• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی و پیاده‌سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن
    وفا بارخدا انور بهرام‌پور فردین اخلاقیان هشام فیلی
    در این مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتار پیاده‌سازی شده برای زبان کردی معرفی شده است. زبان کردی دارای دو رسم‌الخط رایج بر اساس الفبای عربی و لاتین است. در قسمت تحلیل متن، علاوه بر رفع ابهامات رایج در متون مختلف، مشکلات مربوط به هر دو رسم‌الخط بررسی شده است. همچنین نم چکیده کامل
    در این مقاله اولین سیستم تبدیل متن به گفتار پیاده‌سازی شده برای زبان کردی معرفی شده است. زبان کردی دارای دو رسم‌الخط رایج بر اساس الفبای عربی و لاتین است. در قسمت تحلیل متن، علاوه بر رفع ابهامات رایج در متون مختلف، مشکلات مربوط به هر دو رسم‌الخط بررسی شده است. همچنین نمادهای استانداردی تعریف شده‌اند كه سيستم قادر است متن ورودي به هر يك از رسم‌الخط‌هاي فوق را به رشته‌اي از نمادهاي استاندارد تبديل نمايد. همچنین منحنی‌های تغییرات گام برای انواع مختلف جمله‌ها در این زبان برای اولین بار بررسی شده است. در قسمت تولید گفتار، سه سیستم مختلف بر اساس واحدهای واج‌گونه، هجا و دایفون پیاده‌سازی شده است. برای بررسی کیفیت این سیستم‌ها و مقایسه آنها با همدیگر از چهار آزمون MOS، قابلیت فهم، DRT و MRT استفاده شده است. نتایج این آزمون‌ها نشان‌دهنده قابلیت فهم بالای این سیستم‌ها و به‌ویژه سیستم مبتنی بر دایفون است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدلی مبتنی بر آنتروپی و اتوماتاهاي یادگیر برای حل بازی‌های تصادفی
    بهروز معصومی محمدرضا میبدی
    بازی‌های غیر قطعی (تصادفی) به‌عنوان توسعه‌ای از فرآیندهای تصادفی مارکوف با چندین عامل در سیستم‌های چندعامله و مدل‌سازی آنها حائز اهمیت بوده و به‌عنوان چارچوبی مناسب در تحقیقات یادگیری تقویتی چند‌عامله به‌کار رفته‌اند. در حال حاضر اتوماتاهای یادگیر به‌عنوان ابزاری ارزشمن چکیده کامل
    بازی‌های غیر قطعی (تصادفی) به‌عنوان توسعه‌ای از فرآیندهای تصادفی مارکوف با چندین عامل در سیستم‌های چندعامله و مدل‌سازی آنها حائز اهمیت بوده و به‌عنوان چارچوبی مناسب در تحقیقات یادگیری تقویتی چند‌عامله به‌کار رفته‌اند. در حال حاضر اتوماتاهای یادگیر به‌عنوان ابزاری ارزشمند در طراحی الگوریتم‌های یادگیری چندعامله به‌کار رفته‌اند. در این مقاله مدلی مبتنی بر اتوماتای یادگیر و مفهوم آنتروپی برای حل بازی‌های غیر قطعی و پیداکردن سیاست بهینه در این بازی‌ها ارائه شده است. در مدل پیشنهادی به‌ازای هر عامل در هر حالت از محیط بازی یک اتوماتای یادگیر با ساختار متغیر از نوع S قرار داده شده است که اعمال بهینه را در هر حالت یاد می‌گیرند. تعداد اعمال هر اتوماتا با توجه به همسایگان مجاور هر حالت تعیین شده و ترکیب اعمال اتوماتاها حالت بعدی محیط را انتخاب می‌کند. در مدل پیشنهادی از آنتروپی بردار احتمالات اتوماتای یادگیر حالت جدید برای کمک به پاداش‌دهی اتوماتاها و بهبود یادگیری استفاده شده است. برای بررسی و تحلیل رفتار الگوریتم یادگیری پارامتری به‌نام آنتروپی کلی تعریف گردیده که میزان همگرایی را در الگوریتم یادگیری بیان می‌کند. در نهایت الگوریتمی اصلاح‌یافته با ایجاد تعادل بین جستجو و استناد بر تجربیات پیشنهاد شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد الگوريتم ارائه‌شده از کارایی مناسبی از هر دو جنبه هزينه و سرعت رسيدن به راه حل بهينه برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بازيابي بار شبكه‌هاي توزيع در حضور توليد پراكنده با در نظر گرفتن منابع انرژی ذخيره‌ای
    امین مرادخانی محمودرضا حقی‌فام مصطفی محمدیان
    امروزه تعداد و اندازه ژنراتورهاي DG متصل به سيستم‌هاي توزيع با سرعت در حال افزايش است. منبع DG در طي عمليات بازيابي مي‌تواند با ايجاد يک جزيره عمدي باعث سرعت‌بخشيدن به عمليات بازيابي شود. جزيره عمدي جهت بالابردن قابليت اطمينان بارهاي انتهايي شبکه که به شاخه پشتيبان ديگر چکیده کامل
    امروزه تعداد و اندازه ژنراتورهاي DG متصل به سيستم‌هاي توزيع با سرعت در حال افزايش است. منبع DG در طي عمليات بازيابي مي‌تواند با ايجاد يک جزيره عمدي باعث سرعت‌بخشيدن به عمليات بازيابي شود. جزيره عمدي جهت بالابردن قابليت اطمينان بارهاي انتهايي شبکه که به شاخه پشتيبان ديگري دسترسي ندارند يک گزينه مناسب است و در غير اين صورت اين بارها در اثر ايجاد يک خطاي دائمي ‌بايستي قطعي طولاني را تجربه کنند. اين مقاله روشي جهت بازيابي بار شبكه‌هاي توزيع در حضور DG ارائه مي‌كند. روش ارائه‌شده، الگوريتمي مبتني بر جستجوي ممنوع با هدف كمينه‌كردن هزينه خاموشي مشتركين طي عمليات بازيابي بار است. در اين روش سعي شده كه با بازآرايي، ايجاد جزيره و در نهايت بارزدايي، بيشترين بار با بيشترين اهميت در كمترين زمان بازيابي شود. روش ارائه‌شده واحدهاي انرژي‌محدود و محل تجهيزات سنكرون‌سازي در شبكه را در نظر مي‌گيرد. اين روش بر روي يك شبكه تست 32 باس اجرا شده و نتايج آن ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - روش جدید سخت‌افزاری تخمین جهت در تصاویر اثر انگشت
    ایمان علی‌بیگی شادرخ سماوی زهرا رحمانی
    يكي از روش‌هاي احراز هويت استفاده از اثر انگشت است. شناسايي اثر انگشت يکي از بهترين روش‌هاي بيومتريک براي تعيين هويت است. اکثر سيستم‌هاي اتوماتيک مقايسه اثر انگشت بر پايه تطبيق جزئيات مي‌باشند. استخراج جزئيات به‌صورت خودکار يکي از مراحل حساس در طراحي سيستم‌‌هاي تأييد اث چکیده کامل
    يكي از روش‌هاي احراز هويت استفاده از اثر انگشت است. شناسايي اثر انگشت يکي از بهترين روش‌هاي بيومتريک براي تعيين هويت است. اکثر سيستم‌هاي اتوماتيک مقايسه اثر انگشت بر پايه تطبيق جزئيات مي‌باشند. استخراج جزئيات به‌صورت خودکار يکي از مراحل حساس در طراحي سيستم‌‌هاي تأييد اثر انگشت است. يکي از مراحل پيچيده براي ارتقاي كيفيت تصوير و استخراج جزئيات، محاسبه جهت خطوط برآمدگي اثر انگشت است. الگوريتم‌هاي موجود عمدتاً نياز به انجام محاسبات پيچيده و زمان‌بري دارند و به‌صورت نرم‌افزاري انجام مي‌شوند. به همين دليل پياده‌سازي مستقيم آنها به‌صورت بلادرنگ بسيار دشوار است. در اين مقاله با بهبود و پياده‌‌سازي الگوريتم‌هاي موجود، سخت‌افزاري براي محاسبه جهت در تصوير اثر انگشت مبتني بر معماري خط لوله ارائه شده است که از کارآيي بسیار خوبی برخوردار مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از فيلتر وفقي NLMS مبتني بر شبکه ناهمبستهساز MIMO
    مهدی بکرانی مجتبی لطفي‌زاد
    در يک حذف‌کننده‌ پژواک آکوستيکي استريو وجود همبستگي متقابل شديد بين سيگنال‌هاي ورودي به دو کانال سيستم ارتباطي استريو سبب کندي قابل توجه سرعت همگرايي و همچنين عدم انطباق وزن‌هاي فيلترهاي وفقي با ضرايب پاسخ ضربه مسيرهاي آکوستيکي بخش گيرنده، حتي پس از اتمام دوره همگرايي م چکیده کامل
    در يک حذف‌کننده‌ پژواک آکوستيکي استريو وجود همبستگي متقابل شديد بين سيگنال‌هاي ورودي به دو کانال سيستم ارتباطي استريو سبب کندي قابل توجه سرعت همگرايي و همچنين عدم انطباق وزن‌هاي فيلترهاي وفقي با ضرايب پاسخ ضربه مسيرهاي آکوستيکي بخش گيرنده، حتي پس از اتمام دوره همگرايي ميگردد. در مقاله حاضر روشي براي بهبود عملکرد فيلتر وفقي NLMS بر مبناي کاهش همبستگي سيگنال‌هاي ورودي به کمک شبکه ناهمبسته‌ساز چندورودي - چندخروجي ارائه شده است. ناهمبسته سازی در این روش به صورت غیرخطی بوده و در دو مرحله انجام می‌گیرد. نتايج شبيهسازيها نشاندهنده بهبود سرعت همگرايي فيلترها و کاهش قابل توجه حساسیت آنها به تغییر گوینده، با به‌کارگيري اين ساختار پيشنهادي ميباشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ادغام تطابق‌گرهای مبتنی بر تصویر اثر انگشت با استفاده از درست‌نمایی احتمال
    محمدصادق هل‌فروش محسن محمدپور
    سامانه‌های تطابق اثر انگشت مبتنی بر تصویر به‌عنوان یک روش موازی در برابر روش‌های مبتنی بر ویژگی‌های جزئی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله یک سامانه تطابق اثر انگشت مبتنی بر آموزش ارائه شده است. در سامانه پیشنهادی، درجه شباهت‌های به‌دست آمده از ویژگی‌های جهتی، طیفی چکیده کامل
    سامانه‌های تطابق اثر انگشت مبتنی بر تصویر به‌عنوان یک روش موازی در برابر روش‌های مبتنی بر ویژگی‌های جزئی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله یک سامانه تطابق اثر انگشت مبتنی بر آموزش ارائه شده است. در سامانه پیشنهادی، درجه شباهت‌های به‌دست آمده از ویژگی‌های جهتی، طیفی و بافتی در یک فرایند مبتنی بر آموزش با یکدیگر ادغام شده‌اند. به‌منظور ادغام ویژگی‌ها از نسبت درست‌نمایی احتمال استفاده شده است. در ادامه با استفاده از داده‌های استاندارد پایگاه داده FVC روش پیشنهادی پیاده‌سازی شده است. به‌منظور ارزیابی سامانه، نتایج حاصل با یک سامانه تطابق که از ادغام مبتنی بر جمع استفاده می‌کند، مقایسه شده است. نتایج مقایسه نشان می‌دهد که ادغام مبتنی بر آموزش با استفاده از درست‌نمایی احتمال، بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد سامانه تطابق ایجاد نموده است، به‌طوری که پارامتر خطای یکسان (EER) سامانه برابر 14/0 درصد به‌دست آمده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کاربرد نگاشت فضايي عصبي در مدل‌سازي ادوات نيمه‌هادي
    مهدی گردی ارمکی سیدابراهیم حسینی محمدکاظم انوري‌فرد
    در اين مقاله روش جديد و کارآمدي براي مدل‌سازي دقيق افزاره‌هاي نيمه‌هادي با استفاده از مدل تقريبي و به کمک شبکه عصبي ارائه شده است. بر خلاف مدل‌هاي دقيق که داراي پيچيدگي بالا و هزينه زماني و پردازشي زيادي هستند، روش پيشنهادي از پيچيدگي کمتر و سرعت پردازش بيشتري برخوردار چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديد و کارآمدي براي مدل‌سازي دقيق افزاره‌هاي نيمه‌هادي با استفاده از مدل تقريبي و به کمک شبکه عصبي ارائه شده است. بر خلاف مدل‌هاي دقيق که داراي پيچيدگي بالا و هزينه زماني و پردازشي زيادي هستند، روش پيشنهادي از پيچيدگي کمتر و سرعت پردازش بيشتري برخوردار است. در اين روش از شبکه عصبي RBF براي محاسبه پارامتر اصلاحي در مدل نفوذ - رانش استفاده شده است. بدين صورت حل مدل تقريبي اصلاح‌شده منجر به جواب دقيق مي‌شود. روش پيشنهادي ابتدا براي ديود n - i - n سيليکوني به صورت يک‌بعدي و سپس براي ترانزيستور اثر ميداني سيليکوني به صورت دوبعدي براي دو حالت درون‌يابي و برون‌يابي در رنج محدود، شبيه‌سازي شده است که نتايج آن براي متغيرهاي اساسي مدل، مثل توزيع الکترون و پتانسيل در طول افزاره در ولتاژهاي مختلف، دقت بالاي روش پيشنهادي را تأييد مي‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ساده‏ سازی برنامه‏نویسی در سیستم عامل TinyOS مورد استفاده در شبکه حس‏گر بی‏سیم
    سیدمیثم خضری مهدی آقاصرام فضل‌اله اديب‌نيا
    سيستم عامل TinyOS به‌عنوان پرکاربردترين سيستم عامل گره حس‌گر بي‌سيم، داراي مدل برنامه‌نويسي مبتني بر رويداد است. برنامه‏نویسی مبتنی بر رویداد مستلزم استفاده از ماشین حالات است که برنامه‏نویس را ملزم به مدیریت دستی پشته برنامه می‏کند. به‌همین دلیل پياده‌سازي پردازش‌هاي ط چکیده کامل
    سيستم عامل TinyOS به‌عنوان پرکاربردترين سيستم عامل گره حس‌گر بي‌سيم، داراي مدل برنامه‌نويسي مبتني بر رويداد است. برنامه‏نویسی مبتنی بر رویداد مستلزم استفاده از ماشین حالات است که برنامه‏نویس را ملزم به مدیریت دستی پشته برنامه می‏کند. به‌همین دلیل پياده‌سازي پردازش‌هاي طولاني در سيستم‌هاي مبتني بر رويداد مانند TinyOS دشوار می‏باشد. در این مقاله سعی کرده‏ایم با ايجاد تغييراتي در زمان‌بند TinyOS، انتزاع برنامه‏نویسی جدیدی برای این سیستم عامل ارائه کنیم که پياده‌سازي پردازش‌هاي طولاني را در آن ساده‌تر مي‌کند و به توسعه‌دهنده برنامه کاربردی امکان کدنویسی رویه‏ای و چندریسه‏ای را می‏دهد. تغییرات در زمان‏بند TinyOS به‌نحوی انجام شده که با برنامه‏های کاربردی قبلی نیز سازگاری داشته باشد. نتایج ارزیابی در یک کاربرد نمونه نشان می‏دهد که از نظر توان مصرفی مدل پیشنهادی تفاوت چندانی با مدل قبلی ندارد، هرچند سربار حافظه مصرفی و سربار پردازشی آن نسبت به مدل قبلی بیشتر است. پرونده مقاله