فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 جواد حمیدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
2 علی نوراله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استادیار دکترا
3 باقر رحیم پور کامی استاد دکترا
4 اسدالله شاه بهرامی Gilan University استاد دکترا
5 محمد نصیری عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
6 مهدی تیموری عضو هیأت علمی دانشیار دکترا
7 Hassan Farsi University of Birjand استاد دکترا
8 محرم منصوری زاده دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
9 محمد قاسم زاده دانشگاه یزد استاد دکترا
10 سید مجید مزینانی استاد دکترا
11 محسن شیخ حسینی هیئت علمی استادیار دکترا
12 زهرا شیرمحمدی دانشگاه رجایی استادیار دکترا
13 شيرين گیلکی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموخته کارشناسی ارشد
14 محمدتقی  منظوری‌شلمانی دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
15 سيدحميد  ظهيري دانشگاه بیرجند استاد دکترا
16 ساسان حسینعلی زاده استادیار دکترا
17 مجتبی مازوچی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
18 مهدی یعقوبی عضو هیات علمی استاد دکترا
19 امید مهدی عبادتی Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
20 زهرا موحدی استاد دکترا
21 بهرام صادقی بی غم عضو هیات علمی (دانشیار) استادیار دکترا
22 پرهام مرادی دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
23 Seyed Abolghassem Mirroshandel دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
24 سجاد ظریف زاده استاد دکترا
25 هادی شهریار شاه حسینی دانشیار دکترا
26 محمد علی زارع چاهوکی دانشگاه یزد دانشیار دکترا
27 حسن حقیقی استادیار دکترا
28 مرتضی صاحب زمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
29 مهدی یزدیان استادیار دکترا
30 یوسف درمانی استاد دکترا
31 محمدحسن کهائی استادیار دکترا
32 مرجان نادران طحان دانشیار دکترا
33 محمدرضا کیوان پور دانشگاه الزهرا استاد دکترا
34 رضا صباغی ندوشن استاد دکترا
35 علی محمد زارع بیدکی دانشگاه یزد دانشیار دکترا
36 رضا  مولایی فرد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مربی دکترا
37 وحید کیانی دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
38 حبیب راثی Sahand university of technology استادیار دکترا
39 Mohammad Firouzmand Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) استادیار دکترا
40 فرحناز مهنا دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
41 بابک ناصرشریف K. N. Toosi استادیار دکترا
42 عبدالحسین رضائی دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
43 مهدی  سخائی نیا گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
44 مهرداد جلالی استاد دکترا
45 محمد عبدالهی ازگمی دانشگاه علم صنعت ایران استاد دکترا
46 حسین منتظری کردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استادیار دکترا
47 Saeid Pashazadeh University of Tabriz استاد دکترا
48 Mahdieh Ghazvini Shahid Bahonar University of Kerman دانشیار دکترا
49 Mostafa Charmi University of Zanjan دانشیار دکترا
50 حمیدرضا صادق محمدی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
51 Shahram Babaie گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران دانشیار دکترا
52 مرتضی خادمی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
53 حمید حسن پور دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
54 Habib Izadkhah دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
55 Mahdieh  Soleymani Baghshah دانشیار دکترا
56 افسانه فاطمی خوراسگانی دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
57 حسن مرادی دانشگاه رازی استادیار دکترا
58 Seyed Enayatallah Alavi Shahid Chamran University of Ahvaz استادیار دکترا
59 mirsaeid hosseini shirvani استاد دکترا
60 مهدی مجیدی دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
61 Omid R.B.  Speily Urmia University of Technology مربی دکترا
62 Omid R. B. Speily Urmia University of Technology استادیار دکترا
63 سید محمد رضوی دانشگاه بیرجند استاد دکترا
64 Fatemeh Kheirkhah Research Institute for Information and Communication Technology (ICTRC), ACECR استادیار دکترا
65 Seyed Ali Seyed Salehi Amirkabir University of Technology استادیار دکترا
66 Hossein Khaleghi Malek Ashtar University of Technology استاد دکترا
67 Nasibeh Emami Kosar university of Bojnord مربی کارشناسی ارشد
68 علی اصغر بهشتی شیرازی دانشگاه علم صنعت ایران دانشیار دکترا
69 علیرضا رضوانیان دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
70 Seyed Ebrahim Hosseini Ferdowsi University of Mashhad استاد دکترا
71 Rahim Dehkharghani Bonab University azarbayjan sharghi دانشیار دکترا
72 ناصر محمدزاده دانشگاه شاهد دانشیار دکترا
73 Maral Kolahkaj Islamic Azad University, Khouzestan Branch استادیار دکترا
74 Javad  Mohammadzadeh Karaj Branch, Islamic Azad University دانشیار دکترا
75 Afshin Rezakhani Ayatollah Borojerdi دانشیار دکترا
76 سعدون عزیزی دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
77 بهبود مشعوفی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
78 Hamed Farbeh Amirkabir دانشیار دکترا
79 حمید حاج سید جوادی دانشگاه شاهد استاد دکترا
80 محمدرضا محمدی Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
81 S.Mojtaba Matinkhah Yazd University دانشیار دکترا
82 بهزاد مظفري تازه کند Tabriz University دانشیار دکترا
83 محمدجواد شایگان فرد دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
84 Jamshid  B. Mohasefi Urmia University استادیار دکترا
85 زهرا کریمی گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
86 Majid Ziaratban استاد دکترا
87 محرم منصوری زاده دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
88 احسان سلیمانی نسب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشیار دکترا
89 محمود محصل فقهی دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
90 سید امیر  اصغری دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
91 اعظم باستانفرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج استادیار دکترا
92 Majid Haghparast Faculty member دانشیار دکترا
93 Mehdi Khazaei Kermanshah University of Technology استادیار دکترا
94 امین رمضانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
95 مهدی  سیاهی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
96 رضا محمدیان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كاشان دانشیار دکترا
97 احسان‌اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
98 مجتبی ولی‌نتاج دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
99 رحمت‌الله هوشمند دانشگاه اصفهان استاد دکترا
100 رحمت‌الله هوشمند دانشگاه اصفهان استاد دکترا
101 ميرهادي  سيد عربي دانشگاه تبريز استاد دکترا
102 حسین سیفی دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
103 سیداصغر غلامیان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
104 غضنفر شاهقلیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشیار دکترا
105 فرزان رشیدی دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
106 نوید تقی زادگان کلانتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد دکترا
107 سیدمهدی میرایمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
108 عباس فتاحی می‌آبادی دانشگاه صنعتی همدان دانشیار دکترا
109 امین حاجی زاده دانشگاه آلبورگ استاد کارشناسی
110 مهرداد ستایش نظر دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
111 حسین ترکمن دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
112 عباسعلی لطفی نیستانک پژوهشکده برق جهاددانشگاهی دانشیار دکترا
113 علی شاه حسینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
114 بهروز رضایی علم دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
115 حمید سربازی آزاد دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
116 عبدالرضا  نبوي دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
117 بابک ناصرشريف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
118 ابوالفضل حلوایی نیاسر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
119 مهدی شاه پرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق استاد کارشناسی
120 رحمت اله میرزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استاد کارشناسی
121 عارف درودی دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
122 حمید بهنام دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
123 محمد ميرزايي دانشگاه نوشیروان بابل دانشیار دکترا
124 عباسعلی حیدری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
125 محمد خلج امیرحسینی دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
126 مهدی اره پناهی دانشگاه تفرش دانشیار دکترا
127 محمدرضا ذوالقدری دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
128 مهدی سرادارزاده دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد دکترا
129 شهریار شیروانی مقدم دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
130 محمد آراسته دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
131 سیروس همتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی
132 علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد دانشیار دکترا
133 شهره کسایی دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
134 علی غفورزاده یزدی مهندسی برق استاد کارشناسی
135 حمیدرضا زرندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار دکترا
136 زهرا مروج دانشگاه سمنان استاد دکترا
137 مهدیه هاشمی نژاد دانشگاه یزد استاد کارشناسی
138 احمد فخاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
139 شهریار برادران شکوهی مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
140 علی محمد لطیف دانشگاه یزد دانشیار دکترا
141 بهروز رضایی مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
142 حسین کاظمی کارگر دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
143 محمد غلامی University of Mazandaran دانشیار دکترا
144 مهدی صارمی دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا استاد کارشناسی
145 مرتضی  قلی پور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
146 عبدالرضا اسماعیلی پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای دانشیار دکترا
147 وحید قدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشیار دکترا
148 رحمت اعظمی دانشگاه ایلام استادیار دکترا
149 مهدی اره پناهی دانشگاه تفرش دانشیار کارشناسی
150 فضل الله ادیب نیا دانشگاه یزد دانشیار دکترا
151 علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی ارشد
152 میثم جعفری نوکندی دانشگاه نوشیروان بابل استاد کارشناسی
153 محمدرضا صالحی زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد کارشناسی
154 ارسلان حکمتی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
155 خلیل کنزی جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر استاد کارشناسی ارشد
156 سیدمسعود مقدس تفرشی دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
157 امین حاجی زاده دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
158 شهریار شیروانی مقدم دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
159 حامد گرگین پور دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
160 محمدحسن نشاطی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
161 امیرحسین جهانگیر دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
162 مهدی قلی پور دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
163 امیرعباس شایگانی اکمل دانشگاه تهران استادیار کارشناسی
164 مجید شهابی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشیار دکترا
165 محمدرضا بسمی دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
166 بهمن جوادی دانشگاه ملبورن استرالیا استاد کارشناسی
167 بهمن زمانی دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
168 محمد عابدینی دانشگاه آیت‌الله بروجردی استادیار دکترا
169 مهدی ملامطلبی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا استادیار دکترا
170 یونس سیفی مهندسی استاد کارشناسی
171 داریوش دیدبان دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
172 مهدی صادقی زاده دانشگاه صنعتی قوچان استادیار دکترا
173 نگین دانشپور دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
174 محمدرضا علیزاده پهلوانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
175 حبیب‌الله آدرنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استادیار دکترا
176 سیدمحمدرضا رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار استاد کارشناسی
177 مریم رمضانی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
178 سيدوهاب شجاع‌الديني سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران دانشیار دکترا
179 محمد شمس اسفند آبادی دانشگاه شهید رجایی استاد دکترا
180 محمدرضا قندهاری دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
181 نوید غفارزاده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد کارشناسی ارشد
182 محمد هجری دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
183 صادق جمالي دانشگاه علم و صنعت ايران استاد دکترا
184 غضنفر شاهقلیان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد دانشیار دکترا
185 عباس شیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشیار دکترا
186 یاسر  دامچی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار دکترا
187 حسام عمرانپور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
188 حامد نفيسي دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
189 الهه مرادی استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران استادیار دکترا
190 کمال‌الدین غیاثی شیرازی دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
191 رمضان هاونگی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
192 سیدمهدی رخت اعلا رستمی دانشگاه گلستان استاد دکترا
193 نبی الله رمضانی دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد دکترا
194 احسان الله  کوزه گر دانشگاه گیلان استادیار دکترا
195 عمران احمدی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
196 رضا روشنفكر دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
197 مصطفي صديقي زاده دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
198 بهرنگ برکتین دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد استادیار دکترا
199 محمدرضا سلطانپور دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استاد کارشناسی ارشد
200 هادی افکار دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
201 هدی مشایخی دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
202 محسن محمدي پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي دانش آموخته دکترا
203 روزبه اسد دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
204 مهدي رضايي دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
205 عليرضا يزدي زاده دانشگاه شهيد بهشتي استاد کارشناسی ارشد
206 فرزاد حسین پناهی گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
207 پرویز امیری دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
208 حاکم بیت‌الهی دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
209 سید محمد مهدی دهقان دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
210 محمدحسن خوبان دانشگاه آرهاوس استاد کارشناسی
211 صادق علی اکبری مهندسی و علوم کامپیوتر استاد کارشناسی
212 نیک‌محمد بلوچ زهی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار دکترا
213 مهدی بکرانی دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
214 مرتضي يوسف صنعتي دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر استادیار دکترا
215 محمدصادق محققی دانشگاه ولیعصر رفسنجان استادیار دکترا
216 محمد پيچان دانشگاه صنعتي اراك استادیار دکترا
217 مسعودرضا آقابزرگي دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد دانشیار دکترا
218 سیداکبر مصطفوی دانشگاه یزد استادیار دکترا
219 یوسف علی نژاد برمی دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
220 راضیه شیخ پور دانشگاه اردكان استادیار دکترا
221 علی  عبدالعظیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار استادیار دکترا
222 آزاده طباطبايي دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
223 رضا شریفی واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
224 علي ابن نصير دانشگاه صنعتي ميشيگان استاد کارشناسی ارشد
225 سعيد محتوي پور دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
226 ناصر پریز دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
227 محمدرضا  خورشیدی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
228 مهران شتابی دانشگاه یزد استادیار دکترا
229 عباس نوذري داليني دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
230 رحیم فائز دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
231 محمد روح‌الله يزداني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد دکترا
232 سياوش رجبي مهندسی برق استادیار دکترا
233 مهدی خزاعی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان دانشیار دکترا
234 محمدهادی زاهدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
235 محمد حسين دوست محمدي دانشگاه صنعتي همدان استادیار دکترا
236 زینب پورطاهری دانشگاه بم استادیار دکترا
237 ایمان عطارزاده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر دانشیار دکترا
238 حمیدرضا مهدیانی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
239 مهدي افتخاري دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد کارشناسی
240 سيامك محمدي مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
241 پدرام حاجی پور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانش آموخته دکترا
242 مهري رجايي دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
243 رضا اكبري دانشگاه صنعتي شيراز استاد کارشناسی
244 فرزین شماع دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه استادیار دکترا
245 مهدی حسین زاده اقدم دانشگاه بناب استادیار دکترا
246 هادي شهركي دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
247 جواد حميدزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
248 حوریه شیرازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانش آموخته دکترا
249 سميرا نوفرستي دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
250 محمد ناصح دانشگاه فردوسي مشهد استاد کارشناسی
251 آرش دهستانی کلاگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
252 سجاد توحیدی دانشگاه تبریز استاد کارشناسی ارشد
253 رضا شريعتي نسب دانشگاه بيرجند استاد کارشناسی
254 امیر باوفای طوسی دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
255 ندا بهزادفر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد کارشناسی
256 سعید عونی پلی تکنیک مونترال، کانادا استاد 4
257 عبدالرضا ربيعي دانشگاه شهركرد استاد کارشناسی ارشد
258 فاطمه جهانبانی دانشگاه یزد استادیار دکترا
259 حسین خسروی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار دکترا
260 رضا شمسایی دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
261 سید حامد دلخوش اباتری تربیت مدرس استادیار دکترا
262 مهدی بکرانی دانشکده صنعتی قم استاد کارشناسی
263 همایون مهدوی نسب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد استاد کارشناسی
264 سعید خراشادیزاده دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
265 حاتم عبدلی دانشگاه بوعلی سینا استادیار دکترا
266 جواد ابراهیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر استادیار دکترا
267 نوید رضایی دانشگاه کردستان استاد کارشناسی
268 معصومه خودسوز دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
269 صمد تقی پور دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی ارشد
270 کیازند فصیحی دانشگاه گلستان استادیار دکترا
271 رمضان  هاونگی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
272 لیلی فرزین وش دانشگاه تبریز استادیار دکترا
273 حمید یعقوبی دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
274 فاطمه گران قراخیلی دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
275 حمید کریمی دانشگاه فنی و حرفه ای مربی کارشناسی ارشد
276 حسین  ملک پور شهرکی دانشگاه اراک استاد کارشناسی
277 محمدحسین  مقامی مهندسی برق استاد کارشناسی
278 هادی افکار گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران استادیار دکترا
279 یارالله کولیوند دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
280 صالح رازینی دانشگاه بوعلی سینا استادیار دکترا
281 محسن کریمی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
282 محمد گندم کار دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
283 علی رضا سبوحی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
284 پرویز رشیدی دانشگاه صنعتی ارومیه استادیار دکترا
285 سيده يلدا ترابي دانشگاه علم و صنعت ايران استاد 4
286 امير جعفرقلي دانشگاه صنعتي اميركبير استاد کارشناسی
287 نازبانو فرزانه دانشگاه امام رضا (ع) دانشیار کارشناسی
288 حمید حیدرزاده فنی و مهندسی (گروه برق و کامپیوتر) استاد کارشناسی
289 رضا رمضانی رمضانی دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
290 مهرداد حجت دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود استادیار دکترا
291 یزدان باتمانی دانشگاه کردستان استادیار دکترا
292 حاتم عبدلی دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد دکترا
293 سميه محمدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی
294 محمد رسول جان نثار دانشگاه فنی و حرفه ای شعبه یزد استاد کارشناسی
295 علی کوهستانی دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
296 فرامرز حسین بابایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد دکترا
297 محمدرضا مرادیان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
298 جواد عسگري دانشگاه صنعتي اصفهان استاد کارشناسی ارشد
299 عباس ديدبان دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
300 مصطفی اسدالهی استاد کارشناسی
301 فهیمه یزدان پناه دانشگاه ولی عصر رفسنجان استاد دکترا
302 محمدحسین سرگلزائی دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
303 راضیه سادات اخوت دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
304 محمود ممتازپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
305 ابوالفضل بیجاری دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
306 محمدحسن نشاطي دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
307 سپهر ایراهیمی مود دانشگاه یزد استادیار دکترا
308 هیمن گل‌پیرا دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
309 کیوان رحیمی زاده دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
310 رمضانعلی نقی زاده دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
311 مهرداد ستایش نظر دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
312 حمیدرضا ربیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج استادیار دکترا
313 سعید  ذوالفقاری مقدم دانشکده فناوری های صنعتی - گروه مهندسي برق- دانشگاه صنعتي ارومیه- ارومیه- ايران استادیار دکترا
314 علی اکبر Ali Akbar دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی دانشیار دکترا
315 محمد حسن همت پور دانشگاه جهرم استادیار دکترا
316 سجاد شیرعلی شاهرضا دانشگاه تورنتو، کانادا دانش آموخته دکترا
317 تینا سمیع زاده نیکویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانش آموخته دکترا
318 سید محمد عظیمی دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
319 محمد  ملایی امام زاده دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار دکترا
320 حسين قيومي زاده دانشگاه ولي عصر رفسنجان دانشیار دکترا
321 سید مهیار روانبخش دانشگاه صنعتی برلین، آلمان استادیار دکترا
322 Soheil Ranjbar دانشگاه ولایت استادیار دکترا
323 محسن علیزاده بیدگلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دانشیار کارشناسی ارشد
324 حسام رهبری مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان استادیار دکترا
325 نسیم روانشاد دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
326 میثم رئیس دانائی دانشگاه جامع امام حسین، دانشکده برق استادیار دکترا
327 مرتضی قایدی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
328 فاطمه رضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
329 فاطمه دانشفر دانشگاه کردستان استادیار دکترا
330 مجيد دلشاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دانشیار دکترا
331 سعید حسن زاده دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
332 آسیه قنبرپور دانشگاه سيستان و بلوچستان استادیار دکترا
333 سید یوسف موسی زاده دانشگاه مازندران استادیار دکترا
334 علیرضا لاهوتی اشکوری پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
335 امیر حبیب‌زاده شریف دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
336 ابوالقاسم زیدآبادی نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان استاد دکترا
337 حسن شاکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشیار دکترا
338 عبدالله میرزابیگی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
339 پگاه همدانی دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
340 مهدی ملا مطلبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئين زهرا استادیار دکترا
341 محمدرضا رخشانی دانشگاه زابل دانشیار دکترا
342 عماد ابراهیمی دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
343 علی اصغر حقیقی دانشگاه مک گیل، کانادا دانش آموخته دکترا
344 سجاد نجفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
345 جابر فلاح اردشیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استادیار دکترا
346 قنبر   آذرنیا دانشگاه صنعتی ارومیه استادیار دکترا
347 مصطفی برهانی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
348 امیر باقری دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
349 شهریار  عباسی دانشگاه فنی و حرفه¬ای شعبه کرمانشاه استادیار دکترا
350 محمدحسین قلی زاده قلی زاده دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان استادیار دکترا
351 فاطمه پورغلامعلی دانشگاه ولی عصر رفسنجان استادیار دکترا
352 مرضیه  ورپشتی دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
353 مرتضی ملاجعفری دانشگاه علم صنعت ایران استادیار دکترا
354 محمد صادق رضایی دانشگاه صنعتی شیراز استادیار دکترا
355 محمد جواد امیدی دانشگاه صنعتی اصفهان استاد دکترا
356 مهدي  بزرگي هيات علمي استادیار دکترا
357 امين حاجي زاده دانشیار دکترا
358 مهدی شریفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
359 عیسی نیک عهد دانشگاه شهيد رجايي استادیار دکترا
360 عبدالرضا محمدی دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
361 محمد جواد خسروجردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز دانشیار دکترا
362 احمد جلیلی دانشگاه گنبدکاووس استادیار دکترا
363 ابوذر صمیمی دانشگاه صنعتی اراک استادیار دکترا
364 پیمان نعمت الهی دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
365 شهره آجودانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
366 مصطفی حقی کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس استادیار دکترا
367 سجاد امینی دانشگاه صنعتی شریف استادیار دکترا
368 محمد جواد عزیزی پور دانشگاه مازندران استادیار دکترا
369 علی اصغر حقیقی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده فنی گلپایگان استادیار دکترا
370 مریم حاجبی دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
371 محمد فنحی دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
372 محمد ایزدی دانشگاه صنعتی شریف دانشیار کارشناسی ارشد
373 حسام زندی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
374 منصوره میرزایی دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده فنی گلپایگان استادیار دکترا
375 سعیدرضا استادزاده دانشگاه اراک استادیار دکترا
376 مهیار عباسی دانشگاه اراک استادیار دکترا
377 سید فریبرز زارعی دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
378 سید سجاد موسی پور دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشیار دکترا
379 حمیدرضا پیرو دین نبی پژوهشگاه نیرو استادیار دکترا
380 کورش خلج منفرد دانشگاه تهران استادیار دکترا
381 زهرا زجاجی دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
382 سعيد توكلي دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
383 مجید حسین پور دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
384 فرزاد صداقتی دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
385 مرجان کوچکی رفسنجانی بخش علوم کامپیوتر- دانشکده ریاضی و کامپیوتر- دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا
386 Hadi zayyani Qom University of technology دانشیار دکترا
387 حمید بیگی استاد دکترا
388 محمدجواد فدایی اسلام استاد دکترا
389 شادرخ سماوی دانشگاه صنعتی اصفهان استاد کارشناسی ارشد
390 محمدرضا مزيدي دانشگاه يزد استاد کارشناسی
391 محمدمهدي  مرداني دانشگاه یزد استاد کارشناسی
392 محمد تبریزیان دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی
393 محمدحسین باطنی دانشگاه صنعتي اصفهان استاد 4
394 Ali Bohlooli Isfahan University دانشیار دکترا
395 هادی ویسی دانشیار دکترا
396 سعیده ممتازی دانشیار دکترا
397 رضا روحانی استاد دکترا
398 اسلام ناظمی استاد کارشناسی
399 ایمان ایزدی دانشگاه صنعتي اصفهان استاد دکترا
400 ايمان احمدي جنيدي دانشگاه تهران استاد 4
401 حبيب الله اعلمي دانشگاه امام حسين (ع) استاد کارشناسی
402 جمال قاسمي دانشکده فنی و مهندسی استاد کارشناسی
403 بهروز شاهقلی استاد دکترا
404 مهدیه قزوینی عضو هیات علمی استاد دکترا
405 Parvin Ahmadi IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
406 عباس دهقانی دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
407 سلمان گلی بیدگلی دانشگاه کاشان استادیار دکترا
408 محسن فلاح جوشقانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
409 محمد حسن مجیدی دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
410 جليل آقا راشد محصل دانشگاه تهران استاد دکترا
411 حامد  امين‌زاده دانشگاه پيام نور مشهد استاد کارشناسی
412 وحيد تلاوت دانشگاه اروميه استاد کارشناسی
413 مسعودرضا هاشمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
414 Hamid Hasanpour Shahrood استاد دکترا
415 وحدت عبدالزاد دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
416 هادی هادی زاده دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
417 زهرا شعيری دانشگاه صنعتي نوشيروانی بابل دانش آموخته دکترا
418 حسين اصغريان دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
419 محمد بهدادفر دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
420 شقایق بختیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استادیار دکترا
421 راحيل مهديان طرقي دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
422 سیدعلی قرشی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
423 محمد فرهادی کنگرلو دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
424 عليرضا تجري دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
425 هاجر مومنی دانشگاه اردکان استاد کارشناسی
426 حسین شمسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
427 رضا همتي دانشگاه كاشان استاد 4
428 هدي مودي دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
429 مهدی حسینی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
430 سپهر رازی دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
431 ادیب ابریشمی فر دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
432 احسان نجفی دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی
433 محمود فتحی دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
434 Mohammad Farshi Yazd University استادیار دکترا
435 نیما جعفری نویمی پور استاد دکترا
436 فاطمه بهاری فرد پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
437 داود بخشش دانشگاه بجنورد استاد کارشناسی
438 زاهد رحمتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
439 مهدي رضاپور میرصالح دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
440 شیما طبیبیان دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
441 سید میثم سیدبرزگر دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
442 كيومرث روزبهي دانشگاه سويلا، اسپانيا استاد کارشناسی
443 آرش خشوعي دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
444 کاظم وارثي دانشكده مهندسي برق استاد کارشناسی
445 فرهاد  حق جو دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
446 حیدر طوسیان شاندیز دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
447 علی  کریمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
448 مهران صباحي دانشگاه تبريز استاد دکترا
449 صالح مبین دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
450 روح الله قوامی راد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد 5
451 حبیب آدرنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
452 مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
453 آرش کیومرثی دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
454 حسین رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
455 داود محمدپورزنجانی دانشیار دکترا
456 سید فخرالدین نور بهبهانی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
457 بهمن روایی دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
458 منصور فاتح دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
459 محمدکاظم انوري‌فرد فني و مهندسي شرق گيلان دانشیار دکترا
460 حسن براتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول دانشیار دکترا
461 بابک  کیوانی بروجنی دانشگاه آزاد اسلامي بروجن استاد کارشناسی
462 مجید معظمی دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد دانشیار دکترا
463 سیدشمس‌الدین  مهاجرزاده دانشگاه تهران استاد دکترا
464 اردشیر محمدزاده دانشگاه بناب استادیار دکترا
465 کیوان  برنا گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران دانشیار دکترا
466 مهدی هاشم زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
467 علي رضايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی ارشد
468 سید اکبر مصطفوی دانشگاه یزد استادیار دکترا
469 Valiollah Ghaffari Persian Gulf University دانشیار دکترا
470 امیر ابراهیمی دانشگاه آرمیت استرالیا استادیار دکترا
471 حامد هاشمی دزکی دانشگاه کاشان استادیار دکترا
472 داود ابوترابی زارچی دانشگاه یزد استادیار دکترا
473 سجاد گلشن نواز دانشگاه اروميه استادیار دکترا
474 زهره نقیبی دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
475 فرهاد پاكدامن دانشگاه مازندران استادیار دکترا
476 سحر کیانیان دانشگاه شهید رجایی استادیار دکترا
477 مسعود براتی دانشگاه نیوکاسل، انگلستان استادیار دکترا
478 رضا عزمی دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
479 مهدی خرازی دانشیار دکترا
480 مریم چینی‌پرداز دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول استادیار دکترا
481 فرشید کی نیا دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان استاد کارشناسی ارشد
482 روح الله برزمینی دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد تهران مركز دانشیار دکترا
483 محسن غفوری دانشگاه کنکوردیا، کانادا استادیار کارشناسی ارشد
484 ابراهیم رک رک دانشگاه مرکزی لیل دانشیار کارشناسی ارشد
485 احسان حیدریان دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
486 غلامرضا اردشیر استاد دکترا
487 حسين آقابابا دانشگاه تهران استاد کارشناسی
488 نوشین ریاحی دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
489 Hadi Sadoghi yazdi Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
490 علی حریمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود استادیار دکترا
491 علیرضا زیرک دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار کارشناسی ارشد
492 جعفر ادبی فيروزجايی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
493 محمد حسين تبار دانشگاه صنعتي شاهرود استادیار دکترا
494 سام روزبهانی سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر استادیار دکترا
495 سعادت جمالی آرند دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
496 فاطمه سعادت جو دانشگاه علم و هنر استاد کارشناسی
497 Hamid Saadatfar University of Birjand استادیار دکترا
498 وجیهه ثابتی دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
499 عاصفه عاصمي استادیار دکترا
500 محسن پارسا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
501 هاشم مرتضوی برق منطقه اي خراسان دانش آموخته دکترا
502 نصرت اله گرانپایه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی ارشد
503 عمید  خطیبی بردسیری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر استاد دکترا
504 ناصر مزینی دانشگاه علم صنعت ایران دانشیار دکترا
505 بیتا شمس دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
506 محسن علمبردار میبدی دانشگاه اصفهان دانشیار کارشناسی ارشد
507 سپیده آدابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال استادیار دکترا
508 سید مهدی میرمیرانی دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل استادیار دکترا
509 احمد احمدی دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
510 ابوالفضل بیجاری دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
511 عبدالله خلیلی دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
512 محسن قربانعلی افجه پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
513 حسن دریانورد دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
514 میثم روستایی دانشگاه مازندران استادیار دکترا
515 جواد حمیدزاده دانشگاه صنعتی سجاد دانشیار دکترا
516 حمیدرضا آراسته پژوهشگاه نیرو استادیار دکترا
517 Hengameh Keshavarz University of Sistan and Baluchestan دانشیار دکترا
518 ابوالفضل حلوایی نیاسر مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
519 مصطفی شاه نظری دانشگاه یزد استادیار دکترا
520 اکبر رهیده دانشگاه صنعتی شیراز استاد دکترا
521 غلامرضا عرب مارکده دانشگاه شهر کرد دانشیار دکترا
522 مهدي فرزين فر دانشگاه دامغان استادیار دکترا
523 محسن کیا گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل هوشمند،پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران استادیار دکترا
524 محمد عسگری هیات علمی دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
525 هادی جهانی راد دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
526 علی کمندی دانشگاه تهران استادیار دکترا
527 محمدحسن شیرعلی شهرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
528 هوشیار هنرپژوه دانشیار دکترا
529 برزو نظری دانشگاه تهران استادیار دکترا
530 پروین رستگاری دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده فنی گلپایگان استادیار دکترا
531 فخرالدین نظری دانشگاه فناوریهای نوین آمل دانشیار دکترا