• صفحه اصلی
  • روشی برای استدلال توزیع‌شده غیر قطعی میان آنتولوژی‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940908122334623 بازدید : 3325 صفحه: 34 - 42

20.1001.1.16823745.1392.11.2.4.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط