• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - روشی جدید در ارزيابي قابليت اطمينان عرضه در میکروگریدهای صنعتي با در نظر گيري رشد بار و عدم قطعيت منابع تجديدپذير
    صادق رحیمی تاکامی رحمت‌الله هوشمند امین خدابخشیان سيدمصطفي نصرت‌آبادي
    وجود منابع تولید پراکنده در میکروگریدهای صنعتی، تأثیر زیادی در پارامترهای قابلیت اطمینان این شبکه‌ها دارد. لذا در این مقاله، ارزیابی قابلیت اطمینان میکروگریدهای صنعتی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پیشنهادی در حضور منابع تولید پراکنده و بار پاسخگو ارائه می‌گردد. این روش ا چکیده کامل
    وجود منابع تولید پراکنده در میکروگریدهای صنعتی، تأثیر زیادی در پارامترهای قابلیت اطمینان این شبکه‌ها دارد. لذا در این مقاله، ارزیابی قابلیت اطمینان میکروگریدهای صنعتی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پیشنهادی در حضور منابع تولید پراکنده و بار پاسخگو ارائه می‌گردد. این روش ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای مونت کارلوی ترتیبی با توجه به بار زمانی موجود می‌باشد. در این مقاله از تولیدات تجدیدپذیر پرکاربرد نیروگاه بادی و مولد فتوولتائیک استفاده می‌شود. با توجه به آن که توان خروجی این نوع DGها به متغیرهای تصادفی سرعت باد و میزان تابش خورشید بستگی دارد لذا جهت تعیین میزان توان خروجی آنها در هر ساعت برای هر کدام از آنها تعدادی سناریو در نظر گرفته شده است. با توجه به تعداد زیاد سناریوهای ایجادشده از روش کاهش سناریو بر مبنای دو شرط مبتنی بر توان تولیدی آنها و میزان بارها استفاده می‌شود. همچنین شاخص ترکیبی جدید بیانگر میزان تغییرات شاخص‌های SAIFI، SAIDI و EENS به ازای هر KW از DG نصب شده است. با توجه به رشد بارهای صنعتی در میکروگریدها، یک دوره مطالعه ده‌ساله در دو حالت عملکرد جزیره‌ای و اتصال به شبکه برنامه‌ریزی می‌شود. در حالت جزیره‌ای از مفهوم بار پاسخگو نیز استفاده می‌شود. برای نشان‌دادن کارایی الگوریتم پیشنهادی، این روش بر روی شبکه استاندارد 2IEEE-RBTS BUS در حضور منابع DG اعمال گردیده و نتایج در حالات مختلف بررسی گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - چارچوب هماهنگ بازآرایی و کنترل مستقیم بار به منظور رفع چالش‌های بهره‌برداری شبکه‌های توزیع توسعه‌نیافته
    احسان حسینی محمدصادق سپاسیان حمیدرضا آراسته وحید وحیدی‌نسب
    رویکرد اساسی این مقاله، بهبود شرایط بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع توسعه‌نیافته با بهره‌گیری هم‌زمان از بازآرایی شبکه و برنامه‌های کنترل مستقیم بار خواهد بود. برای یافتن هم‌زمان وضعیت بهینه کلیدها و مقادیر تشویق بهینه در برنامه پاسخ‌گویی بار، از الگوریتم ژنتیک به عنوان چکیده کامل
    رویکرد اساسی این مقاله، بهبود شرایط بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع توسعه‌نیافته با بهره‌گیری هم‌زمان از بازآرایی شبکه و برنامه‌های کنترل مستقیم بار خواهد بود. برای یافتن هم‌زمان وضعیت بهینه کلیدها و مقادیر تشویق بهینه در برنامه پاسخ‌گویی بار، از الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روش‌های جستجوی تصادفی استفاده شده است. برای نشان‌دادن اثر بازگشت انرژی در برنامه پاسخ‌گویی بار از ماتریس حساسیت قیمتی تقاضا (ماتریس کشش بار) استفاده شده است. هزینه‌های بهره‌برداری از شبکه به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده‌اند. قیود ولتاژ، ظرفیت خطوط شبکه و برخی از قیدهای مربوط به برنامه‌های پاسخ‌گویی بار نیز در ارزیابی تابع هدف در نظر گرفته شده‌اند. در نهایت کارایی روش ارائه‌شده در کاهش هزینه‌های بهره‌برداری روی شبکه 33شینه نشان داده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که استفاده هم‌زمان از ابزارهای بازآرایی و پاسخ‌گویی بار، علاوه بر حل مشکل اضافه بار خطوط شبکه، هزینه‌های بهره‌برداری از شبکه را به طور چشم‌گیری کاهش داده و نیاز به بارزدایی را به حداقل می‌رساند.‌ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - راهبرد پیشنهاد‏دهی نیروگاه مجازی در بازار انرژی و خدمات جانبی رزرو چرخان و توان راکتیو با در نظر گرفتن چند نقطه اتصال
    حسین  نظام‌‏آبادی مهرداد ستایش‌نظر
    در اين مقاله، مسئله پیشنهاد‏دهی نیروگاه مجازی در بازار انرژی و هم‌زمان رزرو چرخان و متوالی توان راکتیو بررسی شده است. بدین منظور مدلی غیر تعادلی بر اساس در مدار قرار دادن قیمت بنیان واحدها مقید به قیود امنیت (SCPBUC) که تعادل عرضه- تقاضا و امنیت داخلی نیروگاه مجازی را ب چکیده کامل
    در اين مقاله، مسئله پیشنهاد‏دهی نیروگاه مجازی در بازار انرژی و هم‌زمان رزرو چرخان و متوالی توان راکتیو بررسی شده است. بدین منظور مدلی غیر تعادلی بر اساس در مدار قرار دادن قیمت بنیان واحدها مقید به قیود امنیت (SCPBUC) که تعادل عرضه- تقاضا و امنیت داخلی نیروگاه مجازی را به حساب می‌آورد، ارائه شده است. با استفاده از مدل ارائه‌شده نیروگاه مجازی علاوه بر حضور در بازار انرژی برای بهره‌بردار سیستم قدرت، خدمات رزرو چرخان و راکتیو را فراهم می‏آورد. مسئله پیشنهاد‏دهی نیروگاه مجازی یک بهینه‏سازی غیر محدب غیر خطی آمیخته با عدد صحیح می‏باشد که با استفاده از برنامه‏ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح (MINLP) حل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی کنترل‌کننده چندمتغیره‎ برای یک مبدل جدید DC-DC چندورودی/ خروجی و کاربردی در سیستم SMES
    محمدرضا عليزاده پهلواني سیاوش تقی‎پور بروجنی
    در سیستم‎های قدرت امروزی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، مشکلاتی برای بهره‎برداران شبکه قدرت به وجود آورده است که یکی از مهم‌ترین این مشکلات عدم توانایی منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید انرژی در کلیه شرایط است. به طور مثال، آرایه‎های خورشیدی در لحظاتی که روی آنها سایه چکیده کامل
    در سیستم‎های قدرت امروزی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، مشکلاتی برای بهره‎برداران شبکه قدرت به وجود آورده است که یکی از مهم‌ترین این مشکلات عدم توانایی منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید انرژی در کلیه شرایط است. به طور مثال، آرایه‎های خورشیدی در لحظاتی که روی آنها سایه افتاده یا در طول شب، نمی‎توانند توان الکتریکی قابل ملاحظه‎ای تولید کنند. استفاده از سیستم‎های ذخیره‎سازی انرژی الکتریکی در اندوکتانس‎های قدرت (سیستم SMES) به عنوان یکی از راه حل‎های این مشکل مطرح شده است. در این روش از اندوکتانس‎های قدرت جهت ذخیره‎سازی انرژی استفاده می‎شود که در مواقع نیاز این انرژی به شبکه تحویل داده می‎شود. در اين مقاله در بخش اول به معرفی یک ساختار کاربردی برای مبدل‎های DC-DC سه‌ورودی/ سه‌خروجی پرداخته شده که ساختار مذکور از نظر تعداد المان‎های مورد نیاز و کنترل‎پذیری از وضعیت مناسبی جهت استفاده در سیستم ‎SMES برخوردار است. در بخش دوم، یک کنترل‌کننده مناسب با بهره‎گیری از روش کنترل چندمتغیره که یک روش کارآمد در کلیه وضعیت‎های شبکه قدرت است، جهت کنترل کلیدهای موجود در مبدل طراحی شده است. ویژگی مهم کنترل‌کننده تنظیم‌کردن ولتاژ سه پایانه خروجی مبدل در کلیه شرایط شارژ و دشارژ اندوکتانس‎های موجود در ورودی‎های مبدل است. به طور کلی طراحی مبدل DC-DC جهت استفاده در سیستم SMES و طراحی کنترل‌کننده برای آن، از اهداف اصلی این پژوهش هستند. در نهايت کارايی مبدل پيشنهادی و روش کنترلی مطرح‌شده توسط شبيه‌سازی به اثبات رسيده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی و ساخت کنترل مد لغزشی تطبیقی به منظور کنترل ولتاژ و جریان خروجی سیستم‌های اینورتری متصل به یکدیگر در حالت جزیره‌ای
    محمد‌مهدی قنبریان مجید  نیری‌پور امیر‌حسین رجایی
    در این مقاله از یک روش بهبودیافته کنترلگر مد لغزشی تطبیقی غیر مستقیم به منظور کنترل مبدل‌های یک ریزشبکه در حالت جزیره‌ای استفاده شده است. به منظور کنترل این سیستم که شامل دو واحد تولید پراکنده همراه با مبدل‌های مستقل مربوطه می‌باشد از یک رؤیتگر به منظور تخمین پارامترهای چکیده کامل
    در این مقاله از یک روش بهبودیافته کنترلگر مد لغزشی تطبیقی غیر مستقیم به منظور کنترل مبدل‌های یک ریزشبکه در حالت جزیره‌ای استفاده شده است. به منظور کنترل این سیستم که شامل دو واحد تولید پراکنده همراه با مبدل‌های مستقل مربوطه می‌باشد از یک رؤیتگر به منظور تخمین پارامترهای نامعلوم سیستم استفاده می‌شود. سپس با توجه به این مقادیر تخمین زده شده، کنترلگر با شرایط جدید سیستم تطابق داده می‌شود. در استراتژی کنترلی به کار گرفته شده، یکی از واحدها در حالت عملکرد تنظیم ولتاژ ریزشبکه قرار گرفته و واحد دیگر در حالت کنترل جریان مصرفی بار به منظور مدیریت توان دو مبدل استفاده می‌شود. در این روش پیشنهادی با تطبیقی‌کردن پارامترهای کنترل مد لغزشی، پاسخ عملکرد خروجی سیستم از جمله اعوجاج هارمونیکی کل، مقدار مؤثر و مقدار پیک در حالت کنترل ولتاژ بهبود پیدا می‌کند. نتایج حاصل از ساخت این مبدل‌های قدرت با کنترلگر کلاسیک مد لغزشی به علت وجود تأخیر در مدارهای راه‌انداز الکترونیک قدرت و قسمت‌های مختلف سیستم کنترل مد لغزشی بیانگر عدم عملکرد مطلوب و مناسب مبدل در دنبال‌کردن سیگنال مرجع شده که با تطبیقی‌کردن این کنترلگر، مشکل برطرف گردیده و سیگنال جریان مرجع به خوبی و با خطای حالت ماندگار کمتری نسبت به کنترل مد لغزشی کلاسیک دنبال می‌شود. شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB و پیاده‌سازی سیستم کنترل مربوطه توسط ریزپردازنده 28335F320DSP/TMS بیانگر عملکرد مناسب این کنترلگر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - کنترل دما در شبکه‌های روی تراشه سه‌بعدی با استفاده از مهاجرت وظیفه مبتنی بر الگوریتم تبرید تدریجی
    منیره محبی مقدم سیدحمید میرمحمدی محمدحسین منشئی
    ترکیب پشته‌سازی سه‌بعدی و شبکه روی تراشه که با عنوان شبکه روی تراشه سه‌بعدی شناخته می‌شود، مزایای متعددی همانند کاهش تأخیر انتشار، کاهش مساحت تراشه و همچنین افزایش پهنای باند را به همراه دارد. علی‌رغم مزایای متعدد، پشته‌سازی سه‌بعدی سبب افزایش چگالی توان در واحد سطح ترا چکیده کامل
    ترکیب پشته‌سازی سه‌بعدی و شبکه روی تراشه که با عنوان شبکه روی تراشه سه‌بعدی شناخته می‌شود، مزایای متعددی همانند کاهش تأخیر انتشار، کاهش مساحت تراشه و همچنین افزایش پهنای باند را به همراه دارد. علی‌رغم مزایای متعدد، پشته‌سازی سه‌بعدی سبب افزایش چگالی توان در واحد سطح تراشه و متعاقب آن افزایش دمای تراشه می‌شود که این مسأله چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌نماید. افزایش دما، کاهش قابلیت اطمینان و تنزل کارایی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه طراحی الگوریتم‌های مدیریت حرارتی برای این نوع سیستم‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله برای این منظور یک الگوریتم مبتنی بر مهاجرت وظایف ارائه شده است. انتخاب مقصد مهاجرت برای وظایف روی هسته‌های داغ، یک مسأله NP-Complete است که می‌توان آن را با روش‌های ابتکاری حل کرد. برای این منظور در روش پیشنهادی از الگوریتم تبرید تدریجی بهره گرفته‌ایم. در تعیین مقصد مهاجرت، علاوه بر دمای هسته‌ها، سربار ناشی از مهاجرت را نیز لحاظ کرده‌ایم. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که این روش می‌تواند تا 28 درصد، دمای بیشینه تراشه را برای محکی با بیشترین تعداد وظایف کاهش دهد، ضمن این که تأثیر آن بر روی کارایی اندک است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تعیین قیمت خرید برق از واحدهای تولید پراکنده خصوصی توسط شرکت توزیع با در نظر گرفتن فرایند خازن‌گذاری و لحاظ كردن هزینه خاموشی
    بهنام رضايی محمدصادق قاضی‌زاده وحید وحیدی‌نسب
    با وقوع تجدید ساختار و افزایش خصوصی‌سازی در صنعت برق، هدف اصلی شرکت‌های توزیع افزایش درآمد خود با توجه به قوانین موجود شد. حضور واحدهای تولید پراکنده (DG) خصوصی و امکان خرید برق مازاد آنها با قیمتی کمتر از قیمت خرید برق در بازار برق، امکان نصب خازن و بهره‌گیری از مزایای چکیده کامل
    با وقوع تجدید ساختار و افزایش خصوصی‌سازی در صنعت برق، هدف اصلی شرکت‌های توزیع افزایش درآمد خود با توجه به قوانین موجود شد. حضور واحدهای تولید پراکنده (DG) خصوصی و امکان خرید برق مازاد آنها با قیمتی کمتر از قیمت خرید برق در بازار برق، امکان نصب خازن و بهره‌گیری از مزایای آن و همچنین مواردی از جمله پرداخت هزینه خاموشی به مشترکین، هزینه تلفات انرژی و مشکل پروفیل ولتاژ در سطح شبکه توزیع، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای شرکت توزیع ایجاد کرده که به دنبال آن باید در شرایط مختلف شبکه خود یک استراتژی مناسب اتخاذ کند. در سناریوی اول این مقاله در حالی که DG در شبکه توزیع نیست، افزایش درآمد شرکت توزیع با جایابی بهینه خازن‌های ثابت و سوئیچ‌شونده صورت می‌گیرد. در سناریوی دوم افزایش درآمد با تعیین بالاترین قیمت قابل قبول خرید برق از DG با مکان معلوم و در سناریوی سوم با تعیین قیمت خرید برق از DG که مکان‌یابی آن توسط شرکت توزیع انجام شده است، صورت می‌گیرد. مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک شبکه توزیع kV 20 در شهر رشت با 18 شین صورت گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بهره‌برداری بهینه هاب انرژی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل
    زهرا هاشمی امین رمضانی محسن پارسامقدم
    مفهوم سامانه هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یک‌پارچه زیرساخت‌های مختلف انرژی مطرح می‌شود. هاب انرژی مجموعه‌ای متشکل از مبدل‌ها و ذخیره‌کننده‌هاست که از یک سو حامل‌های انرژی را از شبکه بالادست دریافت می‌کند و از سوی دیگر به تأمین تقاضای مصرف‌کنندگان انرژی می‌پردازند چکیده کامل
    مفهوم سامانه هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یک‌پارچه زیرساخت‌های مختلف انرژی مطرح می‌شود. هاب انرژی مجموعه‌ای متشکل از مبدل‌ها و ذخیره‌کننده‌هاست که از یک سو حامل‌های انرژی را از شبکه بالادست دریافت می‌کند و از سوی دیگر به تأمین تقاضای مصرف‌کنندگان انرژی می‌پردازند. در این مقاله مدل‌سازی فضای حالت برای این سامانه ارائه می‌شود، سپس برای بهره‌برداری این سامانه به علت داشتن ساختار دینامیکی و به لحاظ داشتن عدم قطعیت ناشی از پیش‌بینی پروفایل بار و قیمت، روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل ارائه می‌شود. روش ارائه‌شده بر روی هاب انرژی شامل ترانسفورماتور، بویلر، CHP و ذخیره‌سازهای حرارتی و الکتریکی با در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی بار اعمال می‌شود. نتایج به دست آمده، اثربخشی روش پیشنهادی را برای مسأله بهره‌برداری این سامانه نشان می‌دهد. پرونده مقاله