جهت افزایش طول عمر سیستم و بیشینه‌کردن بهره‌وری از باتری، به ارائه یک الگوریتم زمان‌بندی آگاه از وضعیت باتری برای وظایف دوره‌ای در سیستم‌های بی‌درنگ مبتنی بر باتری می‌پردازد. در الگوریتم پیشنهادی یک روش ابتکاری حریصانه برای تغییر پویای ولتاژ با توجه به خصوصیات باتری و توان مصرفی وظایف ارائه می‌گردد. الگوریتم ارائه‌شده با دو روش ارزیابی می‌شود، در روش اول از تابع هزینه مبتنی بر شارژ مصرفی باتری استفاده می‌شود و در روش دوم از یک شبیه‌ساز سطح پایین باتری‌های لیتیوم- یون به نام Dualfoil بهره‌برداری خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی منجر به افزایش طول عمر سیستم بین 6/19- 3/4 درصد در شرایط مختلف (از نظر بار کاری سیستم و محدوده توان مصرفی وظایف) شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازآرایی سیستم توزیع در محيط بازار برق با حضور منابع توليد پراكنده
    بهداد آرنديان رحمت‌الله هوشمند مهدی قلی‌پور
    شرکت‌های توزیع خصوصی (DISCO) سعی دارند با کاهش تلفات شبکه‌های خود، هزینه کمتری بابت خرید انرژی از بازار صرف نمایند و بازآرایی بهینه یکی از ارزان‌ترین روش‌ها جهت رسیدن به این هدف می‌باشد. در این مقاله، روش جدیدی در کاهش هزینه فعالیت یک DISCO از طریق کاهش میزان تلفات شبکه چکیده کامل
    شرکت‌های توزیع خصوصی (DISCO) سعی دارند با کاهش تلفات شبکه‌های خود، هزینه کمتری بابت خرید انرژی از بازار صرف نمایند و بازآرایی بهینه یکی از ارزان‌ترین روش‌ها جهت رسیدن به این هدف می‌باشد. در این مقاله، روش جدیدی در کاهش هزینه فعالیت یک DISCO از طریق کاهش میزان تلفات شبکه و کنترل توان تولیدی منابع تولید پراکنده ارائه می‌گردد. به دلیل فعال‌بودن بازار، قیمت‌ها مقدار ثابتی ندارند لذا این مسأله در سطوح مختلف بارگذاری شبکه با قیمت‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل وجود پارامترهای مختلف، بهینه‌سازی مذکور از مسائل پیچیده بهینه‌سازی محسوب می‌گردد و بنابراین روشی بر مبنای الگوریتم جهش قورباغه بهبودیافته که تاکنون جهت مسائل گسسته بهینه‌سازی به ویژه بازآرایی استفاده نگردیده است، پیشنهاد شده تا مسأله بهینه‌سازی به نحو مطلوبی صورت گیرد. همچنین اثرات حضور منابع تولید پراکنده بر نحوه پخش بار و مدل‌سازی تابع هدف مسأله در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی روش ارائه‌شده بر روی شبکه‌های استاندارد 33شینه IEEE و 69شینه IEEE، قابلیت روش پیشنهادی را در کاهش هزینه‌های فعالیت DISCO در محیط بازار برق و کاهش تلفات نشان می‌دهد. همچنین توانایی روش پیشنهادی نسبت به دیگر روش‌ها نیز نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - فرستنده- گیرنده يك‌پارچه نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی
    مهدی کاری محمود  نیکوفرد
    در اين مقاله يك فرستنده- گیرنده نوري يك‌پارچه مبتني بر تشديد‌گرهاي حلقوي بر روي زيرلايه نيمه‌عايقي InP در طول موج µm 55/1 براي اولين بار طراحي شده است. براي جداسازي طول موج‌هاي دريافتي شامل موج نوري پيوسته و موج نوري مدوله‌شده از تشديدگر حلقوي نوري استفاده شده است. تشدي چکیده کامل
    در اين مقاله يك فرستنده- گیرنده نوري يك‌پارچه مبتني بر تشديد‌گرهاي حلقوي بر روي زيرلايه نيمه‌عايقي InP در طول موج µm 55/1 براي اولين بار طراحي شده است. براي جداسازي طول موج‌هاي دريافتي شامل موج نوري پيوسته و موج نوري مدوله‌شده از تشديدگر حلقوي نوري استفاده شده است. تشديدگر حلقوي داراي ساختار pin بوده که علاوه بر جداسازي طول موج‌هاي دريافتي و ارسالي، وظيفه آشكارسازي طول موج‌هاي مدوله‌شده دريافتي را نيز بر عهده دارند. طول موج پيوسته پس از مدوله‌شدن در مدولاتور حلقوي به سمت يك زوج تشديدگر حلقوي هدايت گرديده تا منعكس شده و به شبكه باز گردد. فاصله كانال بين طول موج دريافتي و طول موج ارسالي (nm 6/1) GHz 200 در محدوده طول موج nm 1570-1520 است. اين فرستنده- گيرنده مي‌تواند پهناي باند حداقل GHz 40 را نشان دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - قرارداد بیمه انتقال انرژی الکتریکی، روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان
