• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - روشی جدید برای تعیین موقعیت تعداد متغیری از منابع تشعشع سیگنال: تلفیق روش‌های تعقیب چندفرضیه‌ای و تخصیص دادگان
    سيدوهاب شجاع‌الديني رحمان کبیری
    در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص و تعیین موقعیت چند هدف متحرک با استفاده از سیگنال تابشی از آنها ارائه می‌شود که هیچ پیش‌فرضی راجع به تعداد اهداف، مکان و نوع سیگنال ارسالی از آنها نمی‌کند. در این روش ابتدا همه سیگنال‌های محیط توسط چند گیرنده دریافت شده و سپس با استفا چکیده کامل
    در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص و تعیین موقعیت چند هدف متحرک با استفاده از سیگنال تابشی از آنها ارائه می‌شود که هیچ پیش‌فرضی راجع به تعداد اهداف، مکان و نوع سیگنال ارسالی از آنها نمی‌کند. در این روش ابتدا همه سیگنال‌های محیط توسط چند گیرنده دریافت شده و سپس با استفاده از محاسبه همبستگی متقاطع، تأخیرهای سیگنال‌های دریافتی نسبت به یک گیرنده مرجع به‌دست می‌آیند که یک فضای برداری از تأخیرها را تشکیل می‌دهند. با استفاده از تلفیق روش تعقیب چندفرضیه‌ای و الگوریتم تخصیص دادگان، رشته‌های معنی‌دار مختلفی از این فضا استخراج می‌شوند که هر رشته به معنای یافت یک هدف احتمالی جدید می‌باشد. برای تفکیک هر هدف احتمالی یک مدل ریاضی متغیر با زمان تشکیل می‌شود. چنانچه هدف فوق در فرآیند به‌روز شدن این مدل در زمان‌های متوالی حذف نگردد، به‌عنوان یک هدف اصلی منظور و با استفاده از فیلتر کالمن ردیابی می‌گردد. نتایج حاصل از آزمودن این روش و مقايسه آن با روش‌هاي قبلي در شرایطی که نویز و مشاهدات گمشده نیز در نظر گرفته شده‌اند، نشان می‌دهند که تعداد متغیری از اهداف با انواع مسیرهای حرکتی خطی، غیر خطی، موازی، متقاطع و اهداف دارای تغییر جهت حرکتی به کمک این روش با بهبود چشمگير در دقت نسبت به روش‌هاي موجود و بدون افت سرعت پردازش، قابل تفکیک و ردیابی هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بازشناسی مقاوم به نویز و تنوعات گفتار از طریق به اشتراک گذاشتن مؤلفه‌های مشترک
    پروین زارعی اسکی کند سیدعلی سیدصالحی
    یکی از روش‌های بهبود عملکرد سامانه‌های بازشناسی در برابر نویز و یا تنوعات ناخواسته، استخراج اطلاعات مشترک بین داده‌های مختلف ورودی می‌باشد. در مورد شبکه‌هایی که ظرفیت بسیار پایینی دارند امکان ذخیره‌سازی الگوها به‌صورت مفاهیم جداگانه وجود ندارد، لذا کیفیت بازشناسی شدیداً چکیده کامل
    یکی از روش‌های بهبود عملکرد سامانه‌های بازشناسی در برابر نویز و یا تنوعات ناخواسته، استخراج اطلاعات مشترک بین داده‌های مختلف ورودی می‌باشد. در مورد شبکه‌هایی که ظرفیت بسیار پایینی دارند امکان ذخیره‌سازی الگوها به‌صورت مفاهیم جداگانه وجود ندارد، لذا کیفیت بازشناسی شدیداً افت پیدا می‌کند. در این مقاله ساختاری ارائه شده است که بتواند زیرفضای مشترک بین داده‌های ورودی را استخراج کرده و آن را در میان گویندگان مختلف به اشتراک بگذارد. ساختار چندتکلیفی شبکه این امکان را فراهم می‌کند که این زیرفضا به‌صورت یک جاذب پیوسته واحد شکل بگیرد که این جاذب نسبت به تنوعاتی مانند تغییرات گوینده در فضای ورودی پویا می‌باشد. لذا داده‌های ورودی آغشته به نویز توسط یک نگاشت غیر خطی به یک مانیفولد در ابعاد پایین فیلتر می‌شوند که پویایی این مانیفولد مقاوم‌بودن آن را نسبت به تنوعاتی مثل تغییر گوینده تأمین می‌کند. اتصالات بازگشتی در طی روند تعلیم، یک جاذب پیوسته را در فضای ورودی شکل می‌دهند که کدهای گوینده به اطلاعات لازم جهت پویاسازی این جاذب تبدیل می‌شوند. پس از فرایند جذب‌شدن داده آغشته به نویز، عمل بازشناسی بر روی داده تمیز حاصله اعمال می‌شود. استخراج و به اشتراک گذاشتن مؤلفه‌های مشترک در این ساختار توانسته است کارایی جاذب‌ها را در بازشناسی مقاوم آوا تا حدود 5% نسبت به مدل مشابه، بدون پویایی جاذب‌ها، در نسبت سیگنال به نویز dB 0 بهبود بخشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بهبود تولیدکننده‌های گفتار سازه‌ای و پیوندی با الهام از عملکرد فشرده‌ساز‌های گفتار
    نوشین مقصودی محمدمهدی همایون‌پور
    این مقاله به پیاده‌سازی و بهبود بخش تولید گفتار از یک سیستم تبدیل متن به گفتار می‌پردازد. با این هدف، روش تولید پیوندی مبتنی بر روش جمع هم‌پوشان با پریود صحیح و تحریک چندباندی و روش تولید سازه‌ای برای زبان فارسی پیاده‌سازی شده و به‌منظور بهبود در کیفیت خروجی از قدرت فشر چکیده کامل
    این مقاله به پیاده‌سازی و بهبود بخش تولید گفتار از یک سیستم تبدیل متن به گفتار می‌پردازد. با این هدف، روش تولید پیوندی مبتنی بر روش جمع هم‌پوشان با پریود صحیح و تحریک چندباندی و روش تولید سازه‌ای برای زبان فارسی پیاده‌سازی شده و به‌منظور بهبود در کیفیت خروجی از قدرت فشرده‌سازهای گفتاری استفاده شده است. به‌عبارت دیگر در ایده مطرح‌شده در این مقاله برای رفع مشکلات تولیدکننده‌های گفتار از فشرده‌سازهای موجود استفاده شده است. به این ترتیب که از فشرده‌ساز STRAIGHT برای هموارسازی طیفی در تولیدکننده پیوندی و از فشرده‌ساز پیشگویی خطی با تحریک ترکیبی در تولید گفتار به روش سازه‌ای بهره گرفته شده است. نتایج ارزیابی‌ها نشان داده که استفاده از این فشرده‌سازها به کاهش ناپیوستگی‌ها در تولیدکننده پیوندی و افزایش معیارهای قابلیت فهم و طبیعی‌بودن در تولیدکننده سازه‌ای کمک کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - چاپ خطوط و سطوح هادی روی زیرلایه‌های مختلف به روش چاپ جوهرافشاني
    جواد نوری سیدمنصور بیدکی عباسعلی حیدری
    فناوری چاپ به‌عنوان يكي از روش‌هاي بسيار مناسب براي افزودن خواص الكتريكي به اجزای سازنده منسوجات مطرح می‌باشد كه روش چاپ جوهرافشاني به‌دليل مزيت‌هایي چون ارزاني، در دسترس بودن، انعطاف‌پذير بودن و ... مورد توجه ويژه قرار گرفته است. هدف از تحقيق حاضر به‌كارگيري روش نوين ا چکیده کامل
    فناوری چاپ به‌عنوان يكي از روش‌هاي بسيار مناسب براي افزودن خواص الكتريكي به اجزای سازنده منسوجات مطرح می‌باشد كه روش چاپ جوهرافشاني به‌دليل مزيت‌هایي چون ارزاني، در دسترس بودن، انعطاف‌پذير بودن و ... مورد توجه ويژه قرار گرفته است. هدف از تحقيق حاضر به‌كارگيري روش نوين استفاده از جوهرهاي واكنش‌دهنده با يكديگر پس از پاشيده‌شدن بر سطح بستر براي تهيه المان‌هاي ساده مداري می‌باشد. در این روش، محلول رقیق نمک فلزی نقره و محلول یک ماده کاهنده كه به‌طور متوالی بر روی یک زیرلایه چاپ می‌گردند، طی عمل اكسيداسيون و احيای شيميایی سبب کاهیده‌شدن نیترات نقره شده و در این حالت نانوذرات فلز نقره ایجاد می‌شود و به اين ترتيب طرح ايجادشده‌ هادی الکتریکی خواهد بود. بهترین ماده کاهنده برای چاپ جوهرافشان فلز نقره، آسکوربیک اسید در pH نرمال می‌باشد. با اين روش، خطوط و طرح‌هاي ‌هادي بر سطح بسترهایی از جنس کاغذ، صفحات پلي‌استر و همچنين پارچه توليد شده و تأثير عوامل مختلف بر روي رسانايي بررسي شده و تلاش شده است تا به روش‌های مختلف، هدايت الكتريكي این طرح‌ها به حداكثر مقدار ممكن افزايش يابد. آزمون‌هاي انجام‌شده نشان از قابليت بالاي فناوری چاپ جوهرافشاني براي ايجاد طرح‌هایی از نانوذرات نقره با هدايت حداكثر s/m 105× 5 براي ساخت المان‌ها و مدارهاي الكتريكي دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی سیستم کنترل یک‌پارچه بویلر- توربین بر مبنای کنترل‌کننده مد لغزشی بهبودیافته
    سياوش گل‏ محمدي رحمت‌الله هوشمند محمد عطائی
    برای مشارکت نيروگاه بخاري در تنظیم فرکانس شبکه علاوه بر تولید بار پایه، باید بويلر و توربين به‌طور هماهنگ کنترل شوند. عدم کنترل هماهنگ بویلر- توربین سبب ناپایداری، نوسانی‌شدن توان تولیدی و پارامترهای بویلر، کاهش قابلیت اطمینان واحد و واردشدن تنش‌های ترمودینامیکی به تجهی چکیده کامل
    برای مشارکت نيروگاه بخاري در تنظیم فرکانس شبکه علاوه بر تولید بار پایه، باید بويلر و توربين به‌طور هماهنگ کنترل شوند. عدم کنترل هماهنگ بویلر- توربین سبب ناپایداری، نوسانی‌شدن توان تولیدی و پارامترهای بویلر، کاهش قابلیت اطمینان واحد و واردشدن تنش‌های ترمودینامیکی به تجهیزات می‌گردد. در اين مقاله یک سیستم کنترل پیشنهادی بر مبنای کنترل مد لغزشی برای کنترل هماهنگ دو پارامتر اصلی بویلر- توربین، یعنی دور توربین (فرکانس) و فشار بخار سوپرهیت خروجی بویلر ارائه می‌گردد. در این راستا سعی می‌شود تا با مدل‌سازی دقیق و کامل سیستم از قبیل توربو ژنراتور، بویلر و سیستم‌های کنترلی آن، قابلیت روش پیشنهادی بهتر نمایان شود. این روش پیشنهادی بر روی نیروگاه بخاری اسلام‌آباد اصفهان شبیه‌سازی شده و با کنترل‌کننده‌های تناسبی انتگرالی به‌کار رفته در آن مقایسه شده است. نتایج شبیه‌سازی، قابلیت سیستم کنترل مد لغزشی را در کنترل فرکانس و فشار بخار سوپرهیت در حضور تغییرات بار و اغتشاشات بویلر به خوبی نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدل‌سازی نیروگاه بادی با روش فازی- مارکوف در مطالعات قابلیت اطمینان
    احمد قادری شمیم محمودرضا حقی‌فام
    در اين مقاله به مدل‌سازي توليد نيروگاه بادي در شبکه‌هاي قدرت پرداخته شده است. با توجه به متغيربودن سرعت باد، توليد نيروگاه‌هاي بادي با عدم قطعيت همراه خواهد بود. بنابراين مطالعات قابليت اطمينان شبکه در حضور نيروگاه بادي نيازمند يک مدل‌سازي مناسب براي نيروگاه‌هاي بادي مي چکیده کامل
    در اين مقاله به مدل‌سازي توليد نيروگاه بادي در شبکه‌هاي قدرت پرداخته شده است. با توجه به متغيربودن سرعت باد، توليد نيروگاه‌هاي بادي با عدم قطعيت همراه خواهد بود. بنابراين مطالعات قابليت اطمينان شبکه در حضور نيروگاه بادي نيازمند يک مدل‌سازي مناسب براي نيروگاه‌هاي بادي مي‌باشد. در اين مقاله ابتدا مروري بر روش‌هاي مدل‌سازي قبلي شده است و سپس از روش ترکیبی زنجيره‌هاي مارکوف و شبيه‌سازي مونت کارلو برای مدل‌سازی نیروگاه بادی در مطالعات قابلیت اطمینان استفاده شده است. در اين روش سرعت باد و در نتیجه توان خروجی توربین بادی به‌صورت يک فرآيند مارکوف مدل شده است به اين صورت که سرعت باد در چند حالت دسته‌بندی شده و با توجه به اطلاعات قبلي سرعت باد در هر ساعت، نرخ ورود و خروج به هر کدام از اين حالت‌ها محاسبه شده است. در ادامه از روش فازی- مارکوف نیز برای مدل‌سازی نیروگاه‌های بادی استفاده شده است. با توجه به اين که نرخ ورود و خروج حالت‌های مارکوف در مزرعه بادی که اطلاعات کافی در دست نباشد نمی‌توان یک مقدار معین برای آنها در نظر گرفت. بنابراين به‌ازاي هر کدام از اين نرخ ورود و خروج حالت‌ها يک تابع عضویت فازی مثلثی اختصاص داده شده است. در پایان ظرفيت قابل اعتبار واحدهاي بادي در مقايسه با واحدهاي معمولي با معيار قراردادن شاخص‌هاي قابليت اطمينان تعيين مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه شیوه‌ای جدید برای کنترل عصبی سرعت موتور القایی: مقاوم در قبال تغییرات مقاومت‌های استاتور و روتور و مناسب برای هر دو محدوده سرعت‌های خیلی کم و زیاد
    حجت مؤیدی راد محمدعلی شمسی‌نژاد محسن فرشاد
    در این مقاله درایو کنترل سرعت موتور القایی با کاربرد دو شبکه عصبی پیش‌خور چندلایه (یکی با وظیفه تولید پالس‌های کلیدزنی مورد نیاز واحد اینورتر و دیگری برای تخمین سیگنال‌های کنترلی مورد نیاز) طراحی شده است. برای آموزش شبکه عصبی مولد پالس‌های کلیدزنی از اطلاعات تلفیقی دو م چکیده کامل
    در این مقاله درایو کنترل سرعت موتور القایی با کاربرد دو شبکه عصبی پیش‌خور چندلایه (یکی با وظیفه تولید پالس‌های کلیدزنی مورد نیاز واحد اینورتر و دیگری برای تخمین سیگنال‌های کنترلی مورد نیاز) طراحی شده است. برای آموزش شبکه عصبی مولد پالس‌های کلیدزنی از اطلاعات تلفیقی دو مدل کلاسیک ولتاژ و جریان استفاده شده است. همچنین برای تولید پالس‌های کلیدزنی بر خلاف مدل‌های کلاسیک معمول، به‌صورت توأمان از ولتاژ و جریان مرجع دو تا از فازها استفاده شده است. بدین وسیله مشکلات ساختاری آن دو (یعنی وقوع اشباع شار در محدوده سرعت‌های زیاد در مدل کلاسیک جریان و وقوع افت ولتاژ در محدوده سرعت‌های کم و خیلی کم در مدل کلاسیک ولتاژ) مرتفع می‌گردد. بدین صورت پروفایل سرعت در این مقاله بهبود داده شده است. تخمین سیگنال‌های فیدبک مورد نیاز (شامل: شار روتور، گشتاور تولیدی و ...)، بر عهده یک شبکه عصبی پیش‌خور است. برای قوام تخمین‌گر فوق در قبال تغییرات معمول مقاومت‌های روتور و استاتور در حین کار، از داده‌های آموزشی تلفیقی مدل‌های کلاسیک ولتاژ و جریان استفاده شده است، چرا که مدل‌های کلاسیک ولتاژ و جریان به‌ترتیب مستقل از مقاومت استاتور و روتور عمل می‌نمایند. درایو پیشنهادی با استفاده از اطلاعات یک ماشین القایی موجود در بخش سیمولینک نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی مؤید رفتار پایدار و قابل قبول درایو پیشنهادی در محدوده سرعت‌های کم و خیلی کم و زیاد (از منظر: سرعت پاسخ‌دهی، نوسانات پاسخ و خطای ماندگار ردیابی) و نیز قوام قابل ملاحظه در قبال تغییرات حین کار مقاومت‌های استاتور و روتور هستند. پرونده مقاله