لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 حسین ترکمن torkaman.h@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
2 ابوالفضل حلوایی نیاسر ahalvai@gmail.com دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
3 رحمت اله میرزایی r.mirzaei@uok.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استاد کارشناسی
4 امین حاجی زاده aminhajizadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
5 غضنفر شاهقلیان shahgholiangh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
6 شهره کسایی skasaei@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
7 زهرا مروج zmoravej@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
8 مهدی اره پناهی m.arehpanahi@yahoo.com دانشگاه تفرش استاد کارشناسی
9 حامد گرگین پور hamedgorgin@yahoo.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
10 محرم منصوری زاده muharram@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
11 Ali Asghar Beheshti abeheshti@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
12 بهروز رضایی علم rezaee.bh@lu.ac.ir دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
13 سیروس همتی siroos.hemmati@gmail.com دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی
14 خلیل کنزی khkanzi@gmail.com جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر استاد کارشناسی ارشد
15 سیداصغر غلامیان gholamian@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل استاد کارشناسی
16 نوید غفارزاده ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد کارشناسی ارشد
17 رضا روشنفكر r.roshanfekr.88@gmail.com دانشگاه صنعتي همدان استاد کارشناسی
18 فضل الله ادیب نیا fadib@yazd.ac.ir مهندسی کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
19 Abdalhossein Rezai rezaie@acecr.ac.ir Semnan دانشیار کارشناسی ارشد
20 مهدی سرادارزاده saradar@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
21 مجید شهابی shahabi.m@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
22 نوید تقی زادگان کلانتری ntaghizadegan@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
23 عليرضا يزدي زاده a_yazdizadeh@sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد کارشناسی ارشد
24 نبی الله رمضانی ramezani@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
25 محمد قاسم زاده m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه استادیار دکترا
26 حسن حقیقی h_haghighi@sbu.ac.ir استادیار دکترا
27 صادق علی اکبری sadegh.aliakbary@gmail.com مهندسی و علوم کامپیوتر استاد کارشناسی
28 محمدرضا سلطانپور soltanpour@ssau.ac.ir دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استاد کارشناسی ارشد
29 امین حاجی زاده aha@et.aau.dk دانشگاه آلبورگ استاد کارشناسی
30 سیدمسعود مقدس تفرشی tafreshi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
31 هادی افکار h.afkar@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
32 عبدالرضا  نبوي abdoln@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
33 اسدالله شاه بهرامی shahbahrami@guilan.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
34 مهدي رضايي mehdi.rezaei.h@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
35 بهمن جوادی bjavadi@gmail.com دانشگاه ملبورن استرالیا استاد کارشناسی
36 محمدرضا محمدی mrmohammadi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
37 بابک ناصرشريف bnasersharif@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
38 محسن محمدي mohammadi.mohsen@gmail.com پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي دانشیار 5
39 Hassan Moradi ha.moradi@razi.ac.ir استاد دکترا
40 مهدیه هاشمی نژاد hasheminezhad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
41 Rahim Dehkharghani rahim.dehkharghani@gmail.com Bonab University azarbayjan sharghi دانشیار دکترا
42 غضنفر شاهقلیان shahgholian@iaun.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
43 بهمن زمانی zamani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
44 پرویز امیری pamiri@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
45 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
46 مهدی  سیاهی mahdi_siahi@yahoo.com مکانیک ، برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
47 مصطفي صديقي زاده m_sedighi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
48 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استاد کارشناسی
49 Majid Haghparast mhaghparast@gmail.com Faculty member دانشیار دکترا
50 مرتضي يوسف صنعتي mysanati@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا دانشیار دکترا
51 زهرا موحدی zmovahedi@ut.ac.ir استاد دکترا
52 Babak Nasersharif bnasersharif@kntu.ac.ir K. N. Toosi دانشیار دکترا
53 محمد پيچان m.pichan@arakut.ac.ir استاد کارشناسی
54 علیرضا صدیقی انارکی sedighi@yazd.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
55 سجاد ظریف زاده szarifzadeh@yazd.ac.ir استاد دکترا
56 Mohammad Firouzmand firouzmand@irost.org Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) استادیار دکترا
57 رضا صباغی ندوشن sabbaghy@yahoo.com استاد دکترا
58 سيامك محمدي smohamadi@ut.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
59 سید مجید مزینانی smajidmazinani@imamreza.ac.ir استاد دکترا
60 یاسر  دامچی damchi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
61 آزاده طباطبايي aztabatabaee@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
62 فرزان رشیدی farzan_rashidi@yahoo.com دانشگاه هرمزگان استاد کارشناسی
63 ناصر پریز n-pariz@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
64 seyed mohammad razavi m.136287@gmail.com استاد دکترا
65 علي ابن نصير ali.ebnenasir@chmail.ir دانشگاه صنعتي ميشيگان استاد کارشناسی ارشد
66 محمد روح‌الله يزداني mro.yazdani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد کارشناسی ارشد
67 Mohammad Javad shayegan showcaran@gmail.com استاد دکترا
68 حسام عمرانپور h.omranpour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
69 محمدهادی زاهدی zahedi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
70 مهري رجايي rajayi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
71 سعيد محتوي پور mohtavipour@guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
72 سميرا نوفرستي snoferesti@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
73 مهدی یعقوبی mehdi.yaghoubi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
74 Morteza Khademi khademi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استاد دکترا
75 Fatemeh Kheirkhah fkheirkhah@gmail.com ACECR استادیار دکترا
76 عمران احمدی oahmadid@ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
77 علی شاه حسینی alishahhoseini@gmail.com برق استاد کارشناسی
78 داریوش دیدبان dideban@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
79 Seyed Ebrahim Hosseini ehosseini@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
80 رحیم فائز faez@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
81 محمدرضا  خورشیدی mkhorshidi@birjand.ac.ir استاد دکترا
82 فرزین شماع f.shama@aut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه استاد کارشناسی
83 روح الله قوامی راد r_ghavamirad@email.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد 5
84 مهدی ملامطلبی motalebi@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا استاد کارشناسی
85 شيرين گیلکی gilaki@ictrc.ac.ir پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموخته کارشناسی ارشد
86 علی محمد لطیف alatif@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی ارشد
87 محمد حسين دوست محمدي doost.mohammadi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتي همدان استاد کارشناسی
88 احمد فخاریان ahmad.fakharian@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
89 بهرنگ برکتین behrang_barekatain@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد استاد کارشناسی
90 هدی مشایخی hmashayekhi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
91 حمیدرضا صادق محمدی mohammadis@acecr.ac.ir پژوهشکده بر قجهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
92 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه دانشیار دکترا
93 زینب پورطاهری z.pourtaheri@gmail.com دانشگاه بم استاد کارشناسی
94 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
95 Seyed Enayatallah Alavi se.alavi@scu.ac.ir Shahid Chamran University of Ahvaz دانشیار دکترا
96 رضا اكبري akbari77@gmail.com دانشگاه صنعتي شيراز استاد کارشناسی
97 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
98 مریم رمضانی mramezani@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
99 محمد علی زارع چاهوکی chahooki@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
100 ایمان عطارزاده attarzadeh.iauctb@gmail.com فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر استاد کارشناسی
101 حسن فرسی hfarsi@birjand.ac.ir استاد دکترا
102 Naser Mohammad Zadeh mohammadzadeh@aut.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
103 حسین کاظمی کارگر hossein.kazemi.ir@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
104 جواد حميدزاده hamidzadeh92@gmail.com دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات استاد کارشناسی ارشد
105 عباسعلی لطفی نیستانک aalotfi@gmail.com پژوهشکده برق جهاددانشگاهی دانشیار دکترا
106 فاطمه گران قراخیلی f.geran@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
107 مرتضی صاحب زمانی szamani@aut.ac.ir استاد دکترا
108 حمیدرضا زرندی h_zarandi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی ارشد
109 علی نوراله nourollah@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استاد دکترا
110 Hamed Farbeh farbeh@aut.ac.ir Amirkabir دانشیار دکترا
111 امین رمضانی ramezani@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
112 علی محمد زارع بیدکی alizareh@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
113 محمدرضا بسمی besmi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
114 مهدی صارمی msaremi1@asu.edu دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا استاد کارشناسی
115 نگین دانشپور ndaneshpour@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
116 محرم منصوری زاده mansoorm@basu.ac.ir دانشیار دکترا
117 سياوش رجبي siavash.rajabi@gmail.com مهندسی برق استاد کارشناسی
118 محمد ناصح naseh@um.ac.ir دانشگاه فردوسي مشهد استاد کارشناسی
119 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
120 شهریار شیروانی مقدم shah_shir1@yahoo.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
121 پرهام مرادی p.moradi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
122 مهدی حسین زاده اقدم mhaghdam.ai@gmail.com دانشگاه بناب استاد کارشناسی
123 پرویز رشیدی p.rashidi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
124 سیداکبر مصطفوی akbar.mostafavi@gmail.com دانشگاه یزد استادیار دکترا
125 محمد نصیری m.nassiri@basu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
126 محمدرضا کیوان پور keyvanpour@alzahra.ac.ir استاد دکترا
127 سعید عونی saeed.ounie@polymtl.ca پلی تکنیک مونترال، کانادا استاد 4
128 سجاد توحیدی stohidi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استاد کارشناسی ارشد
129 حمید حیدرزاده heidarzadeh@uma.ac.ir فنی و مهندسی (گروه برق و کامپیوتر) استاد کارشناسی
130 شهریار شیروانی مقدم sh.shirvanimoghaddam@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
131 رضا شريعتي نسب shariatinasab@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند استاد کارشناسی
132 حیدر طوسیان شاندیز htoosian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
133 مهدی بکرانی bekrani@qut.ac.ir دانشکده صنعتی قم استاد کارشناسی
134 حسین  ملک پور شهرکی h.malekpour.sh@gmail.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی
135 محمدحسین  مقامی mhmaghami@sru.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
136 حامد نفيسي nafisi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
137 بهروز رضایی brezaie@nit.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
138 سعید خراشادیزاده s.khorashadizadeh@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
139 یزدان باتمانی y.batmani@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
140 جواد عسگري j-askari@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد کارشناسی ارشد
141 عباس ديدبان adideban@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
142 سیدمحمدرضا رفیعی rafiei@ieee.org دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار استاد کارشناسی
143 علیرضا الفی a_alfi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی ارشد
144 محمدحسن خوبان khooban@eng.au.dk دانشگاه آرهاوس استاد کارشناسی
145 Mohammad Farshi m.farshi@gmail.com Yazd University استادیار دکترا
146 داود بخشش dbakhshesh@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد کارشناسی
147 زاهد رحمتی zahedrahmati@gmail.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
148 فاطمه بهاری فرد fateme.baharifard@gmail.com پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
149 Jamshid  B. Mohasefi j.bagherzadeh@urmia.ac.ir Urmia University استادیار دکترا
150 سيدحميد  ظهيري shzahiri@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
151 حمیدرضا مهدیانی mahdiani@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
152 احسان‌اله کبیر kabir@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، داتنشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد دکترا
153 حسين خسروي hosseinkhosravi@chmail.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
154 فاطمه جهانبانی jahanbani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
155 Hamid Hassanpour h.hassanpour@shahroodut.ac.ir Shahrood University of Technology استاد کارشناسی ارشد
156 محمد خلج امیرحسینی khalaja@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
157 علی غفورزاده یزدی aghafoorzadeh@yazd.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
158 عباس نوذري داليني nowzari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
159 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
160 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
161 بهروز شاهقلی shahgholi@eng.ui.ac.ir استاد دکترا
162 سید فخرالدین نور بهبهانی noorbehbahani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
163 Majid Ziaratban m.ziaratban@gu.ac.ir استاد دکترا
164 باقر رحیم پور کامی rc_bagher@yahoo.com استاد دکترا
165 مهدي رضاپور میرصالح mrezapoorm@yahoo.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
166 فرزاد حسین پناهی f.hpanahi@uok.ac.ir گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
167 حاتم عبدلی hatam.abdoli@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
168 یوسف علی نژاد برمی yalinejad@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
169 حمید یعقوبی yaghobi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
170 مهدی شاه پرستی mshahparasti@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق استاد کارشناسی
171 Behbood Mashoufi b.mashoufi@urmia.ac.ir Urmia University استاد دکترا
172 محمد غلامی m.gholami@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد کارشناسی
173 حمید سربازی آزاد azad@ipm.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
174 Mehdi Khazaei khazaei84@gmail.com Kermanshah University of Technology استادیار دکترا
175 محمدرضا قندهاری r_ghandehari@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
176 نوید رضایی n.rezaei@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد کارشناسی
177 Mostafa Charmi charmi.mostafa@znu.ac.ir University of Zanjan دانشیار دکترا
178 محمدحسن کهائی kahaei@iust.ac.ir استادیار دکترا
179 رضا رمضانی رمضانی r.ramezani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
180 ندا بهزادفر n.behzadfar@pel.iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد کارشناسی
181 Omid R. B. Speily speily@uut.ac.ir Urmia University of Technology مربی دکترا
182 سید امیر  اصغری asghari@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
183 مجتبی مازوچی mazoochi@itrc.ac.ir استاد دکترا
184 صمد تقی پور s.taghipour@sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی ارشد
185 Hamid Haj Seyyed Javadi h.s.javadi@shahed.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
186 Mohammad  Abdollahi Azgomi azgomi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
187 یونس سیفی yseifi@gmail.com مهندسی استاد کارشناسی
188 Afshin Rezakhani rezakhani@abru.ac.ir Ayatollah Borojerdi دانشیار دکترا
189 علی  کریمی a.karimi@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
190 محمدرضا صالحی زاده salehizadeh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد کارشناسی
191 مهدي افتخاري mahdi.eftekhari591@gmail.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد کارشناسی
192 نازبانو فرزانه nazbanou.farzaneh@imamreza.ac.ir دانشگاه امام رضا (ع) دانشیار کارشناسی
193 رمضان  هاونگی rhavangi@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
194 صالح رازینی razini66@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
195 حسین منتظری کردی hmontazery@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استادیار دکترا
196 حمید بهنام behnam@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
197 سيده يلدا ترابي s_torabi66@mail.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد 4
198 امير جعفرقلي ajafargholi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتي اميركبير استاد کارشناسی
199 مهران صباحي sabahi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
200 کاظم وارثي k.varesi@sut.ac.ir دانشكده مهندسي برق استاد کارشناسی
201 محمد ميرزايي mirzaie@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل استاد کارشناسی ارشد
202 امیرعباس شایگانی اکمل shayegani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی
203 سید میثم سیدبرزگر seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
204 فرهاد  حق جو farhadhaghjoo@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
205 سیدمهدی میرایمانی mirimani@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
206 ارسلان حکمتی hekmati.arsalan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
207 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
208 مهدی پورقلی m_pourgholi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
209 مهرداد حجت mehrdad.hojat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود استاد کارشناسی
210 Omid R.B.  Speily omid.speily@gmail.com Urmia University of Technology مربی دکترا
211 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
212 Shahram Babaie sh.babaie@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
213 Mahdieh  Soleymani Baghshah soleymani@sharif.edu دانشیار دکترا
214 همایون مهدوی نسب mahdavinasab@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد استاد کارشناسی
215 فرامرز حسین بابایی fhbabaei@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد دکترا
216 سميه محمدي s.mohamadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی
217 داود محمدپورزنجانی dmp@znu.ac.ir دانشیار دکترا
218 Behzad Mozaffari Tazehkand mozaffary@tabrizu.ac.ir Tabriz University دانشیار دکترا
219 سید ابوالقاسم میر روشندل mirroshandel@gmail.com دانشیار دکترا
220 نیک‌محمد بلوچ زهی balouchzahi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار دکترا
221 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
222 محمدحسین سرگلزائی mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
223 وحید قدس v_gh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان استاد کارشناسی
224 محمود فتحی mahfathy@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
225 نیما جعفری نویمی پور n.jafari.n@gmail.com استاد دکترا
226 معصومه خودسوز m.khodsouz@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
227 مهدی هاشم زاده hashemzadeh@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
228 مهدی صادقی زاده m.sadeghizadeh@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد دکترا
229 راضیه سادات اخوت R_okhovvat_81@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
230 حسین رحمانی h_rahmani@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
231 محمد گندم کار mgd_gandomkar@mut-es.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
232 منصور فاتح mansoor_fateh@yahoo.com دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
233 حاتم عبدلی abdoli.abdoli@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد کارشناسی
234 سید حامد دلخوش اباتری h.delkhosh@modares.ac.ir تربیت مدرس استاد کارشناسی
235 شیما طبیبیان shimatabibian@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
236 رضا محمدیان mohammadian_reza@hotmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كاشان دانشیار 5
237 کمال‌الدین غیاثی شیرازی k.ghiasi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
238 فهیمه یزدان پناه yazdanpanahf@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استاد کارشناسی
239 آرش کیومرثی kiyoumarsi@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
240 امیرحسین جهانگیر jahangir@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
241 محمود ممتازپور momtazpour@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
242 مسعودرضا آقابزرگي aghabozorgi@yazd.ac.ir دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
243 مصطفی اسدالهی m.asadollahi@tabrizu.ac.ir استاد کارشناسی
244 محمدرضا مرادیان moradian54@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
245 محمدتقی  منظوری‌شلمانی manzuri@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
246 ابوالفضل بیجاری a.bijari@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
247 محمدکاظم انوري‌فرد m.anvarifard@gmail.com فني و مهندسي شرق گيلان دانشیار دکترا
248 صالح مبین smobayen@gmail.com دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
249 بهمن روایی ravaei@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
250 عباسعلی حیدری aheidari@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی ارشد
251 S.Mojtaba Matinkhah matinkhah@yazd.ac.ir Yazd University دانشیار دکترا
252 هادي شهركي hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
253 مجید معظمی majid.moazzami@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد دانشیار دکترا
254 کیوان رحیم زاده rahimizadeh@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
255 مرتضی  قلی پور m.gholipour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
256 سید اکبر مصطفوی a.mostafavi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
257 کیوان  برنا borna@khu.ac.ir گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران دانشیار دکترا
258 علي رضايي alirezaee.soft@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی ارشد
259 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
260 محمد رسول جان نثار mjannesar@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای شعبه یزد استاد کارشناسی
261 بهرام صادقی بی غم b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir عضو هیات علمی (دانشیار) استادیار دکترا
262 سيدوهاب شجاع‌الديني shojadini@irost.ir سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران استاد کارشناسی
263 حبیب آدرنگ habibadrang@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
264 mirsaeid hosseini shirvani mirsaeid_hosseini@yahoo.com استاد دکترا
265 سپهر ایراهیمی مود s.ebrahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
266 Nasibeh Emami nasibeh.emami@kub.ac.ir Kosar university of Bojnord مربی کارشناسی ارشد
267 محمدصادق محققی mohagheghi@vru.ac.ir دانشگاه ولیعصر رفسنجان استاد کارشناسی
268 شهریار برادران شکوهی bshokouhi@iust.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
269 مریم چینی‌پرداز m.chinipardaz@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول استاد کارشناسی
270 رضا همتي reza.hematti@gmail.com دانشگاه كاشان استاد 4
271 حسن براتی barati216@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي دزفول استاد کارشناسی
272 بابک  کیوانی بروجنی babak.keyvani.b@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي بروجن استاد کارشناسی
273 مهدی تیموری mehditeimouri@ut.ac.ir عضو هیأت علمی دانشیار دکترا
274 یارالله کولیوند y.koolivand@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
275 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
276 غلامرضا اردشیر g.ardeshir@nit.ac.ir استاد دکترا
277 فرشید کی نیا f.keynia@kgut.ac.ir دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان استاد کارشناسی ارشد
278 كيومرث روزبهي q.rouzbehi@gmail.com دانشگاه سويلا، اسپانيا استاد کارشناسی
279 آرش خشوعي khoshooei@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
280 هادی افکار h-afkar@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای استاد کارشناسی
281 جواد حمیدزاده hamidzadehj@gmail.com عضو هیئت علمی استاد دکترا
282 فرزاد صداقتی farzad.sedaghati@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
283 مجید حسین پور hoseinpour.majid@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
284 سعيد توكلي tavakoli@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
285 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
286 Hadi zayyani zayyani2009@gmail.com Shiraz دانشیار دکترا
287 Marjan Kuchaki kuchaki@uk.ac.ir دانشیار دکترا
288 حمید بیگی beigy@sharif.edu استاد دکترا
289 شادرخ سماوی samavi1996@gmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان استاد کارشناسی ارشد
290 محمدرضا مزيدي mrmazidi@yazd.ac.ir دانشگاه يزد استاد کارشناسی
291 محمدمهدي  مرداني m.mehdi_mardani@yahoo.com دانشگاه یزد استاد کارشناسی
292 محمدحسین باطنی mh.bateni@alumni.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد 4
293 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
294 محمد تبریزیان mm_tabrizian@yahoo.com دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی
295 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
296 سعیده ممتازی momtazi@aut.ac.ir دانشیار دکترا
297 Ali Bohlooli bohlooli@eng.ui.ac.ir Isfahan University دانشیار دکترا
298 رضا روحانی rrohani.cse@gmail.com استاد دکترا
299 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com استاد کارشناسی
300 آرش دهستانی کلاگر a_dehestani@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
301 ايمان احمدي جنيدي i.ahmadi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد 4
302 حبيب الله اعلمي h.aalami41@gmail.com دانشگاه امام حسين (ع) استاد کارشناسی
303 ایمان ایزدی iman.izadi@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد دکترا
304 جمال قاسمي j.ghasemi@umz.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی استاد کارشناسی
305 حاکم بیت‌الهی beitollahi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
306 پروین احمدی p.ahmadi@itrc.ac.ir دانشیار دکترا
307 سلمان گلی بیدگلی salmangoli@gmail.com دانشگاه کاشان استاد کارشناسی
308 عباس دهقانی dehghani.abas@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
309 مهدیه قزوینی mghazvini@uk.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
310 محمد حسن مجیدی m.majidi@birjand.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
311 جليل آقا راشد محصل jrashed@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
312 وحيد تلاوت v.talavat@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استاد کارشناسی
313 محسن فلاح جوشقانی mohsen_fallah@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
314 حامد  امين‌زاده hamedmr1@yahoo.com دانشگاه پيام نور مشهد استاد کارشناسی
315 شقایق بختیاری realshaghayegh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استاد کارشناسی
316 وحدت عبدالزاد vahdat.abdelzad@uwaterloo.ca دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
317 زهرا شعيري shaeiri.zahra@gmail.com دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل استاد 4
318 محمد بهدادفر behdadfar@gmail.com دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
319 حسين اصغريان h.asgharian@gmail.com دانشگاه صدا و سیما استاد کارشناسی
320 Hamid Hasanpour h_hassanpour@yahoo.com Shahrood استاد دکترا
321 هادی هادی زاده h.hadizadeh@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
322 مسعودرضا هاشمی hashemim@cc.iut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
323 راحيل مهديان طرقي mahdian.t.r@gmail.com دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
324 مهدی قلی پور egholipour@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
325 محمد فرهادی کنگرلو m.farhadi@urmia.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
326 سیدعلی قرشی a_ghorashi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
327 مهدی اره پناهی meh_arehpanahi2000@yahoo.com دانشگاه تفرش استاد کارشناسی
328 عليرضا تجري tajary@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
329 Seyed Ali Seyed Salehi ssalehi@aut.ac.ir Amirkabir University of Technology استادیار دکترا
330 هاجر مومنی momeni.std@gmail.com دانشگاه اردکان استاد کارشناسی
331 مجتبی ولی‌نتاج m.valinataj@nit.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
332 محمدرضا ذوالقدری zolghadr@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
333 احسان نجفی najafi@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی
334 سپهر رازی s.razi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
335 هدي مودي h.moodi@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
336 مهدی حسینی mehdi.hosseini@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
337 محسن کریمی karimi@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانشیار 3
338 علی رضا سبوحی alireza.sobbouhi@yahoo.com مهندسی برق استاد 4
339 حسین شمسی shamsi@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
340 ادیب ابریشمی فر adib_abrishamifar@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد