• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه یک مدار معادل حرارتی برای تحلیل گرمایی ترانسفورماتورهای قدرت با بارهای هارمونیکی
    مرتضی میخک بیرانوند بهروز رضایی علم مهرداد جعفربلند ولی‌اله ابراهیمیان محسن عسگری
    بیشترین خرابی‌های ترانسفورماتورهای قدرت ناشی از مشکلات حرارتی می‌باشد که این مشکلات در شرایط کاری غیر نامی مثل تغذیه بارهای هارمونیکی بیشتر بروز پیدا می‌کند. تحلیل گرمایی ترانسفورماتور و گرمای اضافی تحمیل‌شده به ترانسفورماتور به علت وجود هارمونیک‌ها موضوع مورد بررسی این چکیده کامل
    بیشترین خرابی‌های ترانسفورماتورهای قدرت ناشی از مشکلات حرارتی می‌باشد که این مشکلات در شرایط کاری غیر نامی مثل تغذیه بارهای هارمونیکی بیشتر بروز پیدا می‌کند. تحلیل گرمایی ترانسفورماتور و گرمای اضافی تحمیل‌شده به ترانسفورماتور به علت وجود هارمونیک‌ها موضوع مورد بررسی این مقاله است. در این مقاله یک مدار معادل حرارتی جدید ارائه می‌شود به نحوی که دمای اجزای مختلف ترانسفورماتورهای قدرت روغنی را به صورت تفکیک‌شده در شرایط تغذیه بارهای هارمونیکی مشخص می‌کند. تلفات اجزای مختلف ترانسفورماتور به عنوان منبع تولید حرارت بایستی محاسبه شوند و به این منظور در این مقاله یک روش مدل‌سازی المان محدود 3بعدی مناسب پیشنهاد شده است که قادر به محاسبه تلفات اجزای مختلف ترانسفورماتور قدرت با ساختار هندسی پیچیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از مدار معادل حرارتی پیشنهادشده با دماهای نقاط داغ سیم‌پیچی و میانگین روغن به دست آمده از 57.91IEEE Std C نشان می‌دهد مدار معادل حرارتی پیشنهادی از دقت کافی برای تخمین توزیع دمای ترانسفورماتور تغذیه‌کننده بارهای هارمونیکی برخوردار است. به منظور جلوگیری از افزایش دمای ترانسفورماتور با تغذیه بارهای هارمونیکی، کاهش بارگیری ترانسفورماتور مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - کنترل مد لغزشی ترمینال تطبیقی بدون تکینگی و مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش برای کنترل سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیک
    محمدرضا سلطانپور
    در این مقاله، یک کنترل‌کننده مد لغزشی ترمینال تطبیقی بدون تکینگی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش برای فرایند تشخیص و کنترل فرایند تحریک سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیک پیشنهاد می‌شود. بدین منظور در ابتدا معادلات دینامیکی سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی بیان می‌گردد. در ادامه معا چکیده کامل
    در این مقاله، یک کنترل‌کننده مد لغزشی ترمینال تطبیقی بدون تکینگی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش برای فرایند تشخیص و کنترل فرایند تحریک سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیک پیشنهاد می‌شود. بدین منظور در ابتدا معادلات دینامیکی سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی بیان می‌گردد. در ادامه معادلات دینامیکی این سیستم به حوزه معادلات حالت و سپس به حوزه خطای ردگیری انتقال داده می‌شود. پس از آن ساختار دینامیکی رؤیتگر اغتشاش زمان محدود ارائه می‌گردد. سپس روش طراحی کنترل مد لغزشی ترمینال تطبیقی بدون تکینگی و مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش زمان محدود بیان می‌شود. راهکار پیشنهادی کنترل فرایند تحریک را در حضور عدم قطعیت‌های ساختاری و غیر ساختاری موجود در معادلات دینامیکی سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیکی انجام می‌دهد و فرایند تشخیص از طریق تنها یک قانون تطبیقی انجام می‌گردد. اثبات ریاضی نشان می‌دهد که سیستم حلقه بسته با کنترل پیشنهادی و در حضور عدم قطعیت‌های موجود، دارای پایداری مجانبی سراسری زمان محدود است. حضور رؤیتگر اغتشاش در ساختار کنترل پیشنهادی باعث می‌شود تا نقش عدم قطعیت‌های غیر ساختاری در فرایند کنترل سیستم ژیروسکوپ را تضعیف نماید و دامنه ورودی کنترل را نیز کاهش دهد. برای بررسی عملکرد کنترل پیشنهادی، شبیه‌سازی‌هایی در 3 مرحله بر روی سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی الکترومکانیک پیاده‌سازی می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی‌ها، عملکرد مطلوب راهکار پیشنهادی را تأیید می‌نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - یک مبدل DC-DC کاهنده- افزاینده غیر ایزوله جدید با محدوده تبدیل ولتاژ گسترده
    مجتبی  حیدری حسین خرمی‌کیا سید محمد  دهقان
    در این مقاله یک مبدل DC-DC غیر ایزوله کاهنده- افزاینده جدید با محدوده گسترده ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی پیشنهاد می‌شود. مبدل پیشنهادی دارای جریان ورودی پیوسته بوده و قابلیت افزایش و کاهش ولتاژ ورودی را در دوره کاری پایین‌تری از سوییچ قدرت نسبت به مبدل‌های کاهنده- افزایند چکیده کامل
    در این مقاله یک مبدل DC-DC غیر ایزوله کاهنده- افزاینده جدید با محدوده گسترده ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی پیشنهاد می‌شود. مبدل پیشنهادی دارای جریان ورودی پیوسته بوده و قابلیت افزایش و کاهش ولتاژ ورودی را در دوره کاری پایین‌تری از سوییچ قدرت نسبت به مبدل‌های کاهنده- افزاینده غیر ایزوله مرسوم فراهم می‌کند. این موضوع باعث کاهش ریپل جریان سلف‌ها و کاهش تلفات هدایت و افزایش بازده کلی آن می‌شود. ساختار مدار پیشنهادی و سیستم کنترل آن ساده بوده و همچنین سوییچ‌های مورد استفاده به صورت هم‌زمان با یکدیگر روشن و خاموش می‌شوند. در این مقاله تحلیل حالت ماندگار مبدل پیشنهادی در مد CCM ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی صحت عملکرد مبدل پیشنهادی و تحلیل‌های تئوری را تأیید می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ساختار انتقال داده کاهش‌یافته در کنترل ثانویه توزیع‌شده یک ریزشبکه با استفاده از تبادل داده نامنظم
    محی الدین گنجیان ابوخیلی مجید شهابی قباد شفیعی
    استفاده از مشخصه شیب افتی در سطح کنترل اولیه جهت کنترل منابع موجود در ریزشبکه، همواره با یک خطای ماندگار در ولتاژ و فرکانس و عدم تسهیم مناسب توان راکتیو همراه می‌باشد. به کارگیری کنترل ثانویه می‌تواند تا حد مطلوبی این عیوب را جبران نماید. کنترل ثانویه به روش توزیع‌شده د چکیده کامل
    استفاده از مشخصه شیب افتی در سطح کنترل اولیه جهت کنترل منابع موجود در ریزشبکه، همواره با یک خطای ماندگار در ولتاژ و فرکانس و عدم تسهیم مناسب توان راکتیو همراه می‌باشد. به کارگیری کنترل ثانویه می‌تواند تا حد مطلوبی این عیوب را جبران نماید. کنترل ثانویه به روش توزیع‌شده در مقابل روش متمرکز، مزیت‌های مختلفی مانند افزایش قابلیت اطمینان، انعطاف‌پذیری و توسعه‌پذیری را به ارمغان می‌آورد. پیاده‌سازی کنترل ثانویه توزیع‌شده معمولاً مبتنی بر الگوریتم اجماعی است که شبکه مخابراتی نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند. شبکه مخابراتی معمولاً به صورت پیوسته و با نرخ ثابت تبادل داده مدل شده است. در این مقاله با توجه به ماهیت گسسته شبکه مخابراتی، مدل گسسته الگوریتم اجماعی و شبکه مخابراتی آن در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور کاهش میزان تبادل داده و آزادسازی ترافیک شبکه مخابراتی، دو نوع انتقال داده نامنظم وابسته به شرایط و مستقل از شرایط پیشنهاد شده است. در این روش فواصل زمانی بین انتقال داده‏ها یکسان نمی‌باشد. همچنین تأخیر زمانی در انتقال داده به عنوان یک اثر نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش پیشنهادی بر روی یک ریزشبکه جزیره‏ای اعمال شده و نتایج حاصل از شبیه‌سازی عملکرد مطلوب این روش را به خوبی نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و ادوات امپدانس متغیر برای افزایش میرایی مدهای بین ناحیه‌ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
    میثم زمانی غضنفر شاهقلیان
    پایدارساز سیستم قدرت تأثیر بسزایی در میرایی مدهای بین ناحیه‌ای ندارد و از سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر جریان متناوب (FACTS) برای میرایی این مدها و پایداری سیستم قدرت استفاده می‌شود. در این مقاله یک تابع هدف بر مبنای ضرایب وزنی متفاوت و متغیر بر اساس موقعیت مقادیر ویژه ا چکیده کامل
    پایدارساز سیستم قدرت تأثیر بسزایی در میرایی مدهای بین ناحیه‌ای ندارد و از سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر جریان متناوب (FACTS) برای میرایی این مدها و پایداری سیستم قدرت استفاده می‌شود. در این مقاله یک تابع هدف بر مبنای ضرایب وزنی متفاوت و متغیر بر اساس موقعیت مقادیر ویژه ارائه می‌گردد و بهینه‌سازی پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت (PSS) و ادوات امپدانس متغیر شامل جبران‌کننده وار استاتیکی (SVC) و خازن سری کنترل‌شده با تریستور (TCSC) شامل ضریب بهره تقویت‌کننده و ثابت‌های زمانی بلوک‌های جبران‌کننده فاز به صورت هماهنگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است. همچنین در فرایند بهینه‌سازی مکان ادوات FACTS و سیگنال کنترلی نیز به عنوان پارامتر بهینه‌سازی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی در سیستم قدرت 68باسه IEEE بهبود میرایی مدهای بین ناحیه‌ای را با استفاده از روش پیشنهادی نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بازیابی چندمرحله‌ای شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی
    ساسان قاسمی امین خدابخشیان رحمت‌الله هوشمند
    هدف از بازیابی شبکه‌های توزیع، انرژی‌رسانی مجدد به بارهای بی‌برق شده شبکه پس از رخداد خطا است که با تغییر در وضعیت کلیدهای شبکه و در نظر گرفتن قیود شبکه انجام می‌گیرد. در این مقاله، یک روش بازیابی چندمرحله‌ای با کمک روش درخت تصمیم‌گیری اصلاح‌شده جهت بازیابی شبکه‌های توز چکیده کامل
    هدف از بازیابی شبکه‌های توزیع، انرژی‌رسانی مجدد به بارهای بی‌برق شده شبکه پس از رخداد خطا است که با تغییر در وضعیت کلیدهای شبکه و در نظر گرفتن قیود شبکه انجام می‌گیرد. در این مقاله، یک روش بازیابی چندمرحله‌ای با کمک روش درخت تصمیم‌گیری اصلاح‌شده جهت بازیابی شبکه‌های توزیع با هدف بازیابی حداکثر بار بی‌برق شبکه با کمترین تعداد کلیدزنی ارائه شده است. روش بازیابی چندمرحله‌ای پیشنهادشده در سه مرحله 1) بازیابی اولیه شبکه با بستن کلیدهای در حالت عادی باز شبکه، 2) بازآرایی و 3) بهینه‌سازی عملیات قطع بار انجام می‌گیرد. به منظور کاهش فضای جستجو در روند بازیابی، کلیدهای شبکه در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی شده‌اند که از حرکت به سمت فضاهای جواب نامناسب جلوگیری می‌کند. روش پیشنهادی بر روی شبکه‌های 69باسه و 119باسه استاندارد IEEE اجرا شده است. نتایج به دست آمده بیانگر کارایی و دقت بالای روش پیشنهادی در بازیابی شبکه‌های توزیع می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی با هدف سودآوری حداکثری
    محمد رسول  جان نثار محسن  کلانتر علیرضا صدیقی انارکی
    در این مقاله، تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع با هدف کاهش اوج بار و سودآوری حداکثری انجام شده است. برای این منظور، شاخص‌هایی با استفاده از اطلاعات بار ساعتی، هزینه ارتقای فیدر و قیمت فروش برق به تعرفه‌های مختلف، معرفی شده است. در ادامه با استفاده از روش چکیده کامل
    در این مقاله، تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع با هدف کاهش اوج بار و سودآوری حداکثری انجام شده است. برای این منظور، شاخص‌هایی با استفاده از اطلاعات بار ساعتی، هزینه ارتقای فیدر و قیمت فروش برق به تعرفه‌های مختلف، معرفی شده است. در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، شاخص‌ها وزن‌دهی شده و فیدر مناسب برای نصب ذخیره‌ساز مشخص شده است. سپس به منظور دستیابی به میزان حداکثر ممکن کاهش اوج بار و تأمین سود حداکثری، یک تابع هدف اقتصادی با هدف یافتن اندازه و نحوه شارژ و دشارژ بهینه ذخیره‌ساز تعریف شده است. تابع هدف شامل هزینه‌های نصب و بهره‌برداری ذخیره‌ساز، سود خرید و فروش انرژی، سود به تعویق افتادن توسعه شبکه، سود ناشی از مسایل زیست‌محیطی و سود ناشی از کاهش هزینه‌های دسترسی به شبکه بالادست است. با توجه به کاهش اوج بار، محدوده توان و ظرفیت باتری و همچنین تعادل در میزان شارژ و دشارژ باتری، قیود مناسبی در نظر گرفته شده است. با توجه به غیر خطی بودن تابع هدف، در ابتدا مؤلفه‌هایی که در غیر خطی شدن تابع هدف نقش داشته‌اند با توجه به الگوریتم‌های ابتکاری (ژنتیک، دسته ذرات، مورچگان و جستجوی ممنوع) تعیین شده و سپس تابع هدف توسط روش خطی نقطه داخلی حل شده است. نتایج ضمن تأمین اهداف مد نظر، مناسب‌ترین باتری و روش بهینه‌سازی را از بین باتری‌ها و روش‌های معرفی‌شده ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کنترل بهینه مقاوم دینامیک عرضی وسایل نقلیه خودران با رویکرد برنامه‌ریزی پویای تطبیقی
    محمدرضا ساطوری ابوالحسن رزمی نیا آرش مرعشیان
    در اين مقاله کنترل دینامیک عرضی خودرو با سرعت طولی ثابت، با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تطبیقی، کنترل پس‌گام و نظریه بازی‌های مجموع- صفر بررسی شده است. دینامیک به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده و گشتاور فرمان به جای زاویه فرمان به عنوان ورودی قرار گرفته است. در روش ارائ چکیده کامل
    در اين مقاله کنترل دینامیک عرضی خودرو با سرعت طولی ثابت، با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تطبیقی، کنترل پس‌گام و نظریه بازی‌های مجموع- صفر بررسی شده است. دینامیک به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده و گشتاور فرمان به جای زاویه فرمان به عنوان ورودی قرار گرفته است. در روش ارائه‌شده ابتدا دینامیک عرضی خودرو به همراه دینامیک نگهداری خط ادغام شده و تشکیل یک زیرسیستم می‌دهند که ورودی آن زاویه فرمان است و انحنای جاده به عنوان اغتشاش در نظر گرفته شده است. با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تطبیقی، شبکه‎های عصبی و نظریه بازی‌های مجموع- صفر برای این زیرسیستم، قانون کنترل بهینه استخراج شده و سپس نتیجه به زیرسیستم دوم که همان دینامیک زاویه فرمان خودرو است اعمال می‌گردد که در آن قانون کنترل با استفاده از روش کنترل پس‌گام استخراج می‌شود. در پایان به منظور مشاهده کارایی الگوریتم ارائه‌شده، روش مذکور بر روی یک مدل، شبیه‌سازی می‌شود. پرونده مقاله