• صفحه اصلی
  • ارائه یک شکل جدید از الگوهای باینری محلی به منظور طبقه‌بندی بافت تصویر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940908122041622 بازدید : 3477 صفحه: 23 - 33

20.1001.1.16823745.1392.11.2.3.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط