• صفحه اصلی
  • یک سیستم تشخیص نفوذ سبک مبتنی بر اعتماد دوسطحی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980502191038 بازدید : 3563 صفحه: 47 - 56

20.1001.1.16823745.1398.17.1.13.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط