• صفحه اصلی
  • شبیه‌سازی خطای الکتریکی در سیم‌پیچی استاتور موتور سنکرون مغناطیس دائم و تفکیک آن از دیگر خطاهای الکتریکی محتمل با استفاده از شبکه عصبی احتمالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090913938674 بازدید : 3534 صفحه: 1 - 12

20.1001.1.16823745.1394.13.1.1.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط