• صفحه اصلی
  • تحقق بهبودیافته گیت‌های یکانی کنترل‌شده در مدل محاسباتی کوانتومی یک‌طرفه با استفاده از حساب اندازه‌گیری تعمیم‌یافته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله