• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل‌سازی و کنترل هیبرید سرتاسری مبدل DC-DC باک- بوست به وسیله سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط
    محمد هجری
    این مقاله به ارائه یک مدل جدید برای مبدل DC-DC باک- بوست با در نظر گرفتن پدیده‌‌های سوئیچینگ کنترل‌‌‌شده و کنترل‌نشده در دو مد هدایتی پیوسته و ناپیوسته می‌پردازد. این مدل بر اساس نظریه سیستم‌‌های هیبرید و با استفاده از مدل سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط (MLD) و یک نوع چکیده کامل
    این مقاله به ارائه یک مدل جدید برای مبدل DC-DC باک- بوست با در نظر گرفتن پدیده‌‌های سوئیچینگ کنترل‌‌‌شده و کنترل‌نشده در دو مد هدایتی پیوسته و ناپیوسته می‌پردازد. این مدل بر اساس نظریه سیستم‌‌های هیبرید و با استفاده از مدل سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط (MLD) و یک نوع بهبودیافته این سیستم‌ها موسوم به سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط توسعه‌یافته (EMLD) ارائه می‌گردد. روش مدل‌سازی پیشنهادی در مقایسه با مدل‌‌های MLD و EMLD موجود از تعداد متغیر‌های گسسته و نامساوی‌‌های کمتری برخوردار بوده و در نتیجه منجر به کاهش پیچیدگی در ساختار مسأله بهینه‌سازی مخلوط و زمان حل آن در کنترل‌کننده‌‌های پیش‌بین متناظر می‌شود. این برتری از طریق مقایسه روش پیشنهادی با کار‌های مشابه قبلی و همچنین کنترل‌کننده‌‌های کلاسیک از نوع تناسبی- انتگرالی (PI) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مضاف بر این، چالش‌‌های اثبات پایداری برای سیستم حلقه بسته، مورد بحث قرار گرفته و در این ارتباط، چشم‌اندازهایی برای کار‌های تحقیقاتی آینده مطرح شده است. رفتار حالت ماندگار و گذرای سیستم حلقه‌بسته در رنج وسیعی از نقاط کاری، نشان از عملکرد مطلوب این سبک از مدل‌سازی و کنترل برای مبدل باک- بوست دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تعیین استراتژی بهینه برنامه‌ریزی نگهداشت پیشگیرانه در حضور منابع پاسخگوی بار
    وحید شریفی مسعود رشیدی‌نژاد امیر عبداللهی مژگان ملاحسنی‌پور
    در این مقاله روشی نوین به‌منظور برنامه‌ریزی نگهداشت واحدهای تولیدی در محیط رقابتی بازار برق ارائه شده است. مسئله برنامه‌ریزی نگهداشت تولیدی به علت تأثیرگذاری بر روی امنیت و انتشار آلایندگی سیستم و سود تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین موضوعات در محیط تجدید ساختاریافته سیستم چکیده کامل
    در این مقاله روشی نوین به‌منظور برنامه‌ریزی نگهداشت واحدهای تولیدی در محیط رقابتی بازار برق ارائه شده است. مسئله برنامه‌ریزی نگهداشت تولیدی به علت تأثیرگذاری بر روی امنیت و انتشار آلایندگی سیستم و سود تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین موضوعات در محیط تجدید ساختاریافته سیستم قدرت می‌باشد. به‌منظور در نظرگیری ریسک تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی نگهداشت تولیدی از دیدگاه تولیدکنندگان با استفاده از تئوری بازی‌های غیر مشارکتی مدل گردیده که به‌منظور دست‌یابی به استراتژی بهینه از تعادل نش بهره برده شده است. از سوی دیگر، بهره‌بردار مستقل سیستم به دنبال دست‌یابی به سطح قابلیت اطمینان مناسب و کاهش آلایندگی است. در این بین برنامه‌های پاسخگوی بار یکی از گزینه‌های اثرگذار بر سیاست‌های حوزه تصمیم‌گیری انرژی می‌باشند. در این مقاله از منابع پاسخگوی بار به‌عنوان منبعی مجازی برای تدارک رزرو سیستم بهره برده شده است. همچنین به‌منظور هم‌سوساختن برنامه نگهداشت تولیدکنندگان با برنامه نگهداشت قابلیت اطمینان– آلایندگی محور از فرایند هماهنگ‌سازی بهره برده شده است. مدل پیشنهادی بر روی شبکه استاندارد 24 باس اصلاح‌شده IEEE-RTS پیاده‌سازی شده و نتایج حاصل، نشان‌دهنده کارامدی روش پیشنهادی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تخمین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی: مطالعه موردی ترانسفورماتورهای توزیع شهرستان ایلام
    رحمت اعظمی امین مرادخانی محمدحسن پرهیزگاری داریوش باقری
    ترانسفورماتورها یکی از اجزای اصلی سیستم‌های توزیع می‌باشند که خرابی آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای سیستم‌‌های قدرت و شرکت‌های توزیع در بر خواهد داشت. علت اکثر این خرابی‌ها افزایش تلفات ترانسفورماتورها در اثر افزایش هارمونیک‌ها به خصوص هارمونیک‌های جریان می‌باشد. ا چکیده کامل
    ترانسفورماتورها یکی از اجزای اصلی سیستم‌های توزیع می‌باشند که خرابی آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای سیستم‌‌های قدرت و شرکت‌های توزیع در بر خواهد داشت. علت اکثر این خرابی‌ها افزایش تلفات ترانسفورماتورها در اثر افزایش هارمونیک‌ها به خصوص هارمونیک‌های جریان می‌باشد. این تلفات باعث افزایش دمای نقاط مختلف ترانسفورماتور گردیده و موجب کاهش عمر ترانسفورماتورهای توزیع و در نتیجه آسیب‌دیدن شبکه‌های توزیع می‌گردد. به ‌همین منظور در این مقاله ضمن ارائه روابط حاکم بر تلفات ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی و با توجه به داده‌های موجود برای سه ترانسفورماتور توزیع نمونه شهرستان ایلام، ارزیابی فنی و عملی حضور بارهای هارمونیکی انجام و تأثیر آنها بر روی تلفات ترانسفورماتورهای تحت بررسی ارائه گردیده است. بررسی‌های انجام‌شده در حضور این بارهای هارمونیکی، کاهش طول عمر مفید برخی ترانسفورماتورها را از 30 به 17 سال نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - توزیع اقتصادی توان در نیروگاه‌ها با در نظر گرفتن آلاینده‌های زیست‌محیطی و شاخص‌های پایداری سیستم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه
    حسین شریفی محمود اوکاتی صادق
    حساسیت افکار عمومی نسبت به مسایل زیست‌محیطی در مسئله پخش بار اقتصادی نیز تأثیرگذار می‌باشد و در این صورت لازم است تابع هزینه مربوط به آلودگی نیز در مسئله پخش بار اقتصادی در نظر گرفته شود. قبل از معرفی مفهوم امنیت سیستم قدرت، مسئله پخش بار اقتصادی به‌طور معمول بر جنبه‌ها چکیده کامل
    حساسیت افکار عمومی نسبت به مسایل زیست‌محیطی در مسئله پخش بار اقتصادی نیز تأثیرگذار می‌باشد و در این صورت لازم است تابع هزینه مربوط به آلودگی نیز در مسئله پخش بار اقتصادی در نظر گرفته شود. قبل از معرفی مفهوم امنیت سیستم قدرت، مسئله پخش بار اقتصادی به‌طور معمول بر جنبه‌های اقتصادی بهره‌برداری متمرکز بود تا بر جنبه‌های امنیتی سیستم. امروزه با گستردگی شبکه قدرت و افزایش بار، ترکیب شاخص‌های پایداری شبکه با مفهوم پخش بار اقتصادی به یک ضرورت مهم تبدیل شده است. این مقاله به حل مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن مسئله آلایندگی نیروگاه‌ها و شاخص‌های امنیتی شبکه می‌پردازد. شاخص‌های امنیتی سیستم توسط توابع پنالتی به تابع هدف مسئله پخش بار اقتصادی اضافه شده است. از آنجایی که کاهش هزینه‌های سوخت و آلایندگی دو هدف نسبتاً متضاد می‌باشند حل مسئله توزیع اقتصادی توان و کاهش آلایندگی به یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه منجر می‌شود. پیچیدگی توابع هدف و لزوم در نظر گرفتن قیود بهره‌برداری نیروگاه‌ها و شاخص‌های امنیتی نیاز به استفاده از روش‌های کارامد بهینه‌سازی را بیش از پیش آشکار می‌کند. در این مقاله الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه (MOHS) برای حل مسئله به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که MOHS از جهت همگرایی و دقت از قابلیت بسیار خوبی نسبت به سایر روش‌های به کار گرفته شده برخوردار است. سیستم تست به کار رفته برای حل مسئله پیشنهادی، سیستم تست IEEE با 10 واحد نیروگاهی، 39 باس و 46 خط انتقال می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدل‌سازی احتمالی تقاضای بار ایستگاه شارژ سریع برای خودروهای الکتریکی عمومی
    حسین  یوسفی مقداد تورانداز کناری محمدصادق سپاسیان
    با توجه به عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک استفاده از خودروهای الکتریکی به‌خصوص با قابلیت اتصال به شبکه، افزایش قابل توجهی پیدا کند. نفوذ بالای خودروهای الکتریکی می‌تواند شبکه را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو در سال‌های اخیر مطالعات زیادی به چکیده کامل
    با توجه به عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک استفاده از خودروهای الکتریکی به‌خصوص با قابلیت اتصال به شبکه، افزایش قابل توجهی پیدا کند. نفوذ بالای خودروهای الکتریکی می‌تواند شبکه را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو در سال‌های اخیر مطالعات زیادی به اثرات شارژ خودروهای الکتریکی بر روی شبکه پرداخته‌اند. در این مقاله، مدلی احتمالی بر پایه تئوری صف و همچنین شبیه‌سازی مونت‌کارلو با نرم‌افزار ED برای استخراج تقاضای بار ایستگاه شارژ سریع ارائه‌ شده است، با این فرض که خودروهای مورد بررسی، تاکسی‌های شهرستان آمل در استان مازندران باشند. داده‌های مورد نیاز مانند زمان مراجعه و وضعیت شارژ باتری قبل از شارژگیری، با سه روش از تاکسی‌های درون‌شهری شهرستان آمل جمع‌آوری و استخراج شده است. به دست آوردن منحنی تقاضای بار شارژ خودروهای الکتریکی نیازمند داده‌هایی می‌باشد که وابسته به رفتار ترافیکی رانندگان است. از آنجایی که رفتار صاحبان خودرو غیر قطعی می‌باشد، در نتیجه این داده‌ها به‌صورت متغیرهای غیر قطعی تعریف شده و توسط روش‌های احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی و ساخت درایو موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با استفاده از اینورتر منبع جریان بر مبنای مدولاسیون بردار فضایی
    سعید پاک‌ساز ابوالفضل حلوایی نیاسر
    استفاده از موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC) به دلایل متعددی امروزه مورد توجه صنعت قرار گرفته است. این موتورها عموماً از طریق اینورترهای منبع ولتاژ (VSI) تغذیه می‌شوند که این اینورترها دارای ساختاری بسیار ساده هستند اما مشکلاتی چون احتمال آسیب‌دیدن سوئیچ‌ها بر اث چکیده کامل
    استفاده از موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC) به دلایل متعددی امروزه مورد توجه صنعت قرار گرفته است. این موتورها عموماً از طریق اینورترهای منبع ولتاژ (VSI) تغذیه می‌شوند که این اینورترها دارای ساختاری بسیار ساده هستند اما مشکلاتی چون احتمال آسیب‌دیدن سوئیچ‌ها بر اثر اتصال کوتاه ناخواسته در آنها محتمل است. همچنین لزوم به کارگیری خنک‌ساز قوی و نیاز به استفاده از خازن بزرگ در لینک DC از دیگر مسایل این اینورترهاست. استفاده از اینورترهای منبع جریان (CSI) از راه‌های کاهش این مشکلات در درایو موتورهای BLDC بر مبنای VSI است. در این مقاله به منظور کاهش تلفات کلیدزنی (سوئیچینگ)، حداقل‌نمودن ضربان‌های جریان و گشتاور و افزایش قابلیت اطمینان درایو از روش مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (SVM) در درایو موتور BLDC بر مبنای CSI استفاده می‌گردد. درایو موتور طراحی‌شده در هر محیط نرم‌افزاری Proteus، مدل‌سازی شده و رفتار موتور در سرعت‌های مختلف شبیه‌سازی می‌گردد. جهت صحه‌گذاری نتایج تئوری و شبیه‌سازی، یک نمونه آزمایشگاهی از درایو پیشنهادی، طراحی، ساخته و تست می‌شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ به همراه شرایط راه‌اندازی قوی و نویز فاز کم برای کاربردهای باند K
    مصطفی کاتبی عباس نصری سیروس طوفان حبیب‌الله زلفخانی
    در این مقاله طراحی و شبیه‌سازی یک نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ برای کاربردهای باند K ارائه شده است. در طراحی این مدار از ترکیب ساختارهای زوج ضربدری و کولپیتس برای بهره‌مندی از مزایای آنها به صورت هم‌زمان استفاده شده است. با به کارگیری ترکیب این دو ساختار در مدار پیشنه چکیده کامل
    در این مقاله طراحی و شبیه‌سازی یک نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ برای کاربردهای باند K ارائه شده است. در طراحی این مدار از ترکیب ساختارهای زوج ضربدری و کولپیتس برای بهره‌مندی از مزایای آنها به صورت هم‌زمان استفاده شده است. با به کارگیری ترکیب این دو ساختار در مدار پیشنهادی، شرایط راه‌اندازی و نویز فاز آن بهبود یافته است. همچنین با قراردادن دو سلف در میان ساختار زوج ضربدری و ساختار کولپیتس، ترارسانایی مؤثر نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ افزایش یافته و شرایط راه‌اندازی بهتر شده است. این مدار با استفاده از بانک خازنی سوئیچ‌شونده، گستره فرکانسی زیادی را پوشش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی نوسان‌ساز پیشنهادی، بیانگر این است که مدار برای فرکانس 25/24 گیگاهرتز در آفست 1 مگاهرتز، دارای نویز فاز dBc/Hz - 120 و ضریب شایستگی dBc/Hz 67/195- است. گستره فرکانسی پوشش داده شده توسط این نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ 4/1 گیگاهرتز و گستره تنظیم آن در حدود 7/5%، حول فرکانس مرکزی است. مدار پیشنهادی دارای ابعاد جانمایی 2µm 335/0 در فناوریCMOS µm 18/0 TSMC با منبع تغذیهV 5/1 و توان مصرفی mW 92/15 است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی رؤیتگر غیر متمرکز برای اندازه‌گیری جریان سیال چندفازی بر اساس تئوری مقدار میانگین دیفرانسیل (DMVT)
    ابوالفضل وروانی فراهانی محسن منتظری
    در اين مقاله يك رؤيتگر جديد براي اندازه‌گيري جريان چندفازي نفت و گاز ارائه شده كه نوآوري اصلي آن استفاده از تئوری دیفرانسیل میانگین مقدار (DMVT) در اندازه‌گيري جريان چندفازي ورودي پالايشگاه گازي مي‌باشد و شرايط كافي همگرايي با تبديل به نامعادله ماتریسی خطی (LMI) اثبات گ چکیده کامل
    در اين مقاله يك رؤيتگر جديد براي اندازه‌گيري جريان چندفازي نفت و گاز ارائه شده كه نوآوري اصلي آن استفاده از تئوری دیفرانسیل میانگین مقدار (DMVT) در اندازه‌گيري جريان چندفازي ورودي پالايشگاه گازي مي‌باشد و شرايط كافي همگرايي با تبديل به نامعادله ماتریسی خطی (LMI) اثبات گرديده است. جريان چندفازي ورودي به پالايشگاه توسط يك سيستم غير خطي غير متمركز ليپشيتز كه متشكل از زيرسيستم‌هاي به هم مرتبط مي‌باشد، مدل گرديده و دبی مایع و گاز دوفازی با لحاظ ارتباط بين دو زيرسيستم در هر خط به صورت جداگانه تخمین زده می‌شود. این تخمین با شبيه‌سازي انجام‌شده در نرم‌افزار HYSYS با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری در دسترس واقعي در يك پالايشگاه گازي موجود در پارس جنوبي مقایسه شده و مشاهده می‌گردد که نتایج حاصل بر ارقام عملياتي موجود منطبق می‌باشد. مطابق با استاندارد MPMS-API دقت اندازه‌گيري براي مبناي مبادلات مي‌بايست بهتر از 15/0% باشد كه در روش جديد دقت اندازه‌گيري 1/0% است كه همين امر نشان‌دهنده کارایی روش ارائه‌شده می‌باشد. پرونده مقاله