    علی خندانی اصغر اکبری فرود
    با تجدید ساختار در صنعت برق و رقابتی‌شدن بازار برق، تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها در راستای کسب بیشترین سود صورت می‌گیرد. از این رو شرکت‌های انتقال علاقه‌ای به افزایش قابلیت اطمینان و اصلاح ساختارهای موجود بدون به دست آوردن منافع مالی ندارند و از طرفی، مصرف‌کنندگان خواستار انر چکیده کامل
    با تجدید ساختار در صنعت برق و رقابتی‌شدن بازار برق، تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها در راستای کسب بیشترین سود صورت می‌گیرد. از این رو شرکت‌های انتقال علاقه‌ای به افزایش قابلیت اطمینان و اصلاح ساختارهای موجود بدون به دست آوردن منافع مالی ندارند و از طرفی، مصرف‌کنندگان خواستار انرژی با قابلیت اطمینان بالاتر و نیازمند تضمینی برای دریافت انرژی باکیفیت می‌باشند. در این مقاله، بیمه انتقال انرژی الکتریکی به عنوان روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان مطرح شده است. در این روش، شرکت‌های بیمه قابلیت اطمینان سیستم انتقال را افزایش خواهند داد و شرکت بیمه خسارات ناشی از عدم تأمین انرژی الکتریکی را به مصرف‌کنندگان پرداخت خواهد نمود. روش پیشنهادی در شبکه 6باسه مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج نشان می‌دهد روش پیشنهادی سبب افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مدل‌سازی کلیدزنی انتقال و محدودیت‌های پایداری آن در بازار احتمالاتی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان
    رحمت اعظمی محمودرضا حقی‌فام
    در این مقاله موضوع کلیدزنی شبکه انتقال در بازار احتمالی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان مدل‌سازی شده است. در مدل‌سازی انجام‌گرفته قیود دینامیکی متناظر با کلیدزنی شبکه انتقال در داخل مسأله بهینه‌سازی مدل شده است و هدف از بیان مسأله کمینه‌کردن هزینه تأمین بار، هزینه امنیت شبکه چکیده کامل
    در این مقاله موضوع کلیدزنی شبکه انتقال در بازار احتمالی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان مدل‌سازی شده است. در مدل‌سازی انجام‌گرفته قیود دینامیکی متناظر با کلیدزنی شبکه انتقال در داخل مسأله بهینه‌سازی مدل شده است و هدف از بیان مسأله کمینه‌کردن هزینه تأمین بار، هزینه امنیت شبکه و جلوگیری از ناپایداری گذرا در هنگام بازکردن خطوط می‌باشد. کلیدزنی انتقال در مقایسه با روش‌های دیگر همانند بازآرایی تولید و قطع بار می‌تواند به عنوان روشی کنترلی برای مدیریت پیشامدها در سیستم به کار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از مدل برنامه‌ریزی احتمالاتی غیر خطی اعداد صحیح، کلیدزنی انتقال در هنگام بهره‌برداری عادی و پیشامدها برای تعیین میزان بهینه انرژی و رزرو به کار گرفته شده است. برای بررسی کارایی استراتژی پیشنهادی سیستم تست 14شینه مورد مطالعه قرار گرفته است و مطابق با نتایج حاصل‌شده، استراتژی پیشنهادی هزینه‌های حدی انرژی و رزرو را کاهش داده است و از طرفی در نظر گرفتن محدودیت‌های دینامیکی باعث کم‌شدن اثرات کاهش هزینه در بازار می‌شود ولی ناپایداری گذرای سیستم و هزینه‌های ناپایداری را هنگام خروج خطوط مورد نظر قرار داده و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش می‌دهد.. پرونده مقاله