• صفحه اصلی
  • شرح‌نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980502191034 بازدید : 3097 صفحه: 25 - 36

20.1001.1.16823745.1398.17.1.11.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط