• صفحه اصلی
  • ارائه‌ی یک روش هوشمند انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی باینری در سیستم بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090794825565 بازدید : 4893 صفحه: 29 - 36

20.1001.1.16823745.1390.9.1.4.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط