• صفحه اصلی
  • عملکرد موتور سنکرون مغناطیس دائم راه‌انداز با خط هنگام کنترل مستقیم شار و گشتاور و مقایسه آن با موتور القایی هنگام شرایط کمبود ولتاژ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909131523676 بازدید : 3524 صفحه: 25 - 35

20.1001.1.16823745.1394.13.1.3.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط