• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده توسط جایابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در شبکه‌های توزیع
    ناصر بیابانی مریم رمضانی حمید فلقی
    منابع تولید پراکنده افزون بر مزایای بسیار زیادی که برای سیستم قدرت به همراه دارند، دارای معایبی نیز هستند. افزایش نفوذ این تجهیزات در سیستم قدرت، در کنار اثرات مطلوبی چون کاهش توان دریافتی از شبکه بالادست، می‌تواند به اضافه بار در زمان‌های کم‌باری سیستم منجر شود. از این چکیده کامل
    منابع تولید پراکنده افزون بر مزایای بسیار زیادی که برای سیستم قدرت به همراه دارند، دارای معایبی نیز هستند. افزایش نفوذ این تجهیزات در سیستم قدرت، در کنار اثرات مطلوبی چون کاهش توان دریافتی از شبکه بالادست، می‌تواند به اضافه بار در زمان‌های کم‌باری سیستم منجر شود. از این رو در مطالعات اخیر، تلاش‌های فراوانی برای رفع موانع افزایش نفوذ این منابع صورت گرفته است. استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی یکی از روش‌هایی است که با جلوگیری‌ از عیوب ممکن منابع تولید پراکنده، می‌تواند باعث افزایش نفوذ این منابع در سیستم‌های قدرت شود. سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با ذخیره‌سازی انرژی در ساعات کم‌باری و تحویل آن به شبکه در ساعات پیک، می‌توانند افزون بر کاهش تلفات شبکه توزیع، نفوذ منابع تولید پراکنده را نیز افزایش دهند. در این مقاله پس از تشریح مسایل مکان‌‌یابی منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی، جایابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با هدف کاهش تلفات شبکه توزیع ارائه شده است. نتایج به دست آمده با استفاده ازالگوریتم ژنتیک نشان می‌دهد مکان‌یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی نسبت به جایابی جداگانه آنها، می‌تواند نفوذ منابع تولید پراکنده را افزایش داده و تلفات شبکه توزیع را به مقدار بیشتری کاهش دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثير پاسخگويي بار بر توسعه توليد در محيط تجديد ساختار يافته
    مهدی صمدی محمدحسین جاویدی محمدصادق قاضی‌زاده
    امروزه برنامه‌هاي پاسخگويي بار مورد توجه فراوانی قرار گرفته‌اند. با گسترش اين برنامه‌ها، مشتريان مي‌توانند مشابه سمت توليد، در بهره‌برداري سيستم مشارکت کنند و بر اين اساس نياز به بازبيني مدل‌هاي برنامه‌ريزي سيستم قدرت احساس مي‌شود. در اين مقاله به مدل‌سازي اثرات پاسخگوي چکیده کامل
    امروزه برنامه‌هاي پاسخگويي بار مورد توجه فراوانی قرار گرفته‌اند. با گسترش اين برنامه‌ها، مشتريان مي‌توانند مشابه سمت توليد، در بهره‌برداري سيستم مشارکت کنند و بر اين اساس نياز به بازبيني مدل‌هاي برنامه‌ريزي سيستم قدرت احساس مي‌شود. در اين مقاله به مدل‌سازي اثرات پاسخگويي بار بر برنامه‌ريزي توسعه توليد پرداخته شده و تأثيرات، از دو ديدگاه مشتريان و شرکت‌هاي توليد بررسي شده است. مدل به کار رفته در اين مقاله منطبق با ساختار غير متمرکز بازارهاي برق کنوني مي‌باشد. در اين راستا تأثير پاسخگويي بار، بر تصميم به سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي جديد مورد بررسي قرار گرفته و کاهش نياز به ظرفيت‌هاي جديد يا تعويق آن با ارائه يک شاخص جديد ارزيابي شده است. همچنين تغييرات در هزينه سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي جديد و نيز تغييرات هزينه‌هاي پرداختي توسط مشتريان، در نتيجه پاسخگويي بار، تجزيه و تحليل شده است. روش پيشنهادي روي شبکه 30 باسه استاندارد IEEE آزمايش شده و نتايج به دست آمده ارائه و تحليل شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تنظیم قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی بر اساس قراردادهای بیمه قابلیت اطمینان
    سیدمصطفی عابدی محمودرضا حقی‌فام
    روش‌های پیشین تنظیم شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی مانند روش نرخ بازگشت، سرپوش قیمت، سرپوش قیمت به علاوه طرح پاداش و جریمه، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری بهینه در شبکه را فراهم نمی‌کنند. به این معنا که روش نرخ بازگشت منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مطلوب و روش سرپوش قیم چکیده کامل
    روش‌های پیشین تنظیم شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی مانند روش نرخ بازگشت، سرپوش قیمت، سرپوش قیمت به علاوه طرح پاداش و جریمه، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری بهینه در شبکه را فراهم نمی‌کنند. به این معنا که روش نرخ بازگشت منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مطلوب و روش سرپوش قیمت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در شبکه می‌گردد. روش طرح جریمه و پاداش به علاوه سرپوش قیمت نیز به علت ارائه قابلیت اطمینان و انرژی به صورت کالای واحد امکان توزیع بهینه سرمایه در شبکه را فراهم نمی‌کند. به منظور رفع معضل سرمایه‌گذاری بهینه، در سال‌های اخیر روش بیمه به عنوان راهکاری جایگزین برای تنظیم شبکه‌های توزیع ارائه شده که امکان جداسازی خدمات قابلیت اطمینان از خدمات انرژی و در نتیجه توزیع بهینه سرمایه در شبکه را فراهم می‌کند. این مقاله در گام نخست با مقایسه ساختار سرمایه‌گذاری در روش بیمه با ساختار سرمایه‌گذاری در روش‌های پیشین تنظیم، مزایای این روش به نسبت روش‌های قبل را بیان کرده و در گام دوم با بررسی تأثیرات منفی دو معضل سواری رایگان و تأخیر در سرمایه‌گذاری، لزوم و نحوه به کارگیری راهکاری متمرکز در کنار طرح بیمه را روشن می‌سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تعيين يک مدل جديد براي مطالعه پديده فوق اشباع در طول برق‌دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه‌فاز باردار و تأثير آن بر حفاظت ديفرانسيل
    بهرام نوشاد مرتضی رزاز سیدقدرت‌اله سیف‌السادات
    یکی از عملکردهای ناخواسته حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در طی برق‌دار کردن ترانسفورماتور قدرت باردار رخ مي‌دهد كه به آن پدیده فوق اشباع مي‌گويند. در اين مقاله پديده فوق اشباع در طول برق‌دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه‌فاز باردار بررسي شده و تأثير آن بر عملکرد ناخواسته حف چکیده کامل
    یکی از عملکردهای ناخواسته حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در طی برق‌دار کردن ترانسفورماتور قدرت باردار رخ مي‌دهد كه به آن پدیده فوق اشباع مي‌گويند. در اين مقاله پديده فوق اشباع در طول برق‌دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه‌فاز باردار بررسي شده و تأثير آن بر عملکرد ناخواسته حفاظت ديفرانسيل مطالعه مي‌شود. براي مدل‌کردن پديده فوق اشباع، غير خطي بودن شاخه مغناطیس‌شوندگی، اثر اشباع ترانسفورماتورهاي جریان و مختلط‌بودن بار در نظر گرفته مي‌شود. پيشامد عملکرد ناخواسته حفاظت ديفرانسيل در اثر پديده فوق اشباع به فاکتورهاي متنوعي بستگي دارد كه از مهم‌ترين اين پارامترها مي‌توان به شار باقيمانده و زاويه شروع هدايت اشاره كرد كه در اين مقاله به ازاي سناريوهاي مختلف بررسي مي‌شود. براي انجام مطالعات از نرم‌افزار MATLAB استفاده مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی کنترل‌کننده اینورترهای چهارساق موازی جهت تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی
    مجید حسین‌پور مصطفی محمدیان علی  یزدیان ورجانی
    در این مقاله عملکرد موازی اینورترهای سه‌فاز چهارساق در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی بررسی شده است. جهت کنترل اینورترهای موازی بایستی برای اینورتر دو حلقه کنترلی داخلی جریان و خارجی ولتاژ طراحی گردد. در این مقاله جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در حضور چکیده کامل
    در این مقاله عملکرد موازی اینورترهای سه‌فاز چهارساق در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی بررسی شده است. جهت کنترل اینورترهای موازی بایستی برای اینورتر دو حلقه کنترلی داخلی جریان و خارجی ولتاژ طراحی گردد. در این مقاله جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی، کنترل‌کننده تناسبی برای حلقه داخلی جریان و کنترل‌کننده تناسبی- رزونانسی برای حلقه خارجی ولتاژ پیشنهاد و طراحی شده است. سیستم پیشنهادی توانایی تغذیه بارهای متعادل، نامتعادل و غیر خطی را داشته و به همراه تقسیم توان دقیق بین اینورترهای موازی، ولتاژ سینوسی مناسبی را در دو سر بارها تأمین می‌کند. نتایج شبیه‌سازی عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی را نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدل‌سازی و شبیه‌سازی قوس الکتریکی در کلید گازی با استفاده از معادلات MHD
    دیاکو عزیزی محمدرضا عليزاده پهلواني احمد  غلامي
    یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر شبکه الکتریکی، کلیدهای قطع و وصل جریان و ولتاژ هستند که بر اساس نوع کاربرد و ساختمان آنها به چند دسته اساسی تقسیم می‌شوند. یکی از انواع طبقه‌بندی‌ها بر اساس ساختمان و ساختار عملکرد می‌باشد که بر این اساس کلیدهای گازی، خلأ، روغنی، هوا فشرده، هو چکیده کامل
    یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر شبکه الکتریکی، کلیدهای قطع و وصل جریان و ولتاژ هستند که بر اساس نوع کاربرد و ساختمان آنها به چند دسته اساسی تقسیم می‌شوند. یکی از انواع طبقه‌بندی‌ها بر اساس ساختمان و ساختار عملکرد می‌باشد که بر این اساس کلیدهای گازی، خلأ، روغنی، هوا فشرده، هوا مغناطیسی و ... معرفی می‌شوند. در این میان کلیدهای گازی با توجه به قابلیت استفاده وسیع در سطوح ولتاژ بالا، به عنوان پرکاربردترین کلیدها شناخته می‌شوند و بر همین اساس، بررسی رفتار کلید در حالت‌های مختلف از جمله بررسی قوس الکتریکی تشکیل‌شده بین الکترودها در لحظه قطع کنتاکت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله سعی شده بر اساس قوانین حاکم بر رفتار سیال در حوزه الکترومغناطیسی و معادلات MHD (مغناطیسی، هیدرودینامیکی) رفتار قوس الکتریکی به صورت دقیق مدل‌سازی و شبیه‌سازی شود. در ادامه پس از مدل‌نمودن قوس، تأثیر اعمال میدان‌های مغناطیسی خارجی بر روی قوس و حرکت آن در محفظه کلید جهت خنک‌سازی و خفه‌نمودن قوس در حالت دوبعدی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل فیزیک چندگانه COMSOL شبیه‌سازی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - رگولاتور ولتاژ با افت کم CMOS بدون خازن بیرونی و با مسیر سریع جاسازی‌شده در تقویت‌کننده خطا
    رسول فتحی‌پور عليرضا صابرکاري
    در این مقاله یک رگولاتور ولتاژ با افت کم (LDO) بدون نیاز به خازن بیرونی ارائه شده که در آن به منظور صرفه‌جویی در مصرف توان، ایجاد مسیر سریع برای ارتقای عملکرد دینامیکی در برابر تغییرات گذرای بار و ایجاد فاصله بین قطب‌های مدار یک ضرب‌کننده خازنی بر پایه تقویت‌کننده جریان چکیده کامل
    در این مقاله یک رگولاتور ولتاژ با افت کم (LDO) بدون نیاز به خازن بیرونی ارائه شده که در آن به منظور صرفه‌جویی در مصرف توان، ایجاد مسیر سریع برای ارتقای عملکرد دینامیکی در برابر تغییرات گذرای بار و ایجاد فاصله بین قطب‌های مدار یک ضرب‌کننده خازنی بر پایه تقویت‌کننده جریان در داخل تقویت‌کننده خطا جاسازی شده است. رگولاتور LDO پیشنهادی در تکنولوژی µm 35/0 CMOS برای ایجاد ولتاژ خروجی V 8/1 به ازای افت ولتاژ mV 200 طراحی شده و قابلیت جریان‌دهی به محدوده وسیعی از بار بین 0 تا mA 100 را به ازای جریان خاموشی µA 22 دارد. برای انجام یک مقایسه منصفانه، تعدادی از LDOهای گزارش‌شده قبلی نیز توسط HSPICE و با به کارگیری مقادیر گزارش‌شده در خود مراجع شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی و مقایسه بر پایه عدد شایستگی (FOM) نشان‌دهنده بهبود مشخصات LDO پیشنهادی است. پرونده مقاله