• صفحه اصلی
  • بهينه‌سازي چندهدفه موتورهاي با آهن‌رباي سطحي با روش مدل‌سازي تحليلي جابه‌جايي قطب‌هاي آهن‌ربا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604221224346913 بازدید : 4483 صفحه: 128 - 134

20.1001.1.16823745.1395.14.2.6.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط