• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیاده‌سازی خودکار مدارهای کوانتومی روی QFPGA با هدف همانندسازی
    مصطفی حیدرزاده محمد دانایی‌فر
    در این مقاله ابتدا به تعریف یک معماری بهینه برای FPGA با استفاده از روش‌های دقیق پرداخته شده و برای نیل به این هدف، جایابی و مسیریابی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی خطی به طور دقیق تعریف شده است. پس از بازتعریف معماری داخل سلول‌های منطقی، مدارهای کوانتومی توسط یک الگور چکیده کامل
    در این مقاله ابتدا به تعریف یک معماری بهینه برای FPGA با استفاده از روش‌های دقیق پرداخته شده و برای نیل به این هدف، جایابی و مسیریابی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی خطی به طور دقیق تعریف شده است. پس از بازتعریف معماری داخل سلول‌های منطقی، مدارهای کوانتومی توسط یک الگوریتم مکاشفه‌ای با هدف استفاده حداکثری از منابع داخل سلول‌های منطقی و کاهش تأخیر مسیرهایی که کیوبیت‌ها در مدار طی می‌کنند، افراز می‌شوند. نتایج به دست آمده پس از تعریف معماری FPGA نشان می‌دهد که تأخیر مسیرهای بحرانی در برخي مدارهاي كوانتومي به کمتر از نصف کاهش می‌یابد و تعداد کانال‌های مصرف‌شده برای مسیریابی در معماری جدید تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد افزایش تعداد ورودی‌های سلول‌های منطقی از 12 کیوبیت به 4 کیوبیت، می‌تواند تعداد کانال‌های مصرفی و تأخیر مدارها را تا حد زیادی کاهش دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - قطعه‌بندی عبارات متون فارسی با استفاده از شبکه‌های عصبی
    محمدمهدی میردامادی علی‌محمد زارع بیدکی مهدی رضائیان
    قطعه‌بندی کلمات و عبارات متن، یکی از فعالیت‌های اصلی در حوزه پردازش زبان‌های طبیعی است. اکثر برنامه‌های پردازش زبان‌های طبیعی به یک پیش‌پردازش برای استخراج کلمات متن و تشخیص عبارات احتیاج دارند. هدف اصلی و نهایی قطعه‌بندی عبارات، به دست آوردن کلمات معنی‌دار همراه با پیش چکیده کامل
    قطعه‌بندی کلمات و عبارات متن، یکی از فعالیت‌های اصلی در حوزه پردازش زبان‌های طبیعی است. اکثر برنامه‌های پردازش زبان‌های طبیعی به یک پیش‌پردازش برای استخراج کلمات متن و تشخیص عبارات احتیاج دارند. هدف اصلی و نهایی قطعه‌بندی عبارات، به دست آوردن کلمات معنی‌دار همراه با پیشوندها و پسوندهایشان است و این فعالیت متناسب با زبان‌های طبیعی مختلف می‌تواند سخت یا آسان باشد. در زبان فارسی به علت وجود فاصله و نیم‌فاصله، عدم توجه کاربران به فاصله‌گذاری‌ها و نبود قواعد دقیق در نوشتن کلمات چندقسمتی، تشخیص و قطعه‌بندی کلمات چندقسمتی و مرکب با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص خود روبه‌رو است. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از شبکه‌های عصبی، یک روش آماری برای قطعه‌بندی عبارات متون فارسی جهت استفاده در موتورهای جستجو ارائه کنیم. الگوریتم پیشنهادی شامل 4 فاز است که با استفاده از احتمال رخداد تک‌کلمات و دوکلمه‌ای‌های موجود در پیکره و با دقت 6/89% عمل قطعه‌‌بندی را انجام می‌دهد. نتایج آزمایشات نشان دادند این روش می‌تواند با قطعه‌بندی بهتر عبارات، بهبود نسبی در کارایی روش‌های معمول به وجود آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - خوشه‌یابی تصویر زیرکلمات در متون قدیمی و حجیم چاپی با استفاده از معیار مقایسه تصویری
    محمدرضا سهیلی احسان‌اله کبیر
    حجم زیاد تصاویر متنی روز به روز مسئله دیجیتالی‌شدن متن تصاویر و همچنین مسئله جستجو در این منابع را اهمیت می‌بخشد. در بازشناسی متن‌های حجیم می‌توان از ویژگی‌هایی مانند محدودبودن تعداد و اندازه قلم، یکسان‌بودن صفحه‌آرایی در کل صفحه‌ها، محدودبودن مجموعه واژه‌ها و حوزه معنا چکیده کامل
    حجم زیاد تصاویر متنی روز به روز مسئله دیجیتالی‌شدن متن تصاویر و همچنین مسئله جستجو در این منابع را اهمیت می‌بخشد. در بازشناسی متن‌های حجیم می‌توان از ویژگی‌هایی مانند محدودبودن تعداد و اندازه قلم، یکسان‌بودن صفحه‌آرایی در کل صفحه‌ها، محدودبودن مجموعه واژه‌ها و حوزه معنایی آنها و یکسان‌بودن سبک نگارشی در کل متن استفاده کرد. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده که از یکسان‌بودن نوع و اندازه قلم برای خوشه‌یابی زیرکلمات یک کتاب قدیمی با کیفیت پایین چاپ استفاده شده است. این کتاب 233 صفحه دارد و کل زیرکلمات آن که در حدود 111000 زیرکلمه است جداسازی و برچسب‌زنی شده است. در این تحقیق از یک روش ساده افزایشی برای خوشه‌یابی زیرکلمات استفاده شده است. ابتدا برای هر زیرکلمه چهار ویژگی ساده استخراج می‌شود، در صورتی که تفاوت این ویژگی‌ها از ویژگی‌های نماینده یک خوشه کمتر از مقدار آستانه باشد، مقایسه تصویری بین آن دو انجام می‌شود. به علت زیادبودن تعداد زیرکلمات سعی شده تا از ساده‌ترین روش‌های ممکن استفاده شود تا سرعت اجرا افزایش یابد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد می‌توان زیرکلمات را با دقتی در حدود 7/99 درصد خوشه‌یابی کرد. نتایج این خوشه‌یابی در مرحله بازشناسی زیرکلمات کمک بسیار زیادی خواهد کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - زمان‌بندي بي‌درنگ چندپردازنده‌اي شبه‌افرازي در سيستم‌هاي مديريت جريان داده
    مهدی عالمی مصطفی حق‌جو
    در سيستم‌هاي مديريت جريان داده، داده‌هاي جرياني وارد سيستم مي‌شوند و پرس و جوهاي ذخيره‌شده بر روي اين داده‌ها اجرا مي‌شوند. با توجه به بار کاري بالا نياز به ظرفيت پردازشي بالا است و استفاده از چندپردازنده بايد در نظر گرفته شود. همچنين در سيستم‌هاي بي‌درنگ پرس و جوها تحت چکیده کامل
    در سيستم‌هاي مديريت جريان داده، داده‌هاي جرياني وارد سيستم مي‌شوند و پرس و جوهاي ذخيره‌شده بر روي اين داده‌ها اجرا مي‌شوند. با توجه به بار کاري بالا نياز به ظرفيت پردازشي بالا است و استفاده از چندپردازنده بايد در نظر گرفته شود. همچنين در سيستم‌هاي بي‌درنگ پرس و جوها تحت مهلت مشخصي بايد کار خود را به اتمام برساند. از رويکردهای موجود در زمان‌بندی چندپردازنده‌ای بی‌درنگ رويکرد افرازي است که هر پرس و جو با توجه به بهره‌وري که نسبت زمان اجرا به دوره است به پردازنده‌ها انتساب داده مي‌شود و فقط در آن اجرا مي‌شود. براي نزديک‌شدن به جواب بهينه در اينجا پرس و جوهايي که در يک پردازنده جا نمي‌گيرند بر اساس بهره‌وري شکسته مي‌شوند و در بين پردازنده‌ها پخش مي‌شوند. اين سيستم با داده‌هاي واقعي شبکه تست شده است. مقايسه‌ها نشان مي‌دهد که رويکرد مورد نظر توانسته است نسبت به رويکرد افرازي ساده ميزان از دست رفتن مهلت‌ها را کاهش دهد و ميزان بهره‌وري سيستم را بالا ببرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بازشناسی کلمات دست‌نویس فارسی به کمک تبدیل قطبی- لگاریتمی و مدل مخفی مارکوف
    غلامرضا نادعلی‌نیا چاری خشایار یغمایی حامد فضل‌اللهی آقاملک سيدمحمد رضوي
    در این مقاله یک سیستم بازشناسی کلمات فارسی معرفی می‌شود که از خودهمبستگی محلی مرتبه بالای تصویر قطبی- لگاریتمی برای استخراج ویژگی از زیرکلمات فارسی استفاده می‌کند. این شیوه استخراج ویژگی باعث می‌شود سیستم در مقابل تغییرات نگارشی مانند تغییر مقیاس‌های خطی و چرخش مقاوم شو چکیده کامل
    در این مقاله یک سیستم بازشناسی کلمات فارسی معرفی می‌شود که از خودهمبستگی محلی مرتبه بالای تصویر قطبی- لگاریتمی برای استخراج ویژگی از زیرکلمات فارسی استفاده می‌کند. این شیوه استخراج ویژگی باعث می‌شود سیستم در مقابل تغییرات نگارشی مانند تغییر مقیاس‌های خطی و چرخش مقاوم شود. همچنین به کمک تبدیل قطبی- لگاریتمی، نمونه‌برداری از تصویر زیرکلمه به صورتی انجام شده که بیشترین نمونه‌ها در یک ناحیه خاص متمرکز باشد. در روش ارائه‌شده از مدل مخفی مارکوف گسسته به عنوان طبقه‌بند و همچنین برای افزایش امنیت و دقت خروجی سیستم بازشناسی از یک شبکه واژه‌نامه استفاده شده و برای ارزیابی سیستم از پایگاه داده ایران‌شهر استفاده شده بود. مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج سایر روش‌های استخراج ویژگی مؤید این است که سیستم بازشناسی پیشنهاد‌شده در این مقاله از حساسیت کمتری نسبت به تغییرات نگارشی برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ردیابی هدف در تصاویر ویدئویی رنگی به کمک فيلتر ذره‌ای هندسی مبتنی بر مدل تحلیلی‌شده‌ي هیستوگرام رنگ
    نگین قاسمی پیمان معلم محمدفرزان صباحي
    در بحث ردیابی یکی از ویژگی‌های قابل توجه برای توصیف هدف، ویژگی رنگ است. به کمک هیستوگرام رنگ می‌توان مدل مناسبی برای هدف در نظر گرفت و خطای متغیر اندازه‌گیری را با فاصله باتاچاریا بین هیستوگرام مرجع و هیستوگرام تصویر داوطلب بیان نمود. مکان هدف با تخمین‌گر قوی فیلترهای ذ چکیده کامل
    در بحث ردیابی یکی از ویژگی‌های قابل توجه برای توصیف هدف، ویژگی رنگ است. به کمک هیستوگرام رنگ می‌توان مدل مناسبی برای هدف در نظر گرفت و خطای متغیر اندازه‌گیری را با فاصله باتاچاریا بین هیستوگرام مرجع و هیستوگرام تصویر داوطلب بیان نمود. مکان هدف با تخمین‌گر قوی فیلترهای ذره‌ای تعیین شده و تبدیل افاین دوبعدی هدف به عنوان حالت سیستم لحاظ می‌شود. در نظر گرفتن ویژگی‌های هندسی حرکت افاین به صورت گروه افاین باعث می‌شود نگاشت دوبعدی حرکت شیء هدف به مدل سه‌بعدی واقعی آن نزدیک‌تر باشد. تقریب تابع نمونه‌برداری بهینه فیلتر ذره‌ای از بسط تیلور تابع باتاچاریا حاصل می‌شود. نتایج آزمایش‌ها دقت بالا و مقاومت ردیاب پیشنهادی را در برابر حرکت سریع و پیچیده هدف نسبت به الگوریتم فیلتر ذره‌ای هندسی سطح خاکستری نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مرزبندی نواحی سایه‌دار در تصاویر فراصوت داخل عروقی به کمک کانتور‌های فعال
    مریم بسیج محمد‎رضا یزدچی پیمان معلم آرش تاکی
    تصویر‌برداری فراصوت داخل عروقی (IVUS)، به منظور دریافت اطلاعات دقیق‌تری از اندازه‌ و جنس پلا‌ک‌های تشکیل‌شده داخل عروق کرونری نسبت به آنژیوگرافی انجام می‌شود. گاهی در این تصاویر مناطقی تاریک در پشت پلاک‌های کلسیم تشکیل می‌شود که پردازش این تصاویر را مشکل می‌سازد. این مق چکیده کامل
    تصویر‌برداری فراصوت داخل عروقی (IVUS)، به منظور دریافت اطلاعات دقیق‌تری از اندازه‌ و جنس پلا‌ک‌های تشکیل‌شده داخل عروق کرونری نسبت به آنژیوگرافی انجام می‌شود. گاهی در این تصاویر مناطقی تاریک در پشت پلاک‌های کلسیم تشکیل می‌شود که پردازش این تصاویر را مشکل می‌سازد. این مقاله به ارائه یک روش جدید جهت تشخیص و مرزبندی‌ سایه‌ها در تصاویر IVUS می‌پردازد. در الگوریتم پیشنهادی از آستانه‌گذاری اتسو جهت شناسایی محل تشکیل سایه و از کانتور‌های فعال جهت تشخیص مرز‌ها در این ناحیه استفاده می‌شود. بر طبق آزمایش انجام‌شده روی 30 تصویر نمونه، این الگوریتم با حساسیتی برابر با 86% به درستی قادر به تشخیص مناطق سایه‌دار می‌باشد. پرونده مقاله