• صفحه اصلی
  • ارائه یک مکانیزم درون تراشه برای تشخیص حملات زنجیره پویش در تراشه‌های رمزنگاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980502191041 بازدید : 3023 صفحه: 68 - 76

20.1001.1.16823745.1398.17.1.15.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط