• صفحه اصلی
  • تحقق بهبودیافته گیت‌های یکانی کنترل‌شده در مدل محاسباتی کوانتومی یک‌طرفه با استفاده از حساب اندازه‌گیری تعمیم‌یافته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980502191037 بازدید : 3253 صفحه: 37 - 46

20.1001.1.16823745.1398.17.1.12.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط