• صفحه اصلی
  • بهبود الگوریتم رمزنگاری مبتنی بر هویت و بهره‌وری آن در فراهم‌کردن محرمانگی سیستم‌های سلامت الکترونیک ابری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980502191039 بازدید : 3263 صفحه: 57 - 67

20.1001.1.16823745.1398.17.1.14.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط