• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی افزاره بدون پیوندی سیلیکون روی عایق نانومقیاس پیشنهادی جهت بهبود مشخصات حالت ماندگار و فرکانسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990802250347 بازدید : 4037 صفحه: 109 - 118

20.1001.1.16823745.1400.19.2.7.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